!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

8 Απριλίου, 2020 Τετάρτη 21:20:10

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Διευκρινίζει το ΔΣ για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2018

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε για το ΚΥΠΕ αφορά το διαχειριστικό έλεγχο για το έτος 2018. Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2018.

Από τη στιγμή της ανάληψης την καθηκόντων του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δρομολόγησε τη λύση των προβλημάτων που επισημαίνει στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία. Κυρίως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιλήφθηκε θεμάτων που αφορούσαν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΚΥΠΕ, προβλήματα του προσωπικού και την υποστελέχωση των διαφόρων τμημάτων του. Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του το Διοικητικό Συμβούλιο αποτάθηκε στα αρμόδια Υπουργεία για επαρκή στελέχωση του Πρακτορείου.

Τα περισσότερα από τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν ήδη επιλυθεί ή δρομολογηθεί προς επίλυση, σε συνεννόηση με το Γενικό Ελεγκτή.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι θα έπρεπε η εργασία της Κυριακής να περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα εργασίας και να μην λογίζεται υπερωριακή εργασία, επεξηγήθηκε από το ΚΥΠΕ ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, λόγω της υποστελέχωσης του Πρακτορείου. Λόγω του πενθήμερου προγράμματος ήδη οι εργαζόμενοι το Σάββατο έχουν μία ελεύθερη ημέρα την εβδομάδα. Αν εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο και την Κυριακή, τότε ο αριθμός των υπαλλήλων που θα έχουν μία ελεύθερη ημέρα την εβδομάδα θα διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τελείως οι βάρδιες στις πλέον παραγωγικές ημέρες, Δευτέρα – Παρασκευή. Το ζήτημα αυτό άπτεται και θεμάτων συμβάσεων με τις Συντεχνίες.

Για το θέμα του χειρόγραφου μητρώου παρουσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος παρουσιών για έλεγχο του ωραρίου του προσωπικού, το οποίο και λειτουργεί.

Για το θέμα της μισθοδοσίας του Διευθυντή, η απόφαση για το ύψος της λήφθηκε το 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών. Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση για υλοποίηση της σύστασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στη βάση γνωμάτευσης και του Νομικού Συμβούλου του ΚΥΠΕ.

Σε σχέση με δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ, που το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο επέτρεψε να συνεργάζεται με το ΡΙΚ (ύστερα από έκκληση του ΡΙΚ), το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συνάντηση με το Γενικό Ελεγκτή και την ηγεσία του ΡΙΚ και υλοποιεί τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως αντί η αμοιβή να καταβάλλεται από το ΡΙΚ απευθείας στην εν λόγω δημοσιογράφο, οι δύο ημικρατικοί οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ και εν συνεχεία να καταβάλλεται στην εν λόγω δημοσιογράφο. Ήδη ετοιμάστηκε η νέα συμφωνία προς υπογραφή από των δύο οργανισμούς.

Αναφορικά με τους χρεώστες, σημειώνεται ότι ο κατάλογος που παρουσίασε η Ελεγκτική Υπηρεσία αφορούσε τους χρεώστες στο τέλος του 2018. Το ΚΥΠΕ έχει ήδη λάβει νομικά μέτρα εναντίον συνδρομητών που δεν διευθέτησαν τις οφειλές του, κάποιοι έχουν εξοφλήσει, έχει έρθει σε συμφωνία με άλλους για διακανονισμό, ενώ σε κάποιους έχει διακόψει τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πρακτορείου και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για εξόφληση των οφειλών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβει τα δέοντα μέτρα.

Σχετικά με την ανέγερση κτηρίου, σε κρατικό τεμάχιο γης, για στέγαση των γραφείων του ΚΥΠΕ, η διαδικασία ανέγερσης πάγωσε το 2013, ένεκα των μέτρων λιτότητας της Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να παρέλθουν τα πέντε χρόνια, χρονική προθεσμία για αποπεράτωση του έργου. Το Υπουργικό Συμβούλιο παράτεινε για άλλα πέντε χρόνια την προθεσμία. Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο μόλις ανέλαβε καθήκοντα απευθύνθηκε γραπτώς στο Υπουργείο Εσωτερικών θέτοντας το θέμα και ζητώντας οδηγίες για περαιτέρω χειρισμό του. Παράλληλα, απευθύνθηκε στην Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών ζητώντας την παραχώρηση κτηρίου του Συνεργατισμού. Το ζήτημα της στέγασης των γραφείων του ΚΥΠΕ, σε ιδιόκτητο κτήριο, παραμένει σε εκκρεμότητα, όχι εξ υπαιτιότητας του ΚΥΠΕ.

