MC MEDIA NETWORK

May 11, 2021 Tuesday 03:10:06

Εγγραφή στο
Newsletter

Κοινωνικό κράτος… ώρα μηδέν

Είναι αποδεδειγμένο ότι η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στον τόπο μας δεν μπορεί ν’ανταποκριθεί στις σημερινές και σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Του Πάνου Αναστασίου
Υποψήφιος Βουλευτής Λεμεσού (ΔΗΠΑ, Αρ.2)
Εγκεκριμένος Λογιστής, Οικονομολόγος, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Αυτό που χρειάζεται ο τόπος σήμερα είναι σχεδιασμό ολιστικής και όχι σπασμωδικής κοινωνικής πολιτικής κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο μετά και από τις αναμενόμενες συνέπειες της πανδημίας. Για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδιασμού χρειάζεται ουσιαστική αύξηση των δημόσιων δαπανών για την κοινωνική πολιτική και άμεση λήψη σειράς μέτρων με στόχο την ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου κράτους προνοίας.

Πρώτον, οι σημερινοί συνταξιούχοι και οι επόμενες γενιές συνταξιούχων αξίζουν ένα αξιοπρεπές βοιοτικό επίπεδο. Μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει η κατάργηση του 12% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Δεύτερο, δέκα χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρίες από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη οι οδηγίες της Σύμβασης, με βάση την ίδια την έκθεση του ΟΗΕ. Επιπλέον, η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με τον τρόπο που εφαρμόζεται στερεί από άτομα με αναπηρίες το ειδικό αναπηρικό επίδομα. Γι΄αυτό επιβάλλεται η εισαγωγή εξειδικευμένης νομοθεσίας για τους ΑμεΑ σχετικά με την κοινωνική και οικονομική στήριξη που δικαιούται το κάθε άτομο με βάση την αναπηρία του καθώς και η δημιουργία των αναγκαίων δομών για τα παιδιά ΑμεΑ.

Τρίτο, η Κοινωνική Πρόνοια αποτελεί σημαντικό πυλώνα Κοινωνικής Πολιτικής και επομένως η δημιουργία ξεχωριστής και αυτόνομης δομής μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας ιδιαίτερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω την κατάθεση από το αρμόδιο υπουργείο νομοσχεδίου στη Βουλή για τη δημιουργία Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας  αλλά ταυτόχρονα να τονίσω την επιτακτική ανάγκη όπως προχωρήσει τάχιστα η ψήφισή του από τη Βουλή. Βέβαια η ψήφισή του σε νόμο από μόνη της δεν είναι αρκετή. Είναι σημαντικό όπως τεθούν οι σωστές πολιτικές και προτεραιότητες και να διατεθούν τα ανάλογα κονδύλια ώστε το νέο αυτό Υφυπουργείο να μπορέσει να επιτελέσει με επάρκεια το ρόλο του.

Ειδικότερα, το εν λόγω Υφυπουργείο θα πρέπει να εφαρμόσει ένα αποκεντρωμένο μοντέλο κοινωνικής δράσης και παρέμβασης το οποίο μέσα από συντονισμό και συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να υλοποιεί πολιτικές και να δρα προληπτικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που επιδεινώνονται ολοένα και περισσότερο.

Τέλος, προσδοκούμε στην ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του αρμόδιου υπουργείου σε θέματα που συνδέονται με την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και γενικότερα του συνόλου των πολιτών.

Κάτι που επιβάλλεται τώρα όσο ποτέ, σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος….

Είναι αποδεδειγμένο ότι η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται στον τόπο μας δεν μπορεί ν’ανταποκριθεί στις σημερινές και σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Του Πάνου Αναστασίου
Υποψήφιος Βουλευτής Λεμεσού (ΔΗΠΑ, Αρ.2)
Εγκεκριμένος Λογιστής, Οικονομολόγος, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Αυτό που χρειάζεται ο τόπος σήμερα είναι σχεδιασμό ολιστικής και όχι σπασμωδικής κοινωνικής πολιτικής κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο μετά και από τις αναμενόμενες συνέπειες της πανδημίας. Για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδιασμού χρειάζεται ουσιαστική αύξηση των δημόσιων δαπανών για την κοινωνική πολιτική και άμεση λήψη σειράς μέτρων με στόχο την ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου κράτους προνοίας.

Πρώτον, οι σημερινοί συνταξιούχοι και οι επόμενες γενιές συνταξιούχων αξίζουν ένα αξιοπρεπές βοιοτικό επίπεδο. Μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει η κατάργηση του 12% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Δεύτερο, δέκα χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρίες από την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη οι οδηγίες της Σύμβασης, με βάση την ίδια την έκθεση του ΟΗΕ. Επιπλέον, η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με τον τρόπο που εφαρμόζεται στερεί από άτομα με αναπηρίες το ειδικό αναπηρικό επίδομα. Γι΄αυτό επιβάλλεται η εισαγωγή εξειδικευμένης νομοθεσίας για τους ΑμεΑ σχετικά με την κοινωνική και οικονομική στήριξη που δικαιούται το κάθε άτομο με βάση την αναπηρία του καθώς και η δημιουργία των αναγκαίων δομών για τα παιδιά ΑμεΑ.

Τρίτο, η Κοινωνική Πρόνοια αποτελεί σημαντικό πυλώνα Κοινωνικής Πολιτικής και επομένως η δημιουργία ξεχωριστής και αυτόνομης δομής μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας ιδιαίτερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω την κατάθεση από το αρμόδιο υπουργείο νομοσχεδίου στη Βουλή για τη δημιουργία Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας  αλλά ταυτόχρονα να τονίσω την επιτακτική ανάγκη όπως προχωρήσει τάχιστα η ψήφισή του από τη Βουλή. Βέβαια η ψήφισή του σε νόμο από μόνη της δεν είναι αρκετή. Είναι σημαντικό όπως τεθούν οι σωστές πολιτικές και προτεραιότητες και να διατεθούν τα ανάλογα κονδύλια ώστε το νέο αυτό Υφυπουργείο να μπορέσει να επιτελέσει με επάρκεια το ρόλο του.

Ειδικότερα, το εν λόγω Υφυπουργείο θα πρέπει να εφαρμόσει ένα αποκεντρωμένο μοντέλο κοινωνικής δράσης και παρέμβασης το οποίο μέσα από συντονισμό και συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να υλοποιεί πολιτικές και να δρα προληπτικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που επιδεινώνