MC MEDIA NETWORK

April 19, 2021 Monday 05:55:48

Εγγραφή στο
Newsletter

Το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει πως δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του HALLOUMI και «Halloumi Vermion»

Το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει πως δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του HALLOUMI και «Halloumi Vermion» – Το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει, επιπλέον ότι «η λέξη «halloumi» έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε με σημερινή του απόφαση προσφυγή της “Κυπριακής Ένωσης Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” και επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) πως δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMΙ και του «Halloumi Vermion» το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα ελληνικής εταιρίας.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση του ΓΔΕΕ, «με την σημερινή του απόφασή του το ΓΔΕΕ, προχωρά σε μια σφαιρική αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης» και υπενθυμίζει ότι «ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιπαρατιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια».

Το ΓΔΕΕ αναφέρει ότι «επί της σύγκρισης των προϊόντων, διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, για παράδειγμα, ως προς τα αυγά ή τα φρούτα, τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι δεν είναι πανομοιότυπα ούτε παρόμοια με τα προϊόντα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα».

«Αντίθετα, όσον αφορά άλλα προϊόντα, που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα, τα οποία είναι παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με εκείνα που προσδιορίζει το επίδικο σήμα, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Το ΓΔΕΕ  παρατηρεί ότι «αμφότερα τα αντιπαρατιθέμενα σημεία περιλαμβάνουν την λέξη `halloumi`, ωστόσο, η προσοχή του κοινού περισσότερο έλκεται από τα κυρίαρχα διακριτικά στοιχεία του επίδικου σήματος, δηλαδή, τις λέξεις «vermion» και «belas», τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα».

«Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του επίδικου σήματος το διαφοροποιεί στο μέτρο που το προγενέστερο σήμα είναι μόνο λεκτικό. Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των επίμαχων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει, επιπλέον ότι «η λέξη «halloumi» έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα, και, δεύτερον, ότι το Ίδρυμα δεν απέδειξε την ύπαρξη ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης».

«Δεν αποδείχτηκε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα συσχετίσει το προγενέστερο σήμα με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, καθώς παραπέμπει στη γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που το προγενέστερο σήμα προσδιορίζει», σημειώνει το ΓΔΕΕ.

Συναφώς, «για τα πανομοιότυπα προϊόντα, όπως το τυρί χαλλούμι και το γάλα, και τα παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, όπως τα εκχυλίσματα κρέατος», το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι «είναι προϊόντα συνήθους κατανάλωσης κατά την αγορά των οποίων το ενδιαφερόμενο κοινό δείχνει μέσο βαθμό προσοχής, και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων που καλύπτει το επίδικο σήμα».

«Ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό εστιάσει την προσοχή του στο στοιχείο «halloumi», πράγμα απίθανο λόγω του ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα, και εκλάβει το εικονιστικό στοιχείο ως ενδεχόμενη αναφορά σε τυρί χαλλούμι, δεν πρόκειται να συσχετίσει τα δύο σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσει στην ακραία περίπτωση το προγενέστερο σήμα με το τυρί χαλλούμι, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Tέλος, το ΓΔΕΕ κρίνει ότι η ελληνική εταιρία «δεν ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σήματος».

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, “τoν Σεπτέμβριο του 2013, η εταιρία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ελλάδα) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του ακόλουθου εικονιστικού σήματος  Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και αντιστοιχούν σε αυγά, εκχυλίσµατα κρέατος, φρούτα και λαχανικά διατηρηµένα (κονσέρβες), αποξηραθέντα και µαγειρεµένα, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, τυρί Χαλλούμι κ.α.”

«Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η κυπριακή ένωση Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (στο εξής: Ίδρυμα) ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, στηριζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «Τυριά»».

«Στις 29 Αυγούστου 2017, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Οκτώβριο του 2017, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών το EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει πως δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του HALLOUMI και «Halloumi Vermion» – Το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει, επιπλέον ότι «η λέξη «halloumi» έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε με σημερινή του απόφαση προσφυγή της “Κυπριακής Ένωσης Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” και επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) πως δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMΙ και του «Halloumi Vermion» το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα ελληνικής εταιρίας.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση του ΓΔΕΕ, «με την σημερινή του απόφασή του το ΓΔΕΕ, προχωρά σε μια σφαιρική αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης» και υπενθυμίζει ότι «ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιπαρατιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια».

Το ΓΔΕΕ αναφέρει ότι «επί της σύγκρισης των προϊόντων, διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, για παράδειγμα, ως προς τα αυγά ή τα φρούτα, τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι δεν είναι πανομοιότυπα ούτε παρόμοια με τα προϊόντα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα».

«Αντίθετα, όσον αφορά άλλα προϊόντα, που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα, τα οποία είναι παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με εκείνα που προσδιορίζει το επίδικο σήμα, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Το ΓΔΕΕ  παρατηρεί ότι «αμφότερα τα αντιπαρατιθέμενα σημεία περιλαμβάνουν την λέξη `halloumi`, ωστόσο, η προσοχή του κοινού περισσότερο έλκεται από τα κυρίαρχα διακριτικά στοιχεία του επίδικου σήματος, δηλαδή, τις λέξεις «vermion» και «belas», τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα».

«Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του επίδικου σήματος το διαφοροποιεί στο μέτρο που το προγενέστερο σήμα είναι μόνο λεκτικό. Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των επίμαχων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει, επιπλέον ότι «η λέξη «halloumi» έχει εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα, και, δεύτερον, ότι το Ίδρυμα δεν απέδειξε την ύπαρξη ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης».

«Δεν αποδείχτηκε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα συσχετίσει το προγενέστερο σήμα με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, καθώς παραπέμπει στη γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που το προγενέστερο σήμα προσδιορίζει», σημειώνει το ΓΔΕΕ.

Συναφώς, «για τα πανομοιότυπα προϊόντα, όπως το τυρί χαλλούμι και το γάλα, και τα παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, όπως τα εκχυλίσματα κρέατος», το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι «είναι προϊόντα συνήθους κατανάλωσης κατά την αγορά των οποίων το ενδιαφερόμενο κοινό δείχνει μέσο βαθμό προσοχής, και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων που καλύπτει το επίδικο σήμα».

«Ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό εστιάσει την προσοχή του στο στοιχείο «halloumi», πράγμα απίθανο λόγω του ασθενούς διακριτικού χαρακτήρα, και εκλάβει το εικονιστικό στοιχείο ως ενδεχόμενη αναφορά σε τυρί χαλλούμι, δεν πρόκειται να συσχετίσει τα δύο σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσει στην ακραία περίπτωση το προγενέστερο σήμα με το τυρί χαλλούμι, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας», αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Tέλος, το ΓΔΕΕ κρίνει ότι η ελληνική εταιρία «δεν ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σήματος».

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, “τoν Σεπτέμβριο του 2013, η εταιρία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ελλάδα) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του ακόλουθου εικονιστικού σήματος  Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και αντιστοιχούν σε αυγά, εκχυλίσµατα κρέατος, φρούτα και λαχανικά διατηρηµένα (κονσέρβες), αποξηραθέντα και µαγειρεµένα, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, τυρί Χαλλούμι κ.α.”

«Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η κυπριακή ένωση Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (στο εξής: Ίδρυμα) ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, στηριζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «Τυριά»».

«Στις 29 Αυγούστου 2017, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Οκτώβριο του 2017, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 15 Φεβρουαρίου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών το EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Που στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Ανοίγουν στόματα» και στις φυλακές

Στο στόχαστρο της αστυνομίας φαίνεται να βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ

Δημήτρης Λιγνάδης: Οι βιασμοί, η παρέα της Επιδαύρου και το ηλεκτρονικό «ψάρεμα»

Η κατάθεση-κόλαφος του 23χρονου Π.Φ., ο οποίος έζησε για επτά μήνες στο σπίτι του σκηνοθέτη – «Φως» από το άνοιγμα των ηλεκτρονικών επαφών του προφυλακισμένου Δημήτρη Λιγνάδη περιμένουν να δουν οι Αρχές
gallery

Υιοθέτησε σκυλάκι από καταφύγιο που επισκέφθηκε o Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε τον υπέροχο «Πίνατ» (pics-video)

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει πλέον έναν τετράποδο ένοικο και τη δική του... μασκότ - Δείτε το βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

MC MEDIA NETWORK

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

Lifestyle

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Lifestyle

Που στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Ανοίγουν στόματα» και στις φυλακές

Στο στόχαστρο της αστυνομίας φαίνεται να βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ

12.694 νέα κρούσματα και 251 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία

Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 116.927 άνθρωποι

Advertorials