MC MEDIA NETWORK

March 5, 2021 Friday 15:20:00

Εγγραφή στο
Newsletter

Συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €545 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) για την πώληση πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) με μεικτή λογιστική αξία ύψους €545 εκατ

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, η συναλλαγή «Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β», γίνεται σε συνέχεια της συμφωνίας για την πώληση ΜΕΔ που ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου 2020 («Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Α»).

Το Χαρτοφυλάκιο Β έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €783 εκατ. και αποτελείται από περίπου 16.000 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με περίπου 4.000 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €244 εκατ.

Το μεικτό τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 44% επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 31% επί του συμβατικού υπολοίπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 50% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και το υπόλοιπο 50% να είναι αναβαλλόμενο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2025 χωρίς οποιουσδήποτε όρους. Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (earnout), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου Β.

Η Συναλλαγή μειώνει τα ΜΕΔ κατά 22%. Συνολικά, η μείωση των ΜΕΔ για το έτος 2020 ανήλθε σε €2.1 δις, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1.8 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 16%, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ.

Κατά την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος. Με την πληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα (earnout), η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση ύψους 14 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Η πιστωτική ζημιά δανείων για το Χαρτοφυλάκιο Β που αναμένεται να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του δ’ τρίμηνου 2020, εκτιμάται σε περίπου €27 εκατ.

Η ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Β θα υλοποιηθεί μαζί με την ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Α και αναμένεται αρχές του δεύτερου εξάμηνου του 2021. Η ολοκλήρωση τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση και των δύο Χαρτοφυλακίων μεταφερθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, χαρακτήρισε την πώληση του Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β, ένα ακόμη ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.

«Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες στις αγορές, η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνίες για την πώληση ΜΕΔ ύψους €1.4 δις κατά τους τελευταίους έξι μήνες (Helix 2 Χαρτοφυλάκια Α και Β). Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, έχουμε πετύχει μείωση των ΜΕΔ κατά €2.1 δις το 2020, από €3.9 δις σε €1.8 δις, και μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια από 30% σε 16%», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι συνολικά η τράπεζα μείωσε τα ΜΕΔ κατά €13.2 δις ή 88%, από το υψηλό επίπεδο του 2014, και τον ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%.

Ανέφερε ακόμα ότι θα συνεχίσουν να αξιολογούν την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον.

«Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση της COVID-19 και για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας,» συμπλήρωσε.

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Allen & Overy LLP ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) για την πώληση πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) με μεικτή λογιστική αξία ύψους €545 εκατ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, η συναλλαγή «Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β», γίνεται σε συνέχεια της συμφωνίας για την πώληση ΜΕΔ που ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου 2020 («Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Α»).

Το Χαρτοφυλάκιο Β έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €783 εκατ. και αποτελείται από περίπου 16.000 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με περίπου 4.000 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €244 εκατ.

Το μεικτό τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 44% επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 31% επί του συμβατικού υπολοίπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 50% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και το υπόλοιπο 50% να είναι αναβαλλόμενο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2025 χωρίς οποιουσδήποτε όρους. Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (earnout), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου Β.

Η Συναλλαγή μειώνει τα ΜΕΔ κατά 22%. Συνολικά, η μείωση των ΜΕΔ για το έτος 2020 ανήλθε σε €2.1 δις, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1.8 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 16%, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ.

Κατά την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος. Με την πληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα (earnout), η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση ύψους 14 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος. Η πιστωτική ζημιά δανείων για το Χαρτοφυλάκιο Β που αναμένεται να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του δ’ τρίμηνου 2020, εκτιμάται σε περίπου €27 εκατ.

Η ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Β θα υλοποιηθεί μαζί με την ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Α και αναμένεται αρχές του δεύτερου εξάμηνου του 2021. Η ολοκλήρωση τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση και των δύο Χαρτοφυλακίων μεταφερθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, χαρακτήρισε την πώληση του Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β, ένα ακόμη ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.

«Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες στις αγορές, η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνίες για την πώληση ΜΕΔ ύψους €1.4 δις κατά τους τελευταίους έξι μήνες (Helix 2 Χαρτοφυλάκια Α και Β). Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, έχουμε πετύχει μείωση των ΜΕΔ κατά €2.1 δις το 2020, από €3.9 δις σε €1.8 δις, και μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια από 30% σε 16%», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι συνολικά η τράπεζα μείωσε τα ΜΕΔ κατά €13.2 δις ή 88%, από το υψηλό επίπεδο του 2014, και τον ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%.

Ανέφερε ακόμα ότι θα συνεχίσουν να αξιολογούν την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον.

«Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση της COVID-19 και για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας,» συμπλήρωσε.

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, και KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Allen & Overy LLP ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο, και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη Συναλλαγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

gallery

Ετοιμότητα ΕΕ να εκπροσωπηθεί και να συνδράμει ενόψει πενταμερούς μετέφερε ο Μπορέλ (pics)

Συναντήθηκε με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις...
gallery

Νέος μετασεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Ελασσόνα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Σεισμολογικό Ινσιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα από δυτικά νοτιοδυτικά της Ελασσόνας
gallery

Κυπριακή παραλία ανάμεσα στις 10 «μυστικές» παραλίες της Ευρώπης (pics)

Το περιοδικό Travel & Leisure προτείνει δέκα μυστικές παραλίες στους μελλοντικούς ταξιδιώτες - Η λίστα περιλαμβάνει και δύο ελληνικές παραλίες

MC MEDIA NETWORK

Παραδίδεται ο φάκελος των καταγγελιών Α. Ελευθερίου

Παραδίδεται ο φάκελος των καταγγελιών Α. Ελευθερίου στη Νομική Υπηρεσία – Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα Παραδίδεται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί στη...

Ερωτευμένος ο Λούκας Γιώρκας (video)

Νέος έρωτας για τον Λούκα Γιώρκα Καλεσμένος στο Happy Day βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/3) ο Λούκας Γιώρκας. Ο γοητευτικός Κύπριος τραγουδιστής μίλησε για όλα...

Survivor: Πανικός επικράτησε με τον άγριο καβγά παικτών. Επενέβησαν οι άντρες της παραγωγής για να τους χωρίσουν

Tα πάνω κάτω έχουν έρθει στο στη μπλε ομάδα του Survivor μετά την είσοδο των τριών νέων παικτών. Στο επεισόδιο της Τετάρτης είδαμε να...

MC MEDIA NETWORK

Παραδίδεται ο φάκελος των καταγγελιών Α. Ελευθερίου

Παραδίδεται ο φάκελος των καταγγελιών Α. Ελευθερίου στη Νομική Υπηρεσία – Το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα Παραδίδεται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί στη...

Ερωτευμένος ο Λούκας Γιώρκας (video)

Νέος έρωτας για τον Λούκα Γιώρκα Καλεσμένος στο Happy Day βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/3) ο Λούκας Γιώρκας. Ο γοητευτικός Κύπριος τραγουδιστής μίλησε για όλα...

Survivor: Πανικός επικράτησε με τον άγριο καβγά παικτών. Επενέβησαν οι άντρες της παραγωγής για να τους χωρίσουν

Tα πάνω κάτω έχουν έρθει στο στη μπλε ομάδα του Survivor μετά την είσοδο των τριών νέων παικτών. Στο επεισόδιο της Τετάρτης είδαμε να...

Lifestyle

Lifestyle

Νέο «προεδρικό μέγαρο» αξίας 14 εκ. ΤΛ, στα κατεχόμενα

Oι προσφορές για την κατασκευή του θα ανοίξουν, όχι στο ψευδοκράτος, αλλά στην Άγκυρα

Η Suning καταρρέει, αλλά η Ίντερ του Κόντε αντιστέκεται σθεναρά!

Η «φούσκα» της Κίνας… σκάει και οι φόβοι πως θα παρασύρει και την Ευρώπη μεγαλώνουν. Η Ιντερ βρίσκεται στα… χαρακώματα, αλλά ο «στρατηγός» Κόντε...

Advertorials