!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

3 Δεκεμβρίου, 2020 Πέμπτη 12:45:19

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Κομισιόν: Η Κύπρος συνεχίζει και αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, από 3,1% το 2019 σε -6,2% το 2020 – Διαβάστε αναλυτικά

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος συνεχίζει και αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως με πολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος, σε ένα πλαίσιο μέτριας δυνητικής ανάπτυξης .

Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με βάση την έκθεση Μηχανισμού Ειδοποίησης 2021 προς το Συμβούλιο, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, το Φεβρουάριο του 2020,

Συγκεκριμένα, στο ειδικό για την Κύπρο κεφάλαιο αναφέρεται ότι στον ενημερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών μέχρι το 2019, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (NIIP), ο δείκτης χρέους του ιδιωτικού τομέα και ο δείκτης δημόσιου χρέους υπερβαίνουν το ενδεικτικό όριο.

Οι σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν το 2019 και το 2020 σχετίζονται ευρέως με τις δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές, το χρέος του ιδιωτικού τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πέραν των απαιτούμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ενέργειες που αναλήφθηκαν το 2020 για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών σχετίζονται με το σύστημα δικαιοσύνης, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αναφέρει η Κομισιόν.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, από 3,1% το 2019 σε -6,2% το 2020. Η πραγματική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 3,7% το 2021, αφήνοντας το ονομαστικό επίπεδο του ΑΕΠ 0,7% χαμηλότερο από ό, τι στο 2019

Οι σχετικές εξελίξεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής κατά την Κομισιόν:

Οι εξωτερικές ευπάθειες παραμένουν ανησυχητικές, καθώς ο δείκτης NIIP είναι σημαντικά αρνητικός, παρά τη βελτίωση του 2019 και ότι μεγάλο μέρος αντικατοπτρίζει δραστηριότητες οντοτήτων ειδικού σκοπού. Ο τρεχούμενος λογαριασμός παρουσίασε μεγάλο έλλειμμα 6,3% του ΑΕΠ το 2019 και αναμένεται να επιδεινωθεί απότομα το 2020 με την έντονη πτώση του τουρισμού.

Ο δείκτης εταιρικού χρέους συνέχισε να μειώνεται το 2019 αν και παρέμεινε αυξημένος. Το οικιακό χρέος ανήλθε στο 90% περίπου του ΑΕΠ το 2019, πάνω από τα όρια προληπτικής εποπτείας. Το 2020, οι δείκτες χρέους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να αυξηθούν λόγω της μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ. Η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί το 2021.

Ενώ ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε το 2019, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες το 2020, φτάνοντας σχεδόν στο 113% του ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, την πρόσθετη έκδοση ομολόγων και τη συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια με αξιοσημείωτες μειώσεις στα NPL κατά την περίοδο 2018-2019. Το 2020, οι αυξήσεις του δείκτη NPL ήταν περιορισμένες λόγω των πωλήσεων και των διαγραφών περιουσιακών στοιχείων, αλλά μπορεί να αυξηθεί περισσότερο το 2021 με την άρση του μορατόριουμ για την αποπληρωμή χρέους.

Τέλος σημειώνεται ότι η Κύπρος εισήλθε στην κρίση COVID-19 με ευπάθειες που συνδέονται με το εξωτερικό, τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο χρέος και με τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε ένα πλαίσιο μέτριας δυνητικής ανάπτυξης.

Με την κρίση COVID-19, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει επιδεινωθεί, οι δείκτες χρέους έχουν αυξηθεί, ενώ η αποπληρωμή των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών έχει επιβραδυνθεί.

Συνολικά, η Κομισιόν “θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εντοπισμό υπερβολικής ανισορροπίας τον Φεβρουάριο, να εξετάσει περαιτέρω την επιμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο στην άρση των υπερβολικών ανισορροπιών”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, από 3,1% το 2019 σε -6,2% το 2020 – Διαβάστε αναλυτικά

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος συνεχίζει και αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως με πολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος, σε ένα πλαίσιο μέτριας δυνητικής ανάπτυξης .

Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με βάση την έκθεση Μηχανισμού Ειδοποίησης 2021 προς το Συμβούλιο, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, το Φεβρουάριο του 2020,

Συγκεκριμένα, στο ειδικό για την Κύπρο κεφάλαιο αναφέρεται ότι στον ενημερωμένο πίνακα αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών μέχρι το 2019, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (NIIP), ο δείκτης χρέους του ιδιωτικού τομέα και ο δείκτης δημόσιου χρέους υπερβαίνουν το ενδεικτικό όριο.

