MC MEDIA NETWORK

April 12, 2021 Monday 01:21:42

Εγγραφή στο
Newsletter

Ικανοποίηση Γιολίτη για ψήφιση νόμου για δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά. «Μεταρρύθμιση – σταθμός»

Ικανοποίηση Γιολίτη για ψήφιση νόμου για δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά – «Μεταρρύθμιση – σταθμός»

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ικανοποίηση εκφράζει η Υπουργός Δικαιοσύνης για την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021» από τη Βουλή.

Σε γραπτή της δήλωση χαιρετίζει το γεγονός και σημειώνει πως η  ψήφιση του Νομοσχεδίου, που ετοιμάστηκε μετά από πλατιά δημόσια διαβούλευση, συνιστά μια μεγάλης έκτασης μεταρρύθμιση – σταθμό στην κατοχύρωση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στον τόπο μας. «Αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο των αρχών του κράτους δικαίου, που επιτάσσουν τον πλήρη και αποτελεσματικό στην πράξη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών, κατά την εμπλοκή τους στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

Υπογραμμίζει πως το Νομοσχέδιο εγκαθιδρύει δομές, διαδικασίες και ρυθμίσεις  από-δικαστικοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού, κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που το επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, ενώ το ίδιο το παιδί συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Επίσης, προνοεί πως η κράτηση του παιδιού συνιστά το έσχατο μέτρο και επιβάλλεται μόνον εφόσον οποιαδήποτε άλλα εναλλακτικά μέτρα έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει. Στις περιπτώσεις ποινικής δίωξης παιδιού, η υπόθεση θα εκδικάζεται από ειδικό δικαστήριο παιδιών. Η κράτηση, ως ποινή, αποτελεί το έσχατο μέτρο, ενώ πρέπει να αναζητούνται και να επιβάλλονται εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης παραβατικών ανηλίκων.

Η κ. Γιολίτη σημειώνει επίσης πως στο πρόγραμμα αποδικαστικοποίησης, μπορεί να ενταχθεί παιδί παραβάτης, το οποίο διέπραξε αδίκημα, αντί ποινικής δίωξης. Το πρόγραμμα αποδικαστικοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή επίσημης ή ανεπίσημης προειδοποίησης,  επίβλεψη από κηδεμονευτικό λειτουργό ή ακόμα  σύγκληση Συμβουλίου Παιδιού.

«Το Συμβούλιο Παιδιού συγκαλείται με σκοπό να συζητηθούν οι λόγοι που το παιδί επέδειξε παραβατική συμπεριφορά, να επιδιωχθεί η αποφυγή σε  μελλοντική ανάμειξη του σε παραβατική συμπεριφορά, να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του, να διατυπωθεί σχέδιο δράσης για να βοηθηθεί το παιδί να υπερβεί τα προβλήματα του, να διαπιστωθεί κατά πόσο το παιδί έχει ανάγκη προστασίας και φροντίδας. Το Συμβούλιο Παιδιού καλείται από τον επιμελητή στο πλαίσιο του προγράμματος αποδικαστικοποίησης ή τον κηδεμονευτικό λειτουργό μετά από απόφαση Δικαστηρίου.

Οι υποθέσεις παιδιών παραβατών θα εκδικάζονται από  Ειδικά Δικαστήρια Παιδιών. Τα μέτρα, οι εναλλακτικές ποινές που μπορεί να επιβάλει το Δικαστήριο είναι η επίπληξη, ή επιβολή προστίμου, η αποζημίωση στο θύμα, η γονική επιτήρηση, η κοινοτική επιτήρηση, η κράτηση σε χώρο κράτησης παιδιών, η αναστολή ποινής κράτησης, η παρακολούθηση με ηλεκτρονικό βραχιόλι,  η υποχρεωτική συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια αρχή και η θεραπεία σε κέντρο θεραπείας ουσιο-εξάρτησης.»

Εξάλλου, σημειώνει, ο χώρος κράτησης παιδιών, θα καθορίζεται από την ΥΔΔΤ, με διάταγμα και θα είναι ειδικά προσαρμοσμένος για την κράτηση παιδιών.  Για περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του Νόμου, το παιδί δύναται να κρατείται σε ειδικό χώρο κράτησης εντός Φυλακής, νοουμένου ότι όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναφορικά με τον χώρο κράτησης παιδιών πληρούνται.

Κατσαλήγοντας τονίζει ότι στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί και οι πρόνοιες της Οδηγίας 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Ικανοποίηση Γιολίτη για ψήφιση νόμου για δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά – «Μεταρρύθμιση – σταθμός»

Ικανοποίηση εκφράζει η Υπουργός Δικαιοσύνης για την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ο περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμος του 2021» από τη Βουλή.

