!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 19, 2021 Tuesday 10:44:42

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΔΕΕ: Εξακρίβωση ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή προ της επιστροφής ασυνόδευτων ανηλίκων σε τρίτα κράτη

Εξακρίβωση ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή προ της επιστροφής ασυνόδευτων ανηλίκων σε τρίτα κράτηέκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ)- Η ανακοίνωση της απόφασης της ΔΕΕ

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

«Πριν από την έκδοση απόφασης επιστροφής σε βάρος ασυνόδευτου ανηλίκου πρέπει να εξακριβώνεται ότι στο κράτος επιστροφής υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για αυτόν», έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), απαντώντας σε ερώτημα ολλανδικού δικαστηρίου το οποίο εξέταζε υπόθεση απόφασης επιστροφής ανηλίκου στη Σιέρα Λεόνε.

Αναλυτικά το ΔΕΕ κρίνει ότι, «όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να εκδώσει απόφαση επιστροφής σε βάρος ασυνόδευτου ανηλίκου βάσει της οδηγίας περί επιστροφής, οφείλει, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, να λαμβάνει απαραιτήτως υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, πράγμα που σημαίνει ότι οφείλει να προβεί σε γενική και εμπεριστατωμένη εκτίμηση της καταστάσεως του εν λόγω ανηλίκου».

Το ΔΕΕ προειδοποιεί ότι «αν το οικείο κράτος μέλος μπορούσε να εκδώσει απόφαση επιστροφής χωρίς να έχει εξακριβώσει προηγουμένως ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής, τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα ότι, μολονότι θα έχει εκδοθεί σε βάρος του ανηλίκου αυτού απόφαση επιστροφής, δεν θα είναι εντούτοις δυνατόν να συντελεστεί η απομάκρυνσή του σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής».

«Επομένως, ο ανήλικος θα περιερχόταν σε κατάσταση μεγάλης αβεβαιότητας ως προς το νομικό καθεστώς του και ως προς το μέλλον του, ιδίως όσον αφορά τη σχολική του εκπαίδευση, τον δεσμό του με ανάδοχη οικογένεια ή τη δυνατότητα παραμονής του στο οικείο κράτος μέλος, πράγμα που θα ήταν αντίθετο προς την απαίτηση προστασίας των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας», τονίζει το ΔΕΕ.

«Ως εκ τούτου, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής, δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής σε βάρος του ανηλίκου», ξεκαθαρίζει το ΔΕΕ.

Το ΔΕΕ διευκρινίζει ακόμη ότι «η ηλικία του ασυνόδευτου ανηλίκου συνιστά μόνο ένα στοιχείο μεταξύ περισσοτέρων προκειμένου να κριθεί αν υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής και να προσδιοριστεί αν τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού επιτάσσουν να μην εκδοθεί απόφαση επιστροφής σε βάρος του».

Το ΔΕΕ επιπλέον κρίνει ότι «ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ασυνόδευτων ανηλίκων αποκλειστικώς βάσει του κριτηρίου της ηλικίας τους προκειμένου να εξακριβώσει αν υπάρχει τέτοια υποδοχή».

Ακολούθως, το ΔΕΕ κρίνει ότι, «δεδομένης της υποχρεώσεως των κρατών μελών να λαμβάνουν απόφαση επιστροφής σε βάρος κάθε υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει παρανόμως στο έδαφός τους και να προβαίνουν στην απομάκρυνσή του  το συντομότερο δυνατό, η οδηγία περί επιστροφής δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος, αφού εκδώσει απόφαση επιστροφής σε βάρος ασυνόδευτου ανηλίκου και αφού εξακριβώσει ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής, να μην προβεί εν συνεχεία στην απομάκρυνσή του έως ότου αυτός συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του».

