MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 13, 2019 Παρασκευή 02:18:33

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Ελ. Υπηρεσία: Παράτυπη παραχώρηση προσαυξήσεων σε υπάλληλο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης

Νομική συμβουλή για ανάκληση της παραχώρησης τεσσάρων προσαυξήσεων ή ή σε διαφορετική περίπτωση τη λήψη νομικών μέτρων κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου της Αρχής – Τι αναφέρεται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Την αναζήτηση νομικής συμβουλής για ανάκληση της παραχώρησης τεσσάρων προσαυξήσεων σε υπάλληλο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ), ή σε διαφορετική περίπτωση τη λήψη νομικών μέτρων κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου της Αρχής, ζητά η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για έλεγχο της ΑΡΚ, το όλο θέμα σημειώθηκε το 2017, όταν παραχωρήθηκαν σε υπάλληλο της Αρχής τέσσερεις προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα ο εν λόγω υπάλληλος να τοποθετηθεί από την 1.2.2017 στην 8η βαθμίδα (€11.667) της Κλίμακας Α2, αντί στην 4η βαθμίδα (€11.134) της ίδιας κλίμακας.

Ο εν λόγω υπάλληλος, μέχρι και τις 30.1.2009, εργαζόταν σε Υπουργείο, ως Έκτακτος, για Εκτέλεση Γραφειακών Καθηκόντων (Κλίμακα Α1), ενώ τον Φεβρουάριου του ίδιου έτους προσλήφθηκε σε μόνιμη θέση στην Αρχή στην κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) ως Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός και τοποθετήθηκε στην αρχική βαθμίδα της Α2.

Στις 24 Νοεμβρίου του 2011, ο εν λόγω υπάλληλος υπέβαλε αίτημα προς τον Διευθυντή της Αρχής, με την παράκληση όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί 4 μισθολογικές βαθμίδες πιο πάνω, αφού όταν εργαζόταν στη Δημόσια Υπηρεσία με το καθεστώς αορίστου χρόνου ο μισθός του ήταν ψηλότερος από την αρχική βαθμίδα της Α2 όπου τοποθετήθηκε.

Ωστόσο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, απαντώντας σε αίτημα του τότε Διευθυντή της Αρχής, τον πληροφόρησε ότι η Αρχή δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη μισθοδοσία που καταβάλλετο από τη Δημοκρατία στον υπάλληλο μέχρι τις 30.1.2009, για τις υπηρεσίες που παρείχε για απασχόλησή του σε έκτακτη βάση για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησής του από την 1.2.2009 στη θέση του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, σε ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρεται πιο κάτω, φαίνεται ότι ο τέως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Αρχής, στις 23.10.2015 προέβηκε σε συμφωνία με στέλεχος συγκεκριμένης συντεχνίας για την παραχώρηση 4 προσαυξήσεων στον πιο πάνω υπάλληλο.

Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε η προαναφερόμενη συμφωνία, ωστόσο σχετική αναφορά γίνεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα του στελέχους συγκεκριμένης συντεχνίας προς τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της Αρχής, με κοινοποίηση στον Διευθυντή, ημερ. 10.6.2016. Σημειώνεται ακόμα, ότι σε επιστολή του προς τον Διευθυντή, ημερ. 22.7.2016, το στέλεχος της συντεχνίας αναφέρει ότι, κατά τον καταρτισμό και την έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2017, αναμένει ότι θα συμπεριληφθεί και μισθολογική αναπροσαρμογή του πιο πάνω υπαλλήλου, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στη συνάντηση με τον τέως Εκτελεστικό Πρόεδρο της Αρχής στις 23.10.2015.

Αναφέρεται ακόμη ότι στις 14.9.2016, η Αρχή ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το έτος 2017 και στο επεξηγηματικό υπόμνημα δαπανών ανέφερε ότι «έχουν δοθεί τέσσερις προσαυξήσεις, με βάση την εγκύκλιο αρ. 1091 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό για διόρθωση της μισθοδοσίας του επειδή ο εν λόγω Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός υπηρετούσε ως έκτακτος στη Δημόσια Υπηρεσία και όταν προσλήφθηκε στην Αρχή τοποθετήθηκε στην αρχική βαθμίδα της Α2-5-7(ii), αντί στην τέταρτη βαθμίδα (δηλαδή στην αντίστοιχη της προηγούμενης μισθοδοσίας του), με αποτέλεσμα να μειωθεί ο μισθός του».

Ωστόσο, η Υπηρεσία σημειώνει ότι η Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αρ. 1448 και ημερομηνία 10 Απριλίου 2012, αναφέρει ότι στην περίπτωση έκτακτου προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν κατ’ αναλογία τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία, που διορίζεται σε μόνιμη θέση, η ένταξη σε ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης διορισμού θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο έκτακτος απασχολείτο από τον ίδιο Οργανισμό στον οποίο διορίστηκε, χωρίς διακοπή στην απασχόλησή του.

«Ενόψει των πιο πάνω, εγείρεται το ερώτημα γιατί η Αρχή ενήργησε κατά παράβαση των πιο πάνω εγκυκλίων και των οδηγιών του ΤΔΔΠ και στη συνέχεια παραπλανητικά επικαλέστηκε το ΤΔΔΠ», αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Στη σύστασή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται ότι θα πρέπει να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης των προσαυξήσεων αυτών.

«Σε περίπτωση που δεν είναι νομικά εφικτή η ανάκληση της παραχώρησης των προσαυξήσεων, θα πρέπει να υπολογιστεί η ζημιά που θα έχει υποστεί η Αρχή και να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το ενδεχόμενο η Αρχή να στραφεί νομικά με αστική αγωγή κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου, αφού οι ενέργειές του φαίνεται ότι ενδεχομένως να μην έχουν το στοιχείο της καλής πίστης», αναφέρεται.

Σημειώνεται τέλος ότι η Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε ότι υιοθετεί την εισήγησή μας και θα προχωρήσει να ζητήσει σχετική νομική συμβουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Νομική συμβουλή για ανάκληση της παραχώρησης τεσσάρων προσαυξήσεων ή ή σε διαφορετική περίπτωση τη λήψη νομικών μέτρων κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου της Αρχής – Τι αναφέρεται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Την αναζήτηση νομικής συμβουλής για ανάκληση της παραχώρησης τεσσάρων προσαυξήσεων σε υπάλληλο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ), ή σε διαφορετική περίπτωση τη λήψη νομικών μέτρων κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου της Αρχής, ζητά η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για έλεγχο της ΑΡΚ, το όλο θέμα σημειώθηκε το 2017, όταν παραχωρήθηκαν σε υπάλληλο της Αρχής τέσσερεις προσαυξήσεις, με αποτέλεσμα ο εν λόγω υπάλληλος να τοποθετηθεί από την 1.2.2017 στην 8η βαθμίδα (€11.667) της Κλίμακας Α2, αντί στην 4η βαθμίδα (€11.134) της ίδιας κλίμακας.

Ο εν λόγω υπάλληλος, μέχρι και τις 30.1.2009, εργαζόταν σε Υπουργείο, ως Έκτακτος, για Εκτέλεση Γραφειακών Καθηκόντων (Κλίμακα Α1), ενώ τον Φεβρουάριου του ίδιου έτους προσλήφθηκε σε μόνιμη θέση στην Αρχή στην κλίμακα Α2-Α5-Α7(ii) ως Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός και τοποθετήθηκε στην αρχική βαθμίδα της Α2.

Στις 24 Νοεμβρίου του 2011, ο εν λόγω υπάλληλος υπέβαλε αίτημα προς τον Διευθυντή της Αρχής, με την παράκληση όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί 4 μισθολογικές βαθμίδες πιο πάνω, αφού όταν εργαζόταν στη Δημόσια Υπηρεσία με το καθεστώς αορίστου χρόνου ο μισθός του ήταν ψηλότερος από την αρχική βαθμίδα της Α2 όπου τοποθετήθηκε.

Ωστόσο, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, απαντώντας σε αίτημα του τότε Διευθυντή της Αρχής, τον πληροφόρησε ότι η Αρχή δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη μισθοδοσία που καταβάλλετο από τη Δημοκρατία στον υπάλληλο μέχρι τις 30.1.2009, για τις υπηρεσίες που παρείχε για απασχόλησή του σε έκτακτη βάση για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησής του από την 1.2.2009 στη θέση του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, σε ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρεται πιο κάτω, φαίνεται ότι ο τέως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Αρχής, στις 23.10.2015 προέβηκε σε συμφωνία με στέλεχος συγκεκριμένης συντεχνίας για την παραχώρηση 4 προσαυξήσεων στον πιο πάνω υπάλληλο.

Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε η προαναφερόμενη συμφωνία, ωστόσο σχετική αναφορά γίνεται σε ηλεκτρονικό μήνυμα του στελέχους συγκεκριμένης συντεχνίας προς τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της Αρχής, με κοινοποίηση στον Διευθυντή, ημερ. 10.6.2016. Σημειώνεται ακόμα, ότι σε επιστολή του προς τον Διευθυντή, ημερ. 22.7.2016, το στέλεχος της συντεχνίας αναφέρει ότι, κατά τον καταρτισμό και την έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2017, αναμένει ότι θα συμπεριληφθεί και μισθολογική αναπροσαρμογή του πιο πάνω υπαλλήλου, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στη συνάντηση με τον τέως Εκτελεστικό Πρόεδρο της Αρχής στις 23.10.2015.

Αναφέρεται ακόμη ότι στις 14.9.2016, η Αρχή ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το έτος 2017 και στο επεξηγηματικό υπόμνημα δαπανών ανέφερε ότι «έχουν δοθεί τέσσερις προσαυξήσεις, με βάση την εγκύκλιο αρ. 1091 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό για διόρθωση της μισθοδοσίας του επειδή ο εν λόγω Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός υπηρετούσε ως έκτακτος στη Δημόσια Υπηρεσία και όταν προσλήφθηκε στην Αρχή τοποθετήθηκε στην αρχική βαθμίδα της Α2-5-7(ii), αντί στην τέταρτη βαθμίδα (δηλαδή στην αντίστοιχη της προηγούμενης μισθοδοσίας του), με αποτέλεσμα να μειωθεί ο μισθός του».

Ωστόσο, η Υπηρεσία σημειώνει ότι η Εγκύκλιος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με αρ. 1448 και ημερομηνία 10 Απριλίου 2012, αναφέρει ότι στην περίπτωση έκτακτου προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων Οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εφαρμόζουν κατ’ αναλογία τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία, που διορίζεται σε μόνιμη θέση, η ένταξη σε ψηλότερη από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης διορισμού θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που ο έκτακτος απασχολείτο από τον ίδιο Οργανισμό στον οποίο διορίστηκε, χωρίς διακοπή στην απασχόλησή του.

«Ενόψει των πιο πάνω, εγείρεται το ερώτημα γιατί η Αρχή ενήργησε κατά παράβαση των πιο πάνω εγκυκλίων και των οδηγιών του ΤΔΔΠ και στη συνέχεια παραπλανητικά επικαλέστηκε το ΤΔΔΠ», αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Στη σύστασή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται ότι θα πρέπει να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης των προσαυξήσεων αυτών.

«Σε περίπτωση που δεν είναι νομικά εφικτή η ανάκληση της παραχώρησης των προσαυξήσεων, θα πρέπει να υπολογιστεί η ζημιά που θα έχει υποστεί η Αρχή και να αναζητηθεί νομική συμβουλή για το ενδεχόμενο η Αρχή να στραφεί νομικά με αστική αγωγή κατά του τέως Εκτελεστικού Προέδρου, αφού οι ενέργειές του φαίνεται ότι ενδεχομένως να μην έχουν το στοιχείο της καλής πίστης», αναφέρεται.

