!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

1 Ιουνίου, 2020 Δευτέρα 01:20:03

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Κέρδη 116 εκατ. ευρώ για το εννιάμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και οι κυριότερες εξελίξεις στην Τράπεζα το πρώτο εννιάμηνο του έτους

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Κέρδη €116 εκατ. για το εννιάμηνο 2019, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, σε σύγκριση με ζημιά €37 εκατ. για το εννιάμηνο 2018.μ Τα κέρδη μετά τη φορολογία ήταν €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με κέρδος €2 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ήταν 17.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (18.2% μη αναπροσαρμοσμένος). Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το ΣΕ) (15.2% μη αναπροσαρμοσμένος)

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €260 εκατ. (αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση) και 1.92% αντίστοιχα (αυξημένα κατά 8 μ.β. σε ετήσια βάση). Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €90 εκατ. σε σχέση με €85 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019 και αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω αυξημένων εισπράξεων που δεν αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.

Επιπρόσθετα, τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συνεχιζόμενη πίεση στα δανειστικά επιτόκια και θετικά από τη μείωση του κόστος των καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 1.99% αυξημένο κατά 10 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €227 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2019, ανεβάζοντας τη συνολική οργανική μείωση για το εννιάμηνο 2019 στα €684 εκατ., ξεπερνώντας τον στόχο για οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €800 εκατ. για το 2019. Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθαν σε €4,1 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €4,3 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019 και €7,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 31% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 33% στις 30 Ιουνίου 2019, 46% στις 31 Μαρτίου 2019 πριν την κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων Helix (και Velocity), ως ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση και 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (στην ίδια βάση).
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 51% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 50% στις 30 Ιουνίου 2019, 48% στις 31 Μαρτίου 2019 (αναπροσαρμοσμένο για το Helix) και 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,5 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €16,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019 και €16,8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε σε 66% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 67% στις 30 Ιουνίου 2019 και στο μέγιστο του 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 218% (σε σύγκριση με 253% στις 30 Ιουνίου 2019 και 231% στις 31 Δεκεμβρίου 2018) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 μειώθηκε σε €3.0 δις, από €3.8 δις στις 30 Ιουνίου 2019, μετά την αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τη ΕΚΤ ύψους €830 εκατ. Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 30 Ιουνίου 2019 αυξήθηκε σε €3.8 δις, από περίπου €2.7 δις στις 31 Μαρτίου 2019, αντικατοπτρίζοντας αύξηση €1.2 δις από την ολοκλήρωση του Helix.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €13 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €13,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019, €15,9 δισ. στις 31 Μαρτίου 2019 και €15,900 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €491 εκατ., αυξημένος κατά 20%, με τον νέο δανεισμό για το εννιάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €1,6 δισ., ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό στην Κύπρο για το εννιάμηνο 2018.

Τον Οκτώβριο 2019, ολοκληρώθηκε η πώληση της επένδυσης του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρία CNP Cyprus Insurance Holdings Limited με θετική επίδραση περίπου 30 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος, ως αποτέλεσμα απελευθέρωσης σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τον Οκτώβριο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, μέσω του οποίου περίπου 470 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος περίπου €79 εκατ., το οποίο θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα αρνητική επίδραση ύψους περίπου 60 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά περίπου 11%, ενώ η ετήσια μεικτή εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του ετήσιου κόστους προσωπικού.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Συγκροτήματος Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι τα αποτελέσματά μας το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου για βελτίωση του ισολογισμού και ομαλοποίηση της Τράπεζάς μας.

«Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης περίπου €2.7 δις ΜΕΔ (Project Helix), με θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες το β’ τρίμηνο, η οργανική μείωση των ΜΕΔ συνεχίζει να υπερβαίνει τον στόχο μας για οργανική μείωση κατά περίπου €800 εκατ. για το 2019», αναφέρει. Αυτό, όπως είπε, αντιπροσωπεύει το δέκατο-όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.

Προσθέτει ότι η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και σημαντικά πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Ο κ. Νικολάου αναφέρει επίσης ότι η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία της τράπεζας.
«Για το λόγο αυτό, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στη μείωση των εξόδων μας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτούς τους τομείς αυτό το τρίμηνο», συμληρωνει.