«Σε μια τέτοια περίπτωση, ο εν λόγω ανήλικος πρέπει να απομακρυνθεί από το έδαφος του οικείου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη της εξελίξεως της καταστάσεώς του», αναφέρει και «στην περίπτωση που κατά το στάδιο της απομακρύνσεως του ασυνόδευτου ανηλίκου δεν είναι πλέον βέβαιη η ύπαρξη κατάλληλης υποδοχής στο κράτος επιστροφής, το οικείο κράτος μέλος δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την απόφαση επιστροφής».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Εξακρίβωση ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή προ της επιστροφής ασυνόδευτων ανηλίκων σε τρίτα κράτηέκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ)- Η ανακοίνωση της απόφασης της ΔΕΕ

«Πριν από την έκδοση απόφασης επιστροφής σε βάρος ασυνόδευτου ανηλίκου πρέπει να εξακριβώνεται ότι στο κράτος επιστροφής υπάρχει κατάλληλη υποδοχή για αυτόν», έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), απαντώντας σε ερώτημα ολλανδικού δικαστηρίου το οποίο εξέταζε υπόθεση απόφασης επιστροφής ανηλίκου στη Σιέρα Λεόνε.

Αναλυτικά το ΔΕΕ κρίνει ότι, «όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να εκδώσει απόφαση επιστροφής σε βάρος ασυνόδευτου ανηλίκου βάσει της οδηγίας περί επιστροφής, οφείλει, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, να λαμβάνει απαραιτήτως υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, πράγμα που σημαίνει ότι οφείλει να προβεί σε γενική και εμπεριστατωμένη εκτίμηση της καταστάσεως του εν λόγω ανηλίκου».

Το ΔΕΕ προειδοποιεί ότι «αν το οικείο κράτος μέλος μπορούσε να εκδώσει απόφαση επιστροφής χωρίς να έχει εξακριβώσει προηγουμένως ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής, τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα ότι, μολονότι θα έχει εκδοθεί σε βάρος του ανηλίκου αυτού απόφαση επιστροφής, δεν θα είναι εντούτοις δυνατόν να συντελεστεί η απομάκρυνσή του σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής».

«Επομένως, ο ανήλικος θα περιερχόταν σε κατάσταση μεγάλης αβεβαιότητας ως προς το νομικό καθεστώς του και ως προς το μέλλον του, ιδίως όσον αφορά τη σχολική του εκπαίδευση, τον δεσμό του με ανάδοχη οικογένεια ή τη δυνατότητα παραμονής του στο οικείο κράτος μέλος, πράγμα που θα ήταν αντίθετο προς την απαίτηση προστασίας των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας», τονίζει το ΔΕΕ.

«Ως εκ τούτου, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής, δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής σε βάρος του ανηλίκου», ξεκαθαρίζει το ΔΕΕ.

Το ΔΕΕ διευκρινίζει ακόμη ότι «η ηλικία του ασυνόδευτου ανηλίκου συνιστά μόνο ένα στοιχείο μεταξύ περισσοτέρων προκειμένου να κριθεί αν υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής και να προσδιοριστεί αν τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού επιτάσσουν να μην εκδοθεί απόφαση επιστροφής σε βάρος του».

Το ΔΕΕ επιπλέον κρίνει ότι «ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ασυνόδευτων ανηλίκων αποκλειστικώς βάσει του κριτηρίου της ηλικίας τους προκειμένου να εξακριβώσει αν υπάρχει τέτοια υποδοχή».

Ακολούθως, το ΔΕΕ κρίνει ότι, «δεδομένης της υποχρεώσεως των κρατών μελών να λαμβάνουν απόφαση επιστροφής σε βάρος κάθε υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει παρανόμως στο έδαφός τους και να προβαίνουν στην απομάκρυνσή του  το συντομότερο δυνατό, η οδηγία περί επιστροφής δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος, αφού εκδώσει απόφαση επιστροφής σε βάρος ασυνόδευτου ανηλίκου και αφού εξακριβώσει ότι υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στο κράτος επιστροφής, να μην προβεί εν συνεχεία στην απομάκρυνσή του έως ότου αυτός συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του».

