MC MEDIA NETWORK

June 25, 2021 Friday 01:01:31

Εγγραφή στο
Newsletter

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: Έγγραφα του ΟΧΣ καταστρατηγούν πρόνοιες του Σχεδίου Εστία

Η ορθολογική και δίκαιη εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ πρέπει να εδράζεται στις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης και των Τραπεζών, αναφέρει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για σαφή καταστρατήγηση του Μνημονίου σε έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Σε ενημερωτικό σημείωμα του Επιτρόπου προς δανειολήπτες εντάξιμους στο Σχέδιο Εστία με δάνεια στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων Στέγης, ο κ. Ιωάννου αναφέρεται στον όρο 4.11 του εν λόγω Μνημονίου για τον χειρισμό περιπτώσεων όπου το συνολικό ποσό Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναδιάρθρωσης από τη Συμμετέχουσα αποδειχθεί λανθασμένο  (π.χ. μετά από απόφαση Δικαστηρίου, ή σχετικής αρχής νοουμένου ότι Συμμετέχουσα έχει κάνει αποδεκτή τη δεσμευτικότητα της απόφασης της ).

«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα μειώνει το ποσό των αναδιαρθρωμένων δανείων με την πιο κάτω σειρά: (α) Το Αναδιαρθρωμένο Παγοποιημένο Δάνειο (β) Το Αναδιαρθρωμένο Εναπομείναν Δάνειο (γ) Το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας», προστίθεται.

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, «έχει διαπιστωθεί καταστρατήγηση του πιο πάνω όρου σε έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, τα οποία παρεδόθησαν σε εντάξιμους στο Σχέδιο και οι οποίοι κλήθηκαν να τα υπογράψουν για σκοπούς της συμφωνίας αναδιάρθρωσης,  πριν αυτή αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας (την Αρμόδια Αρχή)».

Συγκεκριμένα, λέει ότι το εν λόγω έγγραφο διαλαμβάνει ότι «σε περίπτωση που εκκρεμούν οποιεσδήποτε αγωγές/ανταπαιτήσεις από εσάς εναντίον του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε σχέση με τις υπό αναδιάρθρωση χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις ή/και οποιαδήποτε διαδικασία παραπόνου ή διαμεσολάβησης ή άλλη παρόμοια ή/και συναφής διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί ανεπιφύλακτα πριν ή ταυτόχρονα με την υλοποίηση της Προσφοράς.»

«Είναι φανερό από τη σύγκριση των πιο πάνω όρων, ότι τα έγγραφα του Ο.Χ.Σ. συνιστούν σαφή καταστρατήγηση του Μνημονίου, αλλά και της εξαγγελίας της Κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών», λέει.

Προσθέτει ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους δανειολήπτες, ενώ η επιμονή του Οργανισμού να καλεί εντάξιμους να υπογράψουν τα έγγραφα αυτά, είναι εντελώς αντιπαραγωγική και δημιουργεί αχρείαστη ανησυχία στο σύστημα.

«Θεωρούμε εντελώς ανεξήγητη την εν λόγω πρακτική, ιδίως, εξαιτίας και του γεγονότος ότι, στο ίδιο ακριβώς ολίσθημα υπέπεσε και η ΚΕΔΙΠΕΣ. Όπως είναι γνωστό η οντότητα αυτή υποχρεώθηκε, κατόπιν παρέμβασης του Υπουργού Οικονομικών, να επανορθώσει, αποσύροντας τα σχετικά έγγραφα» λέει ο κ. Ιωάννου.

Όσον αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος λέει ότι είναι προφανές ότι το διαπιστωθέν πιο πάνω ολίσθημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα, για αποφυγή ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων. «Ήδη, ο Υπουργός Οικονομικών, παρά το ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για διόρθωση της κατάστασης αυτής και αναμένω ότι θα εκδοθεί σύντομα σχετική ανακοίνωση από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για τον σκοπό αυτό» προσθέτει.

Καλεί επίσης του ενδιαφερόμενους δανειολήπτες να αποφεύγουν την υπογραφή των κατά τα ανωτέρω αποκλινόντων από το Μνημόνιο, συμφωνητικών εγγράφων, και να υπογράφουν μόνο έγγραφα τα οποία δεν εμπεριέχουν τον πιο πάνω επίμαχο όρο.

Επιπρόσθετα, λέει ότι όσοι τα έχουν ήδη υπογράψει, θα πρέπει να κληθούν, από τον Ο.Χ.Σ., να υπογράψουν εκ νέου συμφωνητικά έγγραφα, τα οποία θα έχουν αποκαθαρθεί  από τον υπό συζήτηση όρο.

