MC MEDIA NETWORK

September 22, 2021 Wednesday 20:09:59

Εγγραφή στο
Newsletter

Η ΚΥΣΟΑ υπέρ ένταξης παιδιών με αναπηρίες σε κλάδους Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) τάσσεται υπέρ της ένταξης παιδιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, σε κλάδους Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η ΚΥΣΟΑ απαιτεί την «άμεση απόσυρση σχετικής Εγκυκλίου/Επιστολής με ημερ. 11 Μαΐου, 2021», την οποία θεωρεί «ρατσιστική, παράνομη, απαράδεκτη» και ότι με αυτήν «παραβιάζονται θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους και συντηρούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις παρωχημένων εποχών για την αναπηρία».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «υλοποιείται με απόλυτα αντιδημοκρατικό τρόπο ο πλήρης αποκλεισμός μιας μερίδας μαθητών και συγκεκριμένα παιδιών με αναπηρίες, από τη φοίτησή τους στις Τεχνικές Σχολές και συγκεκριμένα από ένα σχολικό πλαίσιο σε κλάδους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης, με μοναδικό κριτήριο την αναπηρία τους».

Διευκρινίζεται ότι με την εν λόγω Εγκύκλιο/Επιστολή απαιτούν από τους Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να μεριμνούν για την πλήρη και με ακρίβεια ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών με αναπηρίες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, που επιθυμούν να ενταχθούν τα παιδιά τους σε κλάδους των Τεχνικών Σχολών, όπου οι παρακολουθήσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται σε εργαστήρια, καθώς και των ίδιων των μαθητών με αναπηρίες, από τους καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, σχετικά με την «πολύωρη διάρκεια παρακολούθησης των εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν εξαιτίας της αναγκαίας χρήσης ειδικού εξοπλισμού και εργαλείων», θεωρώντας ότι οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλουν στην «κατάλληλη επιλογή κλάδου στον οποίο να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία».

Σημειώνεται ότι με σκοπό, να έχουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων που θα λαμβάνονται και για να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες δε θα επιλέγουν κλάδους Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ξεκαθαρίζουν ότι την ευθύνη για την τελική έγκριση των μαθητών με αναπηρίες που θα ενταχθούν στους κλάδους αυτούς φέρει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αφού προηγηθεί αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Εγκύκλιο/Επιστολή.

«Η άρνηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να υλοποιήσει στην πράξη την υποχρέωση της Κυβέρνησης για ίση μεταχείριση και παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά με αναπηρίες, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και οδήγησε τις Οργανώσεις των γονέων των παιδιών με αναπηρίες να ζητήσουν γραπτώς όπως η συγκεκριμένη Εγκύκλιος/Επιστολή αποσυρθεί το συντομότερο», προστίθεται.

Με την επιστολή της, αναφέρει η ΚΥΣΟΑ, επαναφέρει το πάγιο αίτημα του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες, όπως το Υπουργείο προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή πολιτικών με τις οποίες να διασφαλίζεται η ισότιμη και απρόσκοπτη φοίτηση όλων των παιδιών, στη βάση των Αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: την Αρχή της Μη-διάκρισης, την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, την Αρχή της Ανάπτυξης και την Αρχή της Συμμετοχής και της Συμπερίληψης.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι σοβαρές και ιδιαίτερα αυξημένες το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ΚΥΣΟΑ τους πληροφορεί ότι στην περίπτωση που επιμένουν σε πολιτικές και πρακτικές που δε συνάδουν με την προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζουν τις διεθνείς συμβάσεις που κύρωσε η χώρα μας και δεν αποσύρουν, τελικά, την Εγκύκλιο/Επιστολή το συντομότερο, είναι υποχρεωμένη να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Ειδικού Rapporteur των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ενημερώνοντάς τον ότι «το περιεχόμενο της αντίκειται στους στόχους και τη φιλοσοφία της Ενιαίας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση της οποίας δεσμεύτηκε και προς την οποία θα έπρεπε να προσανατολίζεται η κυβέρνηση της χώρας μας».

