!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

26 Νοεμβρίου, 2020 Πέμπτη 00:32:03

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΚΕΔΙΠΕΣ: Μειώθηκαν οι ταμειακές εισροές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

Σε €53,0 εκατομμύρια μειώθηκαν οι ταμειακές εισροές του B’ Τριμήνου 2020 της ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι €78,0 εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο – Μείωση 32% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο επίπεδο των εισροών

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Τις χαμηλότερες ταμειακές εισροές από την έναρξη των εργασιών της, παρουσίασε η  ΚΕΔΙΠΕΣ το B’ τρίμηνο του 2020, καθώς μειώθηκαν σε €53,0 εκατομμύρια, έναντι €78,0 εκ. το  προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 32% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο επίπεδο των εισροών.

Σύμφωνα με την πρόοδο διαχείρισης του α΄ εξαμήνου του 2020, που ανακοίνωσε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €50,9 εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.578 εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020. Η τελική ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 30/06/2020 ήταν €125,8εκ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισηςο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος είπε ότι μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάκαμψη αποδίδοντας το 60% των συνολικών εισροών για το τρίμηνο και τόνισε πως «η ανάκαμψη συνεχίστηκε, με τις ταμειακές εισροές στο Γ’ τρίμηνο να αναμένονται στα υψηλότερα τριμηνιαία επίπεδα του έτους και άνω των €80 εκ., μειωμένες ωστόσο  κατά περίπου 25% από το 2019».

Σε σχέση με τον στόχο της ΚΕΔΙΠΕΣ για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40 εκ. ευρώ έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €160 εκ. ευρώ για το 2020 ή σε €280 εκ. ευρώ από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018.

Σημειώνεται ότι μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140 εκ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης αξίας, όπως σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και νομισμάτων αξίας περίπου €1,3 εκ. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 της συμφωνίας για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited στην Altamira Asset Management S.A, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι με αυτή την εξέλιξη υλοποιήθηκε η Δέσμευση 12 του Καταλόγου Δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ σημείωσε πως προχωρούν  οι  διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΔΣ είπε ότι έχει ξεκινήσει το Έργο «Λήδρα» για  την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δισεκατομμύριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισης β΄ τριμήνου της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4 εκ., ενώ οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3 εκ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του B’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.786 εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €126 εκ., ακίνητη περιουσία €648 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553 εκ.

Με την άρση των περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, ο Ιούνιος 2020 παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ιδιαίτερα ως προς τις πωλήσεις ακινήτων.

Αναφέρει επίσης, ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, αφού οι συνολικές εισροές για τους μήνες  Ιούλιο και Αύγουστο ανήλθαν στα €52,7 εκ. προδιαγράφοντας αύξηση περίπου 60% σε σχέση με τις εισροές του  Β’ τριμήνου ύψους  €53 εκ. που ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων,  αναμένεται να είναι αυξημένες, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2 εκ., μειωμένες κατά 23% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.937 εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2020 από €6.906 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, η αύξηση οφείλεται στους τόκους οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι των μειωμένων εισπράξεων και διαγραφών μέσα στο τρίμηνο. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 5,9%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 15,7%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €97,0 εκ. το B’ τρίμηνο 2020 έναντι €157,0 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.472εκ. ή 20,0% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Εισπράξεις από ενοίκια και πωλήσεις ακινήτων

Οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της Αλταμίρα Κύπρου μέχρι 30/06/2020 ανήλθαν σε €211,4 εκ. και οι σωρευτικές εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε €8,1 εκ.

Οι εισπράξεις από πωλήσεις του B’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,5 εκ. με μείωση κατά 22,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και  κατά 35,8% από το Δ’ Τρίμηνο 2019, ενώ τα ενοίκια είχαν επίσης μείωση κατά 21,4% από το προηγούμενο τρίμηνο.

ΕΣΤΙΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι η εξέλιξη του σχεδίου Εστία «δεν είναι η αναμενόμενη» και πρόσθεσε ότι «με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και ευσυνείδητων δανειοληπτών, αλλά και των ευθυνών μας προς τον Κύπριο φορολογούμενο εξετάζουμε νέες λύσεις».

«Η επανέναρξη των εκποιήσεων από 1 η Σεπτεμβρίου 2020, όπως και η ανάγκη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να στηρίζουν το έργο μας, θα συνδράμουν θετικά στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού έχουν υποβληθεί 3.071 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.801 λογαριασμούς και ποσό €887 εκ.

Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.521 που αντιστοιχούν σε 1.858 λογαριασμούς και ποσό €416 εκ., ενώ οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούν σε 550 λογαριασμούς και ποσό €113 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σε €53,0 εκατομμύρια μειώθηκαν οι ταμειακές εισροές του B’ Τριμήνου 2020 της ΚΕΔΙΠΕΣ, έναντι €78,0 εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο – Μείωση 32% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο επίπεδο των εισροών

Τις χαμηλότερες ταμειακές εισροές από την έναρξη των εργασιών της, παρουσίασε η  ΚΕΔΙΠΕΣ το B’ τρίμηνο του 2020, καθώς μειώθηκαν σε €53,0 εκατομμύρια, έναντι €78,0 εκ. το  προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 32% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο επίπεδο των εισροών.

Σύμφωνα με την πρόοδο διαχείρισης του α΄ εξαμήνου του 2020, που ανακοίνωσε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €50,9 εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.578 εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020. Η τελική ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 30/06/2020 ήταν €125,8εκ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισηςο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος είπε ότι μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάκαμψη αποδίδοντας το 60% των συνολικών εισροών για το τρίμηνο και τόνισε πως «η ανάκαμψη συνεχίστηκε, με τις ταμειακές εισροές στο Γ’ τρίμηνο να αναμένονται στα υψηλότερα τριμηνιαία επίπεδα του έτους και άνω των €80 εκ., μειωμένες ωστόσο  κατά περίπου 25% από το 2019».

Σε σχέση με τον στόχο της ΚΕΔΙΠΕΣ για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40 εκ. ευρώ έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €160 εκ. ευρώ για το 2020 ή σε €280 εκ. ευρώ από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018.

Σημειώνεται ότι μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140 εκ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης αξίας, όπως σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και νομισμάτων αξίας περίπου €1,3 εκ. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 της συμφωνίας για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited στην Altamira Asset Management S.A, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι με αυτή την εξέλιξη υλοποιήθηκε η Δέσμευση 12 του Καταλόγου Δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ σημείωσε πως προχωρούν  οι  διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΔΣ είπε ότι έχει ξεκινήσει το Έργο «Λήδρα» για  την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δισεκατομμύριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισης β΄ τριμήνου της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4 εκ., ενώ οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3 εκ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του B’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.786 εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €126 εκ., ακίνητη περιουσία €648 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553 εκ.

Με την άρση των περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, ο Ιούνιος 2020 παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ιδιαίτερα ως προς τις πωλήσεις ακινήτων.

Αναφέρει επίσης, ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, αφού οι συνολικές εισροές για τους μήνες  Ιούλιο και Αύγουστο ανήλθαν στα €52,7 εκ. προδιαγράφοντας αύξηση περίπου 60% σε σχέση με τις εισροές του  Β’ τριμήνου ύψους  €53 εκ. που ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Επιπλέον, σημειώνει ότι οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων,  αναμένεται να είναι αυξημένες, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2 εκ., μειωμένες κατά 23% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.937 εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2020 από €6.906 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, η αύξηση οφείλεται στους τόκους οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι των μειωμένων εισπράξεων και διαγραφών μέσα στο τρίμηνο. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 5,9%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 15,7%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €97,0 εκ. το B’ τρίμηνο 2020 έναντι €157,0 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.472εκ. ή 20,0% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Εισπράξεις από ενοίκια και πωλήσεις ακινήτων

Οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της Αλταμίρα Κύπρου μέχρι 30/06/2020 ανήλθαν σε €211,4 εκ. και οι σωρευτικές εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε €8,1 εκ.

Οι εισπράξεις από πωλήσεις του B’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,5 εκ. με μείωση κατά 22,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και  κατά 35,8% από το Δ’ Τρίμηνο 2019, ενώ τα ενοίκια είχαν επίσης μείωση κατά 21,4% από το προηγούμενο τρίμηνο.

ΕΣΤΙΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι η εξέλιξη του σχεδίου Εστία «δεν είναι η αναμενόμενη» και πρόσθεσε ότι «με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και ευσυνείδητων δανειοληπτών, αλλά και των ευθυνών μας προς τον Κύπριο φορολογούμενο εξετάζουμε νέες λύσεις».

«Η επανέναρξη των εκποιήσεων από 1 η Σεπτεμβρίου 2020, όπως και η ανάγκη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να στηρίζουν το έργο μας, θα συνδράμουν θετικά στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού έχουν υποβληθεί 3.071 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.801 λογαριασμούς και ποσό €887 εκ.

Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.521 που αντιστοιχούν σε 1.858 λογαριασμούς και ποσό €416 εκ., ενώ οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούν σε 550 λογαριασμούς και ποσό €113 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

MC MEDIA NETWORK

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials