!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

1 Ιουνίου, 2020 Δευτέρα 03:01:21

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του φοιτητικού επιδόματος

Κατάλογος Δικαιούχων Φοιτητικών Επιδομάτων από Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στην ετοιμασία καταλόγου δικαιούχων για φοιτητικά επιδόματα, βάσει σχετικής μοριοδότησης, προέβη, με βάση το άρθρο 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2019, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, ο υπό αναφορά κατάλογος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου.

Επισημαίνεται, ότι με √ σημειώνονται τα επιδόματα, τα οποία έχουν εγκριθεί για κάθε δικαιούχο.

Σημειώνεται ότι δεν παραχωρείται επίδομα σίτισης στους φοιτητές που είχαν δικαίωμα λήψης κουπονιών σίτισης από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Παράλειψη υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων, εντός των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για παροχή φοιτητικών επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως, στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διεύθυνση: Τεύκρου 6, 4ος Όροφος, 1066 Λευκωσία) από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ. (τηλέφωνο: 22804002).

Αναφέρεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που αποστέλλονται με ταχυδρομεία ή και υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης, οι οποίοι σπουδάζουν στην Κύπρο, πρέπει να προσκομίσουν το πρωτότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο του υποστατικού που ενοικίαζαν για την περίοδο από 1/9/2018 μέχρι 31/8/2019, πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο για συμβόλαια κάτω των €5000 ή χαρτοσημασμένο από τον Έφορο Φορολογίας για συμβόλαια άνω των €5000 και πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια έγγραφα που δεν έχουν πιστοποιηθεί/χαρτοσημανθεί, νοούμενου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου στις οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

Σημειώνεται ότι το επίδομα στέγασης παραχωρείται και σε όσους διαμένουν στις εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Όσον αφορά στην καταβολή επιδόματος για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), επισημαίνεται ότι, είναι απαραίτητη η υποβολή πρωτότυπων ονομαστικών αποδείξεων (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα), με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2018, μέχρι και 15 μέρες μετά την δημοσίευση του πιο κάτω καταλόγου (δηλαδή μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019).

Η συνολική δαπάνη για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τα €500.

Τονίζεται ότι το επίδομα αυτό αφορά στην αγορά σταθερού Η/Υ (desktop) ή φορητού Η/Υ (laptop) μόνο.

Πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) απαιτούνται, επίσης και για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, στην οποία να αναγράφονται οι τίτλοι των βιβλίων που αγοράστηκαν και η τιμή αγοράς.

Η συνολική δαπάνη για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τα €300.

Αναφέρεται ότι τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στο ήδη δηλωθέν από τους δικαιούχους τραπεζικό αριθμό «IBAN», εκεί δηλαδή όπου καταβλήθηκε και η Φοιτητική Χορηγία (π.χ. σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή αλλού).

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που επιθυμούν αλλαγή του ήδη δηλωθέντος τραπεζικού αριθμού «ΙΒΑΝ», έτσι ώστε τα φοιτητικά επιδόματα που δικαιούνται να καταβληθούν σε άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιοχείρως, ενυπόγραφη δήλωση στην οποία να επισυνάπτεται βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Κατάλογος Δικαιούχων Φοιτητικών Επιδομάτων από Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας

Στην ετοιμασία καταλόγου δικαιούχων για φοιτητικά επιδόματα, βάσει σχετικής μοριοδότησης, προέβη, με βάση το άρθρο 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2019, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, ο υπό αναφορά κατάλογος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου.

Επισημαίνεται, ότι με √ σημειώνονται τα επιδόματα, τα οποία έχουν εγκριθεί για κάθε δικαιούχο.

Σημειώνεται ότι δεν παραχωρείται επίδομα σίτισης στους φοιτητές που είχαν δικαίωμα λήψης κουπονιών σίτισης από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Παράλειψη υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων, εντός των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για παροχή φοιτητικών επιδομάτων.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παραδίδονται ιδιοχείρως, στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διεύθυνση: Τεύκρου 6, 4ος Όροφος, 1066 Λευκωσία) από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:30 μ.μ. (τηλέφωνο: 22804002).