Ευχαριστεί τέλος τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, για την άμεση ανταπόκρισή του στη σχετική ενημέρωση που του έγινε, όπως, επίσης, και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος προέβη στην σχετική καταγγελία εξ ονόματος ενδιαφερόμενων δανειοληπτών, στο Γραφείο του.

Η ορθολογική και δίκαιη εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ πρέπει να εδράζεται στις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης και των Τραπεζών, αναφέρει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για σαφή καταστρατήγηση του Μνημονίου σε έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Σε ενημερωτικό σημείωμα του Επιτρόπου προς δανειολήπτες εντάξιμους στο Σχέδιο Εστία με δάνεια στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων Στέγης, ο κ. Ιωάννου αναφέρεται στον όρο 4.11 του εν λόγω Μνημονίου για τον χειρισμό περιπτώσεων όπου το συνολικό ποσό Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναδιάρθρωσης από τη Συμμετέχουσα αποδειχθεί λανθασμένο  (π.χ. μετά από απόφαση Δικαστηρίου, ή σχετικής αρχής νοουμένου ότι Συμμετέχουσα έχει κάνει αποδεκτή τη δεσμευτικότητα της απόφασης της ).

«Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα μειώνει το ποσό των αναδιαρθρωμένων δανείων με την πιο κάτω σειρά: (α) Το Αναδιαρθρωμένο Παγοποιημένο Δάνειο (β) Το Αναδιαρθρωμένο Εναπομείναν Δάνειο (γ) Το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας», προστίθεται.

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, «έχει διαπιστωθεί καταστρατήγηση του πιο πάνω όρου σε έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, τα οποία παρεδόθησαν σε εντάξιμους στο Σχέδιο και οι οποίοι κλήθηκαν να τα υπογράψουν για σκοπούς της συμφωνίας αναδιάρθρωσης,  πριν αυτή αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας (την Αρμόδια Αρχή)».

Συγκεκριμένα, λέει ότι το εν λόγω έγγραφο διαλαμβάνει ότι «σε περίπτωση που εκκρεμούν οποιεσδήποτε αγωγές/ανταπαιτήσεις από εσάς εναντίον του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε σχέση με τις υπό αναδιάρθρωση χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις ή/και οποιαδήποτε διαδικασία παραπόνου ή διαμεσολάβησης ή άλλη παρόμοια ή/και συναφής διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί ανεπιφύλακτα πριν ή ταυτόχρονα με την υλοποίηση της Προσφοράς.»

«Είναι φανερό από τη σύγκριση των πιο πάνω όρων, ότι τα έγγραφα του Ο.Χ.Σ. συνιστούν σαφή καταστρατήγηση του Μνημονίου, αλλά και της εξαγγελίας της Κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τις σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών», λέει.

Προσθέτει ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους δανειολήπτες, ενώ η επιμονή του Οργανισμού να καλεί εντάξιμους να υπογράψουν τα έγγραφα αυτά, είναι εντελώς αντιπαραγωγική και δημιουργεί αχρείαστη ανησυχία στο σύστημα.

«Θεωρούμε εντελώς ανεξήγητη την εν λόγω πρακτική, ιδίως, εξαιτίας και του γεγονότος ότι, στο ίδιο ακριβώς ολίσθημα υπέπεσε και η ΚΕΔΙΠΕΣ. Όπως είναι γνωστό η οντότητα αυτή υποχρεώθηκε, κατόπιν παρέμβασης του Υπουργού Οικονομικών, να επανορθώσει, αποσύροντας τα σχετικά έγγραφα» λέει ο κ. Ιωάννου.

Όσον αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος λέει ότι είναι προφανές ότι το διαπιστωθέν πιο πάνω ολίσθημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα, για αποφυγή ταλαιπωρίας των ενδιαφερομένων. «Ήδη, ο Υπουργός Οικονομικών, παρά το ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για διόρθωση της κατάστασης αυτής και αναμένω ότι θα εκδοθεί σύντομα σχετική ανακοίνωση από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για τον σκοπό αυτό» προσθέτει.

Καλεί επίσης του ενδιαφερόμενους δανειολήπτες να αποφεύγουν την υπογραφή των κατά τα ανωτέρω αποκλινόντων από το Μνημόνιο, συμφωνητικών εγγράφων, και να υπογράφουν μόνο έγγραφα τα οποία δεν εμπεριέχουν τον πιο πάνω επίμαχο όρο.

