!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 26, 2021 Tuesday 14:47:31

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ευκαιρία και πρόκληση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το υπό εκπόνηση και επεξεργασία Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), μέσω του οποίου η Κύπρος θα  αντλήσει τα περίπου 1,3 δις ευρώ που δικαιούται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης (Next Generation EU) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επούλωση των πληγών που άνοιξε στην οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού.

Της Νικολέττας Λιβέρα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ο προϋπολογισμός του 2021 που καταψηφίστηκε περιελάβανε δαπάνες 634 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΣΑΑ, στη βάση των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών.

H δύναμη πυρός από την Ευρώπη ανέρχεται σε 2,548 δις, ευρώ αν προστεθεί η χρηματοδότηση από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Συνολικά, η Κύπρος για την περίοδο 2021-27 θα λάβει:

-Από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής: 851 εκατ. ευρώ

-Από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 968 εκατ. ευρώ

-Από το REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης): 148 εκατ. ευρώ

-Από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 92 εκατ. ευρώ

-Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων: 325 εκατ. ευρώ

-Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 164 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση του ΕΣΑΑ θα ξεκινήσει σχεδόν άμεσα καθώς το 70% των χορηγιών θα πρέπει να δεσμευτεί κατά τα έτη 2021-2022 και το υπόλοιπο 30% μέχρι το 2023.

Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα κράτη μέλη με την έγκριση των εθνικών σχεδίων τους να λάβουν προκαταβολή 13% του συνολικού ποσού που τους έχει κατανεμηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση των έργων για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η ίδια συμφωνία προβλέπει ότι τουλάχιστον το 37% των δαπανών κάθε εθνικού σχεδίου ανάκαμψης θα πρέπει να στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα, ενώ τουλάχιστον το 20% των δαπανών θα χρηματοδοτούν έργα ψηφιακής μετάβασης.

Οι όροι

Η άντληση των πόρων για την υλοποίηση του Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα γίνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις και το κυριότερο δεν πρόκειται για δωρεάν χρήμα. Η συνεισφορά της Κύπρου προς τη ΕΕ αυξάνεται κατά 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ανάκαμψης.

Ο κυπριακός φάκελος του ΕΣΑΑ πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη Απριλίου. Δίπλα στις προτεινόμενες δράσεις και έργα θα πρέπει να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις η υλοποίηση των οποίων θα είναι προαπαιτούμενο για τις εκταμιεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής ώστε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις διαφορετικά η Κύπρος κινδυνεύει να χάσει σημαντικά κονδύλια.

Η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι αυτονόητη γιατί οι μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από τη χώρα εκκρεμούν από την περίοδο του Μνημονίου. Μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στις  Ανά Χώρα Συστάσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης.

Οι συστάσεις του 2020 ζητούν από την Κύπρο:

-Να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία της Covid-19, να στηρίξει την οικονομία και την ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει δημοσιονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων.

-Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του συστήματος υγείας να προσφέρει ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, βελτιώνοντας μεταξύ άλλων τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

-Να εξασφαλίσει επαρκή αναπλήρωση εισοδήματος και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. Να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, να προωθήσει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και να βελτιώσει τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

-Να εξασφαλίσει επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ρευστότητα, ιδίως για τις ΜμΕ. Να επισπεύσει τα ώριμα δημόσια επενδυτικά έργα και να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις για να ενθαρρύνει την οικονομική ανάκαμψη. Να επικεντρώσει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στις βιώσιμες μεταφορές, στην ψηφιοποίηση, στην έρευνα και στην καινοτομία.

-Να εντείνει τη δράση προς αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών του φορολογικού συστήματος που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του δημόσιου τομέα.

Η πρόκληση για κυβέρνηση και κόμματα είναι μεγάλη καθώς όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποτελούν μέρος του ΕΣΑΑ. Κάποιες μεταρρυθμίσεις είναι εύκολες και αυτονόητες, όπως η ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του δημόσιου τομέα και άλλες πιο δύσκολες, ως προς την επίτευξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης σε μια προεκλογική χρονιά, όπως η εισαγωγή ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Το υπό εκπόνηση και επεξεργασία Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), μέσω του οποίου η Κύπρος θα  αντλήσει τα περίπου 1,3 δις ευρώ που δικαιούται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης (Next Generation EU) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επούλωση των πληγών που άνοιξε στην οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού.

Της Νικολέττας Λιβέρα

Ο προϋπολογισμός του 2021 που καταψηφίστηκε περιελάβανε δαπάνες 634 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΣΑΑ, στη βάση των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών.

H δύναμη πυρός από την Ευρώπη ανέρχεται σε 2,548 δις, ευρώ αν προστεθεί η χρηματοδότηση από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Συνολικά, η Κύπρος για την περίοδο 2021-27 θα λάβει:

-Από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής: 851 εκατ. ευρώ

-Από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 968 εκατ. ευρώ

-Από το REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης): 148 εκατ. ευρώ

-Από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 92 εκατ. ευρώ

-Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων: 325 εκατ. ευρώ

-Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 164 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση του ΕΣΑΑ θα ξεκινήσει σχεδόν άμεσα καθώς το 70% των χορηγιών θα πρέπει να δεσμευτεί κατά τα έτη 2021-2022 και το υπόλοιπο 30% μέχρι το 2023.

Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα κράτη μέλη με την έγκριση των εθνικών σχεδίων τους να λάβουν προκαταβολή 13% του συνολικού ποσού που τους έχει κατανεμηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση των έργων για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η ίδια συμφωνία προβλέπει ότι τουλάχιστον το 37% των δαπανών κάθε εθνικού σχεδίου ανάκαμψης θα πρέπει να στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα, ενώ τουλάχιστον το 20% των δαπανών θα χρηματοδοτούν έργα ψηφιακής μετάβασης.

Οι όροι

Η άντληση των πόρων για την υλοποίηση του Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν θα γίνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις και το κυριότερο δεν πρόκειται για δωρεάν χρήμα. Η συνεισφορά της Κύπρου προς τη ΕΕ αυξάνεται κατά 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ανάκαμψης.

Ο κυπριακός φάκελος του ΕΣΑΑ πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη Απριλίου. Δίπλα στις προτεινόμενες δράσεις και έργα θα πρέπει να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις η υλοποίηση των οποίων θα είναι προαπαιτούμενο για τις εκταμιεύσεις. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής ώστε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις διαφορετικά η Κύπρος κινδυνεύει να χάσει σημαντικά κονδύλια.

Η επίτευξη συναίνεσης δεν είναι αυτονόητη γιατί οι μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από τη χώρα εκκρεμούν από την περίοδο του Μνημονίου. Μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται στις  Ανά Χώρα Συστάσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης.

Οι συστάσεις του 2020 ζητούν από την Κύπρο:

-Να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία της Covid-19, να στηρίξει την οικονομία και την ανάκαμψη που θα ακολουθήσει. Όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει δημοσιονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, με παράλληλη ενίσχυση των επενδύσεων.

-Να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα του συστήματος υγείας να προσφέρει ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, βελτιώνοντας μεταξύ άλλων τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

-Να εξασφαλίσει επαρκή αναπλήρωση εισοδήματος και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. Να ενισχύσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, να προωθήσει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και να βελτιώσει τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

-Να εξασφαλίσει επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ρευστότητα, ιδίως για τις ΜμΕ. Να επισπεύσει τα ώριμα δημόσια επενδυτικά έργα και να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις για να ενθαρρύνει την οικονομική ανάκαμψη. Να επικεντρώσει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στις βιώσιμες μεταφορές, στην ψηφιοποίηση, στην έρευνα και στην καινοτομία.

-Να εντείνει τη δράση προς αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών του φορολογικού συστήματος που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του δημόσιου τομέα.

