MC MEDIA NETWORK

May 6, 2021 Thursday 21:32:06

Εγγραφή στο
Newsletter

Και φέτος ηλεκτρονικά η υποβολή στοιχείων για τους νεοσύλλεκτους. Όλες οι πληροφορίες

Και φέτος ηλεκτρονικά η υποβολή στοιχείων για τους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ. Όλες οι πληροφορίες – Ενημερώνει το ΥΠΑΜ

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι και φέτος θα εφαρμοστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των επιθυμιών και πιστοποιητικών των στρατευσίμων τα οποία θα είχαν υποχρέωση να υποβάλουν ως νεοσύλλεκτοι την ημέρα κατάταξης στα ΚΕΝ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία στις 7 Μαΐου 2021 και παρέχει τη δυνατότητα στους στρατεύσιμους να υποβάλλουν με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς φυσική παρουσία όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση, η επιλογή σε όπλα και σώματα καθώς και η τοποθέτησή τους στις Μονάδες.

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική.

Τονίζεται ότι, όσοι νεοσύλλεκτοι δεν καταχωρήσουν μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Άμυνας και εντός της καθορισμένης προθεσμίας τις προτιμήσεις και τα ανάλογα πιστοποιητικά, η επιθυμία τους, δεν θα είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επιλογής και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.  

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει έγκαιρα και καλεί όλους τους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ για δική τους διευκόλυνση και όφελος, να μεριμνήσουν και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό νωρίτερα, όλα τα απαιτούμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

Τα πιστοποιητικά για την κατάταξη αναλόγως της κατάστασης του κάθε στρατεύσιμου θα υποβάλλονται μόνο μία φορά σε ψηφιακή μορφή (επιθυμητή μορφή PDF). Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τα εξής:

  • Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
  • Πιστοποιητικό IBAN  ΜΟΝΟ  εάν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του στρατεύσιμου (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί την ημέρα της κατάταξης). 
  • Δίπλωμα οδήγησης (Κανονική άδεια όχι μαθητική για όσους διαθέτουν) 

Για την κατανομή και τοποθέτηση των στρατευσίμων – νεοσύλλεκτων εθνοφρουρών, λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων οι στρατεύσιμοι -νεοσύλλεκτων πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων, όπως παρακάτω:

Σε περίπτωση κατά την οποία στρατεύσιμος – νεοσύλλεκτος εμπίπτει σε περισσότερες της μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, καθώς και στην περίπτωση θανάτου του ενός των γονέων του ή αναπηρίας και των δύο γονέων του, τα μόριά του υπολογίζονται αθροιστικά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί ΕΦ Νόμου, αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στην ΕΦ, εκπληρώνουν τη θητεία τους στη φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια Μονάδα και στρατόπεδο.

Τηρουμένων των καθοριζόμενων, πιστώνονται με 10 μόρια όσοι στρατεύσιμοι: 

   α.   Υποβάλλουν Δήλωση Στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

         Νοείται ότι, τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν τους παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής της Δήλωση Στοιχείων ηλεκτρονικά. 

   β.   Παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές που θα λειτουργούν πριν την κατάταξη.

Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ή τα πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για σκοπούς μοριοδότησης πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο και κατά την ημέρα της κατάταξης.

Και φέτος ηλεκτρονικά η υποβολή στοιχείων για τους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ. Όλες οι πληροφορίες – Ενημερώνει το ΥΠΑΜ

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι και φέτος θα εφαρμοστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των επιθυμιών και πιστοποιητικών των στρατευσίμων τα οποία θα είχαν υποχρέωση να υποβάλουν ως νεοσύλλεκτοι την ημέρα κατάταξης στα ΚΕΝ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία στις 7 Μαΐου 2021 και παρέχει τη δυνατότητα στους στρατεύσιμους να υποβάλλουν με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς φυσική παρουσία όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση, η επιλογή σε όπλα και σώματα καθώς και η τοποθέτησή τους στις Μονάδες.

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική.

Τονίζεται ότι, όσοι νεοσύλλεκτοι δεν καταχωρήσουν μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Άμυνας και εντός της καθορισμένης προθεσμίας τις προτιμήσεις και τα ανάλογα πιστοποιητικά, η επιθυμία τους, δεν θα είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επιλογής και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.  

