!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

27 Νοεμβρίου, 2020 Παρασκευή 04:27:28

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ελεγκτική Υπηρεσία: Μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να δημοσιευτούν οι δαπάνες των 9 πολιτικών κομμάτων για τις Προεδρικές του 2018

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον έλεγχο των εξόδων των υποψηφίων Προέδρων στις προεδρικές εκλογές του 2018

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σε σχέση με τη σημερινή ανακοίνωση της Συμμαχίας Πολιτών, ενημερώνουμε ότι οι Εκθέσεις Ελέγχου για τις Προεδρικές εκλογές του 2018, που αφορούν στις δηλώσεις δαπανών των εννέα υποψηφίων και στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των εννέα πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές, αναμένεται να δημοσιευτούν στα μέσα Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι οι τελικές επιστολές της Υπηρεσίας με τα ευρήματα και συμπεράσματα ελέγχου έχουν ετοιμαστεί και θα σταλούν σε όλους τους υποψηφίους και κόμματα ταυτόχρονα για τα τελικά τους σχόλια εντός της επόμενης βδομάδας.

Όσον αφορά στη διενέργεια του ελέγχου τηρήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία που ακολουθεί η Υπηρεσία στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου. Οι ασάφειες όμως της νομοθεσίας δημιούργησαν προβλήματα στον έλεγχο της εφαρμογής της, τόσο από τα κόμματα, τους υποψηφίους αλλά και κατά τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε τις ασάφειες της νομοθεσίας και αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία για γνωματεύσεις στις 16.11.2017, 28.12.2017 και 2.10.2019. Οι σχετικές γνωματεύσεις λήφθηκαν στις 11.12.2017, 11.1.2018 και 16.12.2019, αντίστοιχα, και διαβιβάστηκαν με επιστολές στα πολιτικά κόμματα για ενημέρωση.

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε, ανταλλάχθηκε αλληλογραφία με τον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, τους υποψηφίους/ εκλογικούς αντιπροσώπους και τα πολιτικά κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές, για διευκρινήσεις και υποβολή πρόσθετης πληροφόρησης και εγγράφων απαραίτητων για τη διενέργεια του ελέγχου.

Συναφώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία στις 26.5.2020 απέστειλε επιστολή σε όλους τους Αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων με την οποία ζητήθηκαν ρητές διαβεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσον παραχώρησαν στον υποψήφιο που έχουν υποστηρίξει το ποσό της κρατικής χορηγίας που έχουν λάβει, αν ο υποψήφιος επέστρεψε σε αυτούς τυχόν αδαπάνητο ποσό από την κρατική χορηγία που του παραχώρησαν και αν τα κόμματα επέστρεψαν στο Κράτος τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας. Σε απάντηση στις 15.6.2020 λήφθηκε επιστολή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία αναφέρεται ότι «Επειδή προκύπτει θέμα αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, διαβιβάζω παράκληση των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπως η Υπηρεσία σας λάβει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τις αναγκαίες διεργασίες».

Η Υπηρεσία μας στις 30.9.2020, απέστειλε επιστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την οποία ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις διεργασίες που γίνονται για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απαντητική επιστολή ημερ. 6.10.2020, μας πληροφόρησε ότι έχει διαβιβάσει την επιστολή μας ημερ. 30.9.2020 στους Αρχηγούς/Εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και ότι η Βουλή είναι έτοιμη να εξετάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία, για σκοπούς διαφάνειας και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, προτίθεται να εκδώσει ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων των υποψηφίων και κομμάτων για τις Προεδρικές εκλογές, παραθέτοντας τα γεγονότα, τα ευρήματα και συμπεράσματά της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιφυλασσόμενη ωστόσο επί του παρόντος να εκφέρει την τελική της θέση.

