MC MEDIA NETWORK

April 19, 2021 Monday 06:34:32

Εγγραφή στο
Newsletter

Έρευνα Ελεγκτικής για τις 221 πολιτογραφήσεις. «Επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο… το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού»

Απαντά η Ελεγκτική για πολιτογραφήσεις. «Επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο… το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού» – Όσα αναφέρει στον απόηχο της συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στην αντεπίθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα των πολιτoγραφήσεων και τα όσα ακολούθησαν της συνεδρία της Επιτροπής ΕΛέγχου της Βουλής.

Μεταξύ άλλων παραθέτει γεγονότα, ενώ σημειώνει πως θα εξετάσει τις 221 περιπτώσεις και κατά πόσο προκύπτει οποιαδήποτε ατασθαλία και απαντήσεις θα δοθούν μέσα από την σχετική έκθεση.

Επιπλέιον κάνει λόγο για επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο του δημόσιου λόγου και το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού στις αρχές λογοδοσίας και ελέγχου των ασκούντων δημόσια εξουσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά τη διαπίστωση, κατά το νενομισμένο έλεγχο του Υφυπουργείου Τουρισμού, ότι μεταξύ των ετών 2018 και 2020, οκτώ πρόσωπα που ήταν διευθυντές σε μητρική (holding) της διαχειρίστριας εταιρείας της Μαρίνας Αγίας Νάπας, έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παράβαση των ισχυόντων κριτηρίων, ο Γενικός Ελεγκτής, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 116 του Συντάγματος για έλεγχο των δημοσίων εσόδων, αποφάσισε να επεκτείνει τον σχετικό έλεγχο, ειδικά για περιπτώσεις, όπως οι πέντε εκ των οκτώ πιο πάνω, που πολιτογραφήθηκαν μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Υπενθυμίζονται σχετικά τα πιο κάτω γεγονότα:

(α) Μετά από Πρόταση Νόμου του Βουλευτή κ. Γ. Περδίκη, ψηφίστηκε στις 15.2.2019 ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος ο οποίος περιλάμβανε συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη προβλέπουσα ότι ο τροποποιητικός αυτός Νόμος θα ετίθετο σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2020 και ότι οι όροι υπό τους οποίους θα διενεργείτο η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του βασικού νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του τροποποιητικού Νόμου, θα εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο εν λόγω άρθρο Κανονισμών.

(β) Οι σχετικοί Κανονισμοί κατατέθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από την Κυβέρνηση, ψηφίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 31.7.2020 και τέθηκαν σε ισχύ στις 18.8.2020.

(γ) Τόσο οι όροι του Υπουργικού Συμβουλίου που ίσχυαν μέχρι τις 18.8.2020, όσο και οι νέοι Κανονισμοί ημερ. 18.8.2020, θέτουν ως ρητή προϋπόθεση για την  πολιτογράφηση, την κατοχή άδειας παραμονής στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την πολιτογράφηση. Συνήθως η αίτηση για άδεια μετανάστευσης υποβαλλόταν ταυτόχρονα με την αίτηση για πολιτογράφηση και εκδιδόταν εντός ορισμένων εβδομάδων. Συνεπώς, εξ ορισμού, η πολιτογράφηση δεν μπορούσε να γίνει νόμιμα προτού παρέλθουν γύρω στους επτά – οκτώ μήνες από την υποβολή αίτησης, το νωρίτερο.

(δ) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις πολιτογράφησης των προσώπων που σχετίζονταν με το καζίνο, και οι οποίοι παράνομα πολιτογραφήθηκαν και μάλιστα κατ’ επίσπευση, πολλοί χωρίς καν να πληρούν το πιο πάνω κριτήριο της κατοχής κατ’ ελάχιστο άδειας παραμονής για περίοδο έξι μηνών, από τις υπόλοιπες 725 αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μετά τον Μάιο του 2018, ο μέσος χρόνος έγκρισης ήταν 327 ημέρες (με τον ελάχιστο χρόνο διεκπεραίωσης να ανέρχεται σε 215 ημέρες και τον μέγιστο σε 716).

Είναι επίσης γνωστό ότι:

(α) Οι δραστηριότητες της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

(β) Οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου δεν υπερισχύουν τυχόν ειδικής νομοθετικής πρόνοιας που διέπει και ρυθμίζει κάποιο θέμα.

(γ) Οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου καθορίζουν ότι όταν το διοικητικό όργανο πρόκειται να εκδώσει μια πράξη, ύστερα από αίτηση, θα βασιστεί στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν διαφορετικό κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Μόνο όταν η διοίκηση, έπειτα από πάροδο εύλογου χρόνου, παραλείπει να προβεί στην εξέταση της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που ίσχυε κατά το τέλος της εκπνοής του εύλογου χρόνου. Τονίζουμε τη λέξη «παραλείπει» αφού δεικνύει ότι η ενεργοποίηση της πρόνοιας αυτής προϋποθέτει να συντρέχει κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, θέμα που πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, οι πέντε παρανόμως πολιτογραφηθέντες της Μαρίνας Αγίας Νάπας, υπέβαλαν αίτησή τους τον Απρίλη και Μάιο του 2019 αλλά, με απόλυτα δική τους ευθύνη, συμπλήρωσαν τα στοιχεία της αίτησής τους τον Ιούνη του 2020. Η πολιτογράφηση τους έγινε χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά μάλλον με υπερβάλλουσα ταχύτητα, 2,5 μήνες μετά, αγνοώντας όμως το εν ισχύι νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα την απώλεια συνολικού ποσού €1εκ. από τα δημόσια ταμεία.

Στη βάση όλων των πιο πάνω δεδομένων, η Ελεγκτική Υπηρεσία θα εξετάσει με σκοπό να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα ευρήματά της:

  • Κατά πόσο οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση των 221 πολιτογραφήσεων ήταν αιτιολογημένες ως προς το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία,
  • Κατά πόσο υπήρξε καθυστέρηση στην εξέταση των 221 αιτήσεων και, εάν ναι, αν αυτή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης,
  • Στις περιπτώσεις, εάν υπάρχουν, που υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση που εύλογα μπορεί να αποδοθεί σε κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, κατά πόσο μπορεί τούτο να δικαιολογήσει παραγνώριση των νέων Κανονισμών και εφαρμογή του νομικού καθεστώτος που ίσχυε πριν τις 18.8.2020.

Τα πιο πάνω θα απαντηθούν μέσα από την Ειδική Έκθεση που θα εκδοθεί όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος, κατ’ εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο πάντα του Συντάγματος και των σχετικών νόμων, συνεχίζει απερίσπαστη το έργο της και αντιπαρέρχεται επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο του δημόσιου λόγου και το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού στις αρχές λογοδοσίας και ελέγχου των ασκούντων δημόσια εξουσία.»

Απαντά η Ελεγκτική για πολιτογραφήσεις. «Επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο… το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού» – Όσα αναφέρει στον απόηχο της συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου

Στην αντεπίθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα των πολιτoγραφήσεων και τα όσα ακολούθησαν της συνεδρία της Επιτροπής ΕΛέγχου της Βουλής.

Μεταξύ άλλων παραθέτει γεγονότα, ενώ σημειώνει πως θα εξετάσει τις 221 περιπτώσεις και κατά πόσο προκύπτει οποιαδήποτε ατασθαλία και απαντήσεις θα δοθούν μέσα από την σχετική έκθεση.

