MC MEDIA NETWORK

July 29, 2021 Thursday 11:16:58

Εγγραφή στο
Newsletter

Ζητά αναθεώρηση νομοθεσίας για όσους προκαλούν πυρκαγιές ο Γενικός Εισαγγελέας

Ο Γενικός Εισαγγελέας ζητά αναθεώρηση νομοθεσίας για πρόκληση πυρκαγιών και εισηγείται θέσπιση αδικήματος αυστηρής ευθύνης με δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας και μετά από εξέταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα αδικήματα σε σχέση με άναμμα φωτιάς, εμπρησμό κλπ, ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε σήμερα επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία (Δικαιοσύνης, Γεωργίας και Εσωτερικών) με εισηγήσεις για αναθεώρηση της νομοθεσίας σε σχέση με τα εν λόγω αδικήματα.

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι τα αδικήματα που αφορούν εμπρησμό, άναμμα φωτιάς, πρόκληση πυρκαγιάς και άλλα συναφούς φύσεως αδικήματα βρίσκονται διάσπαρτα σε σειρά νομοθεσιών, όπως λ.χ. τον Ποινικό Κώδικα, τον περί Δασών Νόμο και τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο. Κάποιες δε από τις εν λόγω αξιόποινες συμπεριφορές αλληλοκαλύπτονται, με διαφορετικές μάλιστα ποινές σε κάποιες περιπτώσεις. Διαπιστώνεται, περαιτέρω, ασυνέπεια αναφορικά με το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε σχέση και με τη σοβαρότητα της αξιόποινης συμπεριφορά που ποινικοποιείται σε κάθε αδίκημα.

Όλα τα πιο πάνω, επισημαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναπόδραστα, μεταξύ άλλων, προκαλούν προβλήματα στην εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών και υπονομεύουν την προληπτική λειτουργία που πρέπει να επιτελούν οι εν λόγω ρυθμίσεις.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται προς τα Υπουργεία να προβούν σε μια συστηματική και εις βάθος μελέτη των σχετικών νομοθεσιών και να συνεργαστούν ούτως ώστε να καταλήξουν σε προτάσεις για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων, με τρόπο που αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα.

Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης, προτείνεται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση της πρότασης για θέσπιση ενός καθολικού αδικήματος αυστηρής ευθύνης που να αφορά το άναμμα φωτιάς οπουδήποτε, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, το οποίο να μην απαιτεί αναγκαστικά και την επέλευση ζημιάς ή πυρκαγιάς και το οποίο να προβλέπει, πέραν της ποινής φυλάκισης, και αυξημένη χρηματική ποινή, η οποία μάλιστα να αυξάνεται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς και να ανέρχεται, ανάλογα της περίπτωσης, ακόμα και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Επιπλέον, προς τον σκοπό ταχύτερης διαχείρισης αυτών των υποθέσεων με άμεσες συνέπειες και αποτελέσματα, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται ότι θα μπορούσε να τεθεί πρόνοια για δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αυτού του αδικήματος, με επίσης αυξημένο ποσό για το εξώδικο πρόστιμο που θα δύναται να επιβληθεί, το οποίο αφενός να ξεπερνά το όριο που θέτει ο περί Εξωδίκου Ρύθμισης Αδικημάτων Νόμος και αφετέρου να αυξάνεται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς, στα πρότυπα του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου με τις αναγκαίες βεβαίως προσαρμογές.

Περαιτέρω, πέραν από την πρόβλεψη που υπάρχει σε κάποιες από τις προαναφερθείσες νομοθεσίες για ανάκτηση του ποσού που δαπανήθηκε για κατάσβεση της πυρκαγιάς από το υπαίτιο πρόσωπο που την προκάλεσε, η οποία μπορεί να διευρυνθεί για να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσε επιπλέον να προβλεφθεί νομοθετική διάταξη, ούτως ώστε το Ποινικό Δικαστήριο που θα δικάζει τα εν λόγω αδικήματα, να έχει εξουσία να διατάξει, ως επιπρόσθετη ποινή ή κύρωση, την καταβολή αποζημίωσης από τον καταδικασθέντα για τη ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία της διάπραξης των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε, μέχρι του ποσού της πραγματικής ζημιάς που επήλθε.

Τέλος, εκφράζεται η προθυμία της Νομικής Υπηρεσίας να συμβάλει, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων, στην πιο πάνω προσπάθεια.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ζητά αναθεώρηση νομοθεσίας για πρόκληση πυρκαγιών και εισηγείται θέσπιση αδικήματος αυστηρής ευθύνης με δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης

Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας και μετά από εξέταση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα αδικήματα σε σχέση με άναμμα φωτιάς, εμπρησμό κλπ, ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε σήμερα επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία (Δικαιοσύνης, Γεωργίας και Εσωτερικών) με εισηγήσεις για αναθεώρηση της νομοθεσίας σε σχέση με τα εν λόγω αδικήματα.

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι τα αδικήματα που αφορούν εμπρησμό, άναμμα φωτιάς, πρόκληση πυρκαγιάς και άλλα συναφούς φύσεως αδικήματα βρίσκονται διάσπαρτα σε σειρά νομοθεσιών, όπως λ.χ. τον Ποινικό Κώδικα, τον περί Δασών Νόμο και τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο. Κάποιες δε από τις εν λόγω αξιόποινες συμπεριφορές αλληλοκαλύπτονται, με διαφορετικές μάλιστα ποινές σε κάποιες περιπτώσεις. Διαπιστώνεται, περαιτέρω, ασυνέπεια αναφορικά με το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε σχέση και με τη σοβαρότητα της αξιόποινης συμπεριφορά που ποινικοποιείται σε κάθε αδίκημα.

