MC MEDIA NETWORK

June 15, 2021 Tuesday 05:56:47

Εγγραφή στο
Newsletter

Συνάντηση ΟΠΟΚ με Υπουργό Γεωργίας για περιβαλλοντικά θέματα

Συνάντηση ΟΠΟΚ με Υπουργό Γεωργίας – Όσα τέθηκαν επί τάπητος

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση των σημαντικότερων τρεχόντων περιβαλλοντικών θεμάτων είχε αυτή την εβδομάδα αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων που η Ομοσπονδία πραγματοποιεί με τις αρμόδιες αρχές (Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες) και τα πολιτικά κόμματα μετά την Ετήσια Γενική της Συνέλευση.

Στη συνάντηση εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν επίσης ανώτεροι λειτουργοί αρμοδίων κυβερνητικών Τμημάτων. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΠΟΚ, αφορούν:

Tην ανάγκη της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης της Χερσονήσου Ακάμα, στο πλαίσιο του υπό εξέταση Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, το οποίο εκπονήθηκε από το Τμήμα Δασών, και των Τοπικών Σχεδίων Κοινοτήτων Ακάμα και Δήμου Πέγειας, τα οποία εκπονήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Tην ανάγκη ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης του Ακρωτηρίου Λεμεσού, καθώς και άλλων περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία – όπως οι Γκρεμοί της Επισκοπής, ο Κόλπος της Αυδήμου, το Κάβο Πύλα και το Φράγμα Άχνας – στο πλαίσιο της υπό εξέταση Δήλωσης Πολιτικής των Περιοχών των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου Λεμεσού και Δεκέλειας Λάρνακας, η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Την ανάγκη οριστικού τερματισμού της πολεοδομικής στρέβλωσης της Πολιτικής Ανέγερσης Μεμονωμένης Κατοικίας εκτός καθορισμένων ορίων ανάπτυξης, η οποία επιφέρει σοβαρές, αρνητικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομία και την κοινωνία.

Την ανάγκη άμεσης υπογραφής, κύρωσης και εφαρμογής του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου από την Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Την ανάγκη επαρκούς και έγκαιρης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Εγκαταλελειμμένων Μεταλλείων της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητων περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία και μεγάλη αρχαιολογική σημασία.

Την ανάγκη προστασίας των Εθνικών Δασικών Πάρκων Ακαδημίας και Αθαλάσσας από τυχόν επέκταση του δημόσιου οδικού δικτύου και την αποφυγή του περαιτέρω κατακερματισμού και της συρρίκνωσης των δύο εναπομείναντων «πνευμόνων πρασίνου» της Λευκωσίας.

Την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος της διαβίωσης σε ένα υγιές, ασφαλές και καθαρό περιβάλλον, μέσω του τερματισμού της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος κοντά σε οικιστικές περιοχές και σχολικές μονάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΠΟΚ ζητά την άμεση μετεγκατάσταση των εργοστασίων κατασκευής ασφαλτικού σκυροδέματος, τα οποία λειτουργούν στην περιοχή της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, πλησίον των Δήμων Ιδαλίου και Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας. Η μετεγκατάσταση των συγκεκριμένων μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος πρέπει να γίνει στη βάση ορθού και κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και της επαρκούς και έγκαιρης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων, σε συνδυασμό με άλλα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στις περιοχές μετεγκατάστασης τους, αναφέρεται.

Την ανάγκη ανάληψης δράσης για αποτροπή των δυσμενέστερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της απεξάρτησης του ενεργειακού ισοζυγίου από τις συμβατικές πηγές ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα / υδρογονάνθρακες, την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον ορθό και κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό για την κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και , την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και των μαζικών μέσων συγκοινωνίας. Η ΟΠΟΚ εισηγείται την ενίσχυση των πολιτικών διατήρησης της φύσης, καθότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι αυτές που συμβάλλουν περισσότερο στην προσαρμογή και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (κυρίως του εδάφους, της γης και των υδάτων) και των φυσικών οικοσυστημάτων (κυρίως αυτών που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, όπως η ακτογραμμή, οι υγροβιότοποι και τα δάση).

Την ανάγκη προστασίας και ευημερίας των ζώων συντροφιάς, μέσω της προώθησης των κατάλληλων πολιτικών στείρωσης/εμβολιασμού, σήμανσης/περιορισμού και διάθεσης/επανένταξης αδέσποτων ζώων σε άλλους ιδιοκτήτες, καθώς και αποτελεσματικής δίωξης περιστατικών κακοποίησης, δηλητηρίασης και θανάτωσης ζώων.

