MC MEDIA NETWORK

July 28, 2021 Wednesday 06:56:26

Εγγραφή στο
Newsletter

Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων

Η 15η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (World Elder Abuse Awareness Day –WEAAD), προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό, όσον αφορά στην κακομεταχείριση που υφίστανται οι ηλικιωμένοι ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από ανθρώπους της οικογένειάς τους ή ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους γενικότερα.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η WEAAD αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2011, ύστερα από αίτημα του Διεθνούς Δικτύου για την Πρόληψη της Κακοποίηση των Ηλικιωμένων (The International Network for the Prevention of Elder Abuse –INPEA), το οποίο ίδρυσε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη μέρα ευαισθητοποίσης τον Ιούνιο του 2006.

Η Κακοποίηση Ηλικιωμένων Ατόμων είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει την Υγεία και καταπατεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενός τεράστιου αριθμού ηλικιωμένων σε ολόκληρο τον κόσμο και ένα ζήτημα που αξίζει την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας.

Επιπρόσθετα, η πανδημία COVID-19 έχει φέρει στην επικαιρότητα τα ηλικιωμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων θλιβερών αναφορών περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης ηλικιωμένων ατόμων σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας. Αναμφίβολα, η πανδημία δεν έχει επηρεάσει μόνο την ψυχοσωματική υγεία των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και την κοινωνική τους ζωή, την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, την απασχόληση τους και την ευημερία τους.

To ‘SAVE’ αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία 6 οργανισμών από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και σκοπεύει στη βελτίωση της χρήσης εργαλείων ανίχνευσης περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στους χώρους παροχής φρον τίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Τα εργαλεία ανίχνευσης είναι σημαντικά γιατί χρησιμεύουν στην υποστήριξη των επαγγελματιών να αναγνωρίζουν έγκαιρα και να προλαμβάνουν τη βία και την παραμέληση των ηλικιωμένων ατόμων, ωστόσο η χρήση τους εξακολουθεί να πολύ περιορισμένη σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΑΥΤΟΣ ΈΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΈΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΈΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΈΣ ΈΤΑΙΡΟΥΣ ΜΈΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • αύξηση της γνώσης για τα διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης και της καταλληλόλητας τους για τον εντοπισμό της βίας κατά ηλικιωμένων ατόμων σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας ( βλέπε περίληψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης πιο κάτω )

GA:2020-1-PL01-KA202-081643

  • βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην αναγνώριση και παρέμβαση, υποστήριξη και αναφορά των περιστατικών βίας κατά των ηλικιωμένων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών να διδάξουν τους επαγγελματίες πώς να χειριστούν τη βία κατά των ηλικιωμένων, να τους υποστηρίξουν και να τους καθοδηγήσουν
  • δημιουργία ενός διαδραστικού προγράμματος κατάρτισης για βελτίωση της ενεργητικής και καινοτόμου μάθησης των εκπαιδευτών και επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην αναγνώριση και παρέμβαση των περιπτώσεων βίας κατά των ηλικιωμένων ατόμων

Οι εταίροι του έργου SΑVE επιθυμούν να γιορτάσουν αυτήν την ημέρα και όλοι μαζί να δράσουν για την αντιμετώπιση του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανίχνευσης.

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

Το έργο SAVE υλοποιείται από μια κοινοπραξία, με συντονιστή τον οργανισμό PCG Polska (Πολωνία) και με τη συμμετοχή των Anziani e non solo, Cadiai (Italy), Osk VoiVa. (Φινλανδία) και δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο του Minho, στην Πορτογαλία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση της έρευνας μέχρι το 2015 (Yon, Mikton, Gassoumis, Wilber, 2017), διερευνήθηκε ο επιπολασμός της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα, σε 28 χώρες παγκοσμίως και έδειξε ότι σχεδόν ένας στους έξι ηλικιωμένους άνω των 60 ετών υπήρξαν θύματα συναισθηματικής, σωματικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας και παραμέλησης τον τελευταίο χρόνο. Το μέσο ποσοστό επιπολασμού διεθνώς στις κοινότητες ήταν 15,7%. Υπήρχαν γεωγραφικές διαφορές παγκοσμίως, οι οποίες στην Ευρώπη κυμαίνονταν μεταξύ 2,2% και 61,1%. Για την Ευρώπη, το εκτιμώμενο ποσοστό επικράτησης ήταν 15,4%.

Μέσα στα πλαίσια του έργου SAVE έχει διεξαχθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση,στην οποία έχουν εντοπισθεί τριάντα επτά εργαλεία ανίχνευσης της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων, από τα οποία μόνο οκτώ έχουν δοκιμαστεί ερευνητικά.

Εντοπίστηκαν πολύ λίγα εργαλεία που έχουν καθιερωθεί (HS-EAST, VASS and EASI) και είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Το έργο SAVE στοχεύει να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς να διαχειρίζονται και να ερμηνεύουν αυτά τα εργαλεία. https://www.projectsave.eu/download/297/

Το έργο Save χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus με τον αριθμό σύμβασης επιχορήγησης 2020-1-PL01-KA202-081643

Η 15η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (World Elder Abuse Awareness Day –WEAAD), προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το παγκόσμιο κοινό, όσον αφορά στην κακομεταχείριση που υφίστανται οι ηλικιωμένοι ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, από ανθρώπους της οικογένειάς τους ή ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους γενικότερα.

Η WEAAD αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2011, ύστερα από αίτημα του Διεθνούς Δικτύου για την Πρόληψη της Κακοποίηση των Ηλικιωμένων (The International Network for the Prevention of Elder Abuse –INPEA), το οποίο ίδρυσε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη μέρα ευαισθητοποίσης τον Ιούνιο του 2006.

Η Κακοποίηση Ηλικιωμένων Ατόμων είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει την Υγεία και καταπατεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενός τεράστιου αριθμού ηλικιωμένων σε ολόκληρο τον κόσμο και ένα ζήτημα που αξίζει την προσοχή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας.

Επιπρόσθετα, η πανδημία COVID-19 έχει φέρει στην επικαιρότητα τα ηλικιωμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων θλιβερών αναφορών περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης ηλικιωμένων ατόμων σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας. Αναμφίβολα, η πανδημία δεν έχει επηρεάσει μόνο την ψυχοσωματική υγεία των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και την κοινωνική τους ζωή, την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας, την απασχόληση τους και την ευημερία τους.

To ‘SAVE’ αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία 6 οργανισμών από 5 Ευρωπαϊκές χώρες: Πολωνία, Ιταλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Κύπρο και σκοπεύει στη βελτίωση της χρήσης εργαλείων ανίχνευσης περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στους χώρους παροχής φρον τίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους επαγγελματίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Τα εργαλεία ανίχνευσης είναι σημαντικά γιατί χρησιμεύουν στην υποστήριξη των επαγγελματιών να αναγνωρίζουν έγκαιρα και να προλαμβάνουν τη βία και την παραμέληση των ηλικιωμένων ατόμων, ωστόσο η χρήση τους εξακολουθεί να πολύ περιορισμένη σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΑΥΤΟΣ ΈΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΈΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΙΧΝΈΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΈΣ ΈΤΑΙΡΟΥΣ ΜΈΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • αύξηση της γνώσης για τα διαθέσιμα εργαλεία ανίχνευσης και της καταλληλόλητας τους για τον εντοπισμό της βίας κατά ηλικιωμένων ατόμων σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας ( βλέπε περίληψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης πιο κάτω )

GA:2020-1-PL01-KA202-081643

  • βελτίωση της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην αναγνώριση και παρέμβαση, υποστήριξη και αναφορά των περιστατικών βίας κατά των ηλικιωμένων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών να διδάξουν τους επαγγελματίες πώς να χειριστούν τη βία κατά των ηλικιωμένων, να τους υποστηρίξουν και να τους καθοδηγήσουν
  • δημιουργία ενός διαδραστικού προγράμματος κατάρτισης για βελτίωση της ενεργητικής και καινοτόμου μάθησης των εκπαιδευτών και επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην αναγνώριση και παρέμβαση των περιπτώσεων βίας κατά των ηλικιωμένων ατόμων

Οι εταίροι του έργου SΑVE επιθυμούν να γιορτάσουν αυτήν την ημέρα και όλοι μαζί να δράσουν για την αντιμετώπιση του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανίχνευσης.

ΣΗΜΈΙΩΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:

Το έργο SAVE υλοποιείται από μια κοινοπραξία, με συντονιστή τον οργανισμό PCG Polska (Πολωνία) και με τη συμμετοχή των Anziani e non solo, Cadiai (Italy), Osk VoiVa. (Φινλανδία) και δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα: το Πανεπιστήμιο του Minho, στην Πορτογαλία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση της έρευνας μέχρι το 2015 (Yon, Mikton, Gassoumis, Wilber, 2017), διερευνήθηκε ο επιπολασμός της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων στην κοινότητα, σε 28 χώρες παγκοσμίως και έδειξε ότι σχεδόν ένας στους έξι ηλικιωμένους άνω των 60 ετών υπήρξαν θύματα συναισθηματικής, σωματικής, σεξουαλικής και οικονομικής βίας και παραμέλησης τον τελευταίο χρόνο. Το μέσο ποσοστό επιπολασμού διεθνώς στις κοινότητες ήταν 15,7%. Υπήρχαν γεωγραφικές διαφορές παγκοσμίως, οι οποίες στην Ευρώπη κυμαίνονταν μεταξύ 2,2% και 61,1%. Για την Ευρώπη, το εκτιμώμενο ποσοστό επικράτησης ήταν 15,4%.

Μέσα στα πλαίσια του έργου SAVE έχει διεξαχθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση,στην οποία έχουν εντοπισθεί τριάντα επτά εργαλεία ανίχνευσης της κακοποίησης ηλικιωμένων ατόμων, από τα οποία μόνο οκτώ έχουν δοκιμαστεί ερευνητικά.

Εντοπίστηκαν πολύ λίγα εργαλεία που έχουν καθιερωθεί (HS-EAST, VASS and EASI) και είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Το έργο SAVE στοχεύει να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς να διαχειρίζονται και να ερμηνεύουν αυτά τα εργαλεία. https://www.projectsave.eu/download/297/

Το έργο Save χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus με τον αριθμό σύμβασης επιχορήγησης 2020-1-PL01-KA202-081643

Αντιεμβολιαστές εκ των έσω… 5 γιατροί στο «μικροσκόπιο» του Ιατρικού Συλλόγου για παρακίνηση κατά εμβολίων

Συνέρχεται την ερχόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο του ΠΙΣ - Στο επίκεντρο και η παρουσία γιατρών σε εκδηλώσεις από τις οποίες στέλνοντια μηνύματα κατά εμβολίων και μέτρων

Μετά το «όχι» σε νέο lockdown η προσοχή στραμμένη στην επόμενη μέρα

Τα βλέμματα στραμμένα σε νοσηλείες και εμβολιασμούς – Εν αναμονή της συνεδρίας του Υπουργικού την Παρασκευή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Απρόοπτο και εκτός ο Γκεριέ/H αποστολή για Σλοβακία

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Απόλλωνα ενόψει του επαναληπτικού μδε την Ζίλινα, καθώς ο Ντόναλντ Γκεριέ μένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Η ενημέρωση του...

Έγκυος η Τζούλια Νόβα! Περιμένει το πρώτο της παιδί

Baby on board Χαρμόσυνα νέα για την Τζούλια Νόβα και το σύντροφό της, Μιχάλη Βιτζηλαίο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η ξανθιά καλλονή περιμένει το πρώτο...

Απρόοπτο με Γκεριέ (αποστολή για Σλοβακία)

Απρόοπτο με Γκεριέ (αποστολή για Σλοβακία)

Ναταλία Μιχαήλ: Η Κύπρια χορογράφος του Νίκου Βέρτη αποκλειστικά στη ShowBiz

Η Κύπρια χορεύτρια του Νίκου Βέρτη μίλησε αποκλειστικά στη ShowBiz Η Ναταλία Μιχαήλ κυνήγησε το όνειρο της που έγινε πραγματικότητα. Αν και νεαρή σε ηλικία,...

MC MEDIA NETWORK

Απρόοπτο και εκτός ο Γκεριέ/H αποστολή για Σλοβακία

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Απόλλωνα ενόψει του επαναληπτικού μδε την Ζίλινα, καθώς ο Ντόναλντ Γκεριέ μένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού. Η ενημέρωση του...

Έγκυος η Τζούλια Νόβα! Περιμένει το πρώτο της παιδί

Baby on board Χαρμόσυνα νέα για την Τζούλια Νόβα και το σύντροφό της, Μιχάλη Βιτζηλαίο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η ξανθιά καλλονή περιμένει το πρώτο...

Απρόοπτο με Γκεριέ (αποστολή για Σλοβακία)

Απρόοπτο με Γκεριέ (αποστολή για Σλοβακία)

Ναταλία Μιχαήλ: Η Κύπρια χορογράφος του Νίκου Βέρτη αποκλειστικά στη ShowBiz

Η Κύπρια χορεύτρια του Νίκου Βέρτη μίλησε αποκλειστικά στη ShowBiz Η Ναταλία Μιχαήλ κυνήγησε το όνειρο της που έγινε πραγματικότητα. Αν και νεαρή σε ηλικία,...

Lifestyle

Σήμερα η τριμερής σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας

Η Σύνοδος θα είναι η τρίτη κατά σειρά μετά από αυτές που έγιναν σε Λευκωσία και Αμμάν

Lifestyle

Εν αναμονή 4ου σχεδίου ψηφίσματος από τη Βρετανία για ανανέωση θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ξεκάθαρη αναφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού «χωρίς ουρές» ζήτησαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας από τη Βρετανία - Παρουσίασε χθες και τρίτο προσχέδιο ψηφίσματος #cyprustimes

Αντιεμβολιαστές εκ των έσω… 5 γιατροί στο «μικροσκόπιο» του Ιατρικού Συλλόγου για παρακίνηση κατά εμβολίων

Συνέρχεται την ερχόμενη εβδομάδα το Συμβούλιο του ΠΙΣ - Στο επίκεντρο και η παρουσία γιατρών σε εκδηλώσεις από τις οποίες στέλνοντια μηνύματα κατά εμβολίων και μέτρων

Advertorials