MC MEDIA NETWORK

June 19, 2021 Saturday 12:06:35

Εγγραφή στο
Newsletter

Δίωρη στάση εργασίας από τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητας στις 8,9,10 και 15 Μαϊου 

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Τη λήψη δυναμικών μέτρων με την καθημερινή επ’ αόριστον στάση εργασίας διάρκειας 112 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, δηλαδή από η ώρα 10:07:30 π.μ. μέχρι η ώρα 12:00μ.μ, στις 8/5/19, 9/5/19, 10/5/19 και από τις 15/05/19 “μέχρι να υπάρξει αντίδραση/διάθεση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ” αποφάσισε κατά τη γενική Συνέλευση της χθες Πρωτομαγιά η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΓΣ αποφάσισε ακόμα στις στάσεις εργασίας να μην συμμετέχουν συνάδελφοι που ασκούν καθήκοντα που αφορούν την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δημοσίων βοηθημάτων, σε ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε αυτές να μην επηρεαστούν από τα μέτρα. Εξουσιοδοτείται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για δυναμικά μέτρα κλιμακωτά, μέχρι και επ’ αόριστον απεργία.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται ακόμα οι λόγοι που οδήγησαν τη Συντεχνία στη λήψη της απόφασης για δυναμικά μέτρα σημειώνοντας ότι, αυτοί είναι η « συνεχιζόμενη άρνηση ή/και παράλειψη της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ, με αποτέλεσμα τη δυσμενή, άδικη, μειονεκτική ακόμα και εξευτελιστική μεταχείριση την οποία υφίστανται εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και εργαζόμενοι αορίστου χρόνου έναντι συναδέλφων τους (Δημοσίων Υπαλλήλων) που εκτελούν την ίδια ακριβώς εργασία (ίδια καθήκοντα, ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες), οι παράνομες/καταχρηστικές εργασιακές συμβάσεις ορισμένης διάρκειας αριθμού συναδέλφων, ο παράνομος τερματισμός των συμβάσεων, καθώς και η επαναλαμβανόμενη υποβολή των συναδέλφων σε αθλητική δοκιμασία ή/και σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων και επιτυχούς συμπλήρωσης αυτών, ως προϋπόθεση συνέχισης της εργασίας των συναδέλφων (οι οποίοι μπορεί να έχουν προϋπηρεσία μέχρι και πέραν των είκοσι χρόνων)”

Η Συντεχνία κάνει λόγο για περιφρόνησή της από πλευράς Κυβέρνησης, και για συζήτηση/διαβούλευση/διαπραγμάτευση με άλλες Συντεχνίες , για ζητήματα που αφορούν μεγάλο αριθμό μελών της Συντεχνίας, “ακόμα και όταν έχουμε συντριπτικά υψηλότερο αριθμό επηρεαζόμενων μελών εν συγκρίσει προς αυτές, για σκοπούς υποτίμησής της στα μάτια των μελών της και για έλεγχο του αποτελέσματος των συζητήσεων/διαπραγματεύσεων/διαβουλεύσεων”.

Αναφέρεται ακόμη σε παραβίαση δικαιωμάτων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εσωτερικό Δίκαιο, για τους εκπρόσωπους εργαζομένων, όσον αφορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, καθώς και για παρεμπόδιση της λειτουργίας της Συντεχνίας με διάφορους τρόπους και προσκόμματα (ακόμα και για τη συμμετοχή Μελών του ΔΣ σε ετήσια γενική συνέλευση).

“Η άρνηση ή/και παράλειψη του  Υπουργού Εσωτερικών να ερευνήσει καταγγελίες για εκδικητική μεταχείριση που υφίσταται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μείωση αξιολόγησης, απειλή για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του, επειδή προσήλθε σε προγραμματισμένες συνεδρίες του ΔΣ)”,  καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τη λήψη δυναμικών μέτρων με την καθημερινή επ’ αόριστον στάση εργασίας διάρκειας 112 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, δηλαδή από η ώρα 10:07:30 π.μ. μέχρι η ώρα 12:00μ.μ, στις 8/5/19, 9/5/19, 10/5/19 και από τις 15/05/19 “μέχρι να υπάρξει αντίδραση/διάθεση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ” αποφάσισε κατά τη γενική Συνέλευση της χθες Πρωτομαγιά η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ΓΣ αποφάσισε ακόμα στις στάσεις εργασίας να μην συμμετέχουν συνάδελφοι που ασκούν καθήκοντα που αφορούν την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δημοσίων βοηθημάτων, σε ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε αυτές να μην επηρεαστούν από τα μέτρα. Εξουσιοδοτείται επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για δυναμικά μέτρα κλιμακωτά, μέχρι και επ’ αόριστον απεργία.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται ακόμα οι λόγοι που οδήγησαν τη Συντεχνία στη λήψη της απόφασης για δυναμικά μέτρα σημειώνοντας ότι, αυτοί είναι η « συνεχιζόμενη άρνηση ή/και παράλειψη της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ, με αποτέλεσμα τη δυσμενή, άδικη, μειονεκτική ακόμα και εξευτελιστική μεταχείριση την οποία υφίστανται εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και εργαζόμενοι αορίστου χρόνου έναντι συναδέλφων τους (Δημοσίων Υπαλλήλων) που εκτελούν την ίδια ακριβώς εργασία (ίδια καθήκοντα, ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες), οι παράνομες/καταχρηστικές εργασιακές συμβάσεις ορισμένης διάρκειας αριθμού συναδέλφων, ο παράνομος τερματισμός των συμβάσεων, καθώς και η επαναλαμβανόμενη υποβολή των συναδέλφων σε αθλητική δοκιμασία ή/και σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων και επιτυχούς συμπλήρωσης αυτών, ως προϋπόθεση συνέχισης της εργασίας των συναδέλφων (οι οποίοι μπορεί να έχουν προϋπηρεσία μέχρι και πέραν των είκοσι χρόνων)”

