MC MEDIA NETWORK

July 26, 2021 Monday 23:39:08

Εγγραφή στο
Newsletter

Λάθη και αδυναμίες στην έκθεση του Ελεγκτή για Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Η έκθεση του Ελεγκτή για Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Μια σειρά από αδυναμίες και ενέργειες που δε δικαιολoγούνται με βάση τις προκηρύξεις, διαπιστώνει στα ευρήματα έκθεσης της η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η ελεγκτική Υπηρεσία, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει πως το Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης αποφάσισε τη μονιμοποίηση Διευθυντή, ο οποίος δεν κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο πτυχίου.

Επίσης, η Ελεγκτική παρατήρησε κενά και αδυναμίες σε έγγραφα και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους δανείων, στον τρόπο φύλαξης ή/και αρχειοθέτησής τους, καθώς και ασυμφωνίες στην πληροφόρηση που είναι καταχωρισμένη στο μηχανογραφικό σύστημα, σε σχέση με το περιεχόμενο των φακέλων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνοπτικά τα κύρια ευρήματα:

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Οργανισμός) συστάθηκε ως τραπεζικό ίδρυμα, δυνάμει του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου (Ν.43/1980). Οι κύριες δραστηριότητές του είναι η παραχώρηση δανείων για σκοπούς στέγασης, σπουδών και υγείας, για τη χρηματοδότηση των οποίων δέχεται καταθέσεις από το ευρύ κοινό, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του Οργανισμού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανατέθηκε, από την Υπηρεσία μας, σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.113(Ι)/2002).

Η έκθεση ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, μαζί με την επιστολή συστάσεων προς τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Η Υπηρεσία μας διεξήγαγε συμπληρωματικό έλεγχο συμμόρφωσης, που είχε ως σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον πιο πάνω έλεγχο, για τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν αρμοδιότητα και οι εποπτικές αρχές, αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω:

• Διαπιστώσαμε την απασχόληση δυσανάλογα μεγάλου αριθμού προσωπικού με αγορά υπηρεσιών, που παραπέμπει σε κάλυψη μονίμων αναγκών, με τρόπο που δεν είναι ο ενδεικνυόμενος. Επίσης, εντοπίσαμε ελλείψεις, διορθώσεις, λάθη και παραλείψεις, στα τιμολόγια που εκδίδουν οι ανάδοχοι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός εξετάσει κατά πόσο η στελέχωση με αγορά υπηρεσιών αποτελεί την πιο οικονομικά και λειτουργικά συμφέρουσα λύση. Επίσης, να οριστεί διαδικασία για βεβαίωση, από αρμόδιο λειτουργό, της ορθότητας και πληρότητας των τιμολογίων πριν την καταχώριση και πληρωμή τους.

• Εντοπίσαμε την απασχόληση αριθμού αναδόχων που είχαν επιλεγεί με προκήρυξη, κατά το 2017, για αγορά υπηρεσιών, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της προκήρυξης, στη βάση της οποίας επιλέγηκαν.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τη διαφωνία της, για την επιλογή υποψηφίων χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.

Σε νέα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών από αναδόχους, το 2018, έγινε αναθεώρηση των ελάχιστων προσόντων που απαιτούνταν προς τα κάτω. Το γεγονός αυτό αύξησε δυσμενώς το εύρος των υποψηφίων, μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες επιλογής ατόμων με περισσότερα προσόντα. Δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες για πιθανή φωτογράφηση υποψηφίου/ων.

Εισηγηθήκαμε την αναθεώρηση των ελάχιστων προσόντων που απαιτούνται, τουλάχιστον με βάση εκείνων που ίσχυαν μέχρι το 2018, ώστε να επιλέγονται τα καταλληλότερα άτομα.

• Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις των αναδόχων ξεπέρασαν σε διάρκεια τους 30 μήνες, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους ως προς τη διεκδίκηση της μετατροπής τους σε εργοδοτούμενους με καθεστώς αορίστου χρόνου.

Συστήσαμε όπως μην ανανεώνονται συμβόλαια πέραν των 30 μηνών σε κανένα ανάδοχο και επιπλέον ο Οργανισμός να βεβαιώνεται ότι, τόσο οι όροι της σύμβασης, όσο και η πραγματική εργασία που διεκπεραιώνεται από τους ανάδοχους, παραπέμπουν σε αγορά υπηρεσιών και όχι σε εργοδότηση.

• Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες, που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου (ΔΟ), καθώς επίσης και στην τήρηση κατάλληλων πρακτικών.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδρίες του ΔΟ, να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά, τα οποία να αριθμούνται κατάλληλα, να υπογράφονται αρμοδίως και να επικυρώνονται έγκαιρα.

• Το ΔΟ αποφάσισε τη μονιμοποίηση Διευθυντή, ο οποίος δεν κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο πτυχίου.

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός υιοθετήσει επίσημη διαδικασία, ώστε, κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, να ελέγχει, μεταξύ άλλων, την αναγνωρισιμότητα των πτυχίων των υποψηφίων, πριν την προσφορά θέσης. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης θα πρέπει να ληφθεί καθοδήγηση από τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού.

• Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες σε έγγραφα και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους δανείων, στον τρόπο φύλαξης ή/και αρχειοθέτησής τους, καθώς και ασυμφωνίες στην πληροφόρηση που είναι καταχωρισμένη στο μηχανογραφικό σύστημα, σε σχέση με το περιεχόμενο των φακέλων.

Εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί ο τρόπος φύλαξης και αρχειοθέτησης των εγγράφων. Επίσης, να γίνει έλεγχος και επιβεβαίωση των καταχωρίσεων στο μηχανογραφικό σύστημα με τα έγγραφα που βρίσκονται στους φακέλους δανείων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και λάθη.

• Το έγγραφο πολιτικής χορηγήσεων παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ παρατηρήσαμε αδυναμίες όσον αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση των καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Εισηγηθήκαμε όπως ετοιμαστεί επαρκής και επικαιροποιημένη πολιτική για τη χορήγηση δανείων, υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για περιορισμό των καθυστερήσεων, καθώς επίσης και καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

• Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες στις συμφωνίες χορήγησης και διαχείρισης δανείων που έχει συνάψει ο Οργανισμός με τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς επίσης και διαφωνίες μεταξύ των μερών, σχετικά με τροποποίηση των εν λόγω συμφωνιών και κατά συνέπεια, μη αποτελεσματική διαχείριση των δανείων.

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός, εφαρμόσει σύστημα αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των καθυστερήσεων και αναδιαρθρώσεων των δανείων, αφού η ανεπάρκεια στη διαχείριση αποβαίνει εις βάρος του ίδιου του Οργανισμού αλλά και του Κράτους.

• Ο Οργανισμός ζήτησε προσφορές, με τη μέθοδο της συνοπτικής διαδικασίας, για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Παρατηρήσαμε ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε στερείται απαραίτητης τεκμηρίωσης.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισμός, ως δημόσιος οργανισμός, οφείλει να εφαρμόζει τους Κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Η έκθεση του Ελεγκτή για Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Μια σειρά από αδυναμίες και ενέργειες που δε δικαιολoγούνται με βάση τις προκηρύξεις, διαπιστώνει στα ευρήματα έκθεσης της η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η ελεγκτική Υπηρεσία, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει πως το Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης αποφάσισε τη μονιμοποίηση Διευθυντή, ο οποίος δεν κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο πτυχίου.

Επίσης, η Ελεγκτική παρατήρησε κενά και αδυναμίες σε έγγραφα και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους δανείων, στον τρόπο φύλαξης ή/και αρχειοθέτησής τους, καθώς και ασυμφωνίες στην πληροφόρηση που είναι καταχωρισμένη στο μηχανογραφικό σύστημα, σε σχέση με το περιεχόμενο των φακέλων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συνοπτικά τα κύρια ευρήματα:

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Οργανισμός) συστάθηκε ως τραπεζικό ίδρυμα, δυνάμει του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου (Ν.43/1980). Οι κύριες δραστηριότητές του είναι η παραχώρηση δανείων για σκοπούς στέγασης, σπουδών και υγείας, για τη χρηματοδότηση των οποίων δέχεται καταθέσεις από το ευρύ κοινό, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.

Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του Οργανισμού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανατέθηκε, από την Υπηρεσία μας, σε ιδιώτες ελεγκτές, με βάση το άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.113(Ι)/2002).

Η έκθεση ελεγκτή των ιδιωτών ελεγκτών κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, μαζί με την επιστολή συστάσεων προς τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Η Υπηρεσία μας διεξήγαγε συμπληρωματικό έλεγχο συμμόρφωσης, που είχε ως σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον πιο πάνω έλεγχο, για τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν αρμοδιότητα και οι εποπτικές αρχές, αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω:

• Διαπιστώσαμε την απασχόληση δυσανάλογα μεγάλου αριθμού προσωπικού με αγορά υπηρεσιών, που παραπέμπει σε κάλυψη μονίμων αναγκών, με τρόπο που δεν είναι ο ενδεικνυόμενος. Επίσης, εντοπίσαμε ελλείψεις, διορθώσεις, λάθη και παραλείψεις, στα τιμολόγια που εκδίδουν οι ανάδοχοι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός εξετάσει κατά πόσο η στελέχωση με αγορά υπηρεσιών αποτελεί την πιο οικονομικά και λειτουργικά συμφέρουσα λύση. Επίσης, να οριστεί διαδικασία για βεβαίωση, από αρμόδιο λειτουργό, της ορθότητας και πληρότητας των τιμολογίων πριν την καταχώριση και πληρωμή τους.