Σε γραπτή της δήλωση χαιρετίζει το γεγονός και σημειώνει πως η  ψήφιση του Νομοσχεδίου, που ετοιμάστηκε μετά από πλατιά δημόσια διαβούλευση, συνιστά μια μεγάλης έκτασης μεταρρύθμιση – σταθμό στην κατοχύρωση και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών στον τόπο μας. «Αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο των αρχών του κράτους δικαίου, που επιτάσσουν τον πλήρη και αποτελεσματικό στην πράξη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών, κατά την εμπλοκή τους στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

Υπογραμμίζει πως το Νομοσχέδιο εγκαθιδρύει δομές, διαδικασίες και ρυθμίσεις  από-δικαστικοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού, κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που το επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, ενώ το ίδιο το παιδί συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Επίσης, προνοεί πως η κράτηση του παιδιού συνιστά το έσχατο μέτρο και επιβάλλεται μόνον εφόσον οποιαδήποτε άλλα εναλλακτικά μέτρα έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει. Στις περιπτώσεις ποινικής δίωξης παιδιού, η υπόθεση θα εκδικάζεται από ειδικό δικαστήριο παιδιών. Η κράτηση, ως ποινή, αποτελεί το έσχατο μέτρο, ενώ πρέπει να αναζητούνται και να επιβάλλονται εναλλακτικά μέτρα διαχείρισης παραβατικών ανηλίκων.

Η κ. Γιολίτη σημειώνει επίσης πως στο πρόγραμμα αποδικαστικοποίησης, μπορεί να ενταχθεί παιδί παραβάτης, το οποίο διέπραξε αδίκημα, αντί ποινικής δίωξης. Το πρόγραμμα αποδικαστικοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή επίσημης ή ανεπίσημης προειδοποίησης,  επίβλεψη από κηδεμονευτικό λειτουργό ή ακόμα  σύγκληση Συμβουλίου Παιδιού.

«Το Συμβούλιο Παιδιού συγκαλείται με σκοπό να συζητηθούν οι λόγοι που το παιδί επέδειξε παραβατική συμπεριφορά, να επιδιωχθεί η αποφυγή σε  μελλοντική ανάμειξη του σε παραβατική συμπεριφορά, να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του, να διατυπωθεί σχέδιο δράσης για να βοηθηθεί το παιδί να υπερβεί τα προβλήματα του, να διαπιστωθεί κατά πόσο το παιδί έχει ανάγκη προστασίας και φροντίδας. Το Συμβούλιο Παιδιού καλείται από τον επιμελητή στο πλαίσιο του προγράμματος αποδικαστικοποίησης ή τον κηδεμονευτικό λειτουργό μετά από απόφαση Δικαστηρίου.

Οι υποθέσεις παιδιών παραβατών θα εκδικάζονται από  Ειδικά Δικαστήρια Παιδιών. Τα μέτρα, οι εναλλακτικές ποινές που μπορεί να επιβάλει το Δικαστήριο είναι η επίπληξη, ή επιβολή προστίμου, η αποζημίωση στο θύμα, η γονική επιτήρηση, η κοινοτική επιτήρηση, η κράτηση σε χώρο κράτησης παιδιών, η αναστολή ποινής κράτησης, η παρακολούθηση με ηλεκτρονικό βραχιόλι,  η υποχρεωτική συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια αρχή και η θεραπεία σε κέντρο θεραπείας ουσιο-εξάρτησης.»

Εξάλλου, σημειώνει, ο χώρος κράτησης παιδιών, θα καθορίζεται από την ΥΔΔΤ, με διάταγμα και θα είναι ειδικά προσαρμοσμένος για την κράτηση παιδιών.  Για περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του Νόμου, το παιδί δύναται να κρατείται σε ειδικό χώρο κράτησης εντός Φυλακής, νοουμένου ότι όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναφορικά με τον χώρο κράτησης παιδιών πληρούνται.

Κατσαλήγοντας τονίζει ότι στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί και οι πρόνοιες της Οδηγίας 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά, που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Γιώργος Καραϊβάζ: Οι υποθέσεις που ερευνούσε και το ανατριχιαστικό μήνυμα σε αυτόν που τον απειλούσε

«Δε θα σας επιτρέψω να λιώσετε τη φωνή μου», είπε χαρακτηριστικά λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία του. Έρευνες σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα #cyprustimes

Πρώτος τοκετός σε ειδικό θάλαμο του Μακάρειου από γυναίκα θετική στη νόσο Covid. Ο Δ/ντης Μαιευτικής στη CT

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η εξέταση του νεογνού για κορωνοϊό - Ποια τα χαρακτηριστικά του ειδικά διαμορφωμένου χώρου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Αυξήθηκαν οι ασθενείς με κορωνοϊό… Ο «χάρτης» των 279 θετικών rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αναλυτικά που εντοπίστηκαν τα θετικά rapid test - Ποια η κατάσταση με τους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοϊό #cyprustimes

470 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου με τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κύπρο #cyprustimes

MC MEDIA NETWORK

Επιθετική ανησυχία ενόχει Αντώνης Παπαδόπουλος

Δικαιολογημένα υπάρχει ανησυχία στην Ομόνοια ενόψει της Ανόρθωσης για τους τραυματίες και ειδικότερα για το επιθετικό κομμάτι. Δεδομένα είναι εκτός Κακουλής, Ντούρις και Ασάντε και...

