MC MEDIA NETWORK

May 18, 2022 Wednesday 21:44:42

Εγγραφή στο
Newsletter


Η Κύπρος μεταξύ χωρών που έμειναν πίσω στο 5G λένε Ευρωπαίοι ελεγκτές. Αγνόησαν χρόνο αδειοδότησης και βράβευση


Η Κύπρος μία εκ των πέντε χωρών που έμειναν πίσω στην προώθηση ανάπτυξης του 5G λένε οι Ευρωπαίοι ελεγκτές σε ειδική έκθεση τους αλλά… δεν σημειώνουν ότι η σχετική αδειοδότηση από το κράτος έγινε μόλις τον Γενάρη του 2021 – Αγνόησαν και την Ευρωπαϊκή διάκριση της Κύπρου μέσω της Cyta

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Νέα πνοή στην προώθηση της ανάπτυξης του 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά σε ειδική έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA), σημειώνοντας πως οι σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των οικείων δικτύων 5G στα κράτη μέλη θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση και την κάλυψη.

Στην έκθεση σημειώνεται πως η Κύπρος είναι ένα από τα τέσσερα κράτη μέλη που δεν πέτυχαν τον ενδιάμεσο στόχο για το 2020, για πρόσβαση στην τεχνολογία 5G σε μία τουλάχιστον μεγάλη πόλη (τα άλλα τρία είναι η Λιθουανία, η Μάλτα και η Πορτογαλία).

Η Κύπρος είναι επίσης μια από τις πέντε χώρες οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, θεωρείται πως έχουν χαμηλή πιθανότητα να επιτύχουν τον στόχο για το 2025 (οι άλλες είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ελλάδα).

Το 2021 η αδειοδότηση στην Κύπρο

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η σχετική αδειοδότηση στην Κύπρο από την Κυβέρνηση δεν έγινε εντός του 2020 αλλά αρχές του 2021, με την CYTA μάλιστα να επιτυγχάνει σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων κάλυψη σε ποσοστό 70%.

Μάλιστα και παρά τις παρατηρήσεις των ελεγκτών, υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο της Cytamobile-Vodafone  βραβεύτηκε ως «Tο πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη». Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο των βραβείων Speedtest Awards™ της ανεξάρτητης εταιρείας Ookla, κορυφαίας στον κόσμο στον έλεγχο και την ανάλυση του διαδικτύου. Η βράβευση βασίστηκε σε χιλιάδες μετρήσεις που έγιναν σε πραγματικές συνθήκες, μέσω της εφαρμογής Speedtest, από τους καταναλωτές στην Κύπρο, κατά το 2ο και 3ο  τρίμηνο του 2021. Το Speed Score™ της Cyta ξεπέρασε δεκάδες δίκτυα κινητής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συστάσεις

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 5G «κατά τρόπο συνεπή και συντονισμένο» όπως αναφέρεται.

Οι υπηρεσίες 5G, που αποτελεί το νέο παγκόσμιο ασύρματο πρότυπο για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, είναι καίριας σημασίας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών «που είναι χρήσιμες για πολλούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ και την καθημερινότητα των πολιτών» τονίζουν οι ελεγκτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις οποίες επικαλείται η έκθεση, το 5G θα μπορούσε μεταξύ του 2021 και του 2025 να συνεισφέρει μέχρι και 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μετασχηματίσει μέχρι 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, όπως αναφέρεται.

Στην έκθεση του ECA ωστόσο καταγράφονται και μια σειρά από κινδύνους, ειδικότερα «η αυξημένη εξάρτηση λόγω του περιορισμένου αριθμού των προμηθευτών που είναι σε θέση να κατασκευάζουν και να εκμεταλλεύονται τα δίκτυα 5G, καθώς και κίνδυνοι που συνδέονται με την παρέμβαση εχθρικών κρατικών παραγόντων».

