!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

3 Ιουνίου, 2020 Τετάρτη 19:39:36

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Κέρδη €108 εκατ. για την Ελληνική Τράπεζα το 2019

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €108,4 εκατομμυρίων ανακοίνωσε για το 2019 η Ελληνική Τράπεζα, με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της, Ιωάννη Μάτση, να διαβεβαιώνει πως η Ελληνική Τράπεζα «πατά σε γερές βάσεις και… τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερα εφοδιασμένη για να αντεπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις», όπως την κρίση του κορωνοϊού

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, τα καθαρά κέρδη για την 4η τριμηνία στα €19,1 εκατ σε σύγκριση με €30,1 εκατ. την προηγούμενη τριμηνία.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019 στα ψηλά επίπεδα του 19,98%, με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ακόμη ψηλότερα, στο 22,56%. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανήλθε στο 55,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης των ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, διαμορφώθηκε στο 25,0%, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας ανέρχεται στο 512%, που αποτελεί από την ψηλότερη επίδοση μεταξύ των πέντε καλύτερων τραπεζών στην ευρωζώνη, όπως αναφέρεται.

«Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2019 αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης πλέον Ελληνικής Τράπεζας. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία (κέρδη μετά τη φορολογία €108,4 εκατ. το 2019), καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%, αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της, προσφέρει εμπιστοσύνη στους δανειολήπτες και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Μάτσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων το 2019 ανήλθε σε €131,6 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 50% σε σύγκριση με €88 εκατ το 2018.

Παράλληλα, οι προβλέψεις απομείωσης δανείων το 2019 ανήλθαν σε €36,7 εκατ. σε σύγκριση με €68,5 εκατ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 46% σε ετήσια βάση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε το 2019 σε 192 μονάδες βάσης σε σύγκριση με 196 μον. βάσης το 2018. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 67,5% το 2019, παρουσιάζοντας βελτίωση 2,1% σε ετήσια βάση.

Ο μικτές χορηγήσεις σε πελάτες το 2019 ανήλθαν σε €7,24 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε ετήσια βάση, ενώ το 2019 παραχωρήθηκαν νέα δάνεια ύψους €812,3 εκατ. σε σύγκριση με €594 εκατ. το 2018. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 21,4% (31 Δεκεμβρίου 2018: 19,5%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 40,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι 42,7% στο τέλος του 2018.

Ρευστότητα €5,4 δις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €5,4 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,7 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 14%, με τις καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες να ανέρχονται σε €4,96 δισ. «Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης ήταν οι καθαρές ταμειακές εισροές από τη λήξη επενδύσεων καθώς και οι καθαρές ταμειακές εισροές από τις αποπληρωμές δανείων», αναφέρεται.

Μείωση 8% στις ΜΕΧ

Το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΧ μειώθηκε κατά 8% μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σε απόλυτους αριθμούς οι ΜΕΧ ανήλθαν σε €2,27 δισ στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με €2,47 δισ το 2018. Όπως αναφέρεται, κατά το 2019, χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν (2018: €149,0 εκατ.) από τις οποίες τα €127,5 εκατ. σχετίζονται με μη συμβατικές διαγραφές.

Αν και η τράπεζα συνεχίζει τις εργασίες με τους συμβούλους της για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, η διαδικασία παρουσιάζει καθυστέρηση λόγω του κορωνοϊού. «Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και τις επιπτώσεις στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας ενδεχόμενης πώλησης ΜΕΧ είναι πιθανόν να διαφέρει από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της τράπεζας», αναφέρεται στο κείμενο αποτελεσμάτων.

Εξάλλου, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,6 δισ. σε σύγκριση με €14,7 δισ. το 2018. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 30,1% σε σύγκριση με 30,9% το 2018.

Τέλος, το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,5 δισ.), το οποίο αντιπροσώπευε το 26,4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2018: 28,1%). Οι επενδύσεις του Ομίλου σε χρεόγραφα αποτελούνταν κυρίως από κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €108,4 εκατομμυρίων ανακοίνωσε για το 2019 η Ελληνική Τράπεζα, με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της, Ιωάννη Μάτση, να διαβεβαιώνει πως η Ελληνική Τράπεζα «πατά σε γερές βάσεις και… τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο ισχυρή και καλύτερα εφοδιασμένη για να αντεπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις», όπως την κρίση του κορωνοϊού

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, τα καθαρά κέρδη για την 4η τριμηνία στα €19,1 εκατ σε σύγκριση με €30,1 εκατ. την προηγούμενη τριμηνία.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο τέλος του 2019 στα ψηλά επίπεδα του 19,98%, με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ακόμη ψηλότερα, στο 22,56%. Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανήλθε στο 55,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης των ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων, διαμορφώθηκε στο 25,0%, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας ανέρχεται στο 512%, που αποτελεί από την ψηλότερη επίδοση μεταξύ των πέντε καλύτερων τραπεζών στην ευρωζώνη, όπως αναφέρεται.

«Τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το 2019 αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης πλέον Ελληνικής Τράπεζας. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία (κέρδη μετά τη φορολογία €108,4 εκατ. το 2019), καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,56%, αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της, προσφέρει εμπιστοσύνη στους δανειολήπτες και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Μάτσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων το 2019 ανήλθε σε €131,6 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 50% σε σύγκριση με €88 εκατ το 2018.

Παράλληλα, οι προβλέψεις απομείωσης δανείων το 2019 ανήλθαν σε €36,7 εκατ. σε σύγκριση με €68,5 εκατ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 46% σε ετήσια βάση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε το 2019 σε 192 μονάδες βάσης σε σύγκριση με 196 μον. βάσης το 2018. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 67,5% το 2019, παρουσιάζοντας βελτίωση 2,1% σε ετήσια βάση.

Ο μικτές χορηγήσεις σε πελάτες το 2019 ανήλθαν σε €7,24 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε ετήσια βάση, ενώ το 2019 παραχωρήθηκαν νέα δάνεια ύψους €812,3 εκατ. σε σύγκριση με €594 εκατ. το 2018. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 21,4% (31 Δεκεμβρίου 2018: 19,5%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 40,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι 42,7% στο τέλος του 2018.

Ρευστότητα €5,4 δις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του Ομίλου με άλλες τράπεζες και Κεντρικές Τράπεζες, ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε €5,4 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,7 δισ.), σημειώνοντας αύξηση 14%, με τις καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες να ανέρχονται σε €4,96 δισ. «Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης ήταν οι καθαρές ταμειακές εισροές από τη λήξη επενδύσεων καθώς και οι καθαρές ταμειακές εισροές από τις αποπληρωμές δανείων», αναφέρεται.

Μείωση 8% στις ΜΕΧ

Το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΧ μειώθηκε κατά 8% μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Σε απόλυτους αριθμούς οι ΜΕΧ ανήλθαν σε €2,27 δισ στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με €2,47 δισ το 2018. Όπως αναφέρεται, κατά το 2019, χορηγήσεις ύψους €216,8 εκατ. διαγράφηκαν (2018: €149,0 εκατ.) από τις οποίες τα €127,5 εκατ. σχετίζονται με μη συμβατικές διαγραφές.

Αν και η τράπεζα συνεχίζει τις εργασίες με τους συμβούλους της για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, η διαδικασία παρουσιάζει καθυστέρηση λόγω του κορωνοϊού. «Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και τις επιπτώσεις στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας ενδεχόμενης πώλησης ΜΕΧ είναι πιθανόν να διαφέρει από το αρχικό χρονοδιάγραμμα της τράπεζας», αναφέρεται στο κείμενο αποτελεσμάτων.

Εξάλλου, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,6 δισ. σε σύγκριση με €14,7 δισ. το 2018. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε στο 30,1% σε σύγκριση με 30,9% το 2018.

Τέλος, το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου σε χρεόγραφα ανήλθε σε €4,3 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: €4,5 δισ.), το οποίο αντιπροσώπευε το 26,4% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2018: 28,1%). Οι επενδύσεις του Ομίλου σε χρεόγραφα αποτελούνταν κυρίως από κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Τι αλλάζει στα νηπιαγωγεία… Αυτό είναι το πρωτόκολλο για τη λειτουργία τους

Ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής των παιδιών, η σίτιση, τα παιχνίδια και... όλες οι διαφοροποιήσεις

Νοσηλευτής και ασθενής του Νοσοκομείου Λευκωσίας στα νέα κρούσματα. Σε εξέλιξη ιχνηλάτηση

#ΔΙΑΒΑΣΤΕ Όλες οι πληροφορίες για τα νέα κρούσματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας... #CyprusTimes

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Από την Τότεναμ ακόμα ένα κρούσμα κορωνοϊού στην Premier League

Θετικό δείγμα κορωνοϊού εντοπίστηκε στην Premier League στο νέο κύκλο ελέγχων που πραγματοποιήθηκε πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για τις 17...

MC MEDIA NETWORK

Από την Τότεναμ ακόμα ένα κρούσμα κορωνοϊού στην Premier League

Θετικό δείγμα κορωνοϊού εντοπίστηκε στην Premier League στο νέο κύκλο ελέγχων που πραγματοποιήθηκε πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για τις 17...

Lifestyle

Ηχηρό μήνυμα Σακελλαροπούλου – Μητσοτάκη στην Τουρκία: Θα αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός συναντώνται στο Προεδρικό Μέγαρο

Lifestyle

Advertorials