MC MEDIA NETWORK

December 8, 2022 Thursday 17:18:48

Εγγραφή στο
Newsletter


Πράσινο Υπουργικού για κατάργηση στασιμότητας στα Γυμνάσια


Πράσινο Υπουργικού για κατάργηση της στασιμότητας στα Γυμνάσια – Εγκρίθηκε η πρόταση Προδρόμου – Όσα προνοεί και το σκεπτικό

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Πράσινο Υπουργικού για κατάργηση στασιμότητας στα Γυμνάσια.

Η πρόταση αφορά και προβλέπει κατάργηση στασιμότητας λόγω επίδοσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου αναφορικά με την τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευσης ανέφερε: «Μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για τροποποίηση των Κανονισμών Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου θα προάγονται με τη βαθμολογία που τους έχει δοθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν θα προβλέπεται στασιμότητα λόγω επίδοσης στο Γυμνάσιο.

Αυτή η ρύθμιση αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών, μπορεί να είναι 10 ή 20 ή εν πάση περιπτώσει μερικές δεκάδες σε ένα συνολικό πληθυσμό 22 ή 23 χιλιάδων. Αντιστοιχεί, δηλαδή σε ποσοστό μικρότερο του 0,5%.

Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι:

(α) Να αποφύγουμε την ψυχολογική πίεση που δημιουργείται σε αυτά τα λίγα παιδιά, η οποία κάποτε οδηγεί και σε τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά και τη συνεπακόλουθη πίεση που δημιουργείται στην οικογένεια, με πολύ αμφίβολο όφελος.

(β) Με δεδομένο ότι, εκ των αποτελεσμάτων, το παιδαγωγικό όφελος από την επανάληψη της τάξης είναι αμφίβολο ή και ασήμαντο, να μη χάνεται ο χρόνος εκείνος που διατίθεται για διαδικασίες στασιμότητας/ανεξετάσεων και μπορεί να φτάνει μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες. Δηλαδή να μη χάνεται για τον σκοπό αυτό διδακτικός χρόνος από τη συνολική λειτουργία του σχολείου. Ενώ θα προκύψει όφελος και σε όρους διοικητικού χρόνου που αφιερώνεται μέχρι τώρα.

Με την αλλαγή αυτή θα μπορεί να διατεθεί σημαντικός χρόνος:

(α) Για την καλύτερη και πιο άνετη χρονοσειρά και τη διοργάνωση των μαθημάτων.

(β) Για να μπορέσουμε να έχουμε στο Γυμνάσιο μια σειρά από θεματικές που όλοι συμφωνούν ότι μας χρειάζονται, αλλά συνήθως δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, όπως ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, χρηματο-οικονομικός αλφαβητισμός/επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ζητήματα πολιτειότητας, κ.ο.κ. Εξετάζεται συναφώς και η εισαγωγή στο πρόγραμμα κάποιων αντίστοιχων Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

(γ) Ενδεχομένως για σκοπούς επαναλήψεων/εμπέδωσης όπου τυχόν χρειάζεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που καταγράφεται υπερβολικός αριθμός απουσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται ήδη στους Κανονισμούς, θα εξακολουθήσει να υπάρχει στασιμότητα. Αυτό διότι σε εκείνη την περίπτωση πρόκειται για κάτι διαφορετικό, αφού μαθητής/μαθήτρια με υπερβολικό αριθμό απουσιών ουσιαστικά δεν θα επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης, αφού ουσιαστικά δεν θα τα έχει παρακολουθήσει.

Η τροποποίηση προτείνεται για τους Κανονισμούς του Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τη νομοθεσία η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Δεν αποκλείεται ωστόσο στη συνέχεια, λαμβανόμενης υπόψη και της εμπειρίας που θα προκύψει από αυτή την προσαρμογή των Κανονισμών, να προωθηθεί ανάλογη ρύθμιση και για τον λυκειακό κύκλο.

Επιπρόσθετα, με την ίδια τροποποίηση προτείνεται ότι στη μετάβαση από την Γ’ τάξη Γυμνασίου στο Λύκειο οι μαθητές/μαθήτριες θα προσανατολίζονται και θα εντάσσονται σε κάποια από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ), εφόσον έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 10/20 στα αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού/ειδίκευσης. Με την πρακτική αυτή θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο αριθμός μαθητών/τριών να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στην ΟΜΠ όπου είναι εγγεγραμμένοι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις γραπτές αξιολογήσεις σε τρία διαδοχικά σχολικά έτη ένας περιορισμένος, αλλά σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών φαίνεται να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν καθόλου τα μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν (έχοντας κατ’ επανάληψη επιδόσεις χαμηλότερες από 6/20 στις γραπτές αξιολογήσεις). Με τη ρύθμιση αυτή θα εξασφαλίζεται ότι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να επωφεληθούν από τη φοίτηση στην Α’ τάξη Λυκείου.

Εφόσον εγκριθεί, η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή μετά από τέσσερα χρόνια, εφόσον θα ισχύσει για όσους/ες εγγραφούν στην Α’ Γυμνασίου από το επόμενο σχολικό έτος (δηλαδή θα εφαρμοστεί στο Λύκειο από το σχολικό έτος 2026/27)», ανέφερε καταληκτικά ο Υπουργός Παιδείας.

Πράσινο Υπουργικού για κατάργηση της στασιμότητας στα Γυμνάσια – Εγκρίθηκε η πρόταση Προδρόμου – Όσα προνοεί και το σκεπτικό

Πράσινο Υπουργικού για κατάργηση στασιμότητας στα Γυμνάσια.

Η πρόταση αφορά και προβλέπει κατάργηση στασιμότητας λόγω επίδοσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου αναφορικά με την τροποποίηση των Κανονισμών της Μέσης Εκπαίδευσης ανέφερε: «Μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για τροποποίηση των Κανονισμών Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου θα προάγονται με τη βαθμολογία που τους έχει δοθεί από τον Καθηγητικό Σύλλογο. Δηλαδή δεν θα προβλέπεται στασιμότητα λόγω επίδοσης στο Γυμνάσιο.

Αυτή η ρύθμιση αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών, μπορεί να είναι 10 ή 20 ή εν πάση περιπτώσει μερικές δεκάδες σε ένα συνολικό πληθυσμό 22 ή 23 χιλιάδων. Αντιστοιχεί, δηλαδή σε ποσοστό μικρότερο του 0,5%.

Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι:

(α) Να αποφύγουμε την ψυχολογική πίεση που δημιουργείται σε αυτά τα λίγα παιδιά, η οποία κάποτε οδηγεί και σε τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά και τη συνεπακόλουθη πίεση που δημιουργείται στην οικογένεια, με πολύ αμφίβολο όφελος.

(β) Με δεδομένο ότι, εκ των αποτελεσμάτων, το παιδαγωγικό όφελος από την επανάληψη της τάξης είναι αμφίβολο ή και ασήμαντο, να μη χάνεται ο χρόνος εκείνος που διατίθεται για διαδικασίες στασιμότητας/ανεξετάσεων και μπορεί να φτάνει μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες. Δηλαδή να μη χάνεται για τον σκοπό αυτό διδακτικός χρόνος από τη συνολική λειτουργία του σχολείου. Ενώ θα προκύψει όφελος και σε όρους διοικητικού χρόνου που αφιερώνεται μέχρι τώρα.

Με την αλλαγή αυτή θα μπορεί να διατεθεί σημαντικός χρόνος:

(α) Για την καλύτερη και πιο άνετη χρονοσειρά και τη διοργάνωση των μαθημάτων.

(β) Για να μπορέσουμε να έχουμε στο Γυμνάσιο μια σειρά από θεματικές που όλοι συμφωνούν ότι μας χρειάζονται, αλλά συνήθως δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, όπως ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση, χρηματο-οικονομικός αλφαβητισμός/επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ζητήματα πολιτειότητας, κ.ο.κ. Εξετάζεται συναφώς και η εισαγωγή στο πρόγραμμα κάποιων αντίστοιχων Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

(γ) Ενδεχομένως για σκοπούς επαναλήψεων/εμπέδωσης όπου τυχόν χρειάζεται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που καταγράφεται υπερβολικός αριθμός απουσιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται ήδη στους Κανονισμούς, θα εξακολουθήσει να υπάρχει στασιμότητα. Αυτό διότι σε εκείνη την περίπτωση πρόκειται για κάτι διαφορετικό, αφού μαθητής/μαθήτρια με υπερβολικό αριθμό απουσιών ουσιαστικά δεν θα επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης, αφού ουσιαστικά δεν θα τα έχει παρακολουθήσει.

Η τροποποίηση προτείνεται για τους Κανονισμούς του Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τη νομοθεσία η φοίτηση είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Δεν αποκλείεται ωστόσο στη συνέχεια, λαμβανόμενης υπόψη και της εμπειρίας που θα προκύψει από αυτή την προσαρμογή των Κανονισμών, να προωθηθεί ανάλογη ρύθμιση και για τον λυκειακό κύκλο.

Επιπρόσθετα, με την ίδια τροποποίηση προτείνεται ότι στη μετάβαση από την Γ’ τάξη Γυμνασίου στο Λύκειο οι μαθητές/μαθήτριες θα προσανατολίζονται και θα εντάσσονται σε κάποια από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ), εφόσον έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 10/20 στα αντίστοιχα μαθήματα προσανατολισμού/ειδίκευσης. Με την πρακτική αυτή θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο αριθμός μαθητών/τριών να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία στην ΟΜΠ όπου είναι εγγεγραμμένοι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις γραπτές αξιολογήσεις σε τρία διαδοχικά σχολικά έτη ένας περιορισμένος, αλλά σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών φαίνεται να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν καθόλου τα μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν (έχοντας κατ’ επανάληψη επιδόσεις χαμηλότερες από 6/20 στις γραπτές αξιολογήσεις). Με τη ρύθμιση αυτή θα εξασφαλίζεται ότι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλοι οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να επωφεληθούν από τη φοίτηση στην Α’ τάξη Λυκείου.

Εφόσον εγκριθεί, η ρύθμιση αυτή θα έχει εφαρμογή μετά από τέσσερα χρόνια, εφόσον θα ισχύσει για όσους/ες εγγραφούν στην Α’ Γυμνασίου από το επόμενο σχολικό έτος (δηλαδή θα εφαρμοστεί στο Λύκειο από το σχολικό έτος 2026/27)», ανέφερε καταληκτικά ο Υπουργός Παιδείας.

Aρχίζει τον Ιούλιο η ανέγερση του ιδιόκτητου κτιρίου της Νομικής Υπηρεσίας. Ποιο το κόστος του (pics)

«H κατασκευή του θα είναι ορόσημο για τη μεταρρύθμιση της ΝΥ» δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας #CyprusTimes

Υπουργείο Υγείας: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον Στρεπτόκοκκο Α. Πότε επικοινωνούμε με τον γιατρό;

Η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής και η υγιεινή των χεριών είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την διακοπή της εξάπλωσης.
gallery

Μητσοτάκης για υποκλοπές: Ποιοι πολιτικοί παρακολουθούνταν κατά την διαβέρνηση Τσίπρα; (video)

Πλειάδα ερωτημάτων απηύθυνε ο Πρωθυπουργός στον προκάτοχό του, Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης τον ρώτησε ποιοι πολιτικοί αντίπαλοί του παρακολουθούνταν.

Ακολουθήστε την Cyprus Times στο Google news και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Top Stories

Βρετανία: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα νομίσματα με το πορτρέτου του Καρόλου Γ’ (pic)

Τα πρώτα χαρτονομίσματα με την εικόνα του νέου βασιλιά θα τεθούν σε κυκλοφορία στα μέσα του 2024.

Θέλει debate με τους επίδοξους ΥΠΟΙΚ Μαυρογιάννη-Χριστοδουλίδη ο Πετρίδης

Καλεί Μαυρογιάννη και Χριστοδουλίδη να αποκαλύψουν ΥΠΟΙΚ και ζητά… debate ο Πετρίδης

Τσίπρας κατά Μητσοτάκη: «Ενοχή, θράσος και δειλία» στο θέμα των παρακολουθήσεων (video)

«Ποιος επικαλέστηκε το απόρρητο για να αδρανοποιήσει στην πράξη την ίδια την εξεταστική επιτροπή;», ήταν ένα από τα πολλά ερωτήματα που έθεσε στον Πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας.

MC MEDIA NETWORK

«Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο πιο βρώμικος παίκτης όλων των εποχών στο NBA»

Οξεία κριτική στον Μάικλ Τζόρνταν για τον τρόπο που δρούσε εντός παρκέ, άσκησε ο παλαίμαχος άσος των Νιου Γιορκ Νικς, Κρις Τσάιλντς. “Δεν μισώ κανέναν. Είναι πολύ δυνατή...

Η Κλέλια Ανδριολάτου σου δείχνει πως να δημιουργήσεις ένα glam hair-look

Με τον πιο απλό τρόπο Η μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Κλέλια Ανδριολάτου, βρίσκεται στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό κι όχι μόνο για τις υποκριτικές της...

Τι ψάχνει μετά από δυο μήνες ο Απόλλων στο Παραλίμνι

Τι ψάχνει μετά από δυο μήνες ο Απόλλων στο Παραλίμνι

Τάσος Τρύφωνος: Η αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά για συνεργάτη του πατέρα Αντώνιου (Βίντεο)

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου! Σήμερα πρωίΠέμπτης 8 Δεκεμβρίου, ο Κύπριος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενήθηκε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του...

MC MEDIA NETWORK

«Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο πιο βρώμικος παίκτης όλων των εποχών στο NBA»

Οξεία κριτική στον Μάικλ Τζόρνταν για τον τρόπο που δρούσε εντός παρκέ, άσκησε ο παλαίμαχος άσος των Νιου Γιορκ Νικς, Κρις Τσάιλντς. “Δεν μισώ κανέναν. Είναι πολύ δυνατή...

Η Κλέλια Ανδριολάτου σου δείχνει πως να δημιουργήσεις ένα glam hair-look

Με τον πιο απλό τρόπο Η μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, Κλέλια Ανδριολάτου, βρίσκεται στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό κι όχι μόνο για τις υποκριτικές της...

Τι ψάχνει μετά από δυο μήνες ο Απόλλων στο Παραλίμνι

Τι ψάχνει μετά από δυο μήνες ο Απόλλων στο Παραλίμνι

Τάσος Τρύφωνος: Η αποκάλυψη που έκανε πρώτη φορά για συνεργάτη του πατέρα Αντώνιου (Βίντεο)

Όσα ανέφερε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου! Σήμερα πρωίΠέμπτης 8 Δεκεμβρίου, ο Κύπριος παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλοξενήθηκε στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του...

Lifestyle

Να μην παραγράφουμε την εμπλοκή Γρίβα στο πραξικόπημα, δήλωσε ο Τρυφωνίδης

«Ο προϋπολογισμός του 2023 παρουσιάζει μια αισιόδοξη εικόνα καταγράφοντας θετικούς ρυθμούς οικονομικούς ανάπτυξης και οικονομικά πρόσημα στους κυριότερους οικονομικούς δείκτες»

Lifestyle

Υπουργός Ενέργειας: Μας ανησυχεί το θέμα της ΑΗΚ, εργαζόμαστε για αποφυγή περικοπών

Δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα τα θέματα που θίγουν οι συντεχνίες, ανέφερε

«Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο πιο βρώμικος παίκτης όλων των εποχών στο NBA»

Οξεία κριτική στον Μάικλ Τζόρνταν για τον τρόπο που δρούσε εντός παρκέ, άσκησε ο παλαίμαχος άσος των Νιου Γιορκ Νικς, Κρις Τσάιλντς. “Δεν μισώ κανέναν. Είναι πολύ δυνατή...

Τι ψάχνει μετά από δυο μήνες ο Απόλλων στο Παραλίμνι

Τι ψάχνει μετά από δυο μήνες ο Απόλλων στο Παραλίμνι

Advertorials