MC MEDIA NETWORK

June 15, 2021 Tuesday 12:14:32

Εγγραφή στο
Newsletter

Σε ισχύ το νέο διάταγμα του Υπ. Υγείας που επιτρέπει στις στενές επαφές να πάνε να ψηφίσουν

Σε ισχύ το νέο διάταγμα του Υπ. Υγείας που επιτρέπει στις στενές επαφές να πάνε να ψηφίσουν

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το τελικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου με αριθμό 19 δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

“Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, και

Eπειδή, λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ότι μέχρι την 25η Μαΐου 2021, ποσοστό 50,4% έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και ποσοστό 23,7% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό σχήμα, ενώ ταυτόχρονα, από τις 14 Μαΐου 2021 μέχρι και τις 25 Μαΐου 2021 καταγράφηκαν 1,348 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 100 έως 130 ασθενών την ημέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 11 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται κοντά στο 0,5%, ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 19) του 2021.

2.1 Ο Κανονισμός 2.2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται, με ισχύ από τις 29 Μαΐου 2021, ως ακολούθως:

«(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 01.00 π.μ. μέχρι και τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων των ακολούθων περιπτώσεων:

(i) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με την κατοχή του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα, στο παρόν Διάταγμα,

(ii) μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά,

(iii) μετάβαση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης για παροχή επείγουσας βοήθειας σε πρόσωπα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν, και

(iv) αντιπροσώπων κομμάτων, υποψηφίων Βουλευτών, παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου για σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών της 30ής Μαΐου 2021:

Νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, για σκοπούς ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές,».

2.2 Ο Κανονισμός 2.22 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης και την αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, κατά την 30ή Μαΐου 2021 πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας αποτελούν στενές επαφές προσώπων που έχουν προσβληθεί με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να εξέλθουν του χώρου περιορισμού τους αποκλειστικά και μόνο για μετάβαση στο εκλογικό κέντρο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους:»,

2.3 Ο Κανονισμός 2.23 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού και την αντικατάστασή της με κόμμα, και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά της παραγράφου (β) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):

«(γ) ανεξαρτήτως των προνοιών των παραγράφων (α) και (β), κατά την 30ή Μαΐου 2021, επιτρέπεται η επίσκεψη εξουσιοδοτημένων από τον Γενικό Έφορο Εκλογών λειτουργών, καθώς και μελών της Αστυνομίας Κύπρου σε υποστατικό που διαμένουν πρόσωπα που νοσούν με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και νοουμένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν συμπεριληφθεί στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο, δυνάμει των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2021.».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε ισχύ το νέο διάταγμα του Υπ. Υγείας που επιτρέπει στις στενές επαφές να πάνε να ψηφίσουν

Το τελικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου με αριθμό 19 δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ.

Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2021, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

“Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, και

Eπειδή, λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας, για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ότι μέχρι την 25η Μαΐου 2021, ποσοστό 50,4% έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου και ποσοστό 23,7% ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό σχήμα, ενώ ταυτόχρονα, από τις 14 Μαΐου 2021 μέχρι και τις 25 Μαΐου 2021 καταγράφηκαν 1,348 κρούσματα, ενώ ο μέσος όρος των νοσηλευόμενων καθημερινά κυμαίνεται μεταξύ 100 έως 130 ασθενών την ημέρα και δεδομένου ότι κατά την πιο πάνω περίοδο καταγράφηκαν 11 θάνατοι ασθενών με τελική αιτία θανάτου την ασθένεια COVID-19, καθώς και ότι το ποσοστό θετικότητας των διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, κυμαίνεται κοντά στο 0,5%, ισχύουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 19) του 2021.

2.1 Ο Κανονισμός 2.2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, διαγράφεται και αντικαθίσταται, με ισχύ από τις 29 Μαΐου 2021, ως ακολούθως:

«(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 01.00 π.μ. μέχρι και τις 05.00 π.μ., εξαιρουμένων των ακολούθων περιπτώσεων:

(i) Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας, με την κατοχή του Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα, στο παρόν Διάταγμα,

(ii) μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά,

(iii) μετάβαση για σκοπούς αδήριτης ανάγκης για παροχή επείγουσας βοήθειας σε πρόσωπα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν, και

(iv) αντιπροσώπων κομμάτων, υποψηφίων Βουλευτών, παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου για σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών της 30ής Μαΐου 2021:

Νοείται ότι, όλα τα πρόσωπα φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, για σκοπούς ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές,».

2.2 Ο Κανονισμός 2.22 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, τροποποιείται με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της πρώτης επιφύλαξης και την αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, κατά την 30ή Μαΐου 2021 πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας αποτελούν στενές επαφές προσώπων που έχουν προσβληθεί με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να εξέλθουν του χώρου περιορισμού τους αποκλειστικά και μόνο για μετάβαση στο εκλογικό κέντρο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους:»,

2.3 Ο Κανονισμός 2.23 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού και την αντικατάστασή της με κόμμα, και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά της παραγράφου (β) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):

«(γ) ανεξαρτήτως των προνοιών των παραγράφων (α) και (β), κατά την 30ή Μαΐου 2021, επιτρέπεται η επίσκεψη εξουσιοδοτημένων από τον Γενικό Έφορο Εκλογών λειτουργών, καθώς και μελών της Αστυνομίας Κύπρου σε υποστατικό που διαμένουν πρόσωπα που νοσούν με την ασθένεια του Κορωνοϊού COVID-19 αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και νοουμένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν συμπεριληφθεί στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο, δυνάμει των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως 2021.».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση αστυνομικός μετά από καταγγελία της συζύγου του για άσκηση βίας

Παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού - Τελούσε σε διαθεσιμότητα για άλλη υπόθεση
gallery

Δεν έφερε ζώνη η 8χρονη που νοσηλεύεται στην Εντατική κατέδειξαν οι εξετάσεις. Έκκληση Τροχαίας (pics)

Διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Μακάρειο 8χρονο κοριτσάκι - Στη #CyprusTimes ο Υπεύθυνος Οδικής Ασφαλείας του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Εκκεντρικό κολάν από τη συλλογή της Ριάνα αποκαλύπτει την… πίσω όψη και διχάζει τους φαν – Δείτε φωτογραφίες

Σίγουρα ακατάλληλο για το γυμναστήριο ή το… σούπερ μάρκετ Αρκετή αίσθηση έχει προκαλέσει online ένα κολάν που κυκλοφόρησε ως μέρος της συλλογής εσωρούχων και loungewear...

Ben Affleck-Jennifer Lopez: Το πρώτο δημόσιο φιλί του ζευγαριού! (video)

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε επιτέλους τη σχέση του! Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η επανασύνδεση του Ben Affleck και της Jennifer Lopez. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός και η Λατίνα σταρ...

Έξαλλος ο Τάσος Τρύφωνος με την Ελπίδα Ιακωβίδου: «Απαράδεκτο θέαμα» (Βίντεο)

Χείμαρρος ο παρουσιαστής του Alpha Κύπρου! Πυρ και μανία έγινε ο Τάσος Τρύφωνος με την πρωινή εκπομπή της Ελπίδας Ιακωβίδου στον ΡΙΚ1, «Όμορφη Μέρα Κάθε...

MC MEDIA NETWORK

Εκκεντρικό κολάν από τη συλλογή της Ριάνα αποκαλύπτει την… πίσω όψη και διχάζει τους φαν – Δείτε φωτογραφίες

Σίγουρα ακατάλληλο για το γυμναστήριο ή το… σούπερ μάρκετ Αρκετή αίσθηση έχει προκαλέσει online ένα κολάν που κυκλοφόρησε ως μέρος της συλλογής εσωρούχων και loungewear...

Ben Affleck-Jennifer Lopez: Το πρώτο δημόσιο φιλί του ζευγαριού! (video)

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε επιτέλους τη σχέση του! Φρενίτιδα έχει προκαλέσει η επανασύνδεση του Ben Affleck και της Jennifer Lopez. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός και η Λατίνα σταρ...

Έξαλλος ο Τάσος Τρύφωνος με την Ελπίδα Ιακωβίδου: «Απαράδεκτο θέαμα» (Βίντεο)

Χείμαρρος ο παρουσιαστής του Alpha Κύπρου! Πυρ και μανία έγινε ο Τάσος Τρύφωνος με την πρωινή εκπομπή της Ελπίδας Ιακωβίδου στον ΡΙΚ1, «Όμορφη Μέρα Κάθε...

Lifestyle

Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων

Η 15η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (World Elder Abuse Awareness Day –WEAAD), προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό,...

Lifestyle

World elder abuse awareness day

Save project brings together 5 European countries  to address the phenomenon throught the adoption of a screening programme in health and social care settings. Elder...

Advertorials