• Εντοπίσαμε την απασχόληση αριθμού αναδόχων που είχαν επιλεγεί με προκήρυξη, κατά το 2017, για αγορά υπηρεσιών, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της προκήρυξης, στη βάση της οποίας επιλέγηκαν.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε τη διαφωνία της, για την επιλογή υποψηφίων χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.

Σε νέα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών από αναδόχους, το 2018, έγινε αναθεώρηση των ελάχιστων προσόντων που απαιτούνταν προς τα κάτω. Το γεγονός αυτό αύξησε δυσμενώς το εύρος των υποψηφίων, μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες επιλογής ατόμων με περισσότερα προσόντα. Δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες για πιθανή φωτογράφηση υποψηφίου/ων.

Εισηγηθήκαμε την αναθεώρηση των ελάχιστων προσόντων που απαιτούνται, τουλάχιστον με βάση εκείνων που ίσχυαν μέχρι το 2018, ώστε να επιλέγονται τα καταλληλότερα άτομα.

• Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις των αναδόχων ξεπέρασαν σε διάρκεια τους 30 μήνες, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους ως προς τη διεκδίκηση της μετατροπής τους σε εργοδοτούμενους με καθεστώς αορίστου χρόνου.

Συστήσαμε όπως μην ανανεώνονται συμβόλαια πέραν των 30 μηνών σε κανένα ανάδοχο και επιπλέον ο Οργανισμός να βεβαιώνεται ότι, τόσο οι όροι της σύμβασης, όσο και η πραγματική εργασία που διεκπεραιώνεται από τους ανάδοχους, παραπέμπουν σε αγορά υπηρεσιών και όχι σε εργοδότηση.

• Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες, που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου (ΔΟ), καθώς επίσης και στην τήρηση κατάλληλων πρακτικών.

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδρίες του ΔΟ, να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά, τα οποία να αριθμούνται κατάλληλα, να υπογράφονται αρμοδίως και να επικυρώνονται έγκαιρα.

• Το ΔΟ αποφάσισε τη μονιμοποίηση Διευθυντή, ο οποίος δεν κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο πτυχίου.

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός υιοθετήσει επίσημη διαδικασία, ώστε, κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, να ελέγχει, μεταξύ άλλων, την αναγνωρισιμότητα των πτυχίων των υποψηφίων, πριν την προσφορά θέσης. Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης θα πρέπει να ληφθεί καθοδήγηση από τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού.

• Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες σε έγγραφα και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους δανείων, στον τρόπο φύλαξης ή/και αρχειοθέτησής τους, καθώς και ασυμφωνίες στην πληροφόρηση που είναι καταχωρισμένη στο μηχανογραφικό σύστημα, σε σχέση με το περιεχόμενο των φακέλων.

Εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί ο τρόπος φύλαξης και αρχειοθέτησης των εγγράφων. Επίσης, να γίνει έλεγχος και επιβεβαίωση των καταχωρίσεων στο μηχανογραφικό σύστημα με τα έγγραφα που βρίσκονται στους φακέλους δανείων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και λάθη.

• Το έγγραφο πολιτικής χορηγήσεων παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ παρατηρήσαμε αδυναμίες όσον αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση των καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Εισηγηθήκαμε όπως ετοιμαστεί επαρκής και επικαιροποιημένη πολιτική για τη χορήγηση δανείων, υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για περιορισμό των καθυστερήσεων, καθώς επίσης και καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

• Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες στις συμφωνίες χορήγησης και διαχείρισης δανείων που έχει συνάψει ο Οργανισμός με τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς επίσης και διαφωνίες μεταξύ των μερών, σχετικά με τροποποίηση των εν λόγω συμφωνιών και κατά συνέπεια, μη αποτελεσματική διαχείριση των δανείων.

Εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός, εφαρμόσει σύστημα αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των καθυστερήσεων και αναδιαρθρώσεων των δανείων, αφού η ανεπάρκεια στη διαχείριση αποβαίνει εις βάρος του ίδιου του Οργανισμού αλλά και του Κράτους.

• Ο Οργανισμός ζήτησε προσφορές, με τη μέθοδο της συνοπτικής διαδικασίας, για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Παρατηρήσαμε ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε στερείται απαραίτητης τεκμηρίωσης.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισμός, ως δημόσιος οργανισμός, οφείλει να εφαρμόζει τους Κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Σκυλιά με ασφαλτόπισσα… Δεν προκύπτουν στοιχεία για εγκληματική πράξη, εκτιμά η Αστυνομία

Τις κραυγές των σκύλων άκουσε ο Ανδρέας Ασπρής έμπορος φθαρτών, ο οποίος διατηρεί αποθηκευτικό χώρο στη Χοντρική Αγορά

Χειροπέδες σε δύο καταζητούμενους για κλοπές στη Λευκωσία. Ομολόγησαν 7 διαρρήξεις

Το ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκεται κοντά στην εξιχνίαση εφτά τουλάχιστον υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

«Πράσινο φως» της Εθνικής Επιτροπής για τον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών στην Ελλάδα

Η σχετική πλατφόρμα για τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξει την προσεχή Παρασκευή 30 Ιουλίου

3 συλλήψεις μετά από καταδίωξη στην Πρωτεύουσα. 2 σπείρες διαρρηκτών εξάρθρωσε η αστυνομία

Διέπραξαν 14 διαρρήξεις και κλοπές, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις

MC MEDIA NETWORK

Κίνηση, ταχύτητα, πρέσινγκ! (η νέα έκδοση της Ανόρθωσης)

Άρεσε πολύ στον κόσμο της η Ανόρθωση στο φιλικό με την Δόξα. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό φτιάχνεται...

Lady Kitty Spencer: Φόρεσε 5 bridal δημιουργίες του οίκου Dolce & Gabbana! (pics)

Όχι ένα, αλλά πέντε bridal looks έκανε η Lady Kitty Spencer! Τον εκλεκτό της καρδιάς της Michael Lewis παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο η Lady Kitty Spencer.  Η 30χρονη...

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Τζώρτζια Γεωργίου: Αυτή είναι η μόνη συνεργάτης που συνεχίζει στο πρωινό του Star!

Η Κύπρια που παραμένει στην πρωϊνή ζώνη! Μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου και όλων των συντελεστών της πρωϊνής ψυχαγωγικής εκπομπής, “Στη Φωλιά των Κου...

MC MEDIA NETWORK

Κίνηση, ταχύτητα, πρέσινγκ! (η νέα έκδοση της Ανόρθωσης)

Άρεσε πολύ στον κόσμο της η Ανόρθωση στο φιλικό με την Δόξα. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό φτιάχνεται...

Lady Kitty Spencer: Φόρεσε 5 bridal δημιουργίες του οίκου Dolce & Gabbana! (pics)

Όχι ένα, αλλά πέντε bridal looks έκανε η Lady Kitty Spencer! Τον εκλεκτό της καρδιάς της Michael Lewis παντρεύτηκε το περασμένο Σάββατο η Lady Kitty Spencer.  Η 30χρονη...

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Ευχάριστα νέα με Γκεριέ και Μαυρία / Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Δημητρίου

Τζώρτζια Γεωργίου: Αυτή είναι η μόνη συνεργάτης που συνεχίζει στο πρωινό του Star!

Η Κύπρια που παραμένει στην πρωϊνή ζώνη! Μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου και όλων των συντελεστών της πρωϊνής ψυχαγωγικής εκπομπής, “Στη Φωλιά των Κου...

Lifestyle

Κίνηση, ταχύτητα, πρέσινγκ! (η νέα έκδοση της Ανόρθωσης)

Άρεσε πολύ στον κόσμο της η Ανόρθωση στο φιλικό με την Δόξα. Η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας ότι κάτι καλό φτιάχνεται...

Lifestyle

Ιστορίες ποδοσφαιρικής προδοσίας: Από τον Φίγκο στον Μπεργκχάους (vids)

Οι οπαδοί της Φέγενορντ έχουν ήδη κάψει κάμποσες φανέλες του πρώην αρχηγού Στέφεν Μπεργκχάους και το FWS θυμάται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες...

Κόμμωση Ελουντού…

Με ιδιαίτερο μαλλί… παρουσιάστηκε στο φιλικό της Ανόρθωσης με την Δόξα ο Ελουντού ο οποίος πάντως πέρασε ως αλλαγή στο β΄ημίχρονο και σκόραρε το...

Με αποκαλυπτικό μαγιό η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου (pics)

Στη Μύκονο βρίσκεται για διακοπές η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Το φρεσκοχωρισμένο μοντέλο προκαλεί αναστάτωση στον ανδρικό πληθυσμό όταν εμφανίζεται με τα αποκαλυπτικό μαγιό της στην παραλία. Αλεξάνδρα...

Γουίτνεϊ Χιούστον: Εννιά χρόνια μετά τον θάνατό της, το ολόγραμμά της… ανεβαίνει στη σκηνή

Ένα μοναδικό show στο Λας Βέγκας με το ολόγραμμα της Γουίτνεϊ Χιούστον να... ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της

Advertorials