MC MEDIA NETWORK

Οκτώβριος 17, 2019 Πέμπτη 04:14:59

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Folli Follie: Αντιδικίες, καθυστερήσεις και αβεβαιότητα

Ζητούμενο είναι εάν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία ορίστηκε η εξ αναβολής (της 10ης Σεπτεμβρίου) α’ έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, η εταιρεία θα έχει εξασφαλίσει κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της -σε νέο πλαίσιο που θα ενσωματώνει ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους-, βασική προϋπόθεση για τη διάσωσή της.

Η ελληνική εταιρεία, της οποίας η εμπορική δραστηριότητα έχει συρρικνωθεί, ως αποτέλεσμα πρωτίστως της απώλειας των αντιπροσωπειών που διατηρούσε και δευτερευόντως της περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής νέων προϊόντων για τα ιδιόκτητα σήματα Folli Follie και Links of London, δεν έχει βρει κοινό τόπο με τους ομολογιούχους πιστωτές της.

Ως γνωστόν εξασφαλίσεις περίπου 90 εκατ. ευρώ αφορούν κατά βάση ακίνητα που σε μεγάλο βαθμό είναι δεσμευμένα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από την άλλη μεριά, το ποσοστό μετοχών που εξακολουθεί να κατέχει η Folli Follie στην Dufry, ένα άμεσα ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο (αξίας μέχρι 80 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας) το οποίο η εταιρεία προόριζε για «μαξιλάρι» ρευστότητας στη νέα εταιρεία OpsCo, αποτελεί πεδίο έντονης διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αντιδικία

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις και την πρόσφατη έκθεση της PwC, κατέχει 804.728 μετοχές της Dufry AG υπό μεσεγγύηση, εκ των οποίων οι 603.543 αποτελούν αντικείμενο μιας εν εξελίξει αντιδικίας με την Dufry AG, στην οποία η Folli Follie πώλησε το 2012 το 51% των μετοχών που κατείχε στα ΚΑΕ ΦΦΓΚΡΠ (Hellenic Duty Free Shops). Σε επίπεδο ομίλου, σαν διαθέσιμο προς πώληση παρουσιάζεται και το «Collar & Booster Hedge Instrument», το οποίο αποτελείται από τις μετοχές της Dufry που κατέχει η θυγατρική Strenaby, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης επί των εν λόγω μετοχών.

Οι μετοχές αυτές τις Dufry είχαν αποκτηθεί με δάνειο που έλαβε η θυγατρική από τράπεζα του εξωτερικού, το οποίο αποπληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από το προϊόν της εκποίησης των μετοχών που κατείχε η Strenaby. Την ίδια περίοδο έληξαν και τα δικαιώματα προαίρεσης. Η Folli Follie, η οποία το 2018 εισέπραξε από μερίσματα μετοχών της Dufry 3,92 εκατ. ευρώ και επιπλέον 2,85 εκατ. ευρώ το 2019, βρίσκεται σε διαιτησία με την Dufry AG για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας. Διατείνεται δε ότι δεν έχει προβεί σε αναγνώριση της τυχόν υποχρέωσης, λόγω της αδυναμίας να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση.

Η PwC, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική,  κατά τον λογιστικό έλεγχο της χρήσης 2017 δεν κατάφερε να λάβει ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Folli Follie που χειρίζεται την υπόθεση της διαιτησίας και δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης προς την Dufry AG.

Η υπόθεση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο προσεχές διάστημα, επηρεάζοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους. Οι εξελίξεις αυτές πιθανότατα δεν θα προηγηθούν της 11ης Οκτωβρίου, που ορίστηκε ως νέα ημερομηνία για διεξαγωγή της αναβληθείσας τακτικής γενικής συνέλευσης, της 3ης Οκτωβρίου που είχε ως βασικό θέμα την εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την οικονομική χρήση 2018, όπου προκρίνεται η PwC, ως πρόταση της διοίκησης.