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ, όχι μόνο συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά ανέλαβε και εκ των προτέρων πρωτοβουλίες για επίλυση αυτών και άλλων προβλημάτων.

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δημοσιοποιήθηκε για το ΚΥΠΕ αφορά το διαχειριστικό έλεγχο για το έτος 2018. Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2018.

Από τη στιγμή της ανάληψης την καθηκόντων του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δρομολόγησε τη λύση των προβλημάτων που επισημαίνει στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία. Κυρίως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιλήφθηκε θεμάτων που αφορούσαν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΚΥΠΕ, προβλήματα του προσωπικού και την υποστελέχωση των διαφόρων τμημάτων του. Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του το Διοικητικό Συμβούλιο αποτάθηκε στα αρμόδια Υπουργεία για επαρκή στελέχωση του Πρακτορείου.

Τα περισσότερα από τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν ήδη επιλυθεί ή δρομολογηθεί προς επίλυση, σε συνεννόηση με το Γενικό Ελεγκτή.

Πιο συγκεκριμένα:

Για την υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι θα έπρεπε η εργασία της Κυριακής να περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα εργασίας και να μην λογίζεται υπερωριακή εργασία, επεξηγήθηκε από το ΚΥΠΕ ότι στο παρόν στάδιο δεν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, λόγω της υποστελέχωσης του Πρακτορείου. Λόγω του πενθήμερου προγράμματος ήδη οι εργαζόμενοι το Σάββατο έχουν μία ελεύθερη ημέρα την εβδομάδα. Αν εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο και την Κυριακή, τότε ο αριθμός των υπαλλήλων που θα έχουν μία ελεύθερη ημέρα την εβδομάδα θα διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τελείως οι βάρδιες στις πλέον παραγωγικές ημέρες, Δευτέρα – Παρασκευή. Το ζήτημα αυτό άπτεται και θεμάτων συμβάσεων με τις Συντεχνίες.

Για το θέμα του χειρόγραφου μητρώου παρουσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος παρουσιών για έλεγχο του ωραρίου του προσωπικού, το οποίο και λειτουργεί.

Για το θέμα της μισθοδοσίας του Διευθυντή, η απόφαση για το ύψος της λήφθηκε το 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών. Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση για υλοποίηση της σύστασης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στη βάση γνωμάτευσης και του Νομικού Συμβούλου του ΚΥΠΕ.

Σε σχέση με δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ, που το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο επέτρεψε να συνεργάζεται με το ΡΙΚ (ύστερα από έκκληση του ΡΙΚ), το Διοικητικό Συμβούλιο είχε συνάντηση με το Γενικό Ελεγκτή και την ηγεσία του ΡΙΚ και υλοποιεί τη σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως αντί η αμοιβή να καταβάλλεται από το ΡΙΚ απευθείας στην εν λόγω δημοσιογράφο, οι δύο ημικρατικοί οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ και εν συνεχεία να καταβάλλεται στην εν λόγω δημοσιογράφο. Ήδη ετοιμάστηκε η νέα συμφωνία προς υπογραφή από των δύο οργανισμούς.

Αναφορικά με τους χρεώστες, σημειώνεται ότι ο κατάλογος που παρουσίασε η Ελεγκτική Υπηρεσία αφορούσε τους χρεώστες στο τέλος του 2018. Το ΚΥΠΕ έχει ήδη λάβει νομικά μέτρα εναντίον συνδρομητών που δεν διευθέτησαν τις οφειλές του, κάποιοι έχουν εξοφλήσει, έχει έρθει σε συμφωνία με άλλους για διακανονισμό, ενώ σε κάποιους έχει διακόψει τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πρακτορείου και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για εξόφληση των οφειλών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα λάβει τα δέοντα μέτρα.