Επιπρόσθετα, λέει ότι όσοι τα έχουν ήδη υπογράψει, θα πρέπει να κληθούν, από τον Ο.Χ.Σ., να υπογράψουν εκ νέου συμφωνητικά έγγραφα, τα οποία θα έχουν αποκαθαρθεί  από τον υπό συζήτηση όρο.

Ευχαριστεί τέλος τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, για την άμεση ανταπόκρισή του στη σχετική ενημέρωση που του έγινε, όπως, επίσης, και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος προέβη στην σχετική καταγγελία εξ ονόματος ενδιαφερόμενων δανειοληπτών, στο Γραφείο του.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Ισοφάρισε το ρεκόρ των γκολ ο Ρονάλντο / Στα «θύματα» του και η Κύπρος!

Πορτογαλία και η Γαλλία εξήλθαν ισόπαλες 2-2 για το τελευταίο ματς στην φάση των ομίλων του Euro με τον  Κριστιάνο Ρονάλντο να σημειώνει και...

Ανδρεάνα & Θέλξια-Βαλέρια Φραγκούδη: Η συνάντηση με την Chiara Ferragni στην Αθήνα!

Την Chiara Ferragni στην Αθήνα συνάντησαν η Ανδρεάνα και η Θέλξια-Βαλέρια Φραγκούδη Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερού της παιδιού, η Chiara Ferragni ταξίδεψε...

Η περίεργη κρυφή απαίτηση του Πρίγιοβιτς που χάλασε τη μεταγραφή!

Η περίεργη κρυφή απαίτηση του Πρίγιοβιτς που χάλασε τη μεταγραφή!

Αποκλειστικό! Λούης Πατσαλίδης: Αυτή θα είναι η συμπαρουσιάστρια του στη νέα εκπομπή! (Photos)

Η δημοσιογράφος που θα βρίσκεται στο πλευρό του! Το νέο του ραδιοφωνικό βήμα ετοιμάζεται να κάνει ο παρουσιαστής! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ShowBiz ο δημοφιλής...

MC MEDIA NETWORK

Ισοφάρισε το ρεκόρ των γκολ ο Ρονάλντο / Στα «θύματα» του και η Κύπρος!

Πορτογαλία και η Γαλλία εξήλθαν ισόπαλες 2-2 για το τελευταίο ματς στην φάση των ομίλων του Euro με τον  Κριστιάνο Ρονάλντο να σημειώνει και...

Ανδρεάνα & Θέλξια-Βαλέρια Φραγκούδη: Η συνάντηση με την Chiara Ferragni στην Αθήνα!

Την Chiara Ferragni στην Αθήνα συνάντησαν η Ανδρεάνα και η Θέλξια-Βαλέρια Φραγκούδη Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερού της παιδιού, η Chiara Ferragni ταξίδεψε...

Η περίεργη κρυφή απαίτηση του Πρίγιοβιτς που χάλασε τη μεταγραφή!

Η περίεργη κρυφή απαίτηση του Πρίγιοβιτς που χάλασε τη μεταγραφή!

Αποκλειστικό! Λούης Πατσαλίδης: Αυτή θα είναι η συμπαρουσιάστρια του στη νέα εκπομπή! (Photos)

Η δημοσιογράφος που θα βρίσκεται στο πλευρό του! Το νέο του ραδιοφωνικό βήμα ετοιμάζεται να κάνει ο παρουσιαστής! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ShowBiz ο δημοφιλής...

Lifestyle

Ισοφάρισε το ρεκόρ των γκολ ο Ρονάλντο / Στα «θύματα» του και η Κύπρος!

Πορτογαλία και η Γαλλία εξήλθαν ισόπαλες 2-2 για το τελευταίο ματς στην φάση των ομίλων του Euro με τον  Κριστιάνο Ρονάλντο να σημειώνει και...

Lifestyle

Η περίεργη κρυφή απαίτηση του Πρίγιοβιτς που χάλασε τη μεταγραφή!

Η περίεργη κρυφή απαίτηση του Πρίγιοβιτς που χάλασε τη μεταγραφή!

H ημέρα που γεννήθηκε ο Μέσι, η ημέρα που ξαναγεννήθηκε το ποδόσφαιρο (pics, vids)

Tο καμάρι του Ροζάριο, ο γιος ενός εργάτη ενός εργοστασίου και μιας καθαρίστριας, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ο Λιονέλ Μέσι γεννήθηκε...

Η Ελλάδα έσπασε τη συμφωνία του 1988, υποστηρίζει ο Ακάρ

Σε ομιλία του σε εκδήλωση εργοστασίου αμυντικής βιομηχανίας

Advertorials