Σημειώνει επίσης ότι δεδομένης της πλεονάζουσας ρευστότητας, τον Σεπτέμβριο 2019 η τράπεζα αποφάσισε να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ υπό μορφή TLTRO ύψους €830 εκατ. Η αποπληρωμή αναμένεται να επιφέρει εξοικονομήσεις, καθώς αυτή η χρηματοδότηση ήταν τοποθετημένη σε αρνητικά επιτόκια.

Είπε επίσης ότι η Τράπεζα, συνεχίζει τον εξορθολογισμό του αριθμού των καταστημάτων της καθώς αναμένεται να μειώσεις περαιτέρω τον αριθμό των καταστημάτων μας κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους, βελτιώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το λειτουργικό μας μοντέλο.
Αναφέρει ακόμα ότι η υιοθέτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει δυναμική.

«Η Τράπεζα ανακτά την ισχυρή της θέση μέσω μιας πειθαρχημένης προσέγγισης για τη βελτίωση του ισολογισμού, την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων και εξορθολογισμό του κόστους, μέσω της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος κατά τη διάρκεια του έτους», ανέφερε. Ωστόσο πρόσθεσε ότι παραμένουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και παραμένουν επικεντρωμένοι στη συνέχιση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω μείωσης των εξόδων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και οι κυριότερες εξελίξεις στην Τράπεζα το πρώτο εννιάμηνο του έτους

Κέρδη €116 εκατ. για το εννιάμηνο 2019, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, σε σύγκριση με ζημιά €37 εκατ. για το εννιάμηνο 2018.μ Τα κέρδη μετά τη φορολογία ήταν €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με κέρδος €2 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ήταν 17.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (18.2% μη αναπροσαρμοσμένος). Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το ΣΕ) (15.2% μη αναπροσαρμοσμένος)

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €260 εκατ. (αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση) και 1.92% αντίστοιχα (αυξημένα κατά 8 μ.β. σε ετήσια βάση). Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €90 εκατ. σε σχέση με €85 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019 και αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, λόγω αυξημένων εισπράξεων που δεν αναγνωρίστηκαν προηγουμένως.

Επιπρόσθετα, τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από τη συνεχιζόμενη πίεση στα δανειστικά επιτόκια και θετικά από τη μείωση του κόστος των καταθέσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 1.99% αυξημένο κατά 10 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €227 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2019, ανεβάζοντας τη συνολική οργανική μείωση για το εννιάμηνο 2019 στα €684 εκατ., ξεπερνώντας τον στόχο για οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €800 εκατ. για το 2019. Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθαν σε €4,1 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €4,3 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019 και €7,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 31% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 33% στις 30 Ιουνίου 2019, 46% στις 31 Μαρτίου 2019 πριν την κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων Helix (και Velocity), ως ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση και 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (στην ίδια βάση).
Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 51% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 50% στις 30 Ιουνίου 2019, 48% στις 31 Μαρτίου 2019 (αναπροσαρμοσμένο για το Helix) και 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,5 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €16,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019 και €16,8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε σε 66% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 67% στις 30 Ιουνίου 2019 και στο μέγιστο του 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 218% (σε σύγκριση με 253% στις 30 Ιουνίου 2019 και 231% στις 31 Δεκεμβρίου 2018) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 μειώθηκε σε €3.0 δις, από €3.8 δις στις 30 Ιουνίου 2019, μετά την αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τη ΕΚΤ ύψους €830 εκατ. Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 30 Ιουνίου 2019 αυξήθηκε σε €3.8 δις, από περίπου €2.7 δις στις 31 Μαρτίου 2019, αντικατοπτρίζοντας αύξηση €1.2 δις από την ολοκλήρωση του Helix.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €13 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €13,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019, €15,9 δισ. στις 31 Μαρτίου 2019 και €15,900 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €491 εκατ., αυξημένος κατά 20%, με τον νέο δανεισμό για το εννιάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €1,6 δισ., ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό στην Κύπρο για το εννιάμηνο 2018.

Τον Οκτώβριο 2019, ολοκληρώθηκε η πώληση της επένδυσης του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρία CNP Cyprus Insurance Holdings Limited με θετική επίδραση περίπου 30 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος, ως αποτέλεσμα απελευθέρωσης σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Τον Οκτώβριο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, μέσω του οποίου περίπου 470 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος περίπου €79 εκατ., το οποίο θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα αρνητική επίδραση ύψους περίπου 60 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά περίπου 11%, ενώ η ετήσια μεικτή εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του ετήσιου κόστους προσωπικού.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Συγκροτήματος Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι τα αποτελέσματά μας το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου για βελτίωση του ισολογισμού και ομαλοποίηση της Τράπεζάς μας.

«Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης περίπου €2.7 δις ΜΕΔ (Project Helix), με θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες το β’ τρίμηνο, η οργανική μείωση των ΜΕΔ συνεχίζει να υπερβαίνει τον στόχο μας για οργανική μείωση κατά περίπου €800 εκατ. για το 2019», αναφέρει. Αυτό, όπως είπε, αντιπροσωπεύει το δέκατο-όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.

Προσθέτει ότι η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και σημαντικά πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Ο κ. Νικολάου αναφέρει επίσης ότι η αλλαγή στο επιτοκιακό περιβάλλον στην Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία της τράπεζας.
«Για το λόγο αυτό, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στη μείωση των εξόδων μας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτούς τους τομείς αυτό το τρίμηνο», συμληρωνει.

Σημειώνει επίσης ότι δεδομένης της πλεονάζουσας ρευστότητας, τον Σεπτέμβριο 2019 η τράπεζα αποφάσισε να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ υπό μορφή TLTRO ύψους €830 εκατ. Η αποπληρωμή αναμένεται να επιφέρει εξοικονομήσεις, καθώς αυτή η χρηματοδότηση ήταν τοποθετημένη σε αρνητικά επιτόκια.

Είπε επίσης ότι η Τράπεζα, συνεχίζει τον εξορθολογισμό του αριθμού των καταστημάτων της καθώς αναμένεται να μειώσεις περαιτέρω τον αριθμό των καταστημάτων μας κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους, βελτιώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το λειτουργικό μας μοντέλο.
Αναφέρει ακόμα ότι η υιοθέτηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει δυναμική.

«Η Τράπεζα ανακτά την ισχυρή της θέση μέσω μιας πειθαρχημένης προσέγγισης για τη βελτίωση του ισολογισμού, την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων και εξορθολογισμό του κόστους, μέσω της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος κατά τη διάρκεια του έτους», ανέφερε. Ωστόσο πρόσθεσε ότι παραμένουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και παραμένουν επικεντρωμένοι στη συνέχιση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω μείωσης των εξόδων.

gallery

Και δεύτερο ματωμένο μαχαίρι στη σκηνή του άγριου εγκλήματος στη Λευκωσία… Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Ακούγονταν φωνές από το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν τα δύο πτώματα – Γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία
gallery

Μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών τα άγρια επεισόδια στη Λεμεσό… Από τη Λάρνακα η μία ομάδα αλλοδαπών (pics)

Άγνωστη ακόμα η αιτία της συμπλοκής - Ένας στο Νοσοκομείο... 2 με χειροπέδες - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού
gallery

Μαχαίρι στο χέρι του νεκρού άντρα… Σε πλήρη εξέλιξη και προς συγκεκριμένη κατεύθυνση οι έρευνες για το έγκλημα (pics-video)

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας για το άγριο φονικό στην παλιά Λευκωσία – Δύο πτώματα σε δύο διαφορετικά δωμάτια...
gallery

Και δεύτερο πτώμα στην οικία που βρέθηκε μαχαιρωμένη γυναίκα (pics)

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας αλλοδαπής γυναίκας - Σε συναγερμό η Αστυνομία

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Πάντερμπορν – Ντόρτμουντ 1-6: Ξέσπασαν οι Βεστφαλοί με σούπερ Σάντσο (vids)

Τι κι αν η Πάντερμπορν έμοιαζε να βάζει δύσκολα στην Ντόρτμουντ; Οι Βεστφαλοί ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και τελικώς επικράτησαν άνετα εκτός έδρας...

MC MEDIA NETWORK

Πάντερμπορν – Ντόρτμουντ 1-6: Ξέσπασαν οι Βεστφαλοί με σούπερ Σάντσο (vids)

Τι κι αν η Πάντερμπορν έμοιαζε να βάζει δύσκολα στην Ντόρτμουντ; Οι Βεστφαλοί ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και τελικώς επικράτησαν άνετα εκτός έδρας...

Lifestyle

Εβελίνα Παπούλια: Τα διαζύγια και η αποκάλυψη για την πρώτη νύχτα του γάμου της

«Και στους δύο γάμους συνέβη ένα γεγονός που με έκανε να πω “εγώ αυτόν δεν τον ξέρω»

Lifestyle

Advertorials