MC MEDIA NETWORK

June 18, 2021 Friday 20:12:17

Εγγραφή στο
Newsletter

Υπεγράφη η Διακήρυξη της Βιέννης και το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο αύξησης χρήσης ποδηλάτου

Υπεγράφη η Διακήρυξη της Βιέννης και το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο αύξησης χρήσης ποδηλάτου

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Υπεγράφη την Τρίτη η Διακήρυξη της Βιέννης η οποία αποτελεί ένα φιλόδοξο όραμα για μετάβαση σε συστήματα καθαρής, ασφαλούς, υγιούς και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας και μεταφορών για όλους και η οποία περιλαμβάνει το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας.

Η Διακήρυξη της Βιέννης υιοθετήθηκε στη διάρκεια της Πέμπτης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου για τις μεταφορές, την υγεία και το περιβάλλον που διεξήχθη διαδικτυακά με τη συμμετοχή Υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από τις κυβερνήσεις των 56 κρατών μελών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και εκπροσώπους διεθνών, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, ακαδημαϊκών, της επιχειρηματικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστρίας υπό την αιγίδα του ΠΟΥ/Ευρώπης και της UNECE μέσω του πανευρωπαϊκού προγράμματος μεταφορών, υγείας και περιβάλλοντος (THE PEP), που ενθαρρύνει την εξέταση των επιπτώσεων των μεταφορών πάνω στην υγεία και το περιβάλλον και την αντιμετώπισή τους μέσω κοινών προσεγγίσεων πολιτικής.

Επίσης, εγκρίθηκε το πρώτο πανευρωπαϊκό γενικό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας. Ο κύριος στόχος του γενικού σχεδίου είναι η σημαντική αύξηση της ποδηλασίας σε κάθε χώρα και ο διπλασιασμός της χρήσης του ποδηλάτου στην ευρωπαϊκή περιφέρεια έως το 2030.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την επίδραση της πανδημίας στις αστικές μεταφορές καθώς και τις άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορους τομείς στη σχέση μεταξύ στέγασης, πολεοδομικού σχεδιασμού και μεταφορών και κινητικότητας, εργαζόμενοι για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, την προστασία της υγείας και του πλανήτη και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Διακήρυξη της Βιέννης, το όραμα είναι η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για «καθαρή, ασφαλή, υγιή και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα και μεταφορές και ευημερία για όλους». Στην Διακήρυξη καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, τοπικών αρχών, κοινοτήτων, εταιρειών και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των νέων και των παιδιών, να συμμετάσχουν σε αυτήν τη μεταμόρφωση προς πράσινη και υγιή κινητικότητα και μεταφορές. Η εστίαση, αναφέρεται πρέπει να είναι στη διασφάλιση της αειφορίας των συστημάτων μεταφορών, στην κλιματική αλλαγή, τις πανδημίες και άλλες καταστροφές αλλά και σε πολιτικές υγείας και στόχους για συντονισμένο συγκοινωνιακό και χωροταξικό σχεδιασμό και σε ασφαλείς, χαμηλού θορύβου πόλεις, με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για υγιή, ενεργό και ασφαλέστερη κινητικότητα.

«Η περιβαλλοντική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Υιοθετώντας τη Διακήρυξη της Βιέννης, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για μια καλύτερη ανάπτυξη και να κάνουμε τα συστήματα κινητικότητας και μεταφορών φιλικά προς το κλίμα, καθαρά, ασφαλή, προωθώντας έτσι την υγεία», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπουργός Κλιματικής Δράσης, της Αυστρίας Λεονόρε Γκέβεσλερ.

Πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας

Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών υιοθέτησαν επίσης το πρώτο πανευρωπαϊκό γενικό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας.

Το σχέδιο αυτό καλεί όπως μέχρι το 2030 υπάρξει διπλασιασμός της χρήσης ποδηλάτου μέχρι το 2030, ανακατανομή χώρου για ποδηλασία και περπάτημα, βελτίωση της ενεργητικής υποδομής κινητικότητας σε κάθε χώρα, αύξηση της ασφάλειας των ποδηλατών και των πεζών, ανάπτυξη εθνικών πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων ποδηλασίας και ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε πολιτικές υγείας, υποδομές και χωροταξία.

Η Έκτη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Υπεγράφη η Διακήρυξη της Βιέννης και το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο αύξησης χρήσης ποδηλάτου

Υπεγράφη την Τρίτη η Διακήρυξη της Βιέννης η οποία αποτελεί ένα φιλόδοξο όραμα για μετάβαση σε συστήματα καθαρής, ασφαλούς, υγιούς και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητας και μεταφορών για όλους και η οποία περιλαμβάνει το πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας.

Η Διακήρυξη της Βιέννης υιοθετήθηκε στη διάρκεια της Πέμπτης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου για τις μεταφορές, την υγεία και το περιβάλλον που διεξήχθη διαδικτυακά με τη συμμετοχή Υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από τις κυβερνήσεις των 56 κρατών μελών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και της ευρωπαϊκής περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και εκπροσώπους διεθνών, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, ακαδημαϊκών, της επιχειρηματικής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστρίας υπό την αιγίδα του ΠΟΥ/Ευρώπης και της UNECE μέσω του πανευρωπαϊκού προγράμματος μεταφορών, υγείας και περιβάλλοντος (THE PEP), που ενθαρρύνει την εξέταση των επιπτώσεων των μεταφορών πάνω στην υγεία και το περιβάλλον και την αντιμετώπισή τους μέσω κοινών προσεγγίσεων πολιτικής.

Επίσης, εγκρίθηκε το πρώτο πανευρωπαϊκό γενικό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας. Ο κύριος στόχος του γενικού σχεδίου είναι η σημαντική αύξηση της ποδηλασίας σε κάθε χώρα και ο διπλασιασμός της χρήσης του ποδηλάτου στην ευρωπαϊκή περιφέρεια έως το 2030.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την επίδραση της πανδημίας στις αστικές μεταφορές καθώς και τις άμεσες και μακροπρόθεσμες δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι κυβερνήσεις σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορους τομείς στη σχέση μεταξύ στέγασης, πολεοδομικού σχεδιασμού και μεταφορών και κινητικότητας, εργαζόμενοι για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, την προστασία της υγείας και του πλανήτη και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Όπως αναφέρεται στην Κοινή Διακήρυξη της Βιέννης, το όραμα είναι η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για «καθαρή, ασφαλή, υγιή και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα και μεταφορές και ευημερία για όλους». Στην Διακήρυξη καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, τοπικών αρχών, κοινοτήτων, εταιρειών και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των νέων και των παιδιών, να συμμετάσχουν σε αυτήν τη μεταμόρφωση προς πράσινη και υγιή κινητικότητα και μεταφορές. Η εστίαση, αναφέρεται πρέπει να είναι στη διασφάλιση της αειφορίας των συστημάτων μεταφορών, στην κλιματική αλλαγή, τις πανδημίες και άλλες καταστροφές αλλά και σε πολιτικές υγείας και στόχους για συντονισμένο συγκοινωνιακό και χωροταξικό σχεδιασμό και σε ασφαλείς, χαμηλού θορύβου πόλεις, με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για υγιή, ενεργό και ασφαλέστερη κινητικότητα.

«Η περιβαλλοντική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Υιοθετώντας τη Διακήρυξη της Βιέννης, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για μια καλύτερη ανάπτυξη και να κάνουμε τα συστήματα κινητικότητας και μεταφορών φιλικά προς το κλίμα, καθαρά, ασφαλή, προωθώντας έτσι την υγεία», δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπουργός Κλιματικής Δράσης, της Αυστρίας Λεονόρε Γκέβεσλερ.

Πρώτο πανευρωπαϊκό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας

Οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών υιοθέτησαν επίσης το πρώτο πανευρωπαϊκό γενικό σχέδιο για την προώθηση της ποδηλασίας.

Το σχέδιο αυτό καλεί όπως μέχρι το 2030 υπάρξει διπλασιασμός της χρήσης ποδηλάτου μέχρι το 2030, ανακατανομή χώρου για ποδηλασία και περπάτημα, βελτίωση της ενεργητικής υποδομής κινητικότητας σε κάθε χώρα, αύξηση της ασφάλειας των ποδηλατών και των πεζών, ανάπτυξη εθνικών πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων ποδηλασίας και ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε πολιτικές υγείας, υποδομές και χωροταξία.

Η Έκτη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Γλυκά Νερά: Σοκάρει η απολογία του πιλότου. «Σκέφτηκα να εξαφανίσω το πτώμα της Καρολάιν»

Ο,τι έκανα το έκανα για να μη χάσει η Λυδία τον πατέρα της ο αδιανόητος ισχυρισμός του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στην προανακριτική απολογία στην Ασφάλεια

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία. Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο (pics)

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Digital Billboards από την MC Media: Συνεχής ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Η MC Digital Media, ο μεγαλύτερος διαδικτυακός όμιλος στην Κύπρο, συνεχίζει αδιάκοπα να επεκτείνει τις δραστηριότητες της που παραμένουν συνυφασμένες με την ψηφιακή τεχνολογία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Άφαντος 40χρονος καταζητούμενος. Μήπως τον έχετε δει;

Φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι κουζίνας εναντίον 41χρονου, τραυματίζοντας τον σοβαρά στην κοιλιά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

LIVE: ΚΡΟΑΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ (0-1)

Στις 19:00 στη Σκωτία και το Hampden Park η Κροατία αντιμετωπίζει την Τσεχία σε αγώνα για την 2η αγωνιστική του Δ’Ομίλου του ΕURO 2020....

Ελένη Μενεγάκη-Άγγελος Λάτσιος: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Άνδρο (Photos)

Αχώριστοι μαμά και γιος! Είναι γεγονός πως η Ελένη Μενεγάκη και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, έχουν μια ξεχωριστή σχέση και ειδικά με την ενηλικίωσή...

Πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο «Ηλίας Πούλλος» (video)

Πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο «Ηλίας Πούλλος» (video)

Χριστίνα Δημητρίου: Πένθος για την παρουσιάστρια. Έφυγε από τη ζωή πολυαγαπημένο της πρόσωπο! (Photo)

Δύσκολες ώρες για τη Χριστίνα και την αδελφή της Στέλλα Δημητρίου Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο τους συγγενικό πρόσωπο. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της...

MC MEDIA NETWORK

LIVE: ΚΡΟΑΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ (0-1)

Στις 19:00 στη Σκωτία και το Hampden Park η Κροατία αντιμετωπίζει την Τσεχία σε αγώνα για την 2η αγωνιστική του Δ’Ομίλου του ΕURO 2020....

Ελένη Μενεγάκη-Άγγελος Λάτσιος: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Άνδρο (Photos)

Αχώριστοι μαμά και γιος! Είναι γεγονός πως η Ελένη Μενεγάκη και ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, έχουν μια ξεχωριστή σχέση και ειδικά με την ενηλικίωσή...

Πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο «Ηλίας Πούλλος» (video)

Πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο «Ηλίας Πούλλος» (video)

Χριστίνα Δημητρίου: Πένθος για την παρουσιάστρια. Έφυγε από τη ζωή πολυαγαπημένο της πρόσωπο! (Photo)

Δύσκολες ώρες για τη Χριστίνα και την αδελφή της Στέλλα Δημητρίου Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο τους συγγενικό πρόσωπο. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της...

Lifestyle

LIVE: ΚΡΟΑΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ (0-1)

Στις 19:00 στη Σκωτία και το Hampden Park η Κροατία αντιμετωπίζει την Τσεχία σε αγώνα για την 2η αγωνιστική του Δ’Ομίλου του ΕURO 2020....

Lifestyle

Γλυκά Νερά: Σοκάρει η απολογία του πιλότου. «Σκέφτηκα να εξαφανίσω το πτώμα της Καρολάιν»

Ο,τι έκανα το έκανα για να μη χάσει η Λυδία τον πατέρα της ο αδιανόητος ισχυρισμός του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στην προανακριτική απολογία στην Ασφάλεια

ΠΟΥ: Η ινδική μετάλλαξη γίνεται παγκοσμίως κυρίαρχη

Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 13 παραλλαγές του κορωνοϊού που κυκλοφορούν

Πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο «Ηλίας Πούλλος» (video)

Πλάνα από την πρώτη προπόνηση στο «Ηλίας Πούλλος» (video)

ΕΚΤΑΚΤΟ: Σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία. Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο (pics)

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Advertorials