 

Ζητούμενο είναι εάν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία ορίστηκε η εξ αναβολής (της 10ης Σεπτεμβρίου) α’ έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Folli Follie, η εταιρεία θα έχει εξασφαλίσει κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της -σε νέο πλαίσιο που θα ενσωματώνει ορισμένες από τις διεκδικήσεις τους-, βασική προϋπόθεση για τη διάσωσή της.

Η ελληνική εταιρεία, της οποίας η εμπορική δραστηριότητα έχει συρρικνωθεί, ως αποτέλεσμα πρωτίστως της απώλειας των αντιπροσωπειών που διατηρούσε και δευτερευόντως της περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής νέων προϊόντων για τα ιδιόκτητα σήματα Folli Follie και Links of London, δεν έχει βρει κοινό τόπο με τους ομολογιούχους πιστωτές της.

Ως γνωστόν εξασφαλίσεις περίπου 90 εκατ. ευρώ αφορούν κατά βάση ακίνητα που σε μεγάλο βαθμό είναι δεσμευμένα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από την άλλη μεριά, το ποσοστό μετοχών που εξακολουθεί να κατέχει η Folli Follie στην Dufry, ένα άμεσα ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο (αξίας μέχρι 80 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας) το οποίο η εταιρεία προόριζε για «μαξιλάρι» ρευστότητας στη νέα εταιρεία OpsCo, αποτελεί πεδίο έντονης διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αντιδικία

Η εταιρεία, σύμφωνα με τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις και την πρόσφατη έκθεση της PwC, κατέχει 804.728 μετοχές της Dufry AG υπό μεσεγγύηση, εκ των οποίων οι 603.543 αποτελούν αντικείμενο μιας εν εξελίξει αντιδικίας με την Dufry AG, στην οποία η Folli Follie πώλησε το 2012 το 51% των μετοχών που κατείχε στα ΚΑΕ ΦΦΓΚΡΠ (Hellenic Duty Free Shops). Σε επίπεδο ομίλου, σαν διαθέσιμο προς πώληση παρουσιάζεται και το «Collar & Booster Hedge Instrument», το οποίο αποτελείται από τις μετοχές της Dufry που κατέχει η θυγατρική Strenaby, μαζί με δικαιώματα προαίρεσης επί των εν λόγω μετοχών.

Οι μετοχές αυτές τις Dufry είχαν αποκτηθεί με δάνειο που έλαβε η θυγατρική από τράπεζα του εξωτερικού, το οποίο αποπληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 από το προϊόν της εκποίησης των μετοχών που κατείχε η Strenaby. Την ίδια περίοδο έληξαν και τα δικαιώματα προαίρεσης. Η Folli Follie, η οποία το 2018 εισέπραξε από μερίσματα μετοχών της Dufry 3,92 εκατ. ευρώ και επιπλέον 2,85 εκατ. ευρώ το 2019, βρίσκεται σε διαιτησία με την Dufry AG για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας. Διατείνεται δε ότι δεν έχει προβεί σε αναγνώριση της τυχόν υποχρέωσης, λόγω της αδυναμίας να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση.

Η PwC, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική,  κατά τον λογιστικό έλεγχο της χρήσης 2017 δεν κατάφερε να λάβει ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Folli Follie που χειρίζεται την υπόθεση της διαιτησίας και δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης προς την Dufry AG.

Η υπόθεση πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο προσεχές διάστημα, επηρεάζοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους. Οι εξελίξεις αυτές πιθανότατα δεν θα προηγηθούν της 11ης Οκτωβρίου, που ορίστηκε ως νέα ημερομηνία για διεξαγωγή της αναβληθείσας τακτικής γενικής συνέλευσης, της 3ης Οκτωβρίου που είχε ως βασικό θέμα την εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την οικονομική χρήση 2018, όπου προκρίνεται η PwC, ως πρόταση της διοίκησης.

