MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 7, 2019 Σάββατο 11:52:17

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Καδής: Πέραν των €540 εκατ. στους αγρότες στο τέλος της περιόδου 2014-2020

Πέραν των €540 εκατ. στους αγρότες στο τέλος της περιόδου 2014-2020 αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής – Σχαιρετισμό του στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας

Με το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο συνολικά πέραν των 530 εκ. ευρώ, αφού η Κυβέρνηση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό του στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι μέσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων που τα παράγουν, θέματα που θα απασχολήσουν και το σημερινό Συνέδριο. «Προς επίτευξη αυτών των στόχων», είπε, «θέτουμε σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Παράλληλα, είπε, το Υπουργείο επεκτείνει τις δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του αγροτικού μας τομέα, ώστε ο Κύπριος αγρότης να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Μεταξύ άλλων, όπως είπε, προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων που λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή, όπως και νομοσχέδιο που θα συμβάλει στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών προς όφελος των αγροτών.

Σημαντικό επίσης εγχείρημα, πρόσθεσε, είναι και η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, ένα πρόβλημα που απασχολούσε έντονα τον αγροτικό κόσμο και το οποίο απαιτούσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Συμπλήρωσε ότι μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθετείται αναθεωρημένη στρατηγική για ολιστική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, με λήψη μέτρων που οδηγούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απεξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες, με αναμενόμενα συνεπακόλουθα οφέλη για τον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας.

Επίσης, είπε ο Υπουργός, δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

«Με ειδικό νομοσχέδιο που ετοιμάσαμε, επιδιώκουμε να διακρίνονται τα αγροτικά μας προϊόντα για την ταυτότητα και τη μοναδικότητά τους και να προωθούνται τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στην τουριστική βιομηχανία του τόπου μας», ανέφερε.

Είπε ακόμα ότι η συμβολή των κυπριακών αγροτικών προϊόντων στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, είναι καθοριστικής σημασίας. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για ανάπτυξη συνεργασίας για την ανάδειξη, την πιστοποίηση και κατοχύρωση μιας σειράς από τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούν πιο εύκολα να αξιοποιηθούν και στην τουριστική βιομηχανία, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της στρατηγικής γαστρονομίας στον τόπο.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι για τη διατήρηση της δυναμικής προόδου της γεωργικής δραστηριότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήγησε, προτείνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και τη μετάβαση από ένα σύστημα συμμόρφωσης σε κανόνες, σε ένα σύστημα αποτίμησης επιδόσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, είπε, είναι οι πτυχές που συνδέονται με την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον.

«Εμείς στηρίζουμε την προοπτική αυτή, με ανάλογη όμως οικονομική στήριξη των αγροτών μας. Στηρίζουμε επίσης τη διατήρηση του ύψους του Προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα με αυτά της παρούσας προγραμματικής περιόδου. Συμμετέχουμε ενεργά στις διάφορες συναντήσεις και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια για διαμόρφωση μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος», σημείωσε.

Τόνισε τέλος ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα της Κύπρου και το Υπουργείο προχωρεί με τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Πέραν των €540 εκατ. στους αγρότες στο τέλος της περιόδου 2014-2020 αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής – Σχαιρετισμό του στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας

Με το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο συνολικά πέραν των 530 εκ. ευρώ, αφού η Κυβέρνηση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό του στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γεωργίας.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι μέσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων που τα παράγουν, θέματα που θα απασχολήσουν και το σημερινό Συνέδριο. «Προς επίτευξη αυτών των στόχων», είπε, «θέτουμε σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Παράλληλα, είπε, το Υπουργείο επεκτείνει τις δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του αγροτικού μας τομέα, ώστε ο Κύπριος αγρότης να αποκομίζει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια. Μεταξύ άλλων, όπως είπε, προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων που λειτουργούν εις βάρος του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή, όπως και νομοσχέδιο που θα συμβάλει στην βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών προς όφελος των αγροτών.

Σημαντικό επίσης εγχείρημα, πρόσθεσε, είναι και η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, ένα πρόβλημα που απασχολούσε έντονα τον αγροτικό κόσμο και το οποίο απαιτούσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Συμπλήρωσε ότι μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υιοθετείται αναθεωρημένη στρατηγική για ολιστική αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος, με λήψη μέτρων που οδηγούν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απεξάρτηση από τις κλιματικές συνθήκες, με αναμενόμενα συνεπακόλουθα οφέλη για τον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας.