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον έλεγχο των εξόδων των υποψηφίων Προέδρων στις προεδρικές εκλογές του 2018

Σε σχέση με τη σημερινή ανακοίνωση της Συμμαχίας Πολιτών, ενημερώνουμε ότι οι Εκθέσεις Ελέγχου για τις Προεδρικές εκλογές του 2018, που αφορούν στις δηλώσεις δαπανών των εννέα υποψηφίων και στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών των εννέα πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές, αναμένεται να δημοσιευτούν στα μέσα Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι οι τελικές επιστολές της Υπηρεσίας με τα ευρήματα και συμπεράσματα ελέγχου έχουν ετοιμαστεί και θα σταλούν σε όλους τους υποψηφίους και κόμματα ταυτόχρονα για τα τελικά τους σχόλια εντός της επόμενης βδομάδας.

Όσον αφορά στη διενέργεια του ελέγχου τηρήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία που ακολουθεί η Υπηρεσία στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου. Οι ασάφειες όμως της νομοθεσίας δημιούργησαν προβλήματα στον έλεγχο της εφαρμογής της, τόσο από τα κόμματα, τους υποψηφίους αλλά και κατά τον έλεγχο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε τις ασάφειες της νομοθεσίας και αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία για γνωματεύσεις στις 16.11.2017, 28.12.2017 και 2.10.2019. Οι σχετικές γνωματεύσεις λήφθηκαν στις 11.12.2017, 11.1.2018 και 16.12.2019, αντίστοιχα, και διαβιβάστηκαν με επιστολές στα πολιτικά κόμματα για ενημέρωση.

Στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργήθηκε, ανταλλάχθηκε αλληλογραφία με τον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, τους υποψηφίους/ εκλογικούς αντιπροσώπους και τα πολιτικά κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές, για διευκρινήσεις και υποβολή πρόσθετης πληροφόρησης και εγγράφων απαραίτητων για τη διενέργεια του ελέγχου.

Συναφώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία στις 26.5.2020 απέστειλε επιστολή σε όλους τους Αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων με την οποία ζητήθηκαν ρητές διαβεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία κατά πόσον παραχώρησαν στον υποψήφιο που έχουν υποστηρίξει το ποσό της κρατικής χορηγίας που έχουν λάβει, αν ο υποψήφιος επέστρεψε σε αυτούς τυχόν αδαπάνητο ποσό από την κρατική χορηγία που του παραχώρησαν και αν τα κόμματα επέστρεψαν στο Κράτος τυχόν αδαπάνητη κρατική χορηγία στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και των γνωματεύσεων της Νομικής Υπηρεσίας. Σε απάντηση στις 15.6.2020 λήφθηκε επιστολή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία αναφέρεται ότι «Επειδή προκύπτει θέμα αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, διαβιβάζω παράκληση των κοινοβουλευτικών κομμάτων όπως η Υπηρεσία σας λάβει υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για τις αναγκαίες διεργασίες».

Η Υπηρεσία μας στις 30.9.2020, απέστειλε επιστολή στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την οποία ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις διεργασίες που γίνονται για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με απαντητική επιστολή ημερ. 6.10.2020, μας πληροφόρησε ότι έχει διαβιβάσει την επιστολή μας ημερ. 30.9.2020 στους Αρχηγούς/Εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και ότι η Βουλή είναι έτοιμη να εξετάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που αποσκοπεί στην αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία, για σκοπούς διαφάνειας και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, προτίθεται να εκδώσει ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των δηλώσεων των υποψηφίων και κομμάτων για τις Προεδρικές εκλογές, παραθέτοντας τα γεγονότα, τα ευρήματα και συμπεράσματά της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιφυλασσόμενη ωστόσο επί του παρόντος να εκφέρει την τελική της θέση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Κούσουλος: “Πάντα θα προσπαθούμε για τη νίκη”

Κούσουλος: “Πάντα θα προσπαθούμε για τη νίκη”

MC MEDIA NETWORK

Κούσουλος: “Πάντα θα προσπαθούμε για τη νίκη”

Κούσουλος: “Πάντα θα προσπαθούμε για τη νίκη”

Lifestyle

Κούσουλος: “Πάντα θα προσπαθούμε για τη νίκη”

Κούσουλος: “Πάντα θα προσπαθούμε για τη νίκη”

Lifestyle

Advertorials