Όπως υπενθυμίζεται στην έκθεση, στο σχέδιο δράσης της για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε προθεσμία έως το 2025 για την εξάπλωση του 5G τόσο σε όλες τις αστικές περιοχές όσο και σε όλες τις μείζονες διαδρομές μεταφορών. Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, έθεσε ως επιπλέον στόχο την κάλυψη με 5G ολόκληρης της ΕΕ έως το 2030. Ωστόσο, οι ελεγκτές παρατηρούν ότι μόνο τα μισά κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τους εν λόγω στόχους στις εθνικές στρατηγικές τους για το 5G.

Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων αυτών μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και παρέχοντάς τους καθοδήγηση και χρηματοδότηση. Εντούτοις, ουδέποτε προσδιόρισε με σαφήνεια την προσδοκώμενη ποιότητα των υπηρεσιών 5G. Οι ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών 5G σε ολόκληρη την ΕΕ, διευρύνοντας περαιτέρω το «ψηφιακό χάσμα».

«Έως το 2025, θα δαπανηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ έως και 400 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων 5G με σκοπό τη στήριξη της μελλοντικής οικονομικής μεγέθυνσης και ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα η ΕΕ να απέχει ακόμη πολύ από το να αποκομίσει τα οφέλη του 5G», δήλωσε η Annemie Turtelboom, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση.

«Επιπλέον, ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την τεχνολογική αυτοδυναμία της ΕΕ και την ενιαία αγορά είναι οι προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια του 5G, και ιδίως η ανάγκη για συντονισμένη δράση», πρόσθεσε.

Όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, πέτυχαν τον ενδιάμεσο στόχο για το 2020, για πρόσβαση στην τεχνολογία 5G σε μία τουλάχιστον μεγάλη πόλη.

Ωστόσο, πολλές χώρες της ΕΕ δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την ανάπτυξη των οικείων δικτύων 5G. Η Επιτροπή θεωρεί ότι για 16 χώρες της ΕΕ η πιθανότητα να επιτύχουν τον στόχο για το 2025 είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτρια (Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) και στη χειρότερη χαμηλή (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος και Ελλάδα).

Έως τον Νοέμβριο του 2021, 23 κράτη μέλη δεν είχαν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία της ΕΕ η οποία, μεταξύ άλλων δράσεων, ορίζει προθεσμίες για την εκχώρηση πρωτοπόρων ζωνών 5G. Οι ελεγκτές τονίζουν ότι με τον τρέχοντα ρυθμό υλοποίησης είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για τη δεκαετία που διανύουμε.

Η ανάπτυξη του 5G είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ζητήματα ασφάλειας. Οι προμηθευτές που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ωστόσο, έξι από τους οκτώ μεγαλύτερους προμηθευτές, όπως οι εταιρείες Huawei (Κίνα) και Samsung (Νότια Κορέα), δεν εδρεύουν στην ΕΕ σημειώνεται.

Τα νομοθετικά πλαίσια τρίτων χωρών μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τα πρότυπα της ΕΕ, παραδείγματος χάριν όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ελεγκτές εκφράζουν την ανησυχία ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι χρήστες της ΕΕ να υπόκεινται στη νομοθεσία τρίτης χώρας στην περίπτωση που τα κέντρα ελέγχου είναι εγκατεστημένα εκτός ΕΕ.

Η Επιτροπή, επισημαίνεται, αντέδρασε ταχύτατα όταν η ασφάλεια του 5G κατέστη μείζον ζήτημα σε επίπεδο ΕΕ, εγκρίνοντας την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G τον Ιανουάριο του 2020. Εντούτοις, όταν εγκρίθηκε ήταν ήδη πολύ αργά για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων που είχαν ήδη επιλέξει τους προμηθευτές τους.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν επίσης ότι, παρόλο που οι ανησυχίες που αφορούν την ασφάλεια του 5G έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, οι πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες σχετικά με το πώς προσεγγίζουν οι χώρες της ΕΕ τα ζητήματα ασφάλειας, και ιδίως το ζήτημα των προμηθευτών υψηλού κινδύνου, είναι περιορισμένες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Κύπρος μία εκ των πέντε χωρών που έμειναν πίσω στην προώθηση ανάπτυξης του 5G λένε οι Ευρωπαίοι ελεγκτές σε ειδική έκθεση τους αλλά… δεν σημειώνουν ότι η σχετική αδειοδότηση από το κράτος έγινε μόλις τον Γενάρη του 2021 – Αγνόησαν και την Ευρωπαϊκή διάκριση της Κύπρου μέσω της Cyta