Χριστίνα Μπόμπα: Ποζάρει με μπικίνι στην 27η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της

Εξόρμηση την παραλία για την Χριστίνα Μπόμπα Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Χριστίνα Μπόμπα, αφού σε λίγους μήνες θα κρατά στην...

Ο Ραϊόλα θέλει να κάνει τον Χάαλαντ τον πρώτο εκατομμυριούχο… κάθε εβδομάδα!

Ο Ραϊόλα θέλει να κάνει τον Χάαλαντ τον πρώτο εκατομμυριούχο… κάθε εβδομάδα!

Survivor: Οι αποκαλύψεις της αδελφής του Σάκη Κατσούλη φέρνουν τα πάνω κάτω (Βίντεο)

Στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Έλα Χαμογέλα» και πιο συγκεκριμένα στον Κωνσταντίνο Βασάλο μίλησε σήμερα το πρωί η αδελφή του Σάκη Κατσούλη. Η αδελφή του Μίνα,...

MC MEDIA NETWORK

Επιθετική ανησυχία ενόχει Αντώνης Παπαδόπουλος

Δικαιολογημένα υπάρχει ανησυχία στην Ομόνοια ενόψει της Ανόρθωσης για τους τραυματίες και ειδικότερα για το επιθετικό κομμάτι. Δεδομένα είναι εκτός Κακουλής, Ντούρις και Ασάντε και...

Χριστίνα Μπόμπα: Ποζάρει με μπικίνι στην 27η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της

Εξόρμηση την παραλία για την Χριστίνα Μπόμπα Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Χριστίνα Μπόμπα, αφού σε λίγους μήνες θα κρατά στην...

Ο Ραϊόλα θέλει να κάνει τον Χάαλαντ τον πρώτο εκατομμυριούχο… κάθε εβδομάδα!

Ο Ραϊόλα θέλει να κάνει τον Χάαλαντ τον πρώτο εκατομμυριούχο… κάθε εβδομάδα!

Survivor: Οι αποκαλύψεις της αδελφής του Σάκη Κατσούλη φέρνουν τα πάνω κάτω (Βίντεο)

Στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Έλα Χαμογέλα» και πιο συγκεκριμένα στον Κωνσταντίνο Βασάλο μίλησε σήμερα το πρωί η αδελφή του Σάκη Κατσούλη. Η αδελφή του Μίνα,...

Lifestyle

Επιθετική ανησυχία ενόχει Αντώνης Παπαδόπουλος

Δικαιολογημένα υπάρχει ανησυχία στην Ομόνοια ενόψει της Ανόρθωσης για τους τραυματίες και ειδικότερα για το επιθετικό κομμάτι. Δεδομένα είναι εκτός Κακουλής, Ντούρις και Ασάντε και...

Lifestyle

Ο Ραϊόλα θέλει να κάνει τον Χάαλαντ τον πρώτο εκατομμυριούχο… κάθε εβδομάδα!

Ο Ραϊόλα θέλει να κάνει τον Χάαλαντ τον πρώτο εκατομμυριούχο… κάθε εβδομάδα!

Αυστρία: Η ΕΕ δε δέχεται εκβιασμούς από την Τουρκία

Ο καγκελάριος της Αυστρίας ζητά την επιβολή κυρώσεων, ενώ πάγια είναι η θέση του, εδώ και χρόνια, για την ανάγκη οριστικής διακοπής των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας #cyprustimes

ΗΠΑ κατά Ρωσίας: Θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση επίθεσης στην Ουκρανία

«Αν η Ρωσία ενεργήσει με απερίσκεπτο ή επιθετικό τρόπο, θα υπάρξουν κόστη, συνέπειες», διεμήνυσε ο Τζο Μπάιντεν

Γιώργος Καραϊβάζ: Οι υποθέσεις που ερευνούσε και το ανατριχιαστικό μήνυμα σε αυτόν που τον απειλούσε

«Δε θα σας επιτρέψω να λιώσετε τη φωνή μου», είπε χαρακτηριστικά λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία του. Έρευνες σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα #cyprustimes

Advertorials