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει έγκαιρα και καλεί όλους τους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ για δική τους διευκόλυνση και όφελος, να μεριμνήσουν και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό νωρίτερα, όλα τα απαιτούμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

Τα πιστοποιητικά για την κατάταξη αναλόγως της κατάστασης του κάθε στρατεύσιμου θα υποβάλλονται μόνο μία φορά σε ψηφιακή μορφή (επιθυμητή μορφή PDF). Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τα εξής:

  • Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
  • Πιστοποιητικό IBAN  ΜΟΝΟ  εάν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του στρατεύσιμου (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί την ημέρα της κατάταξης). 
  • Δίπλωμα οδήγησης (Κανονική άδεια όχι μαθητική για όσους διαθέτουν) 

Για την κατανομή και τοποθέτηση των στρατευσίμων – νεοσύλλεκτων εθνοφρουρών, λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων οι στρατεύσιμοι -νεοσύλλεκτων πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων, όπως παρακάτω:

Σε περίπτωση κατά την οποία στρατεύσιμος – νεοσύλλεκτος εμπίπτει σε περισσότερες της μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, καθώς και στην περίπτωση θανάτου του ενός των γονέων του ή αναπηρίας και των δύο γονέων του, τα μόριά του υπολογίζονται αθροιστικά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί ΕΦ Νόμου, αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στην ΕΦ, εκπληρώνουν τη θητεία τους στη φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια Μονάδα και στρατόπεδο.

Τηρουμένων των καθοριζόμενων, πιστώνονται με 10 μόρια όσοι στρατεύσιμοι: 

   α.   Υποβάλλουν Δήλωση Στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

         Νοείται ότι, τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν τους παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής της Δήλωση Στοιχείων ηλεκτρονικά. 

   β.   Παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές που θα λειτουργούν πριν την κατάταξη.

Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ή τα πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για σκοπούς μοριοδότησης πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο και κατά την ημέρα της κατάταξης.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Της στέρησε την «Χ»αρά/Έμεινε πίσω η Ένωση

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση που κόλλησε στην ισοπαλία 1-1 με την Καρμιώτισσα σε αγώνα που έγινε στο «Τάσος Μάρκου». Η Καρμιώτισσα σκόραρε στο...

Αθηνά Οικονομάκου: Ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Έτοιμη να γίνει ξανά μαμά η Αθηνά Οικονομάκου! Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Αθηνά Οικονομάκου. Η δημοφιλής ηθοποιός μπήκε στον 9ο μήνα...

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση, Χ με την Καρμιώτισσα (φώτος)

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση, Χ με την Καρμιώτισσα (φώτος)

Στην Κύπρο για μερικές ώρες η Έλενα Τσαγκρινού. Δείτε γιατί! (Αποκλειστικές φωτογραφίες)

Ταξίδι αστραπή έκανε σήμερα η φετινή εκπρόσωπος της κυπριακής συμμετοχής, Έλενα Τσαγκρινού. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες η Έλενα Τσαγκρινού βρέθηκε στο νησί μας...

MC MEDIA NETWORK

Της στέρησε την «Χ»αρά/Έμεινε πίσω η Ένωση

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση που κόλλησε στην ισοπαλία 1-1 με την Καρμιώτισσα σε αγώνα που έγινε στο «Τάσος Μάρκου». Η Καρμιώτισσα σκόραρε στο...

Αθηνά Οικονομάκου: Ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Έτοιμη να γίνει ξανά μαμά η Αθηνά Οικονομάκου! Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Αθηνά Οικονομάκου. Η δημοφιλής ηθοποιός μπήκε στον 9ο μήνα...

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση, Χ με την Καρμιώτισσα (φώτος)

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση, Χ με την Καρμιώτισσα (φώτος)

Στην Κύπρο για μερικές ώρες η Έλενα Τσαγκρινού. Δείτε γιατί! (Αποκλειστικές φωτογραφίες)

Ταξίδι αστραπή έκανε σήμερα η φετινή εκπρόσωπος της κυπριακής συμμετοχής, Έλενα Τσαγκρινού. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες η Έλενα Τσαγκρινού βρέθηκε στο νησί μας...

Lifestyle

Lifestyle

Της στέρησε την «Χ»αρά/Έμεινε πίσω η Ένωση

Οδυνηρή ισοπαλία για την Ένωση που κόλλησε στην ισοπαλία 1-1 με την Καρμιώτισσα σε αγώνα που έγινε στο «Τάσος Μάρκου». Η Καρμιώτισσα σκόραρε στο...

Αθηνά Οικονομάκου: Ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Έτοιμη να γίνει ξανά μαμά η Αθηνά Οικονομάκου! Την πιο όμορφη περιόδο της ζωής της διανύει η Αθηνά Οικονομάκου. Η δημοφιλής ηθοποιός μπήκε στον 9ο μήνα...

Advertorials