Νέα πνοή στην προώθηση της ανάπτυξης του 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά σε ειδική έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA), σημειώνοντας πως οι σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των οικείων δικτύων 5G στα κράτη μέλη θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση και την κάλυψη.

Στην έκθεση σημειώνεται πως η Κύπρος είναι ένα από τα τέσσερα κράτη μέλη που δεν πέτυχαν τον ενδιάμεσο στόχο για το 2020, για πρόσβαση στην τεχνολογία 5G σε μία τουλάχιστον μεγάλη πόλη (τα άλλα τρία είναι η Λιθουανία, η Μάλτα και η Πορτογαλία).

Η Κύπρος είναι επίσης μια από τις πέντε χώρες οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, θεωρείται πως έχουν χαμηλή πιθανότητα να επιτύχουν τον στόχο για το 2025 (οι άλλες είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ελλάδα).

Το 2021 η αδειοδότηση στην Κύπρο

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η σχετική αδειοδότηση στην Κύπρο από την Κυβέρνηση δεν έγινε εντός του 2020 αλλά αρχές του 2021, με την CYTA μάλιστα να επιτυγχάνει σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων κάλυψη σε ποσοστό 70%.

Μάλιστα και παρά τις παρατηρήσεις των ελεγκτών, υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο της Cytamobile-Vodafone  βραβεύτηκε ως «Tο πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη». Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο των βραβείων Speedtest Awards™ της ανεξάρτητης εταιρείας Ookla, κορυφαίας στον κόσμο στον έλεγχο και την ανάλυση του διαδικτύου. Η βράβευση βασίστηκε σε χιλιάδες μετρήσεις που έγιναν σε πραγματικές συνθήκες, μέσω της εφαρμογής Speedtest, από τους καταναλωτές στην Κύπρο, κατά το 2ο και 3ο  τρίμηνο του 2021. Το Speed Score™ της Cyta ξεπέρασε δεκάδες δίκτυα κινητής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι συστάσεις

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 5G «κατά τρόπο συνεπή και συντονισμένο» όπως αναφέρεται.

Οι υπηρεσίες 5G, που αποτελεί το νέο παγκόσμιο ασύρματο πρότυπο για τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, είναι καίριας σημασίας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών «που είναι χρήσιμες για πολλούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ και την καθημερινότητα των πολιτών» τονίζουν οι ελεγκτές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις οποίες επικαλείται η έκθεση, το 5G θα μπορούσε μεταξύ του 2021 και του 2025 να συνεισφέρει μέχρι και 1 τρισεκατομμύριο ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μετασχηματίσει μέχρι 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, όπως αναφέρεται.

Στην έκθεση του ECA ωστόσο καταγράφονται και μια σειρά από κινδύνους, ειδικότερα «η αυξημένη εξάρτηση λόγω του περιορισμένου αριθμού των προμηθευτών που είναι σε θέση να κατασκευάζουν και να εκμεταλλεύονται τα δίκτυα 5G, καθώς και κίνδυνοι που συνδέονται με την παρέμβαση εχθρικών κρατικών παραγόντων».

Όπως υπενθυμίζεται στην έκθεση, στο σχέδιο δράσης της για το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε προθεσμία έως το 2025 για την εξάπλωση του 5G τόσο σε όλες τις αστικές περιοχές όσο και σε όλες τις μείζονες διαδρομές μεταφορών. Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, έθεσε ως επιπλέον στόχο την κάλυψη με 5G ολόκληρης της ΕΕ έως το 2030. Ωστόσο, οι ελεγκτές παρατηρούν ότι μόνο τα μισά κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τους εν λόγω στόχους στις εθνικές στρατηγικές τους για το 5G.

Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων αυτών μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και παρέχοντάς τους καθοδήγηση και χρηματοδότηση. Εντούτοις, ουδέποτε προσδιόρισε με σαφήνεια την προσδοκώμενη ποιότητα των υπηρεσιών 5G. Οι ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών 5G σε ολόκληρη την ΕΕ, διευρύνοντας περαιτέρω το «ψηφιακό χάσμα».

«Έως το 2025, θα δαπανηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ έως και 400 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη των δικτύων 5G με σκοπό τη στήριξη της μελλοντικής οικονομικής μεγέθυνσης και ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα η ΕΕ να απέχει ακόμη πολύ από το να αποκομίσει τα οφέλη του 5G», δήλωσε η Annemie Turtelboom, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση.

«Επιπλέον, ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την τεχνολογική αυτοδυναμία της ΕΕ και την ενιαία αγορά είναι οι προσεγγίσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ασφάλεια του 5G, και ιδίως η ανάγκη για συντονισμένη δράση», πρόσθεσε.

Όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, πέτυχαν τον ενδιάμεσο στόχο για το 2020, για πρόσβαση στην τεχνολογία 5G σε μία τουλάχιστον μεγάλη πόλη.

Ωστόσο, πολλές χώρες της ΕΕ δεν βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την ανάπτυξη των οικείων δικτύων 5G. Η Επιτροπή θεωρεί ότι για 16 χώρες της ΕΕ η πιθανότητα να επιτύχουν τον στόχο για το 2025 είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτρια (Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) και στη χειρότερη χαμηλή (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος και Ελλάδα).

Έως τον Νοέμβριο του 2021, 23 κράτη μέλη δεν είχαν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία της ΕΕ η οποία, μεταξύ άλλων δράσεων, ορίζει προθεσμίες για την εκχώρηση πρωτοπόρων ζωνών 5G. Οι ελεγκτές τονίζουν ότι με τον τρέχοντα ρυθμό υλοποίησης είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για τη δεκαετία που διανύουμε.

Η ανάπτυξη του 5G είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ζητήματα ασφάλειας. Οι προμηθευτές που έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ωστόσο, έξι από τους οκτώ μεγαλύτερους προμηθευτές, όπως οι εταιρείες Huawei (Κίνα) και Samsung (Νότια Κορέα), δεν εδρεύουν στην ΕΕ σημειώνεται.

Τα νομοθετικά πλαίσια τρίτων χωρών μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τα πρότυπα της ΕΕ, παραδείγματος χάριν όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι ελεγκτές εκφράζουν την ανησυχία ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι χρήστες της ΕΕ να υπόκεινται στη νομοθεσία τρίτης χώρας στην περίπτωση που τα κέντρα ελέγχου είναι εγκατεστημένα εκτός ΕΕ.

Η Επιτροπή, επισημαίνεται, αντέδρασε ταχύτατα όταν η ασφάλεια του 5G κατέστη μείζον ζήτημα σε επίπεδο ΕΕ, εγκρίνοντας την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G τον Ιανουάριο του 2020. Εντούτοις, όταν εγκρίθηκε ήταν ήδη πολύ αργά για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων που είχαν ήδη επιλέξει τους προμηθευτές τους.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν επίσης ότι, παρόλο που οι ανησυχίες που αφορούν την ασφάλεια του 5G έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, οι πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες σχετικά με το πώς προσεγγίζουν οι χώρες της ΕΕ τα ζητήματα ασφάλειας, και ιδίως το ζήτημα των προμηθευτών υψηλού κινδύνου, είναι περιορισμένες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Υποσχέθηκε στήριξη ο Καδής στους αιγοπροβατοτρόφους. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τα έκτροπα στο Προεδρικό

Ο Υπουργός Γεωργίας εξήλθε από το Υπουργείο ενημερώνοντας τους για τα όσα συζήτησε με την αντιπροσωπεία τους - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας και για άλλα εντάλματα #cyprustimes
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Καταζητείται και πάλι από τις αρχές ο Ιωάννης Σιακόλας

Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του - Πρόκειται για υπόθεση εξασφάλισης πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις στη Λεμεσό #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Ρίο Αντίρριο: Η στιγμή που ανασύρουν νεκρό 30χρονο που έπεσε από τη γέφυρα

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και τα δυο πλοία που πραγματοποιούν το δρομολόγιο Ρίο- Αντίρριο, χτένισαν τη θαλάσσια περιοχή και εντόπισαν τον άνδρα
gallery

Ψάχνει διαμαρτυρόμενους για τα επεισόδια έξω από το Προεδρικό η Αστυνομία. Σύσκεψη με Καδή (pics-video)

Έβαλαν φωτιές, έχυσαν γάλα στους δρόμους και απείλησαν να εισέλθουν στο προεδρικό με τα βυτιοφόρα – Συνεχίστηκαν τα έκτροπα με αποκοπές δρόμων

MC MEDIA NETWORK

Τα πρώτα ονόματα έπεσαν στο τραπέζι

Εδώ και 10-12 ημέρες βρίσκονται σε επαφές Χόρχε Σίλας και Λουτσιάνο Μπεμπέ με μοναδικό στόχο να κλείσει το ντιλ αλλά και ταυτόχρονα να ξεκινήσει...

Sarah Jessica Parker: Έχει ξαναμιλήσει με τον «Mr. Big» μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση;

Πώς είναι σήμερα οι σχέσεις τους; Τον περασμένο Δεκέμβριο, μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης προκάλεσε ταραχή στο Hollywood. Οι καταγγελίες αφορούσαν τον σταρ του «Sex...

Μαρία Φιακά: Τα καρφιά για το επάγγελμα του ηθοποιού στην Κύπρο! (Βίντεο)

Όσα ανέφερε στην εκπομπή «Έλα Να Δεις» Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, Μαρία Φιακά φιλοξενήθηκε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου, στο μεσημεριανό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Omega. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:...

MC MEDIA NETWORK

Τα πρώτα ονόματα έπεσαν στο τραπέζι

Εδώ και 10-12 ημέρες βρίσκονται σε επαφές Χόρχε Σίλας και Λουτσιάνο Μπεμπέ με μοναδικό στόχο να κλείσει το ντιλ αλλά και ταυτόχρονα να ξεκινήσει...

Sarah Jessica Parker: Έχει ξαναμιλήσει με τον «Mr. Big» μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση;

Πώς είναι σήμερα οι σχέσεις τους; Τον περασμένο Δεκέμβριο, μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης προκάλεσε ταραχή στο Hollywood. Οι καταγγελίες αφορούσαν τον σταρ του «Sex...

Μαρία Φιακά: Τα καρφιά για το επάγγελμα του ηθοποιού στην Κύπρο! (Βίντεο)

Όσα ανέφερε στην εκπομπή «Έλα Να Δεις» Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, Μαρία Φιακά φιλοξενήθηκε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου, στο μεσημεριανό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Omega. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:...

Lifestyle

«Ώριμες οι συνθήκες για λύση Κυπριακού» λέει ο Κασουλίδης μετά τη συνάντηση με τον Τσέχο ομόλογό του

Ο Κασουλίδης ανέφερε τέλος πως με τον Τσέχο ομόλογό του συζήτησαν επίσης τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ, το μεταναστευτικό, αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη

Lifestyle

Η Πισπιρίγκου φέρεται να τηλεφωνούσε συχνά στους ιατροδικαστές για τον θάνατο της Μαλένας

Τα τηλεφωνήματα σταμάτησαν όταν βγήκε η νεφρική ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου της μικρής

Τα πρώτα ονόματα έπεσαν στο τραπέζι

Εδώ και 10-12 ημέρες βρίσκονται σε επαφές Χόρχε Σίλας και Λουτσιάνο Μπεμπέ με μοναδικό στόχο να κλείσει το ντιλ αλλά και ταυτόχρονα να ξεκινήσει...

Advertorials