MC MEDIA NETWORK

Δεκέμβριος 5, 2019 Πέμπτη 19:24:30

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Δήμος Λευκωσίας: Υπερβολικές οι τοποθετήσεις ότι «δεν ολοκληρώνεται» η ανάπλαση του εμπορικού κέντρου

Υπερβολικές, θεωρεί ο Δήμος Λευκωσίας, τις τοποθετήσεις ότι «δεν ολοκληρώνεται» το έργο ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου (Φάση Α’).

Σε σημερινή ανακοίνωση ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του έργου τηρούνται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει, «τις ήδη εγκεκριμένες, από τα αρμόδια τμήματα του Κράτους, δικαιολογημένες παρατάσεις οι οποίες προνοούνται και στο Συμβόλαιο».

Αναφέρει επίσης ότι είχε υποσχεθεί ότι το τμήμα της Στασικράτους μεταξύ Μνασιάδου και Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τα Χριστούγεννα θα βρισκόταν στο στάδιο ολοκλήρωσης του υποστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και προσθέτει πως «αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο».

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, για δεκαετίες η πολιτεία και οι Αρχές συναινούσαν και προωθούσαν την άναρχη οριζόντια εξάπλωση της πόλης και τη χωρίς σχεδιασμό δημιουργία εμπορικών αξόνων και εμπορικών κέντρων στην περιφέρεια, στην απουσία της προαπαιτούμενης αύξησης του πληθυσμού και χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα για το κέντρο, πολιτική, όπως σημειώνει, που οδηγούσε σιωπηλά, με την ανοχή όλων σταδιακά στην υποβάθμιση της εμπορικότητας του αστικού κέντρου.

Προσθέτει ότι το 2016 παρείχε, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οικονομικά κίνητρα για προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή, προσπάθεια, όπως αναφέρει, που απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και το 2017 πολύ λίγα υποστατικά παρέμεναν άδεια.

Σε σχέση με το θέμα της τμηματικής παραλαβής του έργου, ο Δήμος Λευκωσίας διευκρινίζει ότι «το Συμβόλαιο με τον εργολάβο δεν προνοούσε τμηματική παραλαβή, αφού αυτό θα απαιτούσε αρκετά μεγαλύτερο χρόνο υλοποίησης του έργου στο σύνολο του», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «μετά από αιτήματα των καταστηματαρχών, επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής, προχώρησε στην επανεξέταση του θέματος, διεκδίκησε και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ενέκρινε την τμηματική παραλαβή».

Σημειώνει πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζήτηση με τον εργολάβο για τον καθορισμό των λεπτομερειών.

Αναφέροντας ότι η προσπάθεια για διευκόλυνση των κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής είναι συνεχής, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι ενόψει της εορταστικής περιόδου Δεκεμβρίου, στόχος του, μετά από συνεννόηση με τον εργολάβο, είναι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου στα τμήματα του έργου όπου έχουν ολοκληρωθεί τα δάπεδα, δηλαδή στις οδούς Μνασιάδου, Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας, Στασικράτους (μεταξύ Μνασιάδου & Θ. Δέρβη), Θεοφάνη Θεοδότου που αφορούν περίπου το 70% της περιοχής να γίνουν διευθετήσεις ώστε να κλείσουν προσωρινά όλα τα στόμια φρεατίων, λασάνια και άλλες πρόνοιες (για δέντρα, αστική επίπλωση κ.α.) και να αφαιρεθούν τα κιγκλιδώματα και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πεζών.

Αναφέρει ότι στο τμήμα της Στασικράτους, μεταξύ Μνασιάδου και Σπύρου Κυπριανού, θα είναι ολοκληρωμένο το υπόστρωμα από μπετόν, όπως είχε υποσχεθεί ο Δήμος στους καταστηματάρχες, και επιπλέον θα είναι τοποθετημένα πέραν του 40% των δαπέδων.

Προσθέτει ότι στο τμήμα αυτό θα γίνουν διευκολύνσεις για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών αλλά θα υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας διότι ο εργολάβος θα συνεχίζει να εργάζεται απρόσκοπτα στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

Τέλος, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι η φύτευση των ώριμων δέντρων και η τοποθέτηση της αστικής επίπλωσης θα γίνονται σταδιακά/εξελικτικά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Υπερβολικές, θεωρεί ο Δήμος Λευκωσίας, τις τοποθετήσεις ότι «δεν ολοκληρώνεται» το έργο ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου (Φάση Α’).

Σε σημερινή ανακοίνωση ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του έργου τηρούνται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει, «τις ήδη εγκεκριμένες, από τα αρμόδια τμήματα του Κράτους, δικαιολογημένες παρατάσεις οι οποίες προνοούνται και στο Συμβόλαιο».

Αναφέρει επίσης ότι είχε υποσχεθεί ότι το τμήμα της Στασικράτους μεταξύ Μνασιάδου και Σπύρου Κυπριανού, μέχρι τα Χριστούγεννα θα βρισκόταν στο στάδιο ολοκλήρωσης του υποστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και προσθέτει πως «αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο».

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας, για δεκαετίες η πολιτεία και οι Αρχές συναινούσαν και προωθούσαν την άναρχη οριζόντια εξάπλωση της πόλης και τη χωρίς σχεδιασμό δημιουργία εμπορικών αξόνων και εμπορικών κέντρων στην περιφέρεια, στην απουσία της προαπαιτούμενης αύξησης του πληθυσμού και χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα για το κέντρο, πολιτική, όπως σημειώνει, που οδηγούσε σιωπηλά, με την ανοχή όλων σταδιακά στην υποβάθμιση της εμπορικότητας του αστικού κέντρου.

Προσθέτει ότι το 2016 παρείχε, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οικονομικά κίνητρα για προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή, προσπάθεια, όπως αναφέρει, που απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και το 2017 πολύ λίγα υποστατικά παρέμεναν άδεια.

Σε σχέση με το θέμα της τμηματικής παραλαβής του έργου, ο Δήμος Λευκωσίας διευκρινίζει ότι «το Συμβόλαιο με τον εργολάβο δεν προνοούσε τμηματική παραλαβή, αφού αυτό θα απαιτούσε αρκετά μεγαλύτερο χρόνο υλοποίησης του έργου στο σύνολο του», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «μετά από αιτήματα των καταστηματαρχών, επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής, προχώρησε στην επανεξέταση του θέματος, διεκδίκησε και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ενέκρινε την τμηματική παραλαβή».

Σημειώνει πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζήτηση με τον εργολάβο για τον καθορισμό των λεπτομερειών.

Αναφέροντας ότι η προσπάθεια για διευκόλυνση των κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής είναι συνεχής, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι ενόψει της εορταστικής περιόδου Δεκεμβρίου, στόχος του, μετά από συνεννόηση με τον εργολάβο, είναι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου στα τμήματα του έργου όπου έχουν ολοκληρωθεί τα δάπεδα, δηλαδή στις οδούς Μνασιάδου, Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας, Στασικράτους (μεταξύ Μνασιάδου & Θ. Δέρβη), Θεοφάνη Θεοδότου που αφορούν περίπου το 70% της περιοχής να γίνουν διευθετήσεις ώστε να κλείσουν προσωρινά όλα τα στόμια φρεατίων, λασάνια και άλλες πρόνοιες (για δέντρα, αστική επίπλωση κ.α.) και να αφαιρεθούν τα κιγκλιδώματα και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πεζών.

Αναφέρει ότι στο τμήμα της Στασικράτους, μεταξύ Μνασιάδου και Σπύρου Κυπριανού, θα είναι ολοκληρωμένο το υπόστρωμα από μπετόν, όπως είχε υποσχεθεί ο Δήμος στους καταστηματάρχες, και επιπλέον θα είναι τοποθετημένα πέραν του 40% των δαπέδων.

Προσθέτει ότι στο τμήμα αυτό θα γίνουν διευκολύνσεις για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών αλλά θα υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας διότι ο εργολάβος θα συνεχίζει να εργάζεται απρόσκοπτα στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

Τέλος, ο Δήμος Λευκωσίας αναφέρει ότι η φύτευση των ώριμων δέντρων και η τοποθέτηση της αστικής επίπλωσης θα γίνονται σταδιακά/εξελικτικά μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Νέος κύκλος συλλήψεων για τα παρατράγουδα στο ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ

Στη σκιά της διάστασης μεταξύ Αστυνομίας και ΚΟΑ για το ποιος έχει τελικά την ευθύνη της ταυτοποίησης μέσω της κάρτας φιλάθλου

Απαντά για τις συλλήψεις Ομονοιατών η Αστυνομία. Ρίχνει την ευθύνη στον ΚΟΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας - Δεν αποκυλίεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις

Top Stories

«Μπάζει νερά» η διαδικασία αναγνώρισης μέσω κάρτας φιλάθλου; «Είτε η Αστυνομία λέει ψέματα είτε ο ΚΟΑ»

Στον απόηχο της σύλληψης τριών λάθος προσώπων... λάβρος ο δικηγόρος τους. #ΔΙΑΒΑΣΤΕ πως απαντά ο Πρόεδρος του ΚΟΑ - Ψάχνουν άλλους τρεις

Διαβάστε Επίσης

«Μπάζει νερά» η διαδικασία αναγνώρισης μέσω κάρτας φιλάθλου; «Είτε η Αστυνομία λέει ψέματα είτε ο ΚΟΑ»

Στον απόηχο της σύλληψης τριών λάθος προσώπων... λάβρος ο δικηγόρος τους. #ΔΙΑΒΑΣΤΕ πως απαντά ο Πρόεδρος του ΚΟΑ - Ψάχνουν άλλους τρεις

Απαντά μέσω της CT η Αστυνομία στην Ομόνοια: «Κάναμε τη δουλειά μας… Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις»

Στη Cyprus Times ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας - Ψάχνουν και άλλους για τα παρατράγουδα στο ντέρμπι

Νέος κύκλος συλλήψεων για τα παρατράγουδα στο ντέρμπι Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ

Στη σκιά της διάστασης μεταξύ Αστυνομίας και ΚΟΑ για το ποιος έχει τελικά την ευθύνη της ταυτοποίησης μέσω της κάρτας φιλάθλου

MC MEDIA NETWORK

ΟΠΑΔΟΣ ΑΠΟΕΛ: «Με έπιασαν και μου είπαν έριξα μπουκάλι / Τους είπα να κάνουν DNA το μπουκάλι»

Στο ραδιόφωνο του SuperSport FM μίλησε ο οπαδός του ΑΠΟΕΛ που συνελήφθη μετά από λάθος στο παιγνίδι ΑΠΟΕΛ-Ντουντελάνζ. Μεταξύ άλλων είπε ότι επέμενε πως...

MC MEDIA NETWORK

ΟΠΑΔΟΣ ΑΠΟΕΛ: «Με έπιασαν και μου είπαν έριξα μπουκάλι / Τους είπα να κάνουν DNA το μπουκάλι»

Στο ραδιόφωνο του SuperSport FM μίλησε ο οπαδός του ΑΠΟΕΛ που συνελήφθη μετά από λάθος στο παιγνίδι ΑΠΟΕΛ-Ντουντελάνζ. Μεταξύ άλλων είπε ότι επέμενε πως...

Lifestyle

gallery

Επιβράβευση και κίνητρο τα Βραβεία Ενεργού Πολίτη

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η ΟΠΑΠ Κύπρου ανακοίνωσαν την έναρξη της διαδικασίας για την απονομή των Βραβείων Ενεργού Πολίτη 2018-2019

Lifestyle

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Νετανιάχου. Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο ξάδερφός του

Ο ξάδερφος και δικηγόρος του Νετανιάχου κατηγορείται για αγορά γερμανικών υποβρυχίων

ΟΠΑΔΟΣ ΑΠΟΕΛ: «Με έπιασαν και μου είπαν έριξα μπουκάλι / Τους είπα να κάνουν DNA το μπουκάλι»

Στο ραδιόφωνο του SuperSport FM μίλησε ο οπαδός του ΑΠΟΕΛ που συνελήφθη μετά από λάθος στο παιγνίδι ΑΠΟΕΛ-Ντουντελάνζ. Μεταξύ άλλων είπε ότι επέμενε πως...
gallery

Το Ελληνικό Ουζομεζεδοπωλείο παρουσίασε τα νέα του πιάτα

Σε μια πρωτότυπη εκδήλωση, οι εκπρόσωποι των media, bloggers και influencers είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα καινούργια απολαυστικά παραδοσιακά πιάτα από όλες τις γωνιές της Ελλάδας

Advertorials