Η Συντεχνία κάνει λόγο για περιφρόνησή της από πλευράς Κυβέρνησης, και για συζήτηση/διαβούλευση/διαπραγμάτευση με άλλες Συντεχνίες , για ζητήματα που αφορούν μεγάλο αριθμό μελών της Συντεχνίας, “ακόμα και όταν έχουμε συντριπτικά υψηλότερο αριθμό επηρεαζόμενων μελών εν συγκρίσει προς αυτές, για σκοπούς υποτίμησής της στα μάτια των μελών της και για έλεγχο του αποτελέσματος των συζητήσεων/διαπραγματεύσεων/διαβουλεύσεων”.

Αναφέρεται ακόμη σε παραβίαση δικαιωμάτων που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εσωτερικό Δίκαιο, για τους εκπρόσωπους εργαζομένων, όσον αφορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, καθώς και για παρεμπόδιση της λειτουργίας της Συντεχνίας με διάφορους τρόπους και προσκόμματα (ακόμα και για τη συμμετοχή Μελών του ΔΣ σε ετήσια γενική συνέλευση).

“Η άρνηση ή/και παράλειψη του  Υπουργού Εσωτερικών να ερευνήσει καταγγελίες για εκδικητική μεταχείριση που υφίσταται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μείωση αξιολόγησης, απειλή για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του, επειδή προσήλθε σε προγραμματισμένες συνεδρίες του ΔΣ)”,  καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«ΘΡΙΛΕΡ» για Φαμπιάνο / «Ραγδαίες εξελίξεις… πρόταση Ολυμπιακού, αντιπρόταση Ομόνοιας»

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην υπόθεση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «Κόκκινο Πρωταθλητή», με τους Πειραιώτες, την Ομόνοια και τον μάνατζερ του παίκτη...

Το super glamorous πάρτι στη Λεμεσό με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιοι ήταν εκεί; (video)

Το πάρτι υπερπαραγωγή στη Λεμεσό Το φαντασμαγορικό πάρτι της βάπτισης της κόρης τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο Theama Venue στη Λεμεσό, η...

(BINTEO) Σε δράση ο Λάφερτι που θέλει ο Τιμούρ για την επίθεση!

(BINTEO) Σε δράση ο Λάφερτι που θέλει ο Τιμούρ για την επίθεση!

Ελευθερία Ανδρέου: Eίναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει η ταλαντούχα ηθοποιός! (Βίντεο)

Η Ελευθερία Ανδρέου αποκλειστικά στη ShowBiz! Η ταλαντούχα ηθοποιός με την ήρεμη δύναμη και το αφοπλιστικό χαμόγελο ξεδιπλώνεται και μιλάει για όλα στη ShowBiz! Το κορίτσι...

MC MEDIA NETWORK

«ΘΡΙΛΕΡ» για Φαμπιάνο / «Ραγδαίες εξελίξεις… πρόταση Ολυμπιακού, αντιπρόταση Ομόνοιας»

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην υπόθεση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «Κόκκινο Πρωταθλητή», με τους Πειραιώτες, την Ομόνοια και τον μάνατζερ του παίκτη...

Το super glamorous πάρτι στη Λεμεσό με τον Αντώνη Ρέμο. Ποιοι ήταν εκεί; (video)

Το πάρτι υπερπαραγωγή στη Λεμεσό Το φαντασμαγορικό πάρτι της βάπτισης της κόρης τους πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (18/6) στο Theama Venue στη Λεμεσό, η...

(BINTEO) Σε δράση ο Λάφερτι που θέλει ο Τιμούρ για την επίθεση!

(BINTEO) Σε δράση ο Λάφερτι που θέλει ο Τιμούρ για την επίθεση!

Ελευθερία Ανδρέου: Eίναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει η ταλαντούχα ηθοποιός! (Βίντεο)

Η Ελευθερία Ανδρέου αποκλειστικά στη ShowBiz! Η ταλαντούχα ηθοποιός με την ήρεμη δύναμη και το αφοπλιστικό χαμόγελο ξεδιπλώνεται και μιλάει για όλα στη ShowBiz! Το κορίτσι...

Lifestyle

Lifestyle

«ΘΡΙΛΕΡ» για Φαμπιάνο / «Ραγδαίες εξελίξεις… πρόταση Ολυμπιακού, αντιπρόταση Ομόνοιας»

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το βράδυ στην υπόθεση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στον «Κόκκινο Πρωταθλητή», με τους Πειραιώτες, την Ομόνοια και τον μάνατζερ του παίκτη...

Στους δρόμους η Αστυνομία για τροχαία, κλοπές και πυρκαγιές. Αυξημένα μέτρα λόγω τριημέρου

Αμείλικτη όσον αφορά στους παρανομούντες και πρόσωπα για πυρκαγιές, λέει η Αστυνομία

Η ξηρασία που πλήττει τη Συρία θα επιδεινώσει την επισιτιστική κρίση, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) αναμένει ότι η σοδειά του σιταριού «θα είναι πολύ μικρή» φέτος σε σχέση με πέρυσ

(BINTEO) Σε δράση ο Λάφερτι που θέλει ο Τιμούρ για την επίθεση!

(BINTEO) Σε δράση ο Λάφερτι που θέλει ο Τιμούρ για την επίθεση!

Advertorials