MC MEDIA NETWORK

September 27, 2022 Tuesday 11:49:13

Εγγραφή στο
Newsletter


«Καμπάνες» χιλιάδων ευρώ σε εταιρείες για παραβάσεις της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας στην εργασία


«Καμπάνες» χιλιάδων ευρώ σε εταιρείες, διευθυντές και εργοδότες για παραβάσεις της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας – Αναλυτικά οι ποινές στην ανακοίνωση του Τμήματος  Επιθεώρησης Εργασίας

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε τις ποινικές διώξεις εργοδοτών που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2022 τα πιο κάτω πρόσωπα και επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΛΑΓΟΥ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €7.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α)     Παράλειψη σχεδιασμού, κατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης των ικριωμάτων ώστε να είναι συνδεδεμένα ορθά και ικανοποιητικά με υπό ανέγερση οικοδομή και να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπιστούν τυχαία, με αποτέλεσμα μέρος των ικριωμάτων να καταρρεύσει και αρκετά τεμάχια από τα ικριώματα να πέσουν στην αυλή και τη στέγη παρακείμενης οικίας, καθώς και σε ιδιωτικά οχήματα.

(β)     Παράλειψη να εφοδιάσει τα ικριώματα με κατάλληλα κλιμακοστάσια επαρκών διαστάσεων ώστε η πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας των ικριωμάτων να γίνεται με ασφάλεια.

(γ)     Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (i) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (ii) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές μέρες. Παρέλειψε, επίσης, να λάβει μέτρα για (i) τη θεώρηση της έκθεσης αυτής από αρμόδιο πρόσωπο, (ii) τη φύλαξή της στο αρχείο ασφαλείας του εργοταξίου και (iii) τη σχετική ενημέρωση του ημερολογίου του εργοταξίου.

(δ)     Παράλειψη τοποθέτησης ή ανάρτησης πινακίδας με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

(ε)      Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας να είναι κατάλληλα αναπροσαρμοσμένο με βάση τις γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου και να είναι διαθέσιμο στο εργοτάξιο.

2.  Την εταιρεία «TO. DE. BUILDING WORK LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €800 επειδή παρέλειψε να ασφαλιστεί με οποιονδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης της για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της κατά παράβαση των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων.

3. Την εταιρεία «DEXTEK CONTRACTORS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €10.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου του υπεργολάβου ξυλοτύπων και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α)     Παράλειψη ανέγερσης και συντήρησης κατάλληλου ικριώματος μέσα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να μην μπορεί να καταρρεύσει ή να μετατοπισθεί ή να υποχωρήσει τυχαία, με αποτέλεσμα το μεταλλικό δάπεδο του ικριώματος στον τέταρτο όροφο του υπό ανέγερση κτηρίου, στο οποίο βρισκόταν εργοδοτούμενος του υπεργολάβου ξυλότυπου, να υποχωρήσει κι αυτός να πέσει από ύψος 13μ. περίπου και να τραυματιστεί.

(β)     Παράλειψη διασφάλισης της ετοιμασίας από αρμόδιο πρόσωπο μελέτης υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας του ικριώματος και του προσωρινού δαπέδου εργασίας, το οποίο στηριζόταν πάνω σε μεταλλική σωλήνα εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα.

(γ)     Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων (i) στο κλιμακοστάσιο και (ii) στο φρεάτιο (πηγάδι) του ανελκυστήρα στην οροφή του 4ου ορόφου, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,20 μέτρων ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(δ)     Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (i) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (ii) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές μέρες, και ακολούθως τη θεώρηση της πιο πάνω έκθεσης από αρμόδιο πρόσωπο και τη φύλαξη της στο αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου.

4. Την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΠΠΙΡΙΛΛΟΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε συνολικό πρόστιμο €4.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενής της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένούς της:

(α)     Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία παραγωγής γλυκών σε μηχανή, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του αριστερού χεριού της, όταν αυτό παγιδεύτηκε εντός του κοπτικού της μηχανής.

(β)     Παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενούς της, των κατάλληλων πληροφοριών και οδηγιών σε κατανοητή γλώσσα, όσον αφορά στη χρήση και τις εργασίες καθαρισμού μηχανής παραγωγής γλυκών, ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση/συντήρηση της μηχανής αυτής.

(γ)     Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβη το ατύχημα δηλαδή τη μη μετακίνηση μηχανής παραγωγής γλυκών από το υπόγειο στο ισόγειο, κατά το οποίο εργοδοτούμενή της υπέστη ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του αριστερού χεριού της, όταν αυτό παγιδεύτηκε εντός της μηχανής.

5. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €2.200 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

6. Ένα εργοδότη σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

7. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €1.500 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

8. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €2.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

«Καμπάνες» χιλιάδων ευρώ σε εταιρείες, διευθυντές και εργοδότες για παραβάσεις της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας – Αναλυτικά οι ποινές στην ανακοίνωση του Τμήματος  Επιθεώρησης Εργασίας

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε τις ποινικές διώξεις εργοδοτών που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2022 τα πιο κάτω πρόσωπα και επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΛΑΓΟΥ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €7.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α)     Παράλειψη σχεδιασμού, κατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης των ικριωμάτων ώστε να είναι συνδεδεμένα ορθά και ικανοποιητικά με υπό ανέγερση οικοδομή και να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπιστούν τυχαία, με αποτέλεσμα μέρος των ικριωμάτων να καταρρεύσει και αρκετά τεμάχια από τα ικριώματα να πέσουν στην αυλή και τη στέγη παρακείμενης οικίας, καθώς και σε ιδιωτικά οχήματα.

(β)     Παράλειψη να εφοδιάσει τα ικριώματα με κατάλληλα κλιμακοστάσια επαρκών διαστάσεων ώστε η πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας των ικριωμάτων να γίνεται με ασφάλεια.

(γ)     Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (i) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (ii) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές μέρες. Παρέλειψε, επίσης, να λάβει μέτρα για (i) τη θεώρηση της έκθεσης αυτής από αρμόδιο πρόσωπο, (ii) τη φύλαξή της στο αρχείο ασφαλείας του εργοταξίου και (iii) τη σχετική ενημέρωση του ημερολογίου του εργοταξίου.

(δ)     Παράλειψη τοποθέτησης ή ανάρτησης πινακίδας με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

(ε)      Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας να είναι κατάλληλα αναπροσαρμοσμένο με βάση τις γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου και να είναι διαθέσιμο στο εργοτάξιο.

2.  Την εταιρεία «TO. DE. BUILDING WORK LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €800 επειδή παρέλειψε να ασφαλιστεί με οποιονδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης της για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της κατά παράβαση των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων.

3. Την εταιρεία «DEXTEK CONTRACTORS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €10.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου του υπεργολάβου ξυλοτύπων και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α)     Παράλειψη ανέγερσης και συντήρησης κατάλληλου ικριώματος μέσα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να μην μπορεί να καταρρεύσει ή να μετατοπισθεί ή να υποχωρήσει τυχαία, με αποτέλεσμα το μεταλλικό δάπεδο του ικριώματος στον τέταρτο όροφο του υπό ανέγερση κτηρίου, στο οποίο βρισκόταν εργοδοτούμενος του υπεργολάβου ξυλότυπου, να υποχωρήσει κι αυτός να πέσει από ύψος 13μ. περίπου και να τραυματιστεί.

(β)     Παράλειψη διασφάλισης της ετοιμασίας από αρμόδιο πρόσωπο μελέτης υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας του ικριώματος και του προσωρινού δαπέδου εργασίας, το οποίο στηριζόταν πάνω σε μεταλλική σωλήνα εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα.

(γ)     Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων (i) στο κλιμακοστάσιο και (ii) στο φρεάτιο (πηγάδι) του ανελκυστήρα στην οροφή του 4ου ορόφου, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,20 μέτρων ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(δ)     Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (i) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (ii) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές μέρες, και ακολούθως τη θεώρηση της πιο πάνω έκθεσης από αρμόδιο πρόσωπο και τη φύλαξη της στο αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου.

4. Την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΠΠΙΡΙΛΛΟΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε συνολικό πρόστιμο €4.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενής της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένούς της:

(α)     Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία παραγωγής γλυκών σε μηχανή, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του αριστερού χεριού της, όταν αυτό παγιδεύτηκε εντός του κοπτικού της μηχανής.

(β)     Παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενούς της, των κατάλληλων πληροφοριών και οδηγιών σε κατανοητή γλώσσα, όσον αφορά στη χρήση και τις εργασίες καθαρισμού μηχανής παραγωγής γλυκών, ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση/συντήρηση της μηχανής αυτής.

(γ)     Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβη το ατύχημα δηλαδή τη μη μετακίνηση μηχανής παραγωγής γλυκών από το υπόγειο στο ισόγειο, κατά το οποίο εργοδοτούμενή της υπέστη ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του αριστερού χεριού της, όταν αυτό παγιδεύτηκε εντός της μηχανής.

5. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €2.200 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

6. Ένα εργοδότη σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

7. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €1.500 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

8. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €2.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

«Δεν θα χρειαστεί προσωπικός απεσταλμένος, θα έρθει η Ντι Κάρλο» δήλωσε ο Τατάρ

Υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική του στο Κυπριακό «έχει περάσει στο αρχείο» των ΗΕ και βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη #cyprustimes

Εντοπίστηκαν διαρροές από τον αγωγό Nord Stream 1 στη Βαλτική

Κάλεσαν σε "ανώτερα επίπεδα ετοιμότητας στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου" της χώρας #cyprustimes
gallery

«Καμπάνα» 70.000 ευρώ σε 51χρονο για αδασμολόγητα καπνικά (pics)

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και.. βρήκαν εκατοντάδες κούτες τσιγάρα και 121 κιλά καπνού #cyprustimes
gallery

Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά ακατάλληλος βραστήρας και ψηστιέρα (pic)

Εάν το έχετε, μην το χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε τα στον πωλητή - Δείτε πού πρέπει να επικοινωνήσετε εάν τα βρείτε στην αγορά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Πότε ξεκινάνε οι εμβολιασμοί για την εποχική γρίπη και σε ποιους θα χορηγείται δωρεάν (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Τι είναι η εποχική γρίπη και ποια τα συμπτώματα της - Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας #cyprustimes

Νέα ταλαιπωρία… Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο παλιό ΓΣΠ

Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και τον Νοέμβριο του 2023 #cyprustimes

10 ημέρες μετά εντόπισαν 26χρονο που φέρεται να έκλεψε περιουσία πέραν των 11 χιλ. ευρώ από αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο άνηκε σε πρόσωπο από τη Λευκωσία και βρισκόταν σταθμευμένο σε παραλία #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

Έτσι… γιόρτασε ο Μπέζους

Τα 32α γενέθλιά του γιόρτασε τη Δευτέρα (26/09) ο Ρόμαν Μπέζους. Ο Ουκρανός άσος δέχθηκε πάμπολλες ευχές, ανάμεσά τους και από την εταιρεία που τον...

Kim Kardashian: Πασχίζει να ανέβει τις σκάλες με θεόστενο Dolce & Gabbana φόρεμα! (video)

Το βίντεο που έγινε viral H Kim Kardashian ένωσε τις δυνάμεις της με το περίφημο ιταλικό duo Dolce & Gabbana για τη συλλογή Άνοιξη / Καλοκαίρι...

ΠΑΣΠ: «Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΟΠ για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών»

ΠΑΣΠ: «Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΟΠ για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών»

Hovig Demirjian: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τη σύζυγo του και οι ευχές για τα γενέθλια της! (Photos)

Η δημοσίευση του Hovig Demirjian! Ο γνωστός Κύπριος τραγουδιστής δημοσίευσε στιγμιότυπα αγκαλιά με την σύζυγό του, Αρετή Φοινικαρίδου και συγκίνησε με την δημόσια ευχή για...

MC MEDIA NETWORK

Έτσι… γιόρτασε ο Μπέζους

Τα 32α γενέθλιά του γιόρτασε τη Δευτέρα (26/09) ο Ρόμαν Μπέζους. Ο Ουκρανός άσος δέχθηκε πάμπολλες ευχές, ανάμεσά τους και από την εταιρεία που τον...

Kim Kardashian: Πασχίζει να ανέβει τις σκάλες με θεόστενο Dolce & Gabbana φόρεμα! (video)

Το βίντεο που έγινε viral H Kim Kardashian ένωσε τις δυνάμεις της με το περίφημο ιταλικό duo Dolce & Gabbana για τη συλλογή Άνοιξη / Καλοκαίρι...

ΠΑΣΠ: «Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΟΠ για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών»

ΠΑΣΠ: «Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΟΠ για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών»

Hovig Demirjian: Τα τρυφερά στιγμιότυπα με τη σύζυγo του και οι ευχές για τα γενέθλια της! (Photos)

Η δημοσίευση του Hovig Demirjian! Ο γνωστός Κύπριος τραγουδιστής δημοσίευσε στιγμιότυπα αγκαλιά με την σύζυγό του, Αρετή Φοινικαρίδου και συγκίνησε με την δημόσια ευχή για...

Lifestyle

«Δεν θα χρειαστεί προσωπικός απεσταλμένος, θα έρθει η Ντι Κάρλο» δήλωσε ο Τατάρ

Υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική του στο Κυπριακό «έχει περάσει στο αρχείο» των ΗΕ και βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη #cyprustimes

Lifestyle

ΠΑΣΠ: «Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΟΠ για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών»

ΠΑΣΠ: «Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΚΟΠ για την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών»

Εντοπίστηκαν διαρροές από τον αγωγό Nord Stream 1 στη Βαλτική

Κάλεσαν σε "ανώτερα επίπεδα ετοιμότητας στον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου" της χώρας #cyprustimes

Ο 10χρονος που πουλάει τους πίνακες του για εξαψήφιους αριθμούς (pics-video)

Τα έργα που δημιουργεί πωλούνται για ποσά μεγαλύτερα των 125.000 δολαρίων. Τι τον κάνει ξεχωριστό

Advertorials