!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

1 Απριλίου, 2020 Τετάρτη 23:26:06

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Εισηγήσεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού απέστειλε στον Υπ. Υγείας ο ΠΙΣ

Εισηγήσεις για την ομαλή και σωστή εφαρμογή του διατάγματος επιστράτευσης ιατρών για αντιμετώπιση της εξελισσόμενης πανδημίας Covid-19, απέστειλε με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Σε ανακοίνωση του, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει ότι έχει χαιρετίσει τα μέτρα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), την ίδια ώρα όμως οφείλει να τονίσει ότι το κάθε μέτρο για να αποδώσει, πρέπει να εφαρμόζεται σωστά, με καλή επιχειρησιακή οργάνωση και άρτιο συντονισμό.

«Μας ανησυχεί το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας νοσούν ή/και τίθενται σε περιορισμό. Είναι για αυτό το λόγο που εκ νέου, ο ΠΙΣ καλεί το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία, δια της απαραίτητης εκπαίδευσης, εξοπλισμού και πρωτοκόλλων, όλων των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι θα ήταν αδιανόητο και ουδείς θα ήθελε, λόγω επιχειρησιακών αδυναμιών, να «μετατραπούν», οι επαγγελματίες υγείας από το ίδιο το σύστημα, σε «μηχανές» διασποράς της πανδημίας.

Ο ΠΙΣ, αναφορικά με την ομαλή και σωστή εφαρμογή του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ.7) του 2020, ως προς την θέση μελών του στη διάθεση της πολιτείας για προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σημειώνει ότι το κυριότερο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να ισχύει για όλους τους επαγγελματίες υγείας είναι η ασφάλεια έναντι της μεταδοτικότητας της πανδημίας, δια της παραχώρησης της αναγκαίας εκπαίδευσης, του απαραίτητου εξοπλισμού και της αυστηρής εφαρμογής των πρωτοκόλλων.

Εισηγείται επίσης, όπως λαμβάνεται υπόψη ο τόπος διαμονής του ιατρού, δηλαδή να μην επιστρατεύεται ιατρός από τη Λευκωσία στην Πάφο, και ιατρός από την Πάφο στην Αμμόχωστο, και εάν ο ιατρός που επιστρατεύεται εργάζεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, να υπάρχει συνεννόηση, ώστε να μην τίθεται ζήτημα δυσλειτουργίας του νοσηλευτηρίου, διότι πέραν του Covid-19 προκύπτουν και άλλα «θερμά» περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ο ΠΙΣ εισηγείται, επιπρόσθετα, όπως λαμβάνεται υπόψη εάν ο ιατρός ανήκει σε ευπαθή ομάδα, όπως λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο μονογονεϊκής οικογένειας και άλλες οικογενειακές ιδιαιτερότητες (π.χ. εάν και οι δύο γονείς είναι επαγγελματίες υγείας)-

«Λόγω του υψηλού κινδύνου έκθεσης στην πανδημία, θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα προστασίας μετά την ολοκλήρωση της κάθε βάρδιας. ( π.χ. μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνει ο ιατρός πρόσθετα μέτρα προστασίας τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένεια και τους ασθενείς του –εάν διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο- ώστε να περιοριστεί τυχόν διασπορά του ιού;)», σημειώνει.

Ο ΠΙΣ εισηγείται, ακόμη, ευελιξία ως προς την έκτακτη αντικατάσταση κληθέντος ιατρού, από άλλο συνάδελφο, όταν παρίσταται ανάγκη, να λαμβάνεται υπόψη και η ειδικότητα του κάθε ιατρού ώστε η διαλογή να αποδίδει πιο αποτελεσματικά, και ως προς τον καλύτερο συντονισμό, να προηγείται συνεννόηση με τα Συμβούλια των Επιστημονικών Εταιρειών.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει, τέλος, ότι έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, υποβάλλοντας τις πιο πάνω εισηγήσεις και διαβεβαιώνοντας το Υπουργείο ότι ο Σύλλογος είναι στη διάθεση του για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να υπάρξει άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Εισηγήσεις για την ομαλή και σωστή εφαρμογή του διατάγματος επιστράτευσης ιατρών για αντιμετώπιση της εξελισσόμενης πανδημίας Covid-19, απέστειλε με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Σε ανακοίνωση του, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει ότι έχει χαιρετίσει τα μέτρα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ), την ίδια ώρα όμως οφείλει να τονίσει ότι το κάθε μέτρο για να αποδώσει, πρέπει να εφαρμόζεται σωστά, με καλή επιχειρησιακή οργάνωση και άρτιο συντονισμό.

«Μας ανησυχεί το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας νοσούν ή/και τίθενται σε περιορισμό. Είναι για αυτό το λόγο που εκ νέου, ο ΠΙΣ καλεί το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία, δια της απαραίτητης εκπαίδευσης, εξοπλισμού και πρωτοκόλλων, όλων των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι θα ήταν αδιανόητο και ουδείς θα ήθελε, λόγω επιχειρησιακών αδυναμιών, να «μετατραπούν», οι επαγγελματίες υγείας από το ίδιο το σύστημα, σε «μηχανές» διασποράς της πανδημίας.

Ο ΠΙΣ, αναφορικά με την ομαλή και σωστή εφαρμογή του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ.7) του 2020, ως προς την θέση μελών του στη διάθεση της πολιτείας για προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σημειώνει ότι το κυριότερο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να ισχύει για όλους τους επαγγελματίες υγείας είναι η ασφάλεια έναντι της μεταδοτικότητας της πανδημίας, δια της παραχώρησης της αναγκαίας εκπαίδευσης, του απαραίτητου εξοπλισμού και της αυστηρής εφαρμογής των πρωτοκόλλων.

Εισηγείται επίσης, όπως λαμβάνεται υπόψη ο τόπος διαμονής του ιατρού, δηλαδή να μην επιστρατεύεται ιατρός από τη Λευκωσία στην Πάφο, και ιατρός από την Πάφο στην Αμμόχωστο, και εάν ο ιατρός που επιστρατεύεται εργάζεται σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, να υπάρχει συνεννόηση, ώστε να μην τίθεται ζήτημα δυσλειτουργίας του νοσηλευτηρίου, διότι πέραν του Covid-19 προκύπτουν και άλλα «θερμά» περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ο ΠΙΣ εισηγείται, επιπρόσθετα, όπως λαμβάνεται υπόψη εάν ο ιατρός ανήκει σε ευπαθή ομάδα, όπως λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο μονογονεϊκής οικογένειας και άλλες οικογενειακές ιδιαιτερότητες (π.χ. εάν και οι δύο γονείς είναι επαγγελματίες υγείας)-

«Λόγω του υψηλού κινδύνου έκθεσης στην πανδημία, θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα προστασίας μετά την ολοκλήρωση της κάθε βάρδιας. ( π.χ. μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα πρέπει να λαμβάνει ο ιατρός πρόσθετα μέτρα προστασίας τόσο για τον ίδιο, όσο και για την οικογένεια και τους ασθενείς του –εάν διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο- ώστε να περιοριστεί τυχόν διασπορά του ιού;)», σημειώνει.

Ο ΠΙΣ εισηγείται, ακόμη, ευελιξία ως προς την έκτακτη αντικατάσταση κληθέντος ιατρού, από άλλο συνάδελφο, όταν παρίσταται ανάγκη, να λαμβάνεται υπόψη και η ειδικότητα του κάθε ιατρού ώστε η διαλογή να αποδίδει πιο αποτελεσματικά, και ως προς τον καλύτερο συντονισμό, να προηγείται συνεννόηση με τα Συμβούλια των Επιστημονικών Εταιρειών.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει, τέλος, ότι έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, υποβάλλοντας τις πιο πάνω εισηγήσεις και διαβεβαιώνοντας το Υπουργείο ότι ο Σύλλογος είναι στη διάθεση του για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να υπάρξει άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Top Stories

Τρεις ακτινογράφοι και ένας ακτινολόγος του Νοσοκομείου Αναφοράς ανάμεσα στα 58 νέα περιστατικά κορωνοϊού

Σημειώνεται ότι τα δείγματα επιβεβαιώθηκαν χθες βράδυ και σήμερα το πρωί, έγινε ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Θλίψη για τους 9 νεκρούς… ανησυχία για το αύριο! 66χρονος το τελευταίο θύμα του κορωνοϊού στην Κύπρο

Στη σκιά του αρνητικού ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ένα ακόμη νεκρό στη μάχη με τον κορωνοϊό μετρά από σήμερα η Κύπρος

MC MEDIA NETWORK

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Κύπριος νοσηλευτής με κορωνοϊό: «Σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις λέπρα / Διέδιδαν ψέματα για μένα»

Στην εποχή του κορωνοϊού μαζί με τους συναδέλφους του ρίχθηκε στη «μάχη» και από την πρώτη γραμμή πολεμάνε τον αόρατο εχθρό. Το βράδυ της...

MC MEDIA NETWORK

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Κύπριος νοσηλευτής με κορωνοϊό: «Σε αντιμετωπίζουν σαν να έχεις λέπρα / Διέδιδαν ψέματα για μένα»

Στην εποχή του κορωνοϊού μαζί με τους συναδέλφους του ρίχθηκε στη «μάχη» και από την πρώτη γραμμή πολεμάνε τον αόρατο εχθρό. Το βράδυ της...

Lifestyle

Η Κίνα θα δημοσιοποιεί δεδομένα για ασυμπτωματικούς φορείς

Προσπάθεια από το Πεκίνο να καθησυχάσει την κοινή γνώμη η οποία φοβάται ότι η επιδημία θα αρχίσει να εξαπλώνεται ξανά

Lifestyle

Advertorials