MC MEDIA NETWORK

July 28, 2021 Wednesday 17:23:48

Εγγραφή στο
Newsletter

«Καμπανάκι» ΟΕΒ προς επιχειρήσεις. Να απαγορευτεί η είσοδος σε εργαζόμενους χωρίς SafePass

«Καμπανάκι» ΟΕΒ προς επιχειρήσεις. Κανένας εργαζόμενος χωρίς SafePass – Συστάσεις της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις για χειρισμό εργαζομένων που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και Διατάγματα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατανοεί πως η έξαρση των θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού (COVID-19) το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτελεί τριπλή πρόκληση για την ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας, την διαφύλαξη των αντοχών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

H επίδειξη ψυχραιμίας από όλους και η συμμόρφωση εργαζομένων και επιχειρήσεων με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού και τον περιορισμό των επιπτώσεων του.

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 28) του 2021 που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 8 Ιουλίου, 2021 στο Άρθρο 2.82 αναφέρει ρητά τα εξής:

«Όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων, οφείλουν να κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Δημοκρατία για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής τους διάγνωσης:

Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού

Ως εκ των ανωτέρω, σε περίπτωση εργαζομένου που αρνείται να προσκομίσει στον Εργοδότη ή στα εξουσιοδοτημένα από τον Εργοδότη άτομα, τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και στοιχεία που απαιτεί το πιο πάνω Διάταγμα, τότε θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος, η ανάληψη καθηκόντων ή επιτέλεση εργασιών στην επιχείρηση, υποστατικό ή άλλο χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα για λογαριασμό ή προς όφελος του εργοδότη.

Σε περίπτωση που επιτραπεί η είσοδος και η ανάληψη εργασιών τότε η ευθύνη για παραβίαση των προνοιών του Διατάγματος θα βαραίνει και τον Εργοδότη.

Ο χρόνος απουσίας εξαιτίας των πιο πάνω μπορεί να τύχει διαχείρισης ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με την φύση των εργασιών κάθε επιχείρησης, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Εργασία εξ’ αποστάσεως / τηλεργασία / εργασία από το σπίτι.
  • Απουσία του εργαζόμενου με απολαβές και κάλυψη του απολεσθέντος χρόνου εργασίας όταν επανέλθει στην εργασία μέσα από την δημιουργία χρονομερίδας και με τρόπο που θα συμφωνηθεί.
  • Χρήση ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών.
  • Απουσία με άδεια άνευ απολαβών.
  • Οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί εντός των νόμιμων πλαισίων.

Εννοείται πως η επαφή και συνεργασία με τις Συντεχνίες εκεί και όπου είναι ενεργές, αποτελεί αναγκαίο πρώτο μέτρο για αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων στις πιο πάνω ειδικές περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος, η υποχρέωση του εργαζόμενου για προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων ή αποδεικτικών στοιχείων είναι ακέραιη και ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ή διαμόρφωσης άλλων διευθετήσεων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία θα λογίζεται ως αδικαιολόγητη απουσία άνευ απολαβών, καθώς αυτή προκύπτει εξ’ υπαιτιότητας του εργαζόμενου, εφόσον αρνείται συνειδητά να εφαρμόσει τις νομικές υποχρεώσεις που του αναλογούν.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συνεχίζει, παρά τις προτροπές και προσπάθειες, να μην συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Διατάγματος, τότε η αδικαιολόγητη απουσία θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ο εργοδότης θα μπορεί να λάβει πειθαρχικά μέτρα και να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις. Νοείται ότι ο εργοδότης οφείλει να προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τις ενδεχόμενες συνέπειες της απουσίας του.

Η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να συμμορφωθούν πλήρως με τις πρόνοιες του Διατάγματος, επισημαίνοντας ότι πρώτιστος και ύψιστος στόχος είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εν γένει καθώς και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω καθοδήγηση.

«Καμπανάκι» ΟΕΒ προς επιχειρήσεις. Κανένας εργαζόμενος χωρίς SafePass – Συστάσεις της ΟΕΒ προς τις επιχειρήσεις για χειρισμό εργαζομένων που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και Διατάγματα

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατανοεί πως η έξαρση των θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού (COVID-19) το τελευταίο χρονικό διάστημα αποτελεί τριπλή πρόκληση για την ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας, την διαφύλαξη των αντοχών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

H επίδειξη ψυχραιμίας από όλους και η συμμόρφωση εργαζομένων και επιχειρήσεων με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού και τον περιορισμό των επιπτώσεων του.

Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 28) του 2021 που έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 8 Ιουλίου, 2021 στο Άρθρο 2.82 αναφέρει ρητά τα εξής:

«Όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων, οφείλουν να κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Δημοκρατία για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής τους διάγνωσης:

Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού

Ως εκ των ανωτέρω, σε περίπτωση εργαζομένου που αρνείται να προσκομίσει στον Εργοδότη ή στα εξουσιοδοτημένα από τον Εργοδότη άτομα, τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και στοιχεία που απαιτεί το πιο πάνω Διάταγμα, τότε θα πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος, η ανάληψη καθηκόντων ή επιτέλεση εργασιών στην επιχείρηση, υποστατικό ή άλλο χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα για λογαριασμό ή προς όφελος του εργοδότη.

Σε περίπτωση που επιτραπεί η είσοδος και η ανάληψη εργασιών τότε η ευθύνη για παραβίαση των προνοιών του Διατάγματος θα βαραίνει και τον Εργοδότη.

