MC MEDIA NETWORK

April 18, 2021 Sunday 20:46:07

Εγγραφή στο
Newsletter

Κυπριακές εταιρείες πίσω από… κομπίνα με κονδύλια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για Σχέδια Χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – 8 κυπριακές εταιρείες σε τρία σχέδια με αχρείαστα καταβληθέντα ποσά – Αυτούσια η έκθεση

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Την έκθεσή του Γενικού Ελεγκτή για τα Σχέδια Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η έκθεση παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, αχρείαστα καταβληθέντα ποσά, μέσω χορηγιών, που έλαβαν οκτώ κυπριακές εταιρείες σε τρία σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαχειριστική Αρχή ήταν η ΕΠΣΑ εντόπισε σε έλεγχο της η ελεγκτική υπηρεσία παραπέμποντας μάλιστα το θέμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εταιρείες αυτές αποτελούν μέρος του ίδιου τουριστικού καταλύματος και έχουν κοινό διαχειριστή και κοινό «πραγματικό αποδέκτη» ο οποίος, μέσω της δημιουργίας εταιρειών, στα ονόματα συγγενών και συνεργατών, εξασφάλισε ενισχύσεις μέσω των πιο πάνω Σχεδίων, κατά παράβαση των προνοιών τους, οι οποίες βασίζονταν στους Κανονισμούς της ΕΕ (αρ. 69/2001 σχετικά με την ΠΠ 2004-2006 και αρ. 1998/2006 σχετικά με την ΠΠ 2007-2013) και οι οποίοι έθεταν (και θέτουν) όριο στο ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται ανά «επιχείρηση», όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή της Έκθεσης.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Ο κ. Χ είναι ιδιοκτήτης των ακινήτων, τα οποία παραχωρήθηκαν στις εταιρείες (τελικούς δικαιούχους των έργων) με συμβολικό ενοίκιο, με σκοπό την αποκατάστασή τους και την μετατροπή τους σε αγροτουριστικά καταλύματα.
  • Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που υπέγραψαν τις αιτήσεις για λήψη χορηγιών μέσω των Σχεδίων, ήταν όλοι άτομα που είχαν οικογενειακούς ή επαγγελματικούς δεσμούς με τον κ. Χ.
  • Όλα τα κτήρια των πιο πάνω εταιρειών διαφημίζονται ως καταλύματα της εταιρείας Α, έχουν κοινό χώρο υποδοχής και οι κρατήσεις γίνονται μέσω της εταιρείας Α. Επιπλέον, αρκετοί υπάλληλοι μεταξύ των εταιρειών είναι κοινοί.
  • Τρεις από τις εννέα εταιρείες που έλαβαν χορηγία δεν ήταν εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την υποβολή της αίτησης, κατά παράβαση του όρου των Σχεδίων για δυνητικούς δικαιούχους.

«Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, που ενδέχεται να οδηγούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις μας, βάσει των άρθρων 325(2) και 325(3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και βάσει του άρθρου 8 του Κανονισμού 883/2013/ΕΕ, ενημερώσαμε σχετικά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για δική της αξιολόγηση και σύσταση, ως το προς το κατά πόσο συντρέχουν λόγοι περαιτέρω έρευνας. Η OLAF μάς ενημέρωσε ότι, μελετώντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης και έχει ανοίξει φάκελο υπόθεσης, οι έρευνες για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τονίζουμε ότι οι αναφορές στην παρούσα Έκθεση και η κοινοποίηση του θέματος στον OLAF ουδόλως σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι διατυπώνουμε κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων αδικημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Έκθεση.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ΕΔΩ

 

Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για Σχέδια Χορηγιών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – 8 κυπριακές εταιρείες σε τρία σχέδια με αχρείαστα καταβληθέντα ποσά – Αυτούσια η έκθεση

Την έκθεσή του Γενικού Ελεγκτή για τα Σχέδια Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η έκθεση παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, αχρείαστα καταβληθέντα ποσά, μέσω χορηγιών, που έλαβαν οκτώ κυπριακές εταιρείες σε τρία σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαχειριστική Αρχή ήταν η ΕΠΣΑ εντόπισε σε έλεγχο της η ελεγκτική υπηρεσία παραπέμποντας μάλιστα το θέμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εταιρείες αυτές αποτελούν μέρος του ίδιου τουριστικού καταλύματος και έχουν κοινό διαχειριστή και κοινό «πραγματικό αποδέκτη» ο οποίος, μέσω της δημιουργίας εταιρειών, στα ονόματα συγγενών και συνεργατών, εξασφάλισε ενισχύσεις μέσω των πιο πάνω Σχεδίων, κατά παράβαση των προνοιών τους, οι οποίες βασίζονταν στους Κανονισμούς της ΕΕ (αρ. 69/2001 σχετικά με την ΠΠ 2004-2006 και αρ. 1998/2006 σχετικά με την ΠΠ 2007-2013) και οι οποίοι έθεταν (και θέτουν) όριο στο ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται ανά «επιχείρηση», όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή της Έκθεσης.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Ο κ. Χ είναι ιδιοκτήτης των ακινήτων, τα οποία παραχωρήθηκαν στις εταιρείες (τελικούς δικαιούχους των έργων) με συμβολικό ενοίκιο, με σκοπό την αποκατάστασή τους και την μετατροπή τους σε αγροτουριστικά καταλύματα.
  • Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που υπέγραψαν τις αιτήσεις για λήψη χορηγιών μέσω των Σχεδίων, ήταν όλοι άτομα που είχαν οικογενειακούς ή επαγγελματικούς δεσμούς με τον κ. Χ.
  • Όλα τα κτήρια των πιο πάνω εταιρειών διαφημίζονται ως καταλύματα της εταιρείας Α, έχουν κοινό χώρο υποδοχής και οι κρατήσεις γίνονται μέσω της εταιρείας Α. Επιπλέον, αρκετοί υπάλληλοι μεταξύ των εταιρειών είναι κοινοί.
  • Τρεις από τις εννέα εταιρείες που έλαβαν χορηγία δεν ήταν εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την υποβολή της αίτησης, κατά παράβαση του όρου των Σχεδίων για δυνητικούς δικαιούχους.

«Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων, που ενδέχεται να οδηγούν σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις μας, βάσει των άρθρων 325(2) και 325(3) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και βάσει του άρθρου 8 του Κανονισμού 883/2013/ΕΕ, ενημερώσαμε σχετικά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για δική της αξιολόγηση και σύσταση, ως το προς το κατά πόσο συντρέχουν λόγοι περαιτέρω έρευνας. Η OLAF μάς ενημέρωσε ότι, μελετώντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι διερεύνησης και έχει ανοίξει φάκελο υπόθεσης, οι έρευνες για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τονίζουμε ότι οι αναφορές στην παρούσα Έκθεση και η κοινοποίηση του θέματος στον OLAF ουδόλως σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι διατυπώνουμε κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για τη διάπραξη ποινικών ή άλλων αδικημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Έκθεση.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή ΕΔΩ

 

gallery

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς στο Ουινσκόνσιν (video)

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος θεωρείται ένοπλος

Ξεψύχησε 26χρονος 3 σχεδόν μήνες μετά από τροχαίο στη Λευκωσία

Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 26χρονος Ιωάννης - Νοσηλευόταν από τον περασμένο Ιανουάριο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά τον κρίσιμο τραυματισμό του σε τροχαία σύγκρουση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού στη Τουρκία για ένα σακί πατάτες που μοιράζει ο Ερντογάν (video)

Δεκάδες άνθρωποι συνωστίζονται για να πάρουν ένα σακί πατάτες - Δείτε το βίντεο

1.829 νέα κρούσματα και 65 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα νέα περιστατικά στην Ελλάδα
gallery

Τρένο εκτροχιάστηκε στην Αίγυπτο. Δεκάδες τραυματίες (pics-video)

Περισσότερα από 50 ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος - Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπάρχουν και νεκροί

MC MEDIA NETWORK

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: «Συγχαρητήρια για την πειθαρχία, την νοοτροπία και το αποτέλεσμα»

Λιγομίλητος ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Πετράκης, μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ ο οποίος μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του. Αναλυτικά: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Πετύχαμε...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

«Πόλεμος»: UEFA και λίγκες «τελειώνουν» όσους σχεδιάζουν την ευρωπαϊκή Super League

«Πόλεμος»: UEFA και λίγκες «τελειώνουν» όσους σχεδιάζουν την ευρωπαϊκή Super League

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

MC MEDIA NETWORK

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: «Συγχαρητήρια για την πειθαρχία, την νοοτροπία και το αποτέλεσμα»

Λιγομίλητος ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Πετράκης, μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ ο οποίος μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του. Αναλυτικά: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Πετύχαμε...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

«Πόλεμος»: UEFA και λίγκες «τελειώνουν» όσους σχεδιάζουν την ευρωπαϊκή Super League

«Πόλεμος»: UEFA και λίγκες «τελειώνουν» όσους σχεδιάζουν την ευρωπαϊκή Super League

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

Lifestyle

«Πόλεμος»: UEFA και λίγκες «τελειώνουν» όσους σχεδιάζουν την ευρωπαϊκή Super League

«Πόλεμος»: UEFA και λίγκες «τελειώνουν» όσους σχεδιάζουν την ευρωπαϊκή Super League

Lifestyle

Επικρίσεις Τούρκου αξιωματούχου εναντίον ΕΛΑΜ: «Έχει διαπράξει πολλές πράξεις βίας εναντίον Τουρκοκυπρίων»

Στοχεύει στην εξάλειψη της τουρκικής παρουσίας στην Κύπρο, ανέφερε ο επικεφαλής της επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρεττίν Αλτούν

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: «Συγχαρητήρια για την πειθαρχία, την νοοτροπία και το αποτέλεσμα»

Λιγομίλητος ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Πετράκης, μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ ο οποίος μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του. Αναλυτικά: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Πετύχαμε...

Advertorials