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) τάσσεται υπέρ της ένταξης παιδιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, σε κλάδους Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η ΚΥΣΟΑ απαιτεί την «άμεση απόσυρση σχετικής Εγκυκλίου/Επιστολής με ημερ. 11 Μαΐου, 2021», την οποία θεωρεί «ρατσιστική, παράνομη, απαράδεκτη» και ότι με αυτήν «παραβιάζονται θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους και συντηρούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις παρωχημένων εποχών για την αναπηρία».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «υλοποιείται με απόλυτα αντιδημοκρατικό τρόπο ο πλήρης αποκλεισμός μιας μερίδας μαθητών και συγκεκριμένα παιδιών με αναπηρίες, από τη φοίτησή τους στις Τεχνικές Σχολές και συγκεκριμένα από ένα σχολικό πλαίσιο σε κλάδους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης, με μοναδικό κριτήριο την αναπηρία τους».

Διευκρινίζεται ότι με την εν λόγω Εγκύκλιο/Επιστολή απαιτούν από τους Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να μεριμνούν για την πλήρη και με ακρίβεια ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών με αναπηρίες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, που επιθυμούν να ενταχθούν τα παιδιά τους σε κλάδους των Τεχνικών Σχολών, όπου οι παρακολουθήσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται σε εργαστήρια, καθώς και των ίδιων των μαθητών με αναπηρίες, από τους καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, σχετικά με την «πολύωρη διάρκεια παρακολούθησης των εργαστηριακών μαθημάτων καθώς και τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν εξαιτίας της αναγκαίας χρήσης ειδικού εξοπλισμού και εργαλείων», θεωρώντας ότι οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλουν στην «κατάλληλη επιλογή κλάδου στον οποίο να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία».

Σημειώνεται ότι με σκοπό, να έχουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων που θα λαμβάνονται και για να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες δε θα επιλέγουν κλάδους Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ξεκαθαρίζουν ότι την ευθύνη για την τελική έγκριση των μαθητών με αναπηρίες που θα ενταχθούν στους κλάδους αυτούς φέρει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αφού προηγηθεί αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Εγκύκλιο/Επιστολή.

«Η άρνηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να υλοποιήσει στην πράξη την υποχρέωση της Κυβέρνησης για ίση μεταχείριση και παροχή ίσων ευκαιριών στα παιδιά με αναπηρίες, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και οδήγησε τις Οργανώσεις των γονέων των παιδιών με αναπηρίες να ζητήσουν γραπτώς όπως η συγκεκριμένη Εγκύκλιος/Επιστολή αποσυρθεί το συντομότερο», προστίθεται.

Με την επιστολή της, αναφέρει η ΚΥΣΟΑ, επαναφέρει το πάγιο αίτημα του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες, όπως το Υπουργείο προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή πολιτικών με τις οποίες να διασφαλίζεται η ισότιμη και απρόσκοπτη φοίτηση όλων των παιδιών, στη βάση των Αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού: την Αρχή της Μη-διάκρισης, την Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού, την Αρχή της Ανάπτυξης και την Αρχή της Συμμετοχής και της Συμπερίληψης.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι σοβαρές και ιδιαίτερα αυξημένες το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ΚΥΣΟΑ τους πληροφορεί ότι στην περίπτωση που επιμένουν σε πολιτικές και πρακτικές που δε συνάδουν με την προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζουν τις διεθνείς συμβάσεις που κύρωσε η χώρα μας και δεν αποσύρουν, τελικά, την Εγκύκλιο/Επιστολή το συντομότερο, είναι υποχρεωμένη να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Ειδικού Rapporteur των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ενημερώνοντάς τον ότι «το περιεχόμενο της αντίκειται στους στόχους και τη φιλοσοφία της Ενιαίας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση της οποίας δεσμεύτηκε και προς την οποία θα έπρεπε να προσανατολίζεται η κυβέρνηση της χώρας μας».