Συνάντηση ΟΠΟΚ με Υπουργό Γεωργίας – Όσα τέθηκαν επί τάπητος

Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση των σημαντικότερων τρεχόντων περιβαλλοντικών θεμάτων είχε αυτή την εβδομάδα αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων που η Ομοσπονδία πραγματοποιεί με τις αρμόδιες αρχές (Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες) και τα πολιτικά κόμματα μετά την Ετήσια Γενική της Συνέλευση.

Στη συνάντηση εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν επίσης ανώτεροι λειτουργοί αρμοδίων κυβερνητικών Τμημάτων. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΠΟΚ, αφορούν:

Tην ανάγκη της ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης της Χερσονήσου Ακάμα, στο πλαίσιο του υπό εξέταση Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, το οποίο εκπονήθηκε από το Τμήμα Δασών, και των Τοπικών Σχεδίων Κοινοτήτων Ακάμα και Δήμου Πέγειας, τα οποία εκπονήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Tην ανάγκη ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης του Ακρωτηρίου Λεμεσού, καθώς και άλλων περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία – όπως οι Γκρεμοί της Επισκοπής, ο Κόλπος της Αυδήμου, το Κάβο Πύλα και το Φράγμα Άχνας – στο πλαίσιο της υπό εξέταση Δήλωσης Πολιτικής των Περιοχών των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου Λεμεσού και Δεκέλειας Λάρνακας, η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Την ανάγκη οριστικού τερματισμού της πολεοδομικής στρέβλωσης της Πολιτικής Ανέγερσης Μεμονωμένης Κατοικίας εκτός καθορισμένων ορίων ανάπτυξης, η οποία επιφέρει σοβαρές, αρνητικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομία και την κοινωνία.

Την ανάγκη άμεσης υπογραφής, κύρωσης και εφαρμογής του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου από την Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Την ανάγκη επαρκούς και έγκαιρης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Εγκαταλελειμμένων Μεταλλείων της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητων περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική αξία και μεγάλη αρχαιολογική σημασία.

Την ανάγκη προστασίας των Εθνικών Δασικών Πάρκων Ακαδημίας και Αθαλάσσας από τυχόν επέκταση του δημόσιου οδικού δικτύου και την αποφυγή του περαιτέρω κατακερματισμού και της συρρίκνωσης των δύο εναπομείναντων «πνευμόνων πρασίνου» της Λευκωσίας.

Την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος της διαβίωσης σε ένα υγιές, ασφαλές και καθαρό περιβάλλον, μέσω του τερματισμού της λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος κοντά σε οικιστικές περιοχές και σχολικές μονάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΠΟΚ ζητά την άμεση μετεγκατάσταση των εργοστασίων κατασκευής ασφαλτικού σκυροδέματος, τα οποία λειτουργούν στην περιοχή της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, πλησίον των Δήμων Ιδαλίου και Τσερίου στην επαρχία Λευκωσίας. Η μετεγκατάσταση των συγκεκριμένων μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος πρέπει να γίνει στη βάση ορθού και κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και της επαρκούς και έγκαιρης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων, σε συνδυασμό με άλλα έργα και σχέδια που χωροθετούνται στις περιοχές μετεγκατάστασης τους, αναφέρεται.

Την ανάγκη ανάληψης δράσης για αποτροπή των δυσμενέστερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της απεξάρτησης του ενεργειακού ισοζυγίου από τις συμβατικές πηγές ενέργειας και τα ορυκτά καύσιμα / υδρογονάνθρακες, την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον ορθό και κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό για την κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και , την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και των μαζικών μέσων συγκοινωνίας. Η ΟΠΟΚ εισηγείται την ενίσχυση των πολιτικών διατήρησης της φύσης, καθότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι αυτές που συμβάλλουν περισσότερο στην προσαρμογή και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (κυρίως του εδάφους, της γης και των υδάτων) και των φυσικών οικοσυστημάτων (κυρίως αυτών που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, όπως η ακτογραμμή, οι υγροβιότοποι και τα δάση).

Την ανάγκη προστασίας και ευημερίας των ζώων συντροφιάς, μέσω της προώθησης των κατάλληλων πολιτικών στείρωσης/εμβολιασμού, σήμανσης/περιορισμού και διάθεσης/επανένταξης αδέσποτων ζώων σε άλλους ιδιοκτήτες, καθώς και αποτελεσματικής δίωξης περιστατικών κακοποίησης, δηλητηρίασης και θανάτωσης ζώων.

Η γεωγραφική κατανομή των θετικών rapid test. 11 οι ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση, οι 8 διασωληνωμένοι (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Κάτω από 40 παραμένει ο αριθμός νοσηλευόμενων με κορωνοϊό – Στο 0,14% το ποσοστό θετικότητας – Αναλυτικά η κατάσταση στα νοσηλευτήρια Πολύ ενθαρρυντική η επιδημιολογική...

Ένας θάνατος και 57 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν #cyprustimes

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας μείωση στα κρούσματα επί 7 εβδομάδες

Στόχος θα πρέπει να είναι μέχρι του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχει εμβολιαστεί το 70% του πλανήτη, δήλωσε ο επικεφαλής #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Γκέλα με το καλημέρα η Ισπανία

Στο 0-0 κόλλησαν οι «φούριας ρόχας» με τη Σουηδία, στην πρεμιέρα του στο Euro   EURO 2020-5ος ΟΜΙΛΟΣ-1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ: 0-0 Γήπεδο: La Cartuja Stadium Περασμένα μεγαλεία… για τους Ισπανούς. Η...

Παναγιώτα Βλαντή: Παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα στην Ύδρα! (video)

Wedding bells! Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το Σάββατο 12 Ιουνίου η Παναγιώτα Βλαντή και ο Γιάννης Βλάχος. Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον εκλεκτό της...

Αυτή η ενδεκάδα λείπει, αλλά θα μπορούσε να πάρει την κούπα!

Αυτή η ενδεκάδα λείπει, αλλά θα μπορούσε να πάρει την κούπα!

Κωνσταντίνος Λαΐφης: Aποκλειστικές δηλώσεις για τη γέννηση του γιου του και η φωτογραφία στο σαλόνι του σπιτιού του!

Όλα όσα αποκαλύπτει αποκλειστικά στη ShowBiz ο Κύπριος ποδοσφαιριστής  Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ο Κωνσταντίνος Λαΐφης έκανε γνωστή την χαρμόσυνη είδηση...

MC MEDIA NETWORK

Γκέλα με το καλημέρα η Ισπανία

Στο 0-0 κόλλησαν οι «φούριας ρόχας» με τη Σουηδία, στην πρεμιέρα του στο Euro   EURO 2020-5ος ΟΜΙΛΟΣ-1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ: 0-0 Γήπεδο: La Cartuja Stadium Περασμένα μεγαλεία… για τους Ισπανούς. Η...

Παναγιώτα Βλαντή: Παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα στην Ύδρα! (video)

Wedding bells! Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το Σάββατο 12 Ιουνίου η Παναγιώτα Βλαντή και ο Γιάννης Βλάχος. Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον εκλεκτό της...

Αυτή η ενδεκάδα λείπει, αλλά θα μπορούσε να πάρει την κούπα!

Αυτή η ενδεκάδα λείπει, αλλά θα μπορούσε να πάρει την κούπα!

Κωνσταντίνος Λαΐφης: Aποκλειστικές δηλώσεις για τη γέννηση του γιου του και η φωτογραφία στο σαλόνι του σπιτιού του!

Όλα όσα αποκαλύπτει αποκλειστικά στη ShowBiz ο Κύπριος ποδοσφαιριστής  Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ο Κωνσταντίνος Λαΐφης έκανε γνωστή την χαρμόσυνη είδηση...

Lifestyle

Γκέλα με το καλημέρα η Ισπανία

Στο 0-0 κόλλησαν οι «φούριας ρόχας» με τη Σουηδία, στην πρεμιέρα του στο Euro   EURO 2020-5ος ΟΜΙΛΟΣ-1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ: 0-0 Γήπεδο: La Cartuja Stadium Περασμένα μεγαλεία… για τους Ισπανούς. Η...

Lifestyle

Αυτή η ενδεκάδα λείπει, αλλά θα μπορούσε να πάρει την κούπα!

Αυτή η ενδεκάδα λείπει, αλλά θα μπορούσε να πάρει την κούπα!
gallery

Τρόμος στο Ιλινόι… Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών. Πυρκαγιές και εκκένωση εκατοντάδων σπιτιών (video)

Οι γιατροί εξέδωσαν οδηγίες ώστε ο κόσμος στην περιοχή να αποφύγει τις μετακινήσεις, λόγω του νέφους - Δείτε βίντεο #cyprustimes

«Όχι» και από ΕΔΕΚ στην πρόταση Αναστασιάδη. «Παραμένουμε αντιπολίτευση»

Το πολιτικό γραφείο της ΕΔΕΚ άκουσε Σιζόπουλο και αποφάσισε ομόφωνα, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του - Οι αποφάσεις #cyprustimes

Advertorials