Η πρόκληση για κυβέρνηση και κόμματα είναι μεγάλη καθώς όλα τα παραπάνω θα πρέπει να αποτελούν μέρος του ΕΣΑΑ. Κάποιες μεταρρυθμίσεις είναι εύκολες και αυτονόητες, όπως η ψηφιοποίηση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και του δημόσιου τομέα και άλλες πιο δύσκολες, ως προς την επίτευξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης σε μια προεκλογική χρονιά, όπως η εισαγωγή ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Εξετάσεις εγγράφων-καταθέσεις για σεξουαλική παρενόχληση Ελευθερίου. Εν αναμονή κατάθεσης από τον παράγοντα

Συνέχεια με τη λήψη καταθέσεων στις έρευνες για τις καταγγελίες της Άντρης Ελευθερίου - Μελετούν τα έγγραφα που παραλήφθηκαν οι ανακριτές

«Πράσινο φως» Δικαστηρίου Λεμεσού για μεταφορά οστού του άτυχου Θανάση στην Αθήνα για εξετάσεις

Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστραφεί εντός τριών μηνών το οστό

MC MEDIA NETWORK

Παίζει και αυτό το σενάριο με Ασάντε-Τσέποβιτς

Στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, η Ομόνοια στερήθηκε τις υπηρεσίες του Ερνέστ Ασάντε, με τον Τσέποβιτς να παίρνει φανέλα βασικού και να σκοράρει στο...

Haute Couture Week: Τα shows των Dior, Giambattista Valli, Iris van Herpen και Schiaparelli

Εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής ραπτικής Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής για την Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2021 πραγματοποιείται σε ψηφιακή πλατφόρμα από τη Δευτέρα 25 έως την Πέμπτη 28...

Συγκινεί πρώην παίκτης του Survivor: «Αλλά να ξέρεις την δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει ποτέ κανείς…» (pic)

Το συγκινητικό ποστ του πρώην παίκτη του Survivor 3 Τα γενέθλια της έχει σήμερα η αδελφή του γνωστου Κύπριου personal trainer και πρώην παίκτη του...

MC MEDIA NETWORK

Παίζει και αυτό το σενάριο με Ασάντε-Τσέποβιτς

Στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, η Ομόνοια στερήθηκε τις υπηρεσίες του Ερνέστ Ασάντε, με τον Τσέποβιτς να παίρνει φανέλα βασικού και να σκοράρει στο...

Haute Couture Week: Τα shows των Dior, Giambattista Valli, Iris van Herpen και Schiaparelli

Εντυπωσιακές δημιουργίες υψηλής ραπτικής Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής για την Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2021 πραγματοποιείται σε ψηφιακή πλατφόρμα από τη Δευτέρα 25 έως την Πέμπτη 28...

Συγκινεί πρώην παίκτης του Survivor: «Αλλά να ξέρεις την δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει ποτέ κανείς…» (pic)

Το συγκινητικό ποστ του πρώην παίκτη του Survivor 3 Τα γενέθλια της έχει σήμερα η αδελφή του γνωστου Κύπριου personal trainer και πρώην παίκτη του...

Lifestyle

Δεν θα ξεπεραστεί ο κορωνοϊός με την κολχικίνη, ξεκαθαρίζει ο Δρ. Πέτρου

Όσο ο ιός κυκλοφορεί και μεταδίδεται θα υπάρχουν μεταλλάξεις, σημειώνει

Lifestyle

Παίζει και αυτό το σενάριο με Ασάντε-Τσέποβιτς

Στο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, η Ομόνοια στερήθηκε τις υπηρεσίες του Ερνέστ Ασάντε, με τον Τσέποβιτς να παίρνει φανέλα βασικού και να σκοράρει στο...

Δεν είναι σίγουρο

Στην Ομόνοια αναζητάνε έναν παίχτη που θα κάνει τη διαφορά στα άκρα της επίθεσης. Αν δεν τον βρουν όμως, δεν αποκλείεται όπως η Ομόνοια δεν...

Advertorials