Επίσης, είπε ο Υπουργός, δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

«Με ειδικό νομοσχέδιο που ετοιμάσαμε, επιδιώκουμε να διακρίνονται τα αγροτικά μας προϊόντα για την ταυτότητα και τη μοναδικότητά τους και να προωθούνται τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στην τουριστική βιομηχανία του τόπου μας», ανέφερε.

Είπε ακόμα ότι η συμβολή των κυπριακών αγροτικών προϊόντων στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, είναι καθοριστικής σημασίας. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για ανάπτυξη συνεργασίας για την ανάδειξη, την πιστοποίηση και κατοχύρωση μιας σειράς από τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούν πιο εύκολα να αξιοποιηθούν και στην τουριστική βιομηχανία, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της στρατηγικής γαστρονομίας στον τόπο.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι για τη διατήρηση της δυναμικής προόδου της γεωργικής δραστηριότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήγησε, προτείνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και τη μετάβαση από ένα σύστημα συμμόρφωσης σε κανόνες, σε ένα σύστημα αποτίμησης επιδόσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, είπε, είναι οι πτυχές που συνδέονται με την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον.

«Εμείς στηρίζουμε την προοπτική αυτή, με ανάλογη όμως οικονομική στήριξη των αγροτών μας. Στηρίζουμε επίσης τη διατήρηση του ύψους του Προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027 στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα με αυτά της παρούσας προγραμματικής περιόδου. Συμμετέχουμε ενεργά στις διάφορες συναντήσεις και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια για διαμόρφωση μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε κράτος μέλος», σημείωσε.

Τόνισε τέλος ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα της Κύπρου και το Υπουργείο προχωρεί με τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον.

Top Stories

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Διαβάστε Επίσης

Μεθυσμένη οδηγός με… συνεπιβάτες ανήλικα παιδιά στη Λάρνακα! Οδηγούσε με πενταπλάσιο ποσοστό αλκοόλης

Δεν αντιλήφθηκε ότι το προπορευόμενο όχημα σταμάτησε λόγω κίνησης και προσέκρουσε σε αυτό

Του έβαλαν πρόστιμο και βαθμούς ποινής για ταχύτητα 8 μήνες πριν αλλά… δεν έβαλε μυαλό ο οδηγός του τζιπ

Σε απευθείας δίκη για ανθρωποκτονία ο οδηγός που παρέσυρε στον θάνατο τον 27χρονο Παναγιώτη

ΗΧΗΤΙΚΟ: Φωνές για εξευτελιστικές προσαγωγές οπαδών της Ομόνοιας. «Εισέβαλαν στη δουλειά του…»

Συνέχεια στο σάλο που προκλήθηκε με φόντο τις λάθος συλλήψεις οπαδών της Ομόνοιας. Ο δικηγόρος υπόπτων στη #Cyprus Times για το πως θα απαντήσουν οι συλληφθέντες

Μητέρα Βαγγέλη Γιακουμάκη: Δεν επέλεξε το παιδί μας να «φύγει». Να πληρώσουν όσοι του έκαναν κακό

Μια μέρα μετά την αθώωση του πατέρα του άτυχου φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων

Άλογο αρνείται να ξεκινήσει την ημέρα του αν δεν… πιει πρώτα ένα φλυτζάνι τσάι (video)

Όπως άλλοι δεν μπορούν χωρίς καφέ, έτσι και το συγκεκριμένο άλογο θέλει το τσάι του

Αυτοκίνητο «φάντασμα» εμφανίζεται από το πουθενά και τρακάρει με διερχόμενο όχημα (video)

Κάμερες ασφαλείας ενός αυτοκινητόδρομου κατέγραψαν μια παράξενη σύγκρουση αυτοκινήτων

MC MEDIA NETWORK

Θέλετε να τον αγοράσετε; ΤΟΣΑ πρέπει να δώσετε…

Η Ανόρθωση δεν βλέπει μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Και για αυτό στην ομάδα της Αμμοχώστου προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του συμβολαίου του...

MC MEDIA NETWORK

Θέλετε να τον αγοράσετε; ΤΟΣΑ πρέπει να δώσετε…

Η Ανόρθωση δεν βλέπει μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Και για αυτό στην ομάδα της Αμμοχώστου προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του συμβολαίου του...

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials