Διενεργούν τεστ κορωνοϊού αλλά μόνο για… καθησυχασμό ιδιωτικά εργαστήρια. Το κόστος και τι λέει ο Πρ. του Συνδέσμου στη CT

Η ανησυχία εντείνεται… Μόνο στο Ινστιτούτο Γενετικής τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο και καλούν στο 1420