Οι σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν το 2019 και το 2020 σχετίζονται ευρέως με τις δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές, το χρέος του ιδιωτικού τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πέραν των απαιτούμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ενέργειες που αναλήφθηκαν το 2020 για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών σχετίζονται με το σύστημα δικαιοσύνης, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αναφέρει η Κομισιόν.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, από 3,1% το 2019 σε -6,2% το 2020. Η πραγματική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 3,7% το 2021, αφήνοντας το ονομαστικό επίπεδο του ΑΕΠ 0,7% χαμηλότερο από ό, τι στο 2019

Οι σχετικές εξελίξεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής κατά την Κομισιόν:

Οι εξωτερικές ευπάθειες παραμένουν ανησυχητικές, καθώς ο δείκτης NIIP είναι σημαντικά αρνητικός, παρά τη βελτίωση του 2019 και ότι μεγάλο μέρος αντικατοπτρίζει δραστηριότητες οντοτήτων ειδικού σκοπού. Ο τρεχούμενος λογαριασμός παρουσίασε μεγάλο έλλειμμα 6,3% του ΑΕΠ το 2019 και αναμένεται να επιδεινωθεί απότομα το 2020 με την έντονη πτώση του τουρισμού.

Ο δείκτης εταιρικού χρέους συνέχισε να μειώνεται το 2019 αν και παρέμεινε αυξημένος. Το οικιακό χρέος ανήλθε στο 90% περίπου του ΑΕΠ το 2019, πάνω από τα όρια προληπτικής εποπτείας. Το 2020, οι δείκτες χρέους του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να αυξηθούν λόγω της μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ. Η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί το 2021.

Ενώ ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε το 2019, προβλέπεται να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες το 2020, φτάνοντας σχεδόν στο 113% του ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, την πρόσθετη έκδοση ομολόγων και τη συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια με αξιοσημείωτες μειώσεις στα NPL κατά την περίοδο 2018-2019. Το 2020, οι αυξήσεις του δείκτη NPL ήταν περιορισμένες λόγω των πωλήσεων και των διαγραφών περιουσιακών στοιχείων, αλλά μπορεί να αυξηθεί περισσότερο το 2021 με την άρση του μορατόριουμ για την αποπληρωμή χρέους.

Τέλος σημειώνεται ότι η Κύπρος εισήλθε στην κρίση COVID-19 με ευπάθειες που συνδέονται με το εξωτερικό, τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο χρέος και με τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε ένα πλαίσιο μέτριας δυνητικής ανάπτυξης.

Με την κρίση COVID-19, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει επιδεινωθεί, οι δείκτες χρέους έχουν αυξηθεί, ενώ η αποπληρωμή των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών έχει επιβραδυνθεί.

Συνολικά, η Κομισιόν “θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εντοπισμό υπερβολικής ανισορροπίας τον Φεβρουάριο, να εξετάσει περαιτέρω την επιμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο στην άρση των υπερβολικών ανισορροπιών”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Παραγωγοί ταινίας Jiu Jitsu προς Ελεγκτή: «Να δημοσιοποιηθεί η έκθεση για Olivewood… Δεν πήραμε σεντ»

Κάλεσμα σε Γενικό Ελεγκτή για να δημοσιοποιηθεί η έκθεση του για το Σχέδιο προώθησης παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Κύπρο

Όλοι οι άνθρωποι της φρουράς του Προέδρου σε αριθμούς… Από Προεδρικό μέχρι Τρόοδος

Στον απόηχο της συζήτησης για μείωση των αστυνομικών που φρουρούν πολιτικά πρόσωπα - Στο Υπουργικό το θέμα της μείωσης των αστυνομικών πολιτικών αρχηγών

MC MEDIA NETWORK

«Ομόνοια: Η πιο δημοφιλής ομάδα της χώρας»

«Ομόνοια: Η πιο δημοφιλής ομάδα της χώρας»

MC MEDIA NETWORK

«Ομόνοια: Η πιο δημοφιλής ομάδα της χώρας»

«Ομόνοια: Η πιο δημοφιλής ομάδα της χώρας»

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials