MC MEDIA NETWORK

May 23, 2022 Monday 17:06:13

Εγγραφή στο
Newsletter


Προκήρυξε διαγωνισμό για στάσεις και στέγαστρα λεωφορείων το Υπ. Μεταφορών. Όλες οι πληροφορίες


Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου παγκύπρια – Ενημερώνει το Υπ. Μεταφορών

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2022, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια και την τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου σε όλη την Κύπρο, συνολικής αξίας €71,4 εκ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η διάρκεια υλοποίησης του Συμβολαίου είναι πενταετής με εκτιμώμενη αξία €35 εκ.. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει πρόνοια επέκτασης €10 εκ., η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετες παραγγελίες ή/και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς ασφάλειας και λειτουργικότητας με την τοποθέτηση των νέων στεγάστρων.

Πρόσθετα, προβλέπεται δεκαπενταετής συντήρηση αξίας €5 εκ., όπως επίσης και ποσό €10 εκ. για παραγγελίες από τρίτους φορείς, όπως Δήμους, Κοινότητες, Σχολικές Εφορείες, εταιρείες λεωφορείων με Συμβόλαια Παραχώρησης, κτλ, οι οποίες θα καλύπτονται από δικά τους κονδύλια. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποδομές αυτές για να συντηρούνται θα περιέχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το Συμβόλαιο προβλέπει την τοποθέτηση:

 • 350 πυλώνων με ενσωματωμένη τεχνολογία,
 • 000 απλών πυλώνων,
 • 350 μικρών στεγάστρων,
 • 650 μεγάλων στεγάστρων για αστικές περιοχές,
 • 100 μεγάλων στεγάστρων κατάλληλων για ορεινές περιοχές,
 • επιδιόρθωση και επανατοποθέτηση πέραν των 600 υφιστάμενων στεγάστρων,
 • φωτοβολταϊκά συστήματα και σύνδεση με σταθερό δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού, και
 • 200 ποδηλατοστατών για ενθάρρυνση της χρήσης του ποδήλατου και της πολυτροπικής διακίνησης με βιώσιμα μέσα.

Ο ενιαίος σχεδιασμός που εκπονήθηκε λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα δεδομένα της Κύπρου και επιτυγχάνει ομοιομορφία, επεκτασιμότητα για προσαρμογή στον διαθέσιμο χώρο και τις ανάγκες χρήσης, προσβασιμότητα για χρήση από ΑμΕΑ, ασφάλεια και προστασία από καιρικές συνθήκες, φωτισμό, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πληροφορίες για τις διαδρομές των λεωφορείων που ανταποκρίνονται στην στάση.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια:

 1. Το πρώτο στάδιο αφορά στην επιλογή των Ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις συμμετοχής και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2022.
 2. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην υποβολή πλήρους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως επίσης και δείγματος στεγάστρου ως επίδειξη τεχνικής ικανότητας από τους προσφέροντες. Η υποβολή των προσφορών αναμένεται να γίνει περί τον Ιούλιο 2022 και η κατακύρωση και υπογραφή συμβολαίου περί τον Οκτώβριο 2022.

Η τοποθέτηση των πρώτων σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων αναμένεται να ξεκινήσει περίπου τρεις μήνες μετά, δηλαδή αρχές του 2023, εφόσον προβλέπεται η ετοιμασία τελικών πρότυπων και μετά η μαζική παραγωγή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής του Οικονομικού Φορέα καθώς και για το αντικείμενο του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘAλΕΙΑ κατά 65% και από Εθνικούς Πόρους κατά 35% και εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, με απώτερο σκοπό την παροχή βελτιωμένης και αυξημένης υπηρεσίας προς τους χρήστες των δημόσιων μεταφορών.

Το Έργο εμπίπτει στους στόχους των στρατηγικών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, των Δήμων και Κοινοτήτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εξειδικευμένων σχεδιασμών που γίνονται για τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη.

Η προώθηση του έργου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών, την εικόνα και την βιωσιμότητα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και των αστικών περιοχών, ενώ υποστηρίζει τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, προάγει την πολυτροπικότητα στις διακινήσεις, υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, και συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί.

Προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου παγκύπρια – Ενημερώνει το Υπ. Μεταφορών

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2022, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια και την τοποθέτηση σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων λεωφορείου σε όλη την Κύπρο, συνολικής αξίας €71,4 εκ. (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η διάρκεια υλοποίησης του Συμβολαίου είναι πενταετής με εκτιμώμενη αξία €35 εκ.. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει πρόνοια επέκτασης €10 εκ., η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετες παραγγελίες ή/και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς ασφάλειας και λειτουργικότητας με την τοποθέτηση των νέων στεγάστρων.

Πρόσθετα, προβλέπεται δεκαπενταετής συντήρηση αξίας €5 εκ., όπως επίσης και ποσό €10 εκ. για παραγγελίες από τρίτους φορείς, όπως Δήμους, Κοινότητες, Σχολικές Εφορείες, εταιρείες λεωφορείων με Συμβόλαια Παραχώρησης, κτλ, οι οποίες θα καλύπτονται από δικά τους κονδύλια. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποδομές αυτές για να συντηρούνται θα περιέχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Το Συμβόλαιο προβλέπει την τοποθέτηση:

 • 350 πυλώνων με ενσωματωμένη τεχνολογία,
 • 000 απλών πυλώνων,
 • 350 μικρών στεγάστρων,
 • 650 μεγάλων στεγάστρων για αστικές περιοχές,
 • 100 μεγάλων στεγάστρων κατάλληλων για ορεινές περιοχές,
 • επιδιόρθωση και επανατοποθέτηση πέραν των 600 υφιστάμενων στεγάστρων,
 • φωτοβολταϊκά συστήματα και σύνδεση με σταθερό δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού, και
 • 200 ποδηλατοστατών για ενθάρρυνση της χρήσης του ποδήλατου και της πολυτροπικής διακίνησης με βιώσιμα μέσα.

Ο ενιαίος σχεδιασμός που εκπονήθηκε λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα δεδομένα της Κύπρου και επιτυγχάνει ομοιομορφία, επεκτασιμότητα για προσαρμογή στον διαθέσιμο χώρο και τις ανάγκες χρήσης, προσβασιμότητα για χρήση από ΑμΕΑ, ασφάλεια και προστασία από καιρικές συνθήκες, φωτισμό, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πληροφορίες για τις διαδρομές των λεωφορείων που ανταποκρίνονται στην στάση.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια:

 1. Το πρώτο στάδιο αφορά στην επιλογή των Ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις συμμετοχής και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2022.
 2. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην υποβολή πλήρους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως επίσης και δείγματος στεγάστρου ως επίδειξη τεχνικής ικανότητας από τους προσφέροντες. Η υποβολή των προσφορών αναμένεται να γίνει περί τον Ιούλιο 2022 και η κατακύρωση και υπογραφή συμβολαίου περί τον Οκτώβριο 2022.

Η τοποθέτηση των πρώτων σύγχρονων στάσεων και στεγάστρων αναμένεται να ξεκινήσει περίπου τρεις μήνες μετά, δηλαδή αρχές του 2023, εφόσον προβλέπεται η ετοιμασία τελικών πρότυπων και μετά η μαζική παραγωγή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής του Οικονομικού Φορέα καθώς και για το αντικείμενο του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘAλΕΙΑ κατά 65% και από Εθνικούς Πόρους κατά 35% και εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, με απώτερο σκοπό την παροχή βελτιωμένης και αυξημένης υπηρεσίας προς τους χρήστες των δημόσιων μεταφορών.

Το Έργο εμπίπτει στους στόχους των στρατηγικών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, των Δήμων και Κοινοτήτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εξειδικευμένων σχεδιασμών που γίνονται για τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη.

Η προώθηση του έργου θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών, την εικόνα και την βιωσιμότητα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και των αστικών περιοχών, ενώ υποστηρίζει τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, προάγει την πολυτροπικότητα στις διακινήσεις, υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών, και συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή προκαλεί.

Κάτω από τις 2.500 τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα. 21 νέοι θάνατοι 

Πώς εξελίσσεται η πανδημία στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο - Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ #cyprustimes
gallery

Στο δρόμο για το μεροκάματο έχασε τη ζωή του ο Βαρνάβας. Καταλείπει δύο ανήλικα παιδιά (pics-video)

Θλίψη στην κοινότητα της Αραδίππου και όχι μόνο - Καταλείπει σύγυζο και δύο ανήλικα παιδιά #cyprustimes

Άγνωστοι επιτέθηκαν σε περιπολικό του ΟΗΕ. Καταδικάζει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Η επίθεση έγινε περίπου τρία χιλιόμετρα ανατολικά από το Γέρι #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Ισόβια στον Ρώσο στρατιώτη που δικάστηκε για εγκλήματα πολέμου

Ο 21χρονος Βαντίμ Σισιμαρίν παραδέχτηκε την ενοχή του - Πυροβόλησε τέσσερις φορές στο κεφάλι 62χρονο Ουκρανό ενώ έκανε ποδήλατο
gallery

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο… Έσβησε ο 40χρονος Βαρνάβας σε τροχαίο στη Λάρνακα (pics-video)

Τραγικό τέλος για 40χρονο στην άσφαλτο - Εκτινάχθηκε έξω από το όχημα και καταπλακώθηκε από αυτό  #CyprusTimes

Δρ. Κολιού: Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να εμφανιστεί και στην Κύπρο

Ετοιμότητα και προσοχή του πληθυσμού για ευλογιά των πιθήκων, συστήνει η Δρ Κολιού #CyprusTimes

MC MEDIA NETWORK

Άρχισε τις μεταγραφές / Πρώτη κίνηση με Ντάλσιο

Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάλσιο. Αναλυτικά: Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Euciodálcio Gomes (εν συντομία Dálcio) για...

Kourtney Kardashian & Travis Barker: Παντρεύτηκαν στο Πορτοφίνο. Η παραμυθένια τελετή (pics)

Το Dolce & Gabbana νυφικό και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των Kardashians Μετά το γάμο τους στο Λας Βέγκας, ο οποίος ωστόσο δεν ήταν νόμιμος καθώς δεν είχαν...

Έσκασε μεταγραφή για ΑΠΟΕΛ/ Δικός του ο Ντάλσιο

Έσκασε μεταγραφή για ΑΠΟΕΛ/ Δικός του ο Ντάλσιο

Κατερίνα Αγαπητού: Aκομπλεξάριστη αποκαλύπτει on air πόσο καιρό έχει να κάνει μπότοξ! (Bίντεο)

Η on air αναφορά της στο μπότοξ! Στην μεσημεριανή, ψυχαγωγική εκπομπή του Omega, “Έλα Να Δεις”,φιλοξενήθηκε και παραχώρησε συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης σήμερα Δευτέρα 23...

MC MEDIA NETWORK

Άρχισε τις μεταγραφές / Πρώτη κίνηση με Ντάλσιο

Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάλσιο. Αναλυτικά: Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Euciodálcio Gomes (εν συντομία Dálcio) για...

Kourtney Kardashian & Travis Barker: Παντρεύτηκαν στο Πορτοφίνο. Η παραμυθένια τελετή (pics)

Το Dolce & Gabbana νυφικό και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των Kardashians Μετά το γάμο τους στο Λας Βέγκας, ο οποίος ωστόσο δεν ήταν νόμιμος καθώς δεν είχαν...

Έσκασε μεταγραφή για ΑΠΟΕΛ/ Δικός του ο Ντάλσιο

Έσκασε μεταγραφή για ΑΠΟΕΛ/ Δικός του ο Ντάλσιο

Κατερίνα Αγαπητού: Aκομπλεξάριστη αποκαλύπτει on air πόσο καιρό έχει να κάνει μπότοξ! (Bίντεο)

Η on air αναφορά της στο μπότοξ! Στην μεσημεριανή, ψυχαγωγική εκπομπή του Omega, “Έλα Να Δεις”,φιλοξενήθηκε και παραχώρησε συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης σήμερα Δευτέρα 23...

Lifestyle

Κλήση για Ματία Σπόλιαριτς

Η ΚΟΠ ενημερώνει ότι ο Ματία Σπόλιαριτς έχει κληθεί στην Εθνική ομάδα. Η ενημέρωση: Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Νίκος Κωστένογλου συμπεριέλαβε και το Ματία Σπόλιαριτς στην...

Lifestyle

Άρχισε τις μεταγραφές / Πρώτη κίνηση με Ντάλσιο

Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάλσιο. Αναλυτικά: Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Euciodálcio Gomes (εν συντομία Dálcio) για...

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Εγώ έκλαιγα κι αυτοί μου έλεγαν “σ’ αρέσει τώρα, σ΄ αρέσει;”»

«Με κυνηγούσαν μέσα στα σκοτάδια ένας από μπροστά ένας από πίσω και ένας από το πλάι με μικρόφωνο και κάμερα, αυτό ήταν παρενόχληση τον καιρό του #MeToo, ήταν για καταγγελία τέρμα» #cyprustimes

Έσκασε μεταγραφή για ΑΠΟΕΛ/ Δικός του ο Ντάλσιο

Έσκασε μεταγραφή για ΑΠΟΕΛ/ Δικός του ο Ντάλσιο

Advertorials