Ο χρόνος απουσίας εξαιτίας των πιο πάνω μπορεί να τύχει διαχείρισης ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με την φύση των εργασιών κάθε επιχείρησης, με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Εργασία εξ’ αποστάσεως / τηλεργασία / εργασία από το σπίτι.
  • Απουσία του εργαζόμενου με απολαβές και κάλυψη του απολεσθέντος χρόνου εργασίας όταν επανέλθει στην εργασία μέσα από την δημιουργία χρονομερίδας και με τρόπο που θα συμφωνηθεί.
  • Χρήση ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών.
  • Απουσία με άδεια άνευ απολαβών.
  • Οτιδήποτε άλλο συμφωνηθεί εντός των νόμιμων πλαισίων.

Εννοείται πως η επαφή και συνεργασία με τις Συντεχνίες εκεί και όπου είναι ενεργές, αποτελεί αναγκαίο πρώτο μέτρο για αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων στις πιο πάνω ειδικές περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος, η υποχρέωση του εργαζόμενου για προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων ή αποδεικτικών στοιχείων είναι ακέραιη και ότι σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας ή διαμόρφωσης άλλων διευθετήσεων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία θα λογίζεται ως αδικαιολόγητη απουσία άνευ απολαβών, καθώς αυτή προκύπτει εξ’ υπαιτιότητας του εργαζόμενου, εφόσον αρνείται συνειδητά να εφαρμόσει τις νομικές υποχρεώσεις που του αναλογούν.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συνεχίζει, παρά τις προτροπές και προσπάθειες, να μην συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Διατάγματος, τότε η αδικαιολόγητη απουσία θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ο εργοδότης θα μπορεί να λάβει πειθαρχικά μέτρα και να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις. Νοείται ότι ο εργοδότης οφείλει να προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο για τις ενδεχόμενες συνέπειες της απουσίας του.

Η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να συμμορφωθούν πλήρως με τις πρόνοιες του Διατάγματος, επισημαίνοντας ότι πρώτιστος και ύψιστος στόχος είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εν γένει καθώς και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων για περαιτέρω καθοδήγηση.

Καταπέλτης ο Κώστας Αρζόγλου για Φιλιππίδη: «Είναι ένας νεόπλουτος της εξουσίας»

«Δε θα πήγαινα ως μάρτυρας υπεράσπισης, αλλά θα έλεγα την αλήθεια ότι δηλαδή στη δική μας συνεργασία δεν είχα συναντήσει ένα τέτοιο πρόσωπο»

Κοινή δήλωση Τριμερούς: Στήριξη σε μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό… να σταματήσουν όλα τα μονομερή μέτρα

Οι Ηγέτες Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία να προωθήσουν και να στηρίξουν υπάρχουσες συνέργειες σε όλους τους οικονομικούς τομείς και ενθαρρύνουν ενεργά νέες προσπάθειες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Η αλλαγή που σκέφτεται ο Κέρκεζ

Με στόχο να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα-που θα διαφυλάξει την πρόκριση- και να ψάξει το γκολ που θα «σκοτώσει» τα όνειρα των Αλβανών...

Άννα Μονογιού: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Διονύση Τσακνή (pics)

Σπάνια κοινή έξοδος για το ζευγάρι Ο Διονύσης Τσακνής τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με την Άννα Μονογιού ωστόσο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός και η...

Στέφανος Μιχαήλ: Ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες για άλλη μια φορά ο ηθοποιός. Συγκλονιστικό βίντεο!

Συγκλονιστικές εικόνες από τα πύρινα μέτωπα Για άλλη μια φορά ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες ο ταλαντούχος Κύπριος ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ. Δεν πρόλαβε να περάσει...

MC MEDIA NETWORK

Η αλλαγή που σκέφτεται ο Κέρκεζ

Με στόχο να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα-που θα διαφυλάξει την πρόκριση- και να ψάξει το γκολ που θα «σκοτώσει» τα όνειρα των Αλβανών...

Άννα Μονογιού: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Διονύση Τσακνή (pics)

Σπάνια κοινή έξοδος για το ζευγάρι Ο Διονύσης Τσακνής τα τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με την Άννα Μονογιού ωστόσο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός και η...

Στέφανος Μιχαήλ: Ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες για άλλη μια φορά ο ηθοποιός. Συγκλονιστικό βίντεο!

Συγκλονιστικές εικόνες από τα πύρινα μέτωπα Για άλλη μια φορά ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες ο ταλαντούχος Κύπριος ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ. Δεν πρόλαβε να περάσει...

Lifestyle

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αναζητούνται από τις αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία

Αναζητούνται για υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου και παραμονής στη Δημοκρατία Φωτογραφίες δύο αγνώστων στοιχείων ανδρών, οι οποίοι αναζητούνται από την Αστυνομία σχετικά με διερευνώμενη...

Lifestyle

Η αλλαγή που σκέφτεται ο Κέρκεζ

Με στόχο να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα-που θα διαφυλάξει την πρόκριση- και να ψάξει το γκολ που θα «σκοτώσει» τα όνειρα των Αλβανών...

Τα θέματα διασποράς ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των τριμερών συνεργασιών, είπε ο Φωτίου

«Δεν θα παύσουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε, ώστε να πάρουν τις απαντήσεις που απαιτούν και δικαιούνται, όλοι οι συγγενείς των αγνοουμένων μας»

Η Αντιτρομοκρατική στη Θεσσαλονίκη συνέλαβε άτομο για συμμετοχή στον ISIS

Εκρεμμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης από το Μαρόκο - Σήμα από την Interpol 

Advertorials