Απάντηση ΥΠΕΣ σε ΑΚΕΛ: «Μετέτρεψε την Κύπρο σε μεταναστευτικό παράδεισο»

«Ο Κύπριος φορολογούμενος επιδότησε τη μετανάστευση με 179 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014 – 2020»
gallery

Κάτω από 90 οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με κορωνοϊό. Η γεωργική κατανομή των κρουσμάτων (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Οι επαρχίες και τα θετικά rapid test - Τι γίνεται με την κατάσταση στα νοσηλευτήρια #cyprustimes

Κανένας θάνατος και άλλα 106 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου για τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν #cyprustimes

Συνετρίβη ρωσικό αεροσκάφος με εξαμελές πλήρωμα κοντά στην πόλη Χαμπάροφσκ. Έρευνες για εντοπισμό του

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου - Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

106 νέα κρούσματα

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων από το Υπουργείο Υγείας – Ενημέρωση και για την κατάσταση των νοσηλευόμενων με Covid19 – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες...

Άννα Βίσση: Η συνάντησή της με την Monica Bellucci (pics)

Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε την Monica Bellucci Πλήθος επωνύμων βρέθηκαν στην παράσταση της Monica Bellucci όπου πρωταγωνίστησε σε μια παράσταση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας,...

Σοκάρει η Χριστιάνα Αρτεμίου: «Η μητέρα μου πέρασε βαριά τον κορωνοϊό και νοσηλεύτηκε» (Βίντεο)

Όσα αποκάλυψε στην Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός και σεναριογράφος βρέθηκε σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης (22/9), καλεσμένη στην απογευματινή ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha...

MC MEDIA NETWORK

106 νέα κρούσματα

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων από το Υπουργείο Υγείας – Ενημέρωση και για την κατάσταση των νοσηλευόμενων με Covid19 – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες...

Άννα Βίσση: Η συνάντησή της με την Monica Bellucci (pics)

Όταν η Άννα Βίσση συνάντησε την Monica Bellucci Πλήθος επωνύμων βρέθηκαν στην παράσταση της Monica Bellucci όπου πρωταγωνίστησε σε μια παράσταση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας,...

Σοκάρει η Χριστιάνα Αρτεμίου: «Η μητέρα μου πέρασε βαριά τον κορωνοϊό και νοσηλεύτηκε» (Βίντεο)

Όσα αποκάλυψε στην Χριστιάνα Αριστοτέλους. Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός και σεναριογράφος βρέθηκε σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης (22/9), καλεσμένη στην απογευματινή ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha...

Lifestyle

Απάντηση ΥΠΕΣ σε ΑΚΕΛ: «Μετέτρεψε την Κύπρο σε μεταναστευτικό παράδεισο»

«Ο Κύπριος φορολογούμενος επιδότησε τη μετανάστευση με 179 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014 – 2020»

Lifestyle

LIVE: ΑΛΚΗ-ΑΕΚ 0-3 (pics)

Αλκή και ΑΕΚ αναμετρώνται σε νοκ-άουτ αγώνα στο γήπεδο «Αμμόχωστος» για την Α΄ Φάση του  Κυπέλλου Coca – Cola. ΑΛΚΗ: Ταουντούλ, Φοινίρης, Αβραάμ, Φαντάιρο, Ευσταθίου,...

106 νέα κρούσματα

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων από το Υπουργείο Υγείας – Ενημέρωση και για την κατάσταση των νοσηλευόμενων με Covid19 – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες...

Η νέα λειτουργία του Instagram που θα μας πάει… παντού!

Συγκεκριμένα από σήμερα 22 Σεπτεμβρίου το Instagram ενεργοποιεί τη λειτουργία «Αναζήτηση στο χάρτη» ​​που θα μας βοηθήσει να βρούμε πολλά μέρη κοντά μας τα οποία σίγουρα θα θελήσουμε να επισκεφτούμε

Advertorials