MC MEDIA NETWORK

July 27, 2021 Tuesday 21:01:41

Εγγραφή στο
Newsletter

Ο αριθμός θέσεων που διατέθηκε για ΑΕΙ Κύπρου, η διαδικασία βαθμολόγησης και οι ευχαριστίες Προδρόμου

Διατέθηκαν σήμερα 2867 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ΤΕΠΑΚ , στο ΑΞΙΚ και στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Με τη δημοσίευση σήμερα των αποτελεσμάτων, ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων (Π.Ε.), οι οποίες παρά τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας, διοργανώθηκαν κανονικά και με πλήρη επιτυχία. Έχουν τηρηθεί επακριβώς και χωρίς παρέκκλιση όλες οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα που καθιστούν αυτές τις εξετάσεις ένα θεσμό του οποίου η αξιοπιστία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης. 

Αριθμός θέσεων σε ΑΕΙ Κύπρου

Στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 7.295 υποψήφιοι. Από αυτούς 5.531 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή διατίθενται 2867 θέσεις, από τις οποίες 1764 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 905 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 98 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και 100 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων.

Διαδικασίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2021

H Θεματοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2021 έγινε σύμφωνα με το ισχύον σύστημα. Οι Επιτροπές Θεματοθέτησης συνήλθαν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση, στο Κέντρο Θεματοθέτησης, για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων.

Στο Κέντρο Θεματοθέτησης έγινε, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, σε κάθε επαρχία. Η όλη διαδικασία εποπτεύθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και τους Προέδρους των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, κατά τρόπο που διασφαλίστηκε το αδιάβλητο.

Υποψήφιοι, γραπτά και βαθμολόγηση

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 7.169 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 33.576 τετράδια απαντήσεων για 53 συνολικά μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης. Εν ολίγοις διορθώθηκαν 33.576 γραπτά. Τα δοκίμια αυτά βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 410 εκπαιδευτικοί. Κάθε τετράδιο απαντήσεων, που παρέμενε ανώνυμο, βαθμολογήθηκε από δυο διορθωτές. Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει περίπτωση επανεξέτασης ή άλλης αναβαθμολόγησης. Ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος.

Αποτελέσματα

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα Πρόσβασης των Π.Ε. 2021 στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy 

Ευχαριστίες Υπουργού Παιδείας

Ευχαριστίες απεύθυνε ο Υπουργός Παιδείας σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία – τη Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τους Επιθεωρητές, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, το προσωπικό των σχολικών μονάδων και βεβαίως στους μαθητές και στις μαθήτριες.

«Συγχαίρω ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και εκείνους που θα εξασφαλίσουν θέση σε ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Προϊστάμενο και τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων που εργάστηκαν σκληρά για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, ειδικά μέσα στις φετινές πολύ δύσκολες περιστάσεις. Ευχαριστώ, ακόμα όλους τους λειτουργούς του ΥΠΠΑΝ – λειτουργούς Πληροφορικής, λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας, λειτουργούς του Γραφείου Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού και λειτουργούς στο Βαθμολογικό Κέντρο Λεμεσού – που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνε στο νοσηλευτικό προσωπικό που συνέδραμε την προσπάθειά μας στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που είχαμε φέτος, επιτρέποντας σε όλους τους υποψηφίους να συμμετάσχουν.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.

Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 29 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 50 και για το ΑΞΙΚ 13. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά στην Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος, βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης. Επιπρόσθετα, ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. 

Διασαφηνίζεται ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα:

3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30, 31, 32

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει, εντός των ημερών, ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΕΙ της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο Τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας περί τα τέλη Αυγούστου.

Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ εντός των ημερών.

Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σχολές μόνον από ένα Επιστημονικό Πεδίο.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΕΙ της Κύπρου παρατίθενται πιο κάτω.

Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, κρατούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Διατέθηκαν σήμερα 2867 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ΤΕΠΑΚ , στο ΑΞΙΚ και στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

Με τη δημοσίευση σήμερα των αποτελεσμάτων, ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Παγκύπριων Εξετάσεων (Π.Ε.), οι οποίες παρά τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας, διοργανώθηκαν κανονικά και με πλήρη επιτυχία. Έχουν τηρηθεί επακριβώς και χωρίς παρέκκλιση όλες οι πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα που καθιστούν αυτές τις εξετάσεις ένα θεσμό του οποίου η αξιοπιστία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης. 

Αριθμός θέσεων σε ΑΕΙ Κύπρου

Στις φετινές Παγκύπριες Εξετάσεις υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής, 7.295 υποψήφιοι. Από αυτούς 5.531 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή κατανομή διατίθενται 2867 θέσεις, από τις οποίες 1764 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 905 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 98 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και 100 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων.

Διαδικασίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2021

H Θεματοθέτηση των Παγκύπριων Εξετάσεων του 2021 έγινε σύμφωνα με το ισχύον σύστημα. Οι Επιτροπές Θεματοθέτησης συνήλθαν 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση, στο Κέντρο Θεματοθέτησης, για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων.

Στο Κέντρο Θεματοθέτησης έγινε, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, σε κάθε επαρχία. Η όλη διαδικασία εποπτεύθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και τους Προέδρους των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, κατά τρόπο που διασφαλίστηκε το αδιάβλητο.

Υποψήφιοι, γραπτά και βαθμολόγηση

Στις εξετάσεις συμμετείχαν 7.169 υποψήφιοι και παρελήφθησαν 33.576 τετράδια απαντήσεων για 53 συνολικά μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης. Εν ολίγοις διορθώθηκαν 33.576 γραπτά. Τα δοκίμια αυτά βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Για τη βαθμολόγηση εργάστηκαν 410 εκπαιδευτικοί. Κάθε τετράδιο απαντήσεων, που παρέμενε ανώνυμο, βαθμολογήθηκε από δυο διορθωτές. Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο βαθμολογιών υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη από 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, έγινε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχει περίπτωση επανεξέτασης ή άλλης αναβαθμολόγησης. Ο συνολικός έλεγχος των βαθμολογιών και των σχετικών αθροισμάτων γίνεται από ειδικό λογισμικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που δεν αφήνει περιθώριο σφάλματος.

Αποτελέσματα

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα Πρόσβασης των Π.Ε. 2021 στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy 

Ευχαριστίες Υπουργού Παιδείας

Ευχαριστίες απεύθυνε ο Υπουργός Παιδείας σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία – τη Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τους Επιθεωρητές, τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, το προσωπικό των σχολικών μονάδων και βεβαίως στους μαθητές και στις μαθήτριες.

«Συγχαίρω ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις και εκείνους που θα εξασφαλίσουν θέση σε ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον Προϊστάμενο και τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων που εργάστηκαν σκληρά για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, ειδικά μέσα στις φετινές πολύ δύσκολες περιστάσεις. Ευχαριστώ, ακόμα όλους τους λειτουργούς του ΥΠΠΑΝ – λειτουργούς Πληροφορικής, λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαδικτύου και Επικοινωνίας, λειτουργούς του Γραφείου Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού και λειτουργούς στο Βαθμολογικό Κέντρο Λεμεσού – που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνε στο νοσηλευτικό προσωπικό που συνέδραμε την προσπάθειά μας στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα που είχαμε φέτος, επιτρέποντας σε όλους τους υποψηφίους να συμμετάσχουν.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στο πλαίσιο των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.

Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 29 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 50 και για το ΑΞΙΚ 13. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά στην Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος, βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης. Επιπρόσθετα, ανακοινώνει τον Βαθμό Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας. 

Διασαφηνίζεται ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα:

3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30, 31, 32

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει, εντός των ημερών, ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΕΙ της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο Τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας περί τα τέλη Αυγούστου.

Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ εντός των ημερών.

Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει σχολές μόνον από ένα Επιστημονικό Πεδίο.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΕΙ της Κύπρου παρατίθενται πιο κάτω.

Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, κρατούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης

Κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες - Αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, αλλά οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα #cyprustimes

Γλυκά Νερά: Απειλές δεχόταν η σύμβουλος ψυχικής υγείας της Καρολάιν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά. Απειλούσαν την Ελένη Μυλωνοπούλου, σύμβουλο ψυχικής υγείας της Καρολάιν. Τι έγινε στην τελευταία συνεδρία με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Θα φύγει ο ήλιος αλλά… στα ύψη η θερμοκρασία! Καύσωνας και αύριο, νέα κίτρινη

Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός μέχρι και το Σάββατο #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

«Στόχος του ΑΠΟΕΛ ο πρωταθλητισμός»

Δηλώσεις στην κάμερα της Cablenet παραχώρησε ο Ντανίλο Κάμπος του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος για τη νίκη και ότι προσαρμόζομαι στην ομάδα σιγά σιγά. Κάθε...

Έγκυος η Τζούλια Νόβα! Περιμένει το πρώτο της παιδί

Baby on board Χαρμόσυνα νέα για την Τζούλια Νόβα και το σύντροφό της, Μιχάλη Βιτζηλαίο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η ξανθιά καλλονή περιμένει το πρώτο...

To γκολ του Μενάλο που έκοψε τα φτερά της Ομόνοιας (video)

To γκολ του Μενάλο που έκοψε τα φτερά της Ομόνοιας (video)

Χριστόφορος Πέσκιας: Αποκαλύπτει αποκλειστικά στη ShowBiz τα φαγητά που επιλέγουν ο Νίκος Αναστασιάδης και η Άννα Βίσση!

Ο επικεφαλής της ομάδας Snacking της COFFEEHOUSE, Χριστόφορος Πέσκιας αποκλειστικά στη ShowBiz! Στην γενέτειρα του την Κύπρο βρέθηκε για άλλη μια φορά ο καταξιωμένος και...

MC MEDIA NETWORK

«Στόχος του ΑΠΟΕΛ ο πρωταθλητισμός»

Δηλώσεις στην κάμερα της Cablenet παραχώρησε ο Ντανίλο Κάμπος του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος για τη νίκη και ότι προσαρμόζομαι στην ομάδα σιγά σιγά. Κάθε...

Έγκυος η Τζούλια Νόβα! Περιμένει το πρώτο της παιδί

Baby on board Χαρμόσυνα νέα για την Τζούλια Νόβα και το σύντροφό της, Μιχάλη Βιτζηλαίο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, η ξανθιά καλλονή περιμένει το πρώτο...

To γκολ του Μενάλο που έκοψε τα φτερά της Ομόνοιας (video)

To γκολ του Μενάλο που έκοψε τα φτερά της Ομόνοιας (video)

Χριστόφορος Πέσκιας: Αποκαλύπτει αποκλειστικά στη ShowBiz τα φαγητά που επιλέγουν ο Νίκος Αναστασιάδης και η Άννα Βίσση!

Ο επικεφαλής της ομάδας Snacking της COFFEEHOUSE, Χριστόφορος Πέσκιας αποκλειστικά στη ShowBiz! Στην γενέτειρα του την Κύπρο βρέθηκε για άλλη μια φορά ο καταξιωμένος και...

Lifestyle

Lifestyle

To γκολ του Μενάλο που έκοψε τα φτερά της Ομόνοιας (video)

To γκολ του Μενάλο που έκοψε τα φτερά της Ομόνοιας (video)

«Στόχος του ΑΠΟΕΛ ο πρωταθλητισμός»

Δηλώσεις στην κάμερα της Cablenet παραχώρησε ο Ντανίλο Κάμπος του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά: «Είμαι πολύ ευτυχισμένος για τη νίκη και ότι προσαρμόζομαι στην ομάδα σιγά σιγά. Κάθε...

Advertorials