MC MEDIA NETWORK

January 28, 2022 Friday 13:26:07

Εγγραφή στο
Newsletter


Κόντρας συνέχεια…μεταξύ Προεδρικού και Ελ. Υπηρεσίας. «Είναι λυπηρό να δημιουργούνται παραπλανητικές εντυπώσεις»


Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Δεν λέει να τελείωση η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Προεδρικού μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για το Προεδρικό

Είναι δικαίωμα της Προεδρίας να διαφωνεί με τις συστάσεις μας, θεωρούμε όμως ατυχή την αναφορά πως είναι «είναι λυπηρό, αλλά και απαράδεκτο να δημιουργούνται παραπλανητικές ή και ψευδείς εντυπώσεις», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που εκδόθηκε σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή γραπτή δήλωση του Προϊστάμενου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις σημερινές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού, κατατίθεται από κάθε Τμήμα και Υπηρεσία και λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων της Υπηρεσία και καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ασκήσει την εξουσία αυτή που της παρέχει η νομοθεσία κατά την εξέταση του επόμενου κρατικού Προϋπολογισμού και, ασκώντας τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να συμβάλει στην ορθολογιστική διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα στην πρόσληψη συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και των Βουλευτών. “Αυτό που καταγράφουμε είναι πως, η μη προκήρυξη των θέσεων δεν μπορεί να οδηγεί σε αυθαιρεσίες. Ήδη η Βουλή νομοθέτησε ως προς τη διαδικασία πρόσληψης των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Εισηγηθήκαμε ότι, κατ΄ ανάλογο τρόπο, θα πρέπει η Προεδρία να καθορίζει στον Προϋπολογισμό τις ανάγκες της σε συμβούλους – συνεργάτες, το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως για σκοπούς διαφάνειας να δημοσιοποιούνται τα ονόματα, τα προσόντα, η θέση και η αμοιβή των συμβούλων που επιλέγονται”, προστίθεται.

Ακόμη αναφέρεται πως “καταγράψαμε το γεγονός ότι από το 2014 η Προεδρία παράνομα εργοδοτεί αρχιτέκτονα, χωρίς να υπάρχει καν σύμβαση μαζί του, για να βοηθά στη λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ότι ο συγκεκριμένος ρόλος θα μπορούσε να ανατεθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό”.

“Επίσης άλλοι δύο σύμβουλοι εργοδοτούνται σε Τεχνικές Επιτροπές χωρίς καμία διαδικασία επιλογής και χωρίς να έχουν συνάψει σύμβαση. Για αυτές τις δύο θέσεις εισηγηθήκαμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Νόμου 73(Ι)/2016, μπορεί να εξαιρέσει αυτές από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, αλλά στη συνέχεια, όχι να αναθέσει απευθείας τις συμβάσεις αυτές δίνοντας την εντύπωση βολέματος συγκεκριμένων προσώπων, αλλά να καταρτίσει κατάλογο κατάλληλων προσώπων (που σίγουρα δεν είναι μόνο 2) και να ζητήσει από όλους την υποβολή προσφορών για επιλογή αυτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας”, αναφέρεται.

Προστίθεται πως “η απάντηση της Προεδρίας ήταν γενικά πως οι εισηγήσεις για επιλογή των ατόμων που στελεχώνουν τις Τεχνικές Επιτροπές, γίνονται από τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, κατόπιν συνεννόησης και με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα και ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να προκηρυχθούν προσφορές για τις εν λόγω θέσεις”.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ακόμη πως “καταγράψαμε ότι στο Κονδύλι Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό για το 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €252.000 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €748.500. Η πραγματική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των €1.000.429 ενώ για το προηγούμενο έτος (2016) ανήλθε στις €454.166. Ποσό ύψους €277.137 αφορούσε δαπάνες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ποσό €237.244 αφορούσε σε πληρωμές για ενοικίαση και ναύλωση πτήσεων, ποσό €462.467 για αποζημίωση για έξοδα συντήρησης εξωτερικού και €23.582 για ενοικίαση αιθουσών για συνεντεύξεις τύπου”.

Προσθέτει πως “προβήκαμε δε σε εισηγήσεις όπως σε περιπτώσεις ταξιδίων που είναι εκ των προτέρων γνωστά να γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης φτηνών εισιτηρίων, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία της εξασφάλισης προσφορών δεν είναι δυνατό να ακολουθείται απαρέγκλιτα όταν οι υπηρεσίες που αγοράζονται αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω των συχνών και συνήθως απρόβλεπτων αλλαγών που επιβάλλουν οι υποχρεώσεις του”.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως “στην ανακοίνωση της Προεδρίας χρησιμοποιήθηκε η φράση ότι η δαπάνη `εκτοξεύτηκε` (ως αυτή να προέρχεται από τη δική μας Έκθεση) και μετά αποδόθηκε όλη η αύξηση `αποκλειστικά στις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις δύο διασκέψεις για την Κύπρο`”.

