MC MEDIA NETWORK

June 19, 2021 Saturday 12:49:08

Εγγραφή στο
Newsletter

ΙδΕΚ: Η Κύπρος συμβάλλει στη διαμόρφωση του Horizon Europe 2021-2027

Με τον πιο επιτυχημένο τρόπο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και στην οποία κλήθηκε να συμμετάσχει το εγχώριο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευκαιρίας που προσφέρεται για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη μέλη για να λάβουν μέρος στη διαμόρφωση του «Horizon Europe» του χρηματοδοτικού προγράμματος της περιόδου 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού €100 δισ.. Πρόκειται για το Πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020», το οποίο εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λευκωσία, συμμετείχαν αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Κύπρου στις Επιτροπές του «Ορίζοντα 2020» καθώς και διακεκριμένα μέλη της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Η μαζική συμμετοχή φορέων οδήγησε σε ένα ζωντανό διάλογο ο οποίος κατόρθωσε με την ολοκλήρωση του, να εντοπίσει καλές πρακτικές και προοπτικές βελτίωσης με βάση τις μέχρι τώρα εμπειρίες.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και την Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος φαίνεται να είναι αυξημένος ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των νέων ερευνητών οι οποίοι ενισχύονται μέσω διάφορων προγραμμάτων στήριξης». Σημείωσε επίσης, ότι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους εμπλεκομένους αποτελεί το γεγονός πως «οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο επικεντρώνονται στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών που ενδυναμώνουν την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας».

Στη δική του ομιλία, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, τόνισε ότι «όραμά μας είναι να καταστεί η κυπριακή οικονομία δυναμική και ανταγωνιστική καθοδηγούμενη από την έρευνα και την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα. Απώτερος σκοπός μας είναι να καθιερώσουμε τη χώρα ως περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς».

Η εθνική διαδικασία διαβούλευσης επικεντρώθηκε στη συμμετοχή της Κύπρου στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (European Partnerships). Μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διαμορφώθηκε ένα σχέδιο δράσης, καθορίζοντας τα επόμενα βήματα της διαδικασίας επιλογής των Συμπράξεων στις οποίες θα συμμετάσχει η Κύπρος. Μεταξύ άλλων, η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή γραπτών απόψεων από οργανωμένους φορείς (πανεπιστήμια, επιχειρηματική κοινότητα κ.ά.), κατ’ ιδίαν συναντήσεις με φορείς και ομάδες ενδιαφερομένων, ανάλυση και επεξεργασία των απόψεων που θα συλλεχθούν κατά τα πιο πάνω στάδια και ακολούθως, υποβολή εισήγησης στο ΕΣΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρώτο σκέλος της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι τρέχουσες διεργασίες και οι κύριες διαβουλεύσεις που διεξάγονται για τη δομή και το περιεχόμενο του «Horizon Europe». Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων. Συζητήθηκαν, επίσης, οι συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες καθώς και το Πρόγραμμα της Διεύρυνσης (Widening Programme). Ακολούθως, συζητήθηκαν θέματα όπως η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, τα οικονομικά και νομικά θέματα, οι απλουστευμένες μορφές δαπανών, ο μηχανισμός ελέγχου και η διαδικασία παρακολούθησης των έργων καθώς και οι προσπάθειες προβολής και επικοινωνίας των αποτελεσμά.

Με τον πιο επιτυχημένο τρόπο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και στην οποία κλήθηκε να συμμετάσχει το εγχώριο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευκαιρίας που προσφέρεται για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη μέλη για να λάβουν μέρος στη διαμόρφωση του «Horizon Europe» του χρηματοδοτικού προγράμματος της περιόδου 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού €100 δισ.. Πρόκειται για το Πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020», το οποίο εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λευκωσία, συμμετείχαν αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της Κύπρου στις Επιτροπές του «Ορίζοντα 2020» καθώς και διακεκριμένα μέλη της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Η μαζική συμμετοχή φορέων οδήγησε σε ένα ζωντανό διάλογο ο οποίος κατόρθωσε με την ολοκλήρωση του, να εντοπίσει καλές πρακτικές και προοπτικές βελτίωσης με βάση τις μέχρι τώρα εμπειρίες.

Σε χαιρετισμό που απηύθυνε στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και την Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος φαίνεται να είναι αυξημένος ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των νέων ερευνητών οι οποίοι ενισχύονται μέσω διάφορων προγραμμάτων στήριξης». Σημείωσε επίσης, ότι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους εμπλεκομένους αποτελεί το γεγονός πως «οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο επικεντρώνονται στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών που ενδυναμώνουν την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας».

Στη δική του ομιλία, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, τόνισε ότι «όραμά μας είναι να καταστεί η κυπριακή οικονομία δυναμική και ανταγωνιστική καθοδηγούμενη από την έρευνα και την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα. Απώτερος σκοπός μας είναι να καθιερώσουμε τη χώρα ως περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς».

Η εθνική διαδικασία διαβούλευσης επικεντρώθηκε στη συμμετοχή της Κύπρου στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις (European Partnerships). Μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διαμορφώθηκε ένα σχέδιο δράσης, καθορίζοντας τα επόμενα βήματα της διαδικασίας επιλογής των Συμπράξεων στις οποίες θα συμμετάσχει η Κύπρος. Μεταξύ άλλων, η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή γραπτών απόψεων από οργανωμένους φορείς (πανεπιστήμια, επιχειρηματική κοινότητα κ.ά.), κατ’ ιδίαν συναντήσεις με φορείς και ομάδες ενδιαφερομένων, ανάλυση και επεξεργασία των απόψεων που θα συλλεχθούν κατά τα πιο πάνω στάδια και ακολούθως, υποβολή εισήγησης στο ΕΣΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρώτο σκέλος της εκδήλωσης συζητήθηκαν οι τρέχουσες διεργασίες και οι κύριες διαβουλεύσεις που διεξάγονται για τη δομή και το περιεχόμενο του «Horizon Europe». Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων. Συζητήθηκαν, επίσης, οι συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες καθώς και το Πρόγραμμα της Διεύρυνσης (Widening Programme). Ακολούθως, συζητήθηκαν θέματα όπως η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, τα οικονομικά και νομικά θέματα, οι απλουστευμένες μορφές δαπανών, ο μηχανισμός ελέγχου και η διαδικασία παρακολούθησης των έργων καθώς και οι προσπάθειες προβολής και επικοινωνίας των αποτελεσμά.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«ΘΡΙΛΕΡ» για Φαμπιάνο / «Ραγδαίες εξελίξεις… πρόταση Ολυμπιακού, αντιπρόταση Ομόνοιας»

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην υπόθεση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «Κόκκινο Πρωταθλητή», με τους Πειραιώτες, την Ομόνοια και τον μάνατζερ του παίκτη...

Το super glamorous πάρτι στη Λεμεσό με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιοι ήταν εκεί; (video)

Το πάρτι υπερπαραγωγή στη Λεμεσό Το φαντασμαγορικό πάρτι της βάπτισης της κόρης τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο Theama Venue στη Λεμεσό, η...

Ελευθερία Ανδρέου: Eίναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει η ταλαντούχα ηθοποιός! (Βίντεο)

Η Ελευθερία Ανδρέου αποκλειστικά στη ShowBiz! Η ταλαντούχα ηθοποιός με την ήρεμη δύναμη και το αφοπλιστικό χαμόγελο ξεδιπλώνεται και μιλάει για όλα στη ShowBiz! Το κορίτσι...

MC MEDIA NETWORK

«ΘΡΙΛΕΡ» για Φαμπιάνο / «Ραγδαίες εξελίξεις… πρόταση Ολυμπιακού, αντιπρόταση Ομόνοιας»

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην υπόθεση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «Κόκκινο Πρωταθλητή», με τους Πειραιώτες, την Ομόνοια και τον μάνατζερ του παίκτη...

Το super glamorous πάρτι στη Λεμεσό με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιοι ήταν εκεί; (video)

Το πάρτι υπερπαραγωγή στη Λεμεσό Το φαντασμαγορικό πάρτι της βάπτισης της κόρης τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο Theama Venue στη Λεμεσό, η...

Ελευθερία Ανδρέου: Eίναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει η ταλαντούχα ηθοποιός! (Βίντεο)

Η Ελευθερία Ανδρέου αποκλειστικά στη ShowBiz! Η ταλαντούχα ηθοποιός με την ήρεμη δύναμη και το αφοπλιστικό χαμόγελο ξεδιπλώνεται και μιλάει για όλα στη ShowBiz! Το κορίτσι...

Lifestyle

Γλυκά Νέρα: Ο αστυνομικός που συνέλαβε τον Μπάμπη ήταν παιδικός φίλος της Καρολάιν

Στην επιστροφή προς την Αθήνα ήταν χαλαρός, ψύχραιμος και έκανε και αστεία!

Lifestyle

Σχεδόν 18.000 νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο στη Ρωσία… Αρνητικό ρεκόρ στη Μόσχα

Σχεδόν 18.000 νέα κρούσματα σε ένα 24ωρο – Αριθμός ρεκόρ στη Μόσχα - Αυξάνονται οι νοσοκομειακές κλίνες στην πρωτεύουσα μετά την ραγδαία αύξηση Η Ρωσία...

Advertorials