Αναφέρεται ότι δεν θα παραλαμβάνονται δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία που αποστέλλονται με ταχυδρομεία ή και υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης, οι οποίοι σπουδάζουν στην Κύπρο, πρέπει να προσκομίσουν το πρωτότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο του υποστατικού που ενοικίαζαν για την περίοδο από 1/9/2018 μέχρι 31/8/2019, πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο για συμβόλαια κάτω των €5000 ή χαρτοσημασμένο από τον Έφορο Φορολογίας για συμβόλαια άνω των €5000 και πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια έγγραφα που δεν έχουν πιστοποιηθεί/χαρτοσημανθεί, νοούμενου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου στις οποίες φαίνεται το όνομα του φοιτητή.

Σημειώνεται ότι το επίδομα στέγασης παραχωρείται και σε όσους διαμένουν στις εστίες των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά/αποδεικτικά στοιχεία

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.

Όσον αφορά στην καταβολή επιδόματος για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), επισημαίνεται ότι, είναι απαραίτητη η υποβολή πρωτότυπων ονομαστικών αποδείξεων (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα), με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2018, μέχρι και 15 μέρες μετά την δημοσίευση του πιο κάτω καταλόγου (δηλαδή μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019).

Η συνολική δαπάνη για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τα €500.

Τονίζεται ότι το επίδομα αυτό αφορά στην αγορά σταθερού Η/Υ (desktop) ή φορητού Η/Υ (laptop) μόνο.

Πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) απαιτούνται, επίσης και για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, με ημερομηνία πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, στην οποία να αναγράφονται οι τίτλοι των βιβλίων που αγοράστηκαν και η τιμή αγοράς.

Η συνολική δαπάνη για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τα €300.

Αναφέρεται ότι τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στο ήδη δηλωθέν από τους δικαιούχους τραπεζικό αριθμό «IBAN», εκεί δηλαδή όπου καταβλήθηκε και η Φοιτητική Χορηγία (π.χ. σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή αλλού).

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που επιθυμούν αλλαγή του ήδη δηλωθέντος τραπεζικού αριθμού «ΙΒΑΝ», έτσι ώστε τα φοιτητικά επιδόματα που δικαιούνται να καταβληθούν σε άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιοχείρως, ενυπόγραφη δήλωση στην οποία να επισυνάπτεται βεβαίωση αριθμού ΙΒΑΝ από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

gallery

Και δεύτερο ματωμένο μαχαίρι στη σκηνή του άγριου εγκλήματος στη Λευκωσία… Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Ακούγονταν φωνές από το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν τα δύο πτώματα – Γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία
gallery

Μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών τα άγρια επεισόδια στη Λεμεσό… Από τη Λάρνακα η μία ομάδα αλλοδαπών (pics)

Άγνωστη ακόμα η αιτία της συμπλοκής - Ένας στο Νοσοκομείο... 2 με χειροπέδες - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού
gallery

Μαχαίρι στο χέρι του νεκρού άντρα… Σε πλήρη εξέλιξη και προς συγκεκριμένη κατεύθυνση οι έρευνες για το έγκλημα (pics-video)

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας για το άγριο φονικό στην παλιά Λευκωσία – Δύο πτώματα σε δύο διαφορετικά δωμάτια...
gallery

Και δεύτερο πτώμα στην οικία που βρέθηκε μαχαιρωμένη γυναίκα (pics)

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας αλλοδαπής γυναίκας - Σε συναγερμό η Αστυνομία

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Πάντερμπορν – Ντόρτμουντ 1-6: Ξέσπασαν οι Βεστφαλοί με σούπερ Σάντσο (vids)

Τι κι αν η Πάντερμπορν έμοιαζε να βάζει δύσκολα στην Ντόρτμουντ; Οι Βεστφαλοί ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και τελικώς επικράτησαν άνετα εκτός έδρας...

MC MEDIA NETWORK

Πάντερμπορν – Ντόρτμουντ 1-6: Ξέσπασαν οι Βεστφαλοί με σούπερ Σάντσο (vids)

Τι κι αν η Πάντερμπορν έμοιαζε να βάζει δύσκολα στην Ντόρτμουντ; Οι Βεστφαλοί ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και τελικώς επικράτησαν άνετα εκτός έδρας...

Lifestyle

Εβελίνα Παπούλια: Τα διαζύγια και η αποκάλυψη για την πρώτη νύχτα του γάμου της

«Και στους δύο γάμους συνέβη ένα γεγονός που με έκανε να πω “εγώ αυτόν δεν τον ξέρω»

Lifestyle

Advertorials