“Στην Έκθεση μας καταγράφεται ξεχωριστά το κονδύλι των €237.244 για ναύλωση πτήσεων λόγω των διασκέψεων αυτών. Η πρόσθετη όμως αύξηση κατά περίπου €300.000 για αεροπορικά εισιτήρια (όχι με ναυλωμένες πτήσεις) και έξοδα συντήρησης εξωτερικού δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διασκέψεις αυτές”, προσθέτει.

Σημειώνει περαιτέρω πως “καταγράψαμε προβλήματα στο έλεγχο κίνησης οχημάτων και το γεγονός ότι συγκεκριμένος Σύμβουλος παράνομα είχε στο σπίτι του στο Παραλίμνι το κρατικό αυτοκίνητο για τρεις εβδομάδες, όταν ήταν με άδεια ανάπαυσης. Η απάντηση της Προεδρίας ήταν πώς κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου των διακοπών του, ο Σύμβουλος έπρεπε να εκπροσωπήσει την πολιτεία σε εκδηλώσεις, μνημόσυνα και κηδείες αγνοουμένων”.

“Ως προς την καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, η σύσταση μας ήταν ότι, η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα του γεγονότος ότι πρόκειται για υπαλλήλους που εργάζονται στο Προεδρικό Μέγαρο, πολλές φορές απογεύματα ή και νύκτες, θεωρεί όμως ότι καμία δικαιολογία δεν μπορεί να προβληθεί για τη μη καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης κάθε υπαλλήλου, η οποία μπορεί μεν να είναι εκτός του κανονικού ωραρίου της δημοσίας υπηρεσίας, μπορεί να είναι ακανόνιστη και όχι σταθερή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγράφεται ώστε να ασκείται ο αναγκαίος έλεγχος”, προστίθεται.

Καταγράψαμε επίσης, σημειώνεται, “την απάντηση που μας είχε δοθεί ότι το θέμα θα τύχει επανεξέτασης με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης υπαλλήλων, το οποίο υλοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

 

Δεν λέει να τελείωση η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Προεδρικού μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης για το Προεδρικό

Είναι δικαίωμα της Προεδρίας να διαφωνεί με τις συστάσεις μας, θεωρούμε όμως ατυχή την αναφορά πως είναι «είναι λυπηρό, αλλά και απαράδεκτο να δημιουργούνται παραπλανητικές ή και ψευδείς εντυπώσεις», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που εκδόθηκε σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή γραπτή δήλωση του Προϊστάμενου Διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις σημερινές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού, κατατίθεται από κάθε Τμήμα και Υπηρεσία και λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων της Υπηρεσία και καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ασκήσει την εξουσία αυτή που της παρέχει η νομοθεσία κατά την εξέταση του επόμενου κρατικού Προϋπολογισμού και, ασκώντας τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να συμβάλει στην ορθολογιστική διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα στην πρόσληψη συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και των Βουλευτών. “Αυτό που καταγράφουμε είναι πως, η μη προκήρυξη των θέσεων δεν μπορεί να οδηγεί σε αυθαιρεσίες. Ήδη η Βουλή νομοθέτησε ως προς τη διαδικασία πρόσληψης των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Εισηγηθήκαμε ότι, κατ΄ ανάλογο τρόπο, θα πρέπει η Προεδρία να καθορίζει στον Προϋπολογισμό τις ανάγκες της σε συμβούλους – συνεργάτες, το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως για σκοπούς διαφάνειας να δημοσιοποιούνται τα ονόματα, τα προσόντα, η θέση και η αμοιβή των συμβούλων που επιλέγονται”, προστίθεται.

Ακόμη αναφέρεται πως “καταγράψαμε το γεγονός ότι από το 2014 η Προεδρία παράνομα εργοδοτεί αρχιτέκτονα, χωρίς να υπάρχει καν σύμβαση μαζί του, για να βοηθά στη λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ότι ο συγκεκριμένος ρόλος θα μπορούσε να ανατεθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό”.

“Επίσης άλλοι δύο σύμβουλοι εργοδοτούνται σε Τεχνικές Επιτροπές χωρίς καμία διαδικασία επιλογής και χωρίς να έχουν συνάψει σύμβαση. Για αυτές τις δύο θέσεις εισηγηθήκαμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Νόμου 73(Ι)/2016, μπορεί να εξαιρέσει αυτές από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, αλλά στη συνέχεια, όχι να αναθέσει απευθείας τις συμβάσεις αυτές δίνοντας την εντύπωση βολέματος συγκεκριμένων προσώπων, αλλά να καταρτίσει κατάλογο κατάλληλων προσώπων (που σίγουρα δεν είναι μόνο 2) και να ζητήσει από όλους την υποβολή προσφορών για επιλογή αυτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας”, αναφέρεται.

Προστίθεται πως “η απάντηση της Προεδρίας ήταν γενικά πως οι εισηγήσεις για επιλογή των ατόμων που στελεχώνουν τις Τεχνικές Επιτροπές, γίνονται από τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, κατόπιν συνεννόησης και με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα και ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να προκηρυχθούν προσφορές για τις εν λόγω θέσεις”.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ακόμη πως “καταγράψαμε ότι στο Κονδύλι Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό για το 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €252.000 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €748.500. Η πραγματική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των €1.000.429 ενώ για το προηγούμενο έτος (2016) ανήλθε στις €454.166. Ποσό ύψους €277.137 αφορούσε δαπάνες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ποσό €237.244 αφορούσε σε πληρωμές για ενοικίαση και ναύλωση πτήσεων, ποσό €462.467 για αποζημίωση για έξοδα συντήρησης εξωτερικού και €23.582 για ενοικίαση αιθουσών για συνεντεύξεις τύπου”.

Προσθέτει πως “προβήκαμε δε σε εισηγήσεις όπως σε περιπτώσεις ταξιδίων που είναι εκ των προτέρων γνωστά να γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης φτηνών εισιτηρίων, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία της εξασφάλισης προσφορών δεν είναι δυνατό να ακολουθείται απαρέγκλιτα όταν οι υπηρεσίες που αγοράζονται αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω των συχνών και συνήθως απρόβλεπτων αλλαγών που επιβάλλουν οι υποχρεώσεις του”.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως “στην ανακοίνωση της Προεδρίας χρησιμοποιήθηκε η φράση ότι η δαπάνη `εκτοξεύτηκε` (ως αυτή να προέρχεται από τη δική μας Έκθεση) και μετά αποδόθηκε όλη η αύξηση `αποκλειστικά στις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις δύο διασκέψεις για την Κύπρο`”.

“Στην Έκθεση μας καταγράφεται ξεχωριστά το κονδύλι των €237.244 για ναύλωση πτήσεων λόγω των διασκέψεων αυτών. Η πρόσθετη όμως αύξηση κατά περίπου €300.000 για αεροπορικά εισιτήρια (όχι με ναυλωμένες πτήσεις) και έξοδα συντήρησης εξωτερικού δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διασκέψεις αυτές”, προσθέτει.

Σημειώνει περαιτέρω πως “καταγράψαμε προβλήματα στο έλεγχο κίνησης οχημάτων και το γεγονός ότι συγκεκριμένος Σύμβουλος παράνομα είχε στο σπίτι του στο Παραλίμνι το κρατικό αυτοκίνητο για τρεις εβδομάδες, όταν ήταν με άδεια ανάπαυσης. Η απάντηση της Προεδρίας ήταν πώς κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου των διακοπών του, ο Σύμβουλος έπρεπε να εκπροσωπήσει την πολιτεία σε εκδηλώσεις, μνημόσυνα και κηδείες αγνοουμένων”.

“Ως προς την καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, η σύσταση μας ήταν ότι, η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα του γεγονότος ότι πρόκειται για υπαλλήλους που εργάζονται στο Προεδρικό Μέγαρο, πολλές φορές απογεύματα ή και νύκτες, θεωρεί όμως ότι καμία δικαιολογία δεν μπορεί να προβληθεί για τη μη καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης κάθε υπαλλήλου, η οποία μπορεί μεν να είναι εκτός του κανονικού ωραρίου της δημοσίας υπηρεσίας, μπορεί να είναι ακανόνιστη και όχι σταθερή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγράφεται ώστε να ασκείται ο αναγκαίος έλεγχος”, προστίθεται.

Καταγράψαμε επίσης, σημειώνεται, “την απάντηση που μας είχε δοθεί ότι το θέμα θα τύχει επανεξέτασης με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης υπαλλήλων, το οποίο υλοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

 

Πόσοι μαθητές έκαναν χρήση «test to stay» μέχρι σήμερα και πόσα τα θετικά περιστατικά

Χιλιάδες οι στενές επαφές στα σχολεία σε μόλις τέσσερις ημέρες #cyprustimes

Επιστρέφει στο Προεδρικό ο Κούσιος… Αναλαμβάνει τη θέση του Βασίλη Πάλμα

Επιστρέφει στο Προεδρικό ο Κούσιος - Στην θέση του Βασίλη Πάλμα που υπέβαλε χθες παραίτηση Ένας παλιός γνώρισμος στο Προεδρικό Μέγαρο... Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ασκώντας τις...