Σχετικά με την ανέγερση κτηρίου, σε κρατικό τεμάχιο γης, για στέγαση των γραφείων του ΚΥΠΕ, η διαδικασία ανέγερσης πάγωσε το 2013, ένεκα των μέτρων λιτότητας της Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να παρέλθουν τα πέντε χρόνια, χρονική προθεσμία για αποπεράτωση του έργου. Το Υπουργικό Συμβούλιο παράτεινε για άλλα πέντε χρόνια την προθεσμία. Το νυν Διοικητικό Συμβούλιο μόλις ανέλαβε καθήκοντα απευθύνθηκε γραπτώς στο Υπουργείο Εσωτερικών θέτοντας το θέμα και ζητώντας οδηγίες για περαιτέρω χειρισμό του. Παράλληλα, απευθύνθηκε στην Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών ζητώντας την παραχώρηση κτηρίου του Συνεργατισμού. Το ζήτημα της στέγασης των γραφείων του ΚΥΠΕ, σε ιδιόκτητο κτήριο, παραμένει σε εκκρεμότητα, όχι εξ υπαιτιότητας του ΚΥΠΕ.

Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω, το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ, όχι μόνο συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά ανέλαβε και εκ των προτέρων πρωτοβουλίες για επίλυση αυτών και άλλων προβλημάτων.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κρούσμα κορωνοϊού και στις Κεντρικές Φυλακές

Πρόσωπο που συνελήφθη και πέρασε το κατώφλι των Φυλακών χθες

«Είμαστε στα χαρακώματα… Παραμείνετε σε αυτά. Και είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη»

«Δεν έχει τερματιστεί η κρίση. Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στα χαρακώματα και αγωνιζόμαστε. Παραμείνετε σε αυτά αν θέλετε να κερδίσουμε, και το θέλουμε» είπε ο...

Έναρξη δειγματοληψίας στον γενικό πληθυσμό. Πώς θα γίνεται

Σε άτομα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τα οποία βάσει Διατάγματος συνεχίζουν να εργάζονται

Top Stories

Έσπασε το αρνητικό «φράγμα» των 500 κρουσμάτων… Άλλα 32 στην Κύπρο

Ανεβαίνει ο αριθμός των κρουσμάτων στην Κύπρο αν και οι αριθμοί των τελευταίων ημερών επιτρέπουν την ελπίδα - Έσπασε το φράγμα των 500 κρουσμάτων Τον...

MC MEDIA NETWORK

Μύρισαν αίμα τα κοράκια: Πώς η Μαφία θησαυρίζει στην Ιταλία από τον κορωνοϊό

Ενάμιση μήνα μετά το ξεκίνημα της καταστροφικής διασποράς του κορωνοϊού στην Ιταλία, ο αριθμός των πτωμάτων έχει πιάσει το πενταψήφιο και όλοι περιμένουν να...

MC MEDIA NETWORK

Μύρισαν αίμα τα κοράκια: Πώς η Μαφία θησαυρίζει στην Ιταλία από τον κορωνοϊό

Ενάμιση μήνα μετά το ξεκίνημα της καταστροφικής διασποράς του κορωνοϊού στην Ιταλία, ο αριθμός των πτωμάτων έχει πιάσει το πενταψήφιο και όλοι περιμένουν να...

Lifestyle

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης των Φυλακών για το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού

Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας

Lifestyle

Υπ. Εργασίας: Τετράμηνη κρατική στήριξη μετά τις 12 Ιουνίου δόθηκε προς τις επιχειρήσεις

Τετράμηνη περίοδος κρατικής στήριξης μετά τις 12 Ιουνίου 2020 δόθηκε προς τις επιχειρήσεις αν συνεχίζουν να έχουν μειωμένο κύκλο εργασιών, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας,...

Μύρισαν αίμα τα κοράκια: Πώς η Μαφία θησαυρίζει στην Ιταλία από τον κορωνοϊό

Ενάμιση μήνα μετά το ξεκίνημα της καταστροφικής διασποράς του κορωνοϊού στην Ιταλία, ο αριθμός των πτωμάτων έχει πιάσει το πενταψήφιο και όλοι περιμένουν να...

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κρούσμα κορωνοϊού και στις Κεντρικές Φυλακές

Πρόσωπο που συνελήφθη και πέρασε το κατώφλι των Φυλακών χθες

Advertorials