Όλα τα πιο πάνω, επισημαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναπόδραστα, μεταξύ άλλων, προκαλούν προβλήματα στην εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών και υπονομεύουν την προληπτική λειτουργία που πρέπει να επιτελούν οι εν λόγω ρυθμίσεις.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται προς τα Υπουργεία να προβούν σε μια συστηματική και εις βάθος μελέτη των σχετικών νομοθεσιών και να συνεργαστούν ούτως ώστε να καταλήξουν σε προτάσεις για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων, με τρόπο που αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και δεδομένα.

Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης, προτείνεται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση της πρότασης για θέσπιση ενός καθολικού αδικήματος αυστηρής ευθύνης που να αφορά το άναμμα φωτιάς οπουδήποτε, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής, το οποίο να μην απαιτεί αναγκαστικά και την επέλευση ζημιάς ή πυρκαγιάς και το οποίο να προβλέπει, πέραν της ποινής φυλάκισης, και αυξημένη χρηματική ποινή, η οποία μάλιστα να αυξάνεται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς και να ανέρχεται, ανάλογα της περίπτωσης, ακόμα και σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Επιπλέον, προς τον σκοπό ταχύτερης διαχείρισης αυτών των υποθέσεων με άμεσες συνέπειες και αποτελέσματα, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται ότι θα μπορούσε να τεθεί πρόνοια για δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης αυτού του αδικήματος, με επίσης αυξημένο ποσό για το εξώδικο πρόστιμο που θα δύναται να επιβληθεί, το οποίο αφενός να ξεπερνά το όριο που θέτει ο περί Εξωδίκου Ρύθμισης Αδικημάτων Νόμος και αφετέρου να αυξάνεται σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς, στα πρότυπα του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου με τις αναγκαίες βεβαίως προσαρμογές.

Περαιτέρω, πέραν από την πρόβλεψη που υπάρχει σε κάποιες από τις προαναφερθείσες νομοθεσίες για ανάκτηση του ποσού που δαπανήθηκε για κατάσβεση της πυρκαγιάς από το υπαίτιο πρόσωπο που την προκάλεσε, η οποία μπορεί να διευρυνθεί για να καλύπτει και άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσε επιπλέον να προβλεφθεί νομοθετική διάταξη, ούτως ώστε το Ποινικό Δικαστήριο που θα δικάζει τα εν λόγω αδικήματα, να έχει εξουσία να διατάξει, ως επιπρόσθετη ποινή ή κύρωση, την καταβολή αποζημίωσης από τον καταδικασθέντα για τη ζημιά που προκλήθηκε συνεπεία της διάπραξης των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε, μέχρι του ποσού της πραγματικής ζημιάς που επήλθε.

Τέλος, εκφράζεται η προθυμία της Νομικής Υπηρεσίας να συμβάλει, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων, στην πιο πάνω προσπάθεια.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Μέρες και ώρες διεξαγωγής με Ραπίντ

Η Ανόρθωση ενημερώνει για τα παιχνίδια με την Ραπίντ Βιέννης: Η Ραπίντ Βιέννης θα είναι η αντίπαλος της ομάδας μας στον τρίτο προκριματικό γύρο του...

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Bachelor 2» (video)

Σαν… παραμύθι! Το «The Bachelor» ήταν χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο επιτυχημένα και πολυσυζητημένα ριάλιτι shows της περασμένης χρονιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, το project πήρε...

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Η τεσσάρα της Ανόρθωσης επί της ΠΑΕΕΚ

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Η τεσσάρα της Ανόρθωσης επί της ΠΑΕΕΚ

Πένθος για την Χρύσω Λέφου! Σπαράζει καρδιές το μήνυμα για τον θάνατο του «πατέρα» της (Photo)

Δύσκολες ώρες για την Κύπρια σεφ Η Χρύσω Λέφου ράγισε καρδιές με την ανάρτηση που δημοσίευσε μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο από την...

MC MEDIA NETWORK

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Μέρες και ώρες διεξαγωγής με Ραπίντ

Η Ανόρθωση ενημερώνει για τα παιχνίδια με την Ραπίντ Βιέννης: Η Ραπίντ Βιέννης θα είναι η αντίπαλος της ομάδας μας στον τρίτο προκριματικό γύρο του...

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Bachelor 2» (video)

Σαν… παραμύθι! Το «The Bachelor» ήταν χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο επιτυχημένα και πολυσυζητημένα ριάλιτι shows της περασμένης χρονιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, το project πήρε...

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Η τεσσάρα της Ανόρθωσης επί της ΠΑΕΕΚ

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Η τεσσάρα της Ανόρθωσης επί της ΠΑΕΕΚ

Πένθος για την Χρύσω Λέφου! Σπαράζει καρδιές το μήνυμα για τον θάνατο του «πατέρα» της (Photo)

Δύσκολες ώρες για την Κύπρια σεφ Η Χρύσω Λέφου ράγισε καρδιές με την ανάρτηση που δημοσίευσε μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στο από την...

Lifestyle

Lifestyle

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Η τεσσάρα της Ανόρθωσης επί της ΠΑΕΕΚ

(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ) Η τεσσάρα της Ανόρθωσης επί της ΠΑΕΕΚ

Ξεκαθαρίζει την Παρασκευή για τον επαναληπτικό (Στις 19:00 ο πρώτος αγώνας)

Την Παρασκευή θα ξεκαθαρίσει οριστικά το πότε θα γίνει ο επαναληπτικός αγώνας με την Φλόρα Ταλίν. Αν και οι ενδείξεις μέχρι στιγμής δείχνουν ως πιθανότερη...

Advertorials