Σημειώνεται τέλος ότι η Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε ότι υιοθετεί την εισήγησή μας και θα προχωρήσει να ζητήσει σχετική νομική συμβουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Top Stories

Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση συνεργασίας Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας (pics)

Κατά την διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν γυμνάσια τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των πληρωμάτων,

Πριν το τέλος του έτους έτοιμη η έρευνα Κουσιουμή για ευθύνες Αστυνομίας στην υπόθεση θανάτου του Στυλιανού

Ομάδα αποτελούμενη από 3 πρόσωπα στην διερεύνηση. Αν κριθεί αναγκαίο μπορούν να ζητούσουν παράταση

Νεκρός άντρας σε υπό ανέγερση πύργο στη Λευκωσία… Εξετάσεις και αυτοψία στη σκηνή (pic)

Τέθηκε σε κινητοποίηση το ΤΑΕ Λευκωσίας - Αυτοψία στη σκηνή από τον ιατροδικαστή Σοφοκλή Σοφοκλέους

Διαβάστε Επίσης

Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση συνεργασίας Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας (pics)

Κατά την διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν γυμνάσια τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων των πληρωμάτων,

Πριν το τέλος του έτους έτοιμη η έρευνα Κουσιουμή για ευθύνες Αστυνομίας στην υπόθεση θανάτου του Στυλιανού

Ομάδα αποτελούμενη από 3 πρόσωπα στην διερεύνηση. Αν κριθεί αναγκαίο μπορούν να ζητούσουν παράταση

Νεκρός άντρας σε υπό ανέγερση πύργο στη Λευκωσία… Εξετάσεις και αυτοψία στη σκηνή (pic)

Τέθηκε σε κινητοποίηση το ΤΑΕ Λευκωσίας - Αυτοψία στη σκηνή από τον ιατροδικαστή Σοφοκλή Σοφοκλέους

Ενώπιον δικαστηρίου ο 32χρονος που έτρεχε να κρύψει φυτά κάνναβης μετά την φωτιά στην οικία του

Εντοπίστηκαν συνολικά 11 φυτά σπόροι και ποσότητα κάνναβης - Τον «έκοψαν» να τρέχει με τη γλάστρα στο χέρι

Χάθηκαν τα ίχνη νεαρού ηθοποιού. Τον αναζητούν με τη βοήθεια της Αγγελικής Νικολούλη

Το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ούτε το αυτοκίνητο του σήμανε συναγερμό

Μη νόμιμη και απορριπτέα η συμφωνία με την Τουρκία, είπε ο Πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης

Οι δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα -

MC MEDIA NETWORK

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

MC MEDIA NETWORK

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

Lifestyle

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

Lifestyle

ΜΑΤΙΤΣ: «Είναι δύσκολο να αλλάζεις προπονητή»

Ο Ούρος Μάτιτς μίλησε στην κάμερα της Cytavision μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη και ανάφερε τα εξής: «Η Σεβίλλη έχει 25-26...

ΣΑΒΙΤΣ: «να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο στην συνέχεια»

O Βουγιαντίν Σάβιτς με δηλώσεις στην κάμερα της Cytavision ανάφερε τα εξής μετά το τέλος του αγώνα με την Σεβίλλη: «Είναι μια μεγάλη νίκη....

ΜΑΚΡΗΣ: «Κατάλαβα ποιοι είναι δίπλα μου και ποιοι βλέπουν άλλα»

Ο Αντρέας Μακρής μίλησε στη κάμερα της Cytavision μετά τη νίκη επί της Σεβίλλης: «Ήταν μεγάλη νίκη για μας, είναι μεγαθήριο είναι σημαντική νίκη...

ΜΕΡΚΗΣ: «Το ΑΠΟΕΛ είναι μαθημένο στα δύσκολα»

Ο Γιώργος Μερκής με δηλώσεις του στην Cytavision μετά το παιχνίδι με τη Σεβίλλη ανάφερε τα εξής: «Ήταν μια δύσκολη βδομάδα για εμάς με...

Advertorials