MC MEDIA NETWORK

April 18, 2021 Sunday 04:44:27

Εγγραφή στο
Newsletter

Θα μελετηθούν οι εισηγήσεις για νομοσχέδιο Ανεξάρτητης Αρχής κατά Διαφθοράς, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου – Με αφορμή τη συζήτηση χθες στη Βουλή

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης δηλώνει την πρόθεση του να καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις που κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά την κατ΄ άρθρον συζήτηση για το νομοσχέδιο για σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, να τις μελετήσει σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και εκεί όπου αυτές προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο υπό συζήτηση κείμενο να προχωρήσει στην ενσωμάτωση τους.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου με αφορμή τη συζήτηση χθες στη Βουλή αναφέρεται ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, για την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των Θεσμών καθώς και για την βελτίωση του επαγγελματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Προστίθεται ότι προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή πρόκληση και να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των αρμόδιων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Οργανισμών, προχώρησε στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ετοιμασία και η προώθηση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος».

Το νομοσχέδιο, αναφέρεται, αποσκοπεί στη σύσταση και λειτουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία να πληροί όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου με κύρια ευθύνη την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, στα πρότυπα των σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της GRECO.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το 2017 και όλοι οι Φορείς κλήθηκαν να συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση του. Το Υπουργείο ΔΔΤ έγινε αποδέκτης και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα, γραπτών υπομνημάτων με παρατηρήσεις και συστάσεις από διάφορους Αξιωματούχους και άλλους Φορείς που έτυχαν και συνεχίζουν να τυγχάνουν προσεκτικής μελέτης. Αρκετές από αυτές τις συστάσεις και παρατηρήσεις υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Για την σύνταξη του νομοσχεδίου μελετήθηκαν διάφορα μοντέλα άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών τα οποία κρίθηκαν ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα των σύγχρονων αντιλήψεων. Στην βάση αυτών των μοντέλων το Υπουργείο ΔΔΤ προχώρησε στην σύνταξη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου το οποίο εκχωρεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ένα διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και εξουσιών εστιάζοντας τις δράσεις της για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην πρόληψη, επενδύοντας σε ενεργητικές πολιτικές πρόληψης, στην εκπαίδευση, και στην υλοποίηση δράσεων για την κινητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι παράλληλα, και χωρίς να επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι εξουσίες άλλων Ανεξάρτητων Αξιωματούχων όπως του Γενικού Εισαγγελέα, στην Αρχή δίδονται εξουσίες να διερευνά την όποια πληροφορία και ισχυρισμό για πράξεις διαφθοράς ή εν δυνάμει διαφθοράς τόσο στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εξουσίες της Αρχής δεν είναι ανακριτικές, εκχωρούνται όμως από τον ίδιο τον Νόμο εξουσίες απρόσκοπτης πρόσβασης σε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα βιβλία, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αρχεία όλων των τμημάτων/ διευθύνσεων, αρχών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν τη διάπραξη πράξεων διαφθοράς και εν δυνάμει διαφθοράς, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων των σχετικών νομοθεσιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το νομοσχέδιο δεν επιστράφηκε στο Υπουργείο και η κατ΄ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου όπως ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, θα συνεχιστεί την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής με το νέο έτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου – Με αφορμή τη συζήτηση χθες στη Βουλή

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης δηλώνει την πρόθεση του να καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις που κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά την κατ΄ άρθρον συζήτηση για το νομοσχέδιο για σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, να τις μελετήσει σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και εκεί όπου αυτές προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο υπό συζήτηση κείμενο να προχωρήσει στην ενσωμάτωση τους.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου με αφορμή τη συζήτηση χθες στη Βουλή αναφέρεται ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, για την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των Θεσμών καθώς και για την βελτίωση του επαγγελματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Προστίθεται ότι προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή πρόκληση και να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των αρμόδιων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Οργανισμών, προχώρησε στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ετοιμασία και η προώθηση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος».

Το νομοσχέδιο, αναφέρεται, αποσκοπεί στη σύσταση και λειτουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία να πληροί όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου με κύρια ευθύνη την ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών για διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, στα πρότυπα των σύγχρονων αντιλήψεων και των συστάσεων της GRECO.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το 2017 και όλοι οι Φορείς κλήθηκαν να συμβάλουν στην τελική διαμόρφωση του. Το Υπουργείο ΔΔΤ έγινε αποδέκτης και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα, γραπτών υπομνημάτων με παρατηρήσεις και συστάσεις από διάφορους Αξιωματούχους και άλλους Φορείς που έτυχαν και συνεχίζουν να τυγχάνουν προσεκτικής μελέτης. Αρκετές από αυτές τις συστάσεις και παρατηρήσεις υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Για την σύνταξη του νομοσχεδίου μελετήθηκαν διάφορα μοντέλα άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών τα οποία κρίθηκαν ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα των σύγχρονων αντιλήψεων. Στην βάση αυτών των μοντέλων το Υπουργείο ΔΔΤ προχώρησε στην σύνταξη του υπό συζήτηση νομοσχεδίου το οποίο εκχωρεί στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ένα διευρυμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και εξουσιών εστιάζοντας τις δράσεις της για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην πρόληψη, επενδύοντας σε ενεργητικές πολιτικές πρόληψης, στην εκπαίδευση, και στην υλοποίηση δράσεων για την κινητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι παράλληλα, και χωρίς να επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι εξουσίες άλλων Ανεξάρτητων Αξιωματούχων όπως του Γενικού Εισαγγελέα, στην Αρχή δίδονται εξουσίες να διερευνά την όποια πληροφορία και ισχυρισμό για πράξεις διαφθοράς ή εν δυνάμει διαφθοράς τόσο στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι εξουσίες της Αρχής δεν είναι ανακριτικές, εκχωρούνται όμως από τον ίδιο τον Νόμο εξουσίες απρόσκοπτης πρόσβασης σε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα βιβλία, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και αρχεία όλων των τμημάτων/ διευθύνσεων, αρχών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα για θέματα που αφορούν τη διάπραξη πράξεων διαφθοράς και εν δυνάμει διαφθοράς, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων των σχετικών νομοθεσιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το νομοσχέδιο δεν επιστράφηκε στο Υπουργείο και η κατ΄ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου όπως ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, θα συνεχιστεί την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής με το νέο έτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Μπροστά σε διλήμματα η Κυβέρνηση για την πανδημία

Με δυσεπίλυτη εξίσωση μοιάζει ξανά η διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο... Η επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεικτών όχι μόνον απομακρύνει το σενάριο για χαλαρώσεις ενόψει Πάσχα αλλά δημιουργεί πίεση για κλιμάκωση ορισμένων μέτρων
gallery

Τα σημεία για rapid test σήμερα Κυριακή 18/4. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αρτοποιείο

Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς - Υπό διερεύνηση τα αίτια

Ραγίζει καρδιές η μητέρα τoυ Γιώργου Καραϊβάζ: «Να βρεθούν οι ένοχοι και μετά να πάω δίπλα του»​ (video)

«Να μη χαθεί άλλο παιδί. Το σπουδάσαμε με θυσίες και μου το έστειλαν και το έβαλα στο χώμα»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Συνέλαβαν μετά από καταδίωξη στη Λεμεσό τον υπόδικο που απέδρασε από το Eden. Ναρκωτικά στην κατοχή του

Επιχείρησε να διαφύγει της σύλληψης αλλά του πέρασαν χειροπέδες στη Λεμεσό - Μαζί του στο αυτοκίνητο και 33χρονη - Όλες οι πληροφορίες

Στο 1,38% το ποσοστό θετικότητας… ο «χάρτης» των 468 θετικών rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τα νέα θετικά rapid test του τελευταίου 24ωρου – Οι επαρχίες με τα περισσότερα και το σύνολο των εξετάσεων

MC MEDIA NETWORK

(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ) Πάτησαν το red button / Αναλαμβάνει δράση η αστυνομία

Ακόμα μια υπόθεση πιθανή χειραγώγηση αγώνα, εξετάζει η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του PROTATHLIMA.COM. Πρόκειται για αγώνα Γ΄ κατηγορίας για τον οποίο έγινε καταγγελία με...

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Γιώργος Λιανός: Στο Άγιο Δομίνικο η σύντροφος και το νεογέννητο μωράκι τους (Photo)

Μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο νησί του «Survivor» για να είναι κοντά στον μπαμπά! Το τέταρτο παιδί του Γιώργου Λιανού, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ήρθε στον...

MC MEDIA NETWORK

(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ) Πάτησαν το red button / Αναλαμβάνει δράση η αστυνομία

Ακόμα μια υπόθεση πιθανή χειραγώγηση αγώνα, εξετάζει η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του PROTATHLIMA.COM. Πρόκειται για αγώνα Γ΄ κατηγορίας για τον οποίο έγινε καταγγελία με...

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Γιώργος Λιανός: Στο Άγιο Δομίνικο η σύντροφος και το νεογέννητο μωράκι τους (Photo)

Μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο νησί του «Survivor» για να είναι κοντά στον μπαμπά! Το τέταρτο παιδί του Γιώργου Λιανού, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ήρθε στον...

Lifestyle

Μπροστά σε διλήμματα η Κυβέρνηση για την πανδημία

Με δυσεπίλυτη εξίσωση μοιάζει ξανά η διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο... Η επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεικτών όχι μόνον απομακρύνει το σενάριο για χαλαρώσεις ενόψει Πάσχα αλλά δημιουργεί πίεση για κλιμάκωση ορισμένων μέτρων

Lifestyle

gallery

Τα σημεία για rapid test σήμερα Κυριακή 18/4. Όλες οι πληροφορίες (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αρτοποιείο

Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς - Υπό διερεύνηση τα αίτια
gallery

To αδιαχώρητο στις πλατείες της Αθήνας… νεαροί ξεχύθηκαν στους δρόμους (video)

Συνωστισμός στις πλατείες της Αθήνας παρατηρείται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Άνοιξε διαφορά η Ομόνοια το ντέρμπι της Λεμεσού

Advertorials