Επιπλέιον κάνει λόγο για επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο του δημόσιου λόγου και το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού στις αρχές λογοδοσίας και ελέγχου των ασκούντων δημόσια εξουσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά τη διαπίστωση, κατά το νενομισμένο έλεγχο του Υφυπουργείου Τουρισμού, ότι μεταξύ των ετών 2018 και 2020, οκτώ πρόσωπα που ήταν διευθυντές σε μητρική (holding) της διαχειρίστριας εταιρείας της Μαρίνας Αγίας Νάπας, έλαβαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παράβαση των ισχυόντων κριτηρίων, ο Γενικός Ελεγκτής, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 116 του Συντάγματος για έλεγχο των δημοσίων εσόδων, αποφάσισε να επεκτείνει τον σχετικό έλεγχο, ειδικά για περιπτώσεις, όπως οι πέντε εκ των οκτώ πιο πάνω, που πολιτογραφήθηκαν μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Υπενθυμίζονται σχετικά τα πιο κάτω γεγονότα:

(α) Μετά από Πρόταση Νόμου του Βουλευτή κ. Γ. Περδίκη, ψηφίστηκε στις 15.2.2019 ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος ο οποίος περιλάμβανε συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη προβλέπουσα ότι ο τροποποιητικός αυτός Νόμος θα ετίθετο σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2020 και ότι οι όροι υπό τους οποίους θα διενεργείτο η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του βασικού νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του τροποποιητικού Νόμου, θα εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο εν λόγω άρθρο Κανονισμών.

(β) Οι σχετικοί Κανονισμοί κατατέθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από την Κυβέρνηση, ψηφίστηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 31.7.2020 και τέθηκαν σε ισχύ στις 18.8.2020.

(γ) Τόσο οι όροι του Υπουργικού Συμβουλίου που ίσχυαν μέχρι τις 18.8.2020, όσο και οι νέοι Κανονισμοί ημερ. 18.8.2020, θέτουν ως ρητή προϋπόθεση για την  πολιτογράφηση, την κατοχή άδειας παραμονής στη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την πολιτογράφηση. Συνήθως η αίτηση για άδεια μετανάστευσης υποβαλλόταν ταυτόχρονα με την αίτηση για πολιτογράφηση και εκδιδόταν εντός ορισμένων εβδομάδων. Συνεπώς, εξ ορισμού, η πολιτογράφηση δεν μπορούσε να γίνει νόμιμα προτού παρέλθουν γύρω στους επτά – οκτώ μήνες από την υποβολή αίτησης, το νωρίτερο.

(δ) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις πολιτογράφησης των προσώπων που σχετίζονταν με το καζίνο, και οι οποίοι παράνομα πολιτογραφήθηκαν και μάλιστα κατ’ επίσπευση, πολλοί χωρίς καν να πληρούν το πιο πάνω κριτήριο της κατοχής κατ’ ελάχιστο άδειας παραμονής για περίοδο έξι μηνών, από τις υπόλοιπες 725 αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν μετά τον Μάιο του 2018, ο μέσος χρόνος έγκρισης ήταν 327 ημέρες (με τον ελάχιστο χρόνο διεκπεραίωσης να ανέρχεται σε 215 ημέρες και τον μέγιστο σε 716).

Είναι επίσης γνωστό ότι:

(α) Οι δραστηριότητες της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.

(β) Οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου δεν υπερισχύουν τυχόν ειδικής νομοθετικής πρόνοιας που διέπει και ρυθμίζει κάποιο θέμα.

(γ) Οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου καθορίζουν ότι όταν το διοικητικό όργανο πρόκειται να εκδώσει μια πράξη, ύστερα από αίτηση, θα βασιστεί στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν διαφορετικό κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Μόνο όταν η διοίκηση, έπειτα από πάροδο εύλογου χρόνου, παραλείπει να προβεί στην εξέταση της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που ίσχυε κατά το τέλος της εκπνοής του εύλογου χρόνου. Τονίζουμε τη λέξη «παραλείπει» αφού δεικνύει ότι η ενεργοποίηση της πρόνοιας αυτής προϋποθέτει να συντρέχει κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, θέμα που πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, οι πέντε παρανόμως πολιτογραφηθέντες της Μαρίνας Αγίας Νάπας, υπέβαλαν αίτησή τους τον Απρίλη και Μάιο του 2019 αλλά, με απόλυτα δική τους ευθύνη, συμπλήρωσαν τα στοιχεία της αίτησής τους τον Ιούνη του 2020. Η πολιτογράφηση τους έγινε χωρίς καμία καθυστέρηση, αλλά μάλλον με υπερβάλλουσα ταχύτητα, 2,5 μήνες μετά, αγνοώντας όμως το εν ισχύι νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα την απώλεια συνολικού ποσού €1εκ. από τα δημόσια ταμεία.

Στη βάση όλων των πιο πάνω δεδομένων, η Ελεγκτική Υπηρεσία θα εξετάσει με σκοπό να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα ευρήματά της:

  • Κατά πόσο οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση των 221 πολιτογραφήσεων ήταν αιτιολογημένες ως προς το εφαρμοστέο νομικό καθεστώς, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία,
  • Κατά πόσο υπήρξε καθυστέρηση στην εξέταση των 221 αιτήσεων και, εάν ναι, αν αυτή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης,
  • Στις περιπτώσεις, εάν υπάρχουν, που υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση που εύλογα μπορεί να αποδοθεί σε κάποιας μορφής υπαιτιότητα ή αμέλεια εκ μέρους της διοίκησης, κατά πόσο μπορεί τούτο να δικαιολογήσει παραγνώριση των νέων Κανονισμών και εφαρμογή του νομικού καθεστώτος που ίσχυε πριν τις 18.8.2020.

Τα πιο πάνω θα απαντηθούν μέσα από την Ειδική Έκθεση που θα εκδοθεί όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος, κατ’ εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο πάντα του Συντάγματος και των σχετικών νόμων, συνεχίζει απερίσπαστη το έργο της και αντιπαρέρχεται επιθέσεις που υποβιβάζουν το επίπεδο του δημόσιου λόγου και το μόνο που δεικνύουν είναι έλλειψη σεβασμού στις αρχές λογοδοσίας και ελέγχου των ασκούντων δημόσια εξουσία.»

Που στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Ανοίγουν στόματα» και στις φυλακές

Στο στόχαστρο της αστυνομίας φαίνεται να βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ

Δημήτρης Λιγνάδης: Οι βιασμοί, η παρέα της Επιδαύρου και το ηλεκτρονικό «ψάρεμα»

Η κατάθεση-κόλαφος του 23χρονου Π.Φ., ο οποίος έζησε για επτά μήνες στο σπίτι του σκηνοθέτη – «Φως» από το άνοιγμα των ηλεκτρονικών επαφών του προφυλακισμένου Δημήτρη Λιγνάδη περιμένουν να δουν οι Αρχές
gallery

Υιοθέτησε σκυλάκι από καταφύγιο που επισκέφθηκε o Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε τον υπέροχο «Πίνατ» (pics-video)

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει πλέον έναν τετράποδο ένοικο και τη δική του... μασκότ - Δείτε το βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

MC MEDIA NETWORK

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Kate Middleton: Η ιστορία πίσω από το εντυπωσιακό κολιέ της από διαμάντια και πέρλες (pics)

Η κομψή εμφάνιση της Kate Middleton στην κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/4) η κηδεία του πρίγκιπα...

Έλενα Τσαγκρινού: Πότε αναχωρεί για την Eurovision και τι απαντά στους haters του «El Diablo»; (Βίντεο)

Τι είπε για τη Eurovision και τα αρνητικά σχόλια για το El Diablo; Στον καναπέ του Dot κάθισε η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision για την...

Lifestyle

Πλήρωσε τα σοβαρά λάθη η ΑΕΛ (η επόμενη μέρα και η ηγετική προσέγγιση Κέρκεζ)

Δυστυχώς για την ΑΕΛ σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για τον στόχο του πρωταθλήματος παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Όχι ότι ο Απόλλωνας έβγαλε καλύτερη...

Lifestyle

Που στρέφονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. «Ανοίγουν στόματα» και στις φυλακές

Στο στόχαστρο της αστυνομίας φαίνεται να βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ

12.694 νέα κρούσματα και 251 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία

Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 116.927 άνθρωποι

Advertorials