MC MEDIA NETWORK

29 Ιανουαρίου, 2020 Τετάρτη 06:44:58

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Δικαστήριο ΕΕ: Απέρριψε τις αγωγές αποζημίωσης για το κούρεμα

Το ΓΔΕΕ απορρίπτει αγωγές αποζημίωσης που άσκησαν ιδιώτες & εταιρίες για την αναδιάρθρωση του κυπριακών τραπεζών 

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε με σημερινή του απόφαση τις αγωγές αποζημίωσης τις οποίες άσκησαν ιδιώτες και εταιρίες σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα καθώς “δεν πληρούται η προϋπόθεση του παρανόμου της συμπεριφοράς που προσάπτεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, ότι εφόσον δεν πληρούται η πρώτη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης (δηλαδή, το παράνομο της συμπεριφοράς που προσάπτεται σε θεσμικό όργανο της Ένωσης), το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις αγωγές αποζημίωσης.

Σε απάντηση όλων των επιχειρημάτων των εναγόντων, σε σχέση με τι υπέστησαν οι καταθέτες με ποσά άνω και κάτω των 100.000 ευρώ, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις, που δεν είναι συγκρίσιμες, οπότε δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία αθέμιτη διάκριση.

Με τις σημερινές του αποφάσεις, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η στοιχειοθέτηση της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης εξαρτάται από τη συνδρομή ενός συνόλου προϋποθέσεων, οι οποίες είναι
1) το παράνομο της συμπεριφοράς που προσάπτεται στο θεσμικό όργανο της Ένωσης,
2) το υποστατό της ζημίας και
3) η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του θεσμικού οργάνου και της προβαλλόμενης ζημίας.

Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, το Γενικό Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διαπιστωθεί κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου ο οποίος έχει ως σκοπό την απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες.

Το Δικαστήριο όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και κρίνει ότι οι ενάγοντες δεν προσκόμισαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το ως άνω συμπέρασμα δεν ισχύει και εν προκειμένω.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τη μετατροπή των ομολόγων της Bank of Cyprus σε μετοχές και το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της BoC είχαν ως σκοπό να αποκαταστήσουν τα ίδια κεφάλαια της BoC, καθώς και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα τόσο του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, πρόκειται για μέτρο που είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεδομένου ότι λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές είτε δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην πράξη είτε δεν θα καθιστούσαν δυνατή την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το Γενικό Δικαστήριο συνάγει από τα παραπάνω ότι το μέτρο αυτό δεν συνιστά υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ως προς την πώληση των ελληνικών υποκαταστημάτων, σκοπός της ήταν να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο μετάδοσης των επιπτώσεων της κρίσης μεταξύ των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών συστημάτων της Κύπρου και της Ελλάδας και το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι δεν στοιχειοθετείται προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας λόγω της πώλησης των ελληνικών υποκαταστημάτων.

Όσον αφορά την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι ενάγοντες δεν μπορούσαν να θεμελιώσουν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σε καμία από τις πράξεις και συμπεριφορές τις οποίες επικαλούνται με τις αγωγές τους.

Τέλος  σε σχέση με τον ισχυρισμό της διάκρισης λόγω ιθαγένειας, σε σχέση με τους καταθέτες των ελληνικών υποκαταστημάτων, το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται επ’ αυτού ότι πρόκειται για συγκρίσιμες καταστάσεις και ότι υπάρχει πράγματι διαφορετική μεταχείριση, πλην όμως η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται από αντικειμενικό και εύλογο σκοπό, ήτοι την ανάγκη να προληφθεί κάθε ενδεχόμενο μετάδοσης των επιπτώσεων της κρίσης από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Το ΓΔΕΕ απορρίπτει αγωγές αποζημίωσης που άσκησαν ιδιώτες & εταιρίες για την αναδιάρθρωση του κυπριακών τραπεζών 

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε με σημερινή του απόφαση τις αγωγές αποζημίωσης τις οποίες άσκησαν ιδιώτες και εταιρίες σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα καθώς “δεν πληρούται η προϋπόθεση του παρανόμου της συμπεριφοράς που προσάπτεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, ότι εφόσον δεν πληρούται η πρώτη προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης (δηλαδή, το παράνομο της συμπεριφοράς που προσάπτεται σε θεσμικό όργανο της Ένωσης), το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις αγωγές αποζημίωσης.

Σε απάντηση όλων των επιχειρημάτων των εναγόντων, σε σχέση με τι υπέστησαν οι καταθέτες με ποσά άνω και κάτω των 100.000 ευρώ, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις, που δεν είναι συγκρίσιμες, οπότε δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία αθέμιτη διάκριση.

Με τις σημερινές του αποφάσεις, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η στοιχειοθέτηση της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης εξαρτάται από τη συνδρομή ενός συνόλου προϋποθέσεων, οι οποίες είναι
1) το παράνομο της συμπεριφοράς που προσάπτεται στο θεσμικό όργανο της Ένωσης,
2) το υποστατό της ζημίας και
3) η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του θεσμικού οργάνου και της προβαλλόμενης ζημίας.

Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση, το Γενικό Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διαπιστωθεί κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου ο οποίος έχει ως σκοπό την απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες.

Το Δικαστήριο όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας και κρίνει ότι οι ενάγοντες δεν προσκόμισαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το ως άνω συμπέρασμα δεν ισχύει και εν προκειμένω.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τη μετατροπή των ομολόγων της Bank of Cyprus σε μετοχές και το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της BoC είχαν ως σκοπό να αποκαταστήσουν τα ίδια κεφάλαια της BoC, καθώς και να διασφαλίσουν τη σταθερότητα τόσο του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, πρόκειται για μέτρο που είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεδομένου ότι λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές είτε δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην πράξη είτε δεν θα καθιστούσαν δυνατή την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το Γενικό Δικαστήριο συνάγει από τα παραπάνω ότι το μέτρο αυτό δεν συνιστά υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Ως προς την πώληση των ελληνικών υποκαταστημάτων, σκοπός της ήταν να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο μετάδοσης των επιπτώσεων της κρίσης μεταξύ των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών συστημάτων της Κύπρου και της Ελλάδας και το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται ότι δεν στοιχειοθετείται προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας λόγω της πώλησης των ελληνικών υποκαταστημάτων.

Όσον αφορά την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι οι ενάγοντες δεν μπορούσαν να θεμελιώσουν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σε καμία από τις πράξεις και συμπεριφορές τις οποίες επικαλούνται με τις αγωγές τους.

Τέλος  σε σχέση με τον ισχυρισμό της διάκρισης λόγω ιθαγένειας, σε σχέση με τους καταθέτες των ελληνικών υποκαταστημάτων, το Γενικό Δικαστήριο αποφαίνεται επ’ αυτού ότι πρόκειται για συγκρίσιμες καταστάσεις και ότι υπάρχει πράγματι διαφορετική μεταχείριση, πλην όμως η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται από αντικειμενικό και εύλογο σκοπό, ήτοι την ανάγκη να προληφθεί κάθε ενδεχόμενο μετάδοσης των επιπτώσεων της κρίσης από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Top Stories

gallery

Χωρίς μαύρο κουτί το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ! Εξετάζεται το iPad που βρέθηκε (pics-video)

#ΔΕΙΤΕ το βίντεο που φέρεται να δείχνει το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ να κάνει κύκλους πριν τη συντριβή
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτούς καταζητεί η Αστυνομία για σωρεία αδικημάτων

Η Αστυνομία ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για εντοπισμό τους

Διαβάστε Επίσης

gallery

Χωρίς μαύρο κουτί το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ! Εξετάζεται το iPad που βρέθηκε (pics-video)

#ΔΕΙΤΕ το βίντεο που φέρεται να δείχνει το ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ να κάνει κύκλους πριν τη συντριβή
gallery

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αυτούς καταζητεί η Αστυνομία για σωρεία αδικημάτων

Η Αστυνομία ζητάει τη βοήθεια των πολιτών για εντοπισμό τους

ΒΙΝΤΕΟ: Η απίστευτη φάρσα της Τζένιφερ Άνιστον σε θαυμαστές της σειράς «Τα Φιλαράκια»

Βίντεο όπου η Τζένιφερ Άνιστον κάνει φάρσα σε φανατικούς θαυμαστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» έγινε εν ριπή οφθαλμού viral. Η ηθοποιός, με το μοναδικό της...

Η Κύπρος έγινε μέλος του Mars Society που στόχο έχει τον αποικισμό του Άρη

Επιτεύχθηκε μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO)

MC MEDIA NETWORK

Στον τελικό του Λιγκ Καπ η Βίλα

Στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες»κέρδισαν με 2-1 τη Λέστερ (1-1 το πρώτο ματς) και περιμένουν αντίπαλο από το...

MC MEDIA NETWORK

Στον τελικό του Λιγκ Καπ η Βίλα

Στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες»κέρδισαν με 2-1 τη Λέστερ (1-1 το πρώτο ματς) και περιμένουν αντίπαλο από το...

Lifestyle

Lifestyle

Στον τελικό του Λιγκ Καπ η Βίλα

Στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες»κέρδισαν με 2-1 τη Λέστερ (1-1 το πρώτο ματς) και περιμένουν αντίπαλο από το...

Στον τελικό του Λιγκ Καπ η Βίλα

Στον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας η Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες»κέρδισαν με 2-1 τη Λέστερ (1-1 το πρώτο ματς) και περιμένουν αντίπαλο από το...

Γράφουν για David Rodriguez

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία ο David Rodriguez είναι πολύ πιθανόν να φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ. Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο 31χρονος Ισπανός...

«Έκλεισε στην Γιουνάιτεντ ο Μπρούνο Φερνάντες!»

Σε συμφωνία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες ήρθε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μια… ανάσα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο...

Advertorials