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Θλίψη στη Λεμεσό για τον άτυχο Μάριο. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Οικογένεια, φίλοι και η αγαπημένη του ΑΕΛ, αποχαιρετούν τον Μάριο Χαρίτου. Την Κυριακή το τελευταίο αντίο... Λήφθηκαν δείγματα κατά τη νενομισμένη νεκροτομή

MC MEDIA NETWORK

(ΑΠΟΦΑΣΗ) Αποφάσισε μηδενισμό της ΑΕΚ ο Αθλητικός Δικαστής / Δεν παίρνει τους βαθμούς ο Απόλλωνας

Ο Αθλητικός Δικαστής Αριστοτέλης Βρυωνίδης ανακοίνωσε την απόφαση του για την ένσταση που κατέθεσε ο Απόλλωνας για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Αθλητικός Δικαστής...

Ραντεβού 16: Τι outfit θα επιλέξω να φορέσω του Αγίου Βαλεντίνου!

Love is in the air! Η μέρα του Άγου Βαλεντίνου πλησιάζει και ήδη τα social media πήραν φωτιά! Σοκολάτες σε σχήμα καρδιάς, κόκκινες βιτρίνες και...

Έβγαλαν τα μάτια τους / Ας τους άφηναν έξω

Έβγαλαν τα μάτια τους / Ας τους άφηναν έξω

Κόντρα άνευ προηγουμένου: Έξαλλος ο Μαυρικίου με την Ευσταθίου! Τον έσφαξε με το γάντι η απάντηση της ηθοποιού (Photos)

Κόντρα δηλώσεων ξέσπασε στη κυπριακή showbiz Η δημοφιλής ηθοποιός Έλενα Ευσταθίου η οποία αρκετά συχνά σχολιάζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο μέσα από το...

MC MEDIA NETWORK

(ΑΠΟΦΑΣΗ) Αποφάσισε μηδενισμό της ΑΕΚ ο Αθλητικός Δικαστής / Δεν παίρνει τους βαθμούς ο Απόλλωνας

Ο Αθλητικός Δικαστής Αριστοτέλης Βρυωνίδης ανακοίνωσε την απόφαση του για την ένσταση που κατέθεσε ο Απόλλωνας για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Αθλητικός Δικαστής...

Ραντεβού 16: Τι outfit θα επιλέξω να φορέσω του Αγίου Βαλεντίνου!

Love is in the air! Η μέρα του Άγου Βαλεντίνου πλησιάζει και ήδη τα social media πήραν φωτιά! Σοκολάτες σε σχήμα καρδιάς, κόκκινες βιτρίνες και...

Έβγαλαν τα μάτια τους / Ας τους άφηναν έξω

Έβγαλαν τα μάτια τους / Ας τους άφηναν έξω

Κόντρα άνευ προηγουμένου: Έξαλλος ο Μαυρικίου με την Ευσταθίου! Τον έσφαξε με το γάντι η απάντηση της ηθοποιού (Photos)

Κόντρα δηλώσεων ξέσπασε στη κυπριακή showbiz Η δημοφιλής ηθοποιός Έλενα Ευσταθίου η οποία αρκετά συχνά σχολιάζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο μέσα από το...

Lifestyle

Έβγαλαν τα μάτια τους / Ας τους άφηναν έξω

Έβγαλαν τα μάτια τους / Ας τους άφηναν έξω

Lifestyle

Πόσοι μαθητές έκαναν χρήση «test to stay» μέχρι σήμερα και πόσα τα θετικά περιστατικά

Χιλιάδες οι στενές επαφές στα σχολεία σε μόλις τέσσερις ημέρες #cyprustimes

(ΑΠΟΦΑΣΗ) Αποφάσισε μηδενισμό της ΑΕΚ ο Αθλητικός Δικαστής / Δεν παίρνει τους βαθμούς ο Απόλλωνας

Ο Αθλητικός Δικαστής Αριστοτέλης Βρυωνίδης ανακοίνωσε την απόφαση του για την ένσταση που κατέθεσε ο Απόλλωνας για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Αθλητικός Δικαστής...

Ενδιαφέρον μεταφορέων για θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Ικανοποιημένος ο Υφ. Ναυτιλίας

Σημειώνεται ότι επαφίεται στον μεταφορέα που θα επιλεγεί, κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει το λιμάνι της Λεμεσού ή της Λάρνακας

Advertorials