«Σε μια τέτοια περίπτωση, ο εν λόγω ανήλικος πρέπει να απομακρυνθεί από το έδαφος του οικείου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη της εξελίξεως της καταστάσεώς του», αναφέρει και «στην περίπτωση που κατά το στάδιο της απομακρύνσεως του ασυνόδευτου ανηλίκου δεν είναι πλέον βέβαιη η ύπαρξη κατάλληλης υποδοχής στο κράτος επιστροφής, το οικείο κράτος μέλος δεν θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την απόφαση επιστροφής».

Πηγή: ΚΥΠΕ

gallery

Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Αθανάσιος

Πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους γέροντες της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου #cyprustimes

Πρωινό τηλεφώνημα Αναστασιάδη σε Θεοχάρους. Λείπουν κομμάτια από το παζλ του προϋπολογισμού

Θετική στάση από ΕΔΕΚ που αποφασίζει τελεσίδικα αύριο - Έβαλε «εμπόδια» το Κίνημα Αλληλεγγύη… ανταποκρίθηκε άμεσα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Γιώργος Νικολάου στο γήπεδο, Βασίλης Δημητρίου στο VAR

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των εξ αναβολής αγώνων Πρωταθλήματος Cyta και Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021. Πρωτάθλημα...

Μαριλένη Σταύρου: Θηλάζει το νεογέννητο κοριτσάκι της και δηλώνει τρισευτυχισμένη (pic)

Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κορούλα της Το μεγαλείο της μητρότητας βιώνει για δεύτερη φορά η Μαριλένη Σταύρου. Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, στις 28 Δεκεμβρίου...

Ανανέωση για τον Ανδρέα Γεωργίου! Δείτε την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή του!

Ολόφρεσκο το προσωπάκι του Κύπριου ηθοποιού! Ο δημοφιλής Κύπριος ηθοποιός Ανδρέας Γεωργίου είναι ιδιαίτερα δραστήριος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ηθοποιός και...

MC MEDIA NETWORK

Γιώργος Νικολάου στο γήπεδο, Βασίλης Δημητρίου στο VAR

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των εξ αναβολής αγώνων Πρωταθλήματος Cyta και Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021. Πρωτάθλημα...

Μαριλένη Σταύρου: Θηλάζει το νεογέννητο κοριτσάκι της και δηλώνει τρισευτυχισμένη (pic)

Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κορούλα της Το μεγαλείο της μητρότητας βιώνει για δεύτερη φορά η Μαριλένη Σταύρου. Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, στις 28 Δεκεμβρίου...

Ανανέωση για τον Ανδρέα Γεωργίου! Δείτε την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή του!

Ολόφρεσκο το προσωπάκι του Κύπριου ηθοποιού! Ο δημοφιλής Κύπριος ηθοποιός Ανδρέας Γεωργίου είναι ιδιαίτερα δραστήριος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ηθοποιός και...

Lifestyle

DW: «Ας ξαναγίνουμε φίλοι»

Με αφορμή την επίσκεψη Μάας στην Άγκυρα

Lifestyle

Παίξε πελλό / Βασίλης Δημητρίου

Ούτε πως δεν βρήκε φάση εντός περιοχής ο Βασίλης Δημητρίου στο Πάφος – ΑΠΟΕΛ, που αν δεν ήταν το VAR να τον διορθώσει θα...

Γιώργος Νικολάου στο γήπεδο, Βασίλης Δημητρίου στο VAR

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των εξ αναβολής αγώνων Πρωταθλήματος Cyta και Κυπέλλου Coca – Cola που θα γίνουν την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021. Πρωτάθλημα...

Μαριλένη Σταύρου: Θηλάζει το νεογέννητο κοριτσάκι της και δηλώνει τρισευτυχισμένη (pic)

Το τρυφερό στιγμιότυπο με τη νεογέννητη κορούλα της Το μεγαλείο της μητρότητας βιώνει για δεύτερη φορά η Μαριλένη Σταύρου. Η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός, στις 28 Δεκεμβρίου...

Ανανέωση για τον Ανδρέα Γεωργίου! Δείτε την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή του!

Ολόφρεσκο το προσωπάκι του Κύπριου ηθοποιού! Ο δημοφιλής Κύπριος ηθοποιός Ανδρέας Γεωργίου είναι ιδιαίτερα δραστήριος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ηθοποιός και...

Advertorials