 

Top Stories

Λαμβάνουν καταθέσεις… συγκεντρώνουν στοιχεία. Υπολογίζουν μεγαλύτερο το ποσόν που πληρώθηκε για στέγαση αστέγων

Εντατικές έρευνες με χρονικό ορόσημο την Παρασκευή... Πολλά τα πρόσωπα που πέρασαν την πόρτα του ΤΑΕ Λεμεσού
gallery

Μη φοβάστε! Είναι τα νέα παγκάκια στην Πλατεία Ελευθερίας! Από κανό μέχρι πύραυλοι… (pics)

Τοποθετήθηκαν τα πρώτα και συνεχίζεται η διαδικασία. Ρεσιτάλ... τρολαρίσματος!

Η καταγγελία 15χρονου άνοιξε το δρόμο για την πρωτοφανή υπόθεση παραγωγής παιδικού πορνογραφικού υλικού στη Λεμεσό

Σοκάρει η δράση του 42χρονου... Έβαζε ανήλικα αγόρια να ποζάρουν σε άσεμνες στάσεις... Υπό 8ήμερη κράτηση

Διενέργεια νεκροτομής για το αγοράκι που πνίγηκε σε παιδικό σταθμό στην Αθήνα

«Διασωληνώθηκε και μετά από 20΄ καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ανέκτησε αυτόματη κυκλοφορία»

«Παγώνουν» οι Κούρδοι της Συρίας τις επιχειρήσεις τους κατά του ISIS

Οι υπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, θα περιοριστούν σε αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Ο διοικητής των υπό τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων...

Διενέργεια νεκροτομής για το αγοράκι που πνίγηκε σε παιδικό σταθμό στην Αθήνα

«Διασωληνώθηκε και μετά από 20΄ καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ανέκτησε αυτόματη κυκλοφορία»

«Παγώνουν» οι Κούρδοι της Συρίας τις επιχειρήσεις τους κατά του ISIS

Οι υπό τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, θα περιοριστούν σε αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Ο διοικητής των υπό τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων...

MC MEDIA NETWORK

Πιθανή η αλλαγή ημερομηνίας στο Clasico

Εξαιτίας του πολιτικού αναβρασμού στη Βαρκελώνη, οι Αρχές πρότειναν αλλαγή έδρας, αλλά Μπάρτσα και Ρεάλ αρνήθηκαν και τώρα εξετάζεται το σενάριο να παίξουν 18...

MC MEDIA NETWORK

Πιθανή η αλλαγή ημερομηνίας στο Clasico

Εξαιτίας του πολιτικού αναβρασμού στη Βαρκελώνη, οι Αρχές πρότειναν αλλαγή έδρας, αλλά Μπάρτσα και Ρεάλ αρνήθηκαν και τώρα εξετάζεται το σενάριο να παίξουν 18...

Lifestyle

Lifestyle

Πιθανή η αλλαγή ημερομηνίας στο Clasico

Εξαιτίας του πολιτικού αναβρασμού στη Βαρκελώνη, οι Αρχές πρότειναν αλλαγή έδρας, αλλά Μπάρτσα και Ρεάλ αρνήθηκαν και τώρα εξετάζεται το σενάριο να παίξουν 18...

Πιθανή η αλλαγή ημερομηνίας στο Clasico

Εξαιτίας του πολιτικού αναβρασμού στη Βαρκελώνη, οι Αρχές πρότειναν αλλαγή έδρας, αλλά Μπάρτσα και Ρεάλ αρνήθηκαν και τώρα εξετάζεται το σενάριο να παίξουν 18...

Σε φουλ ρυθμούς μπήκαν Γιούστε και Ενσούε

Eνημέρωση από τον Απόλλωνα: Με τον Έκτορ Γιούστε και τον Εμίλιο Ενσούε να προπονούνται σε φουλ ρυθμούς ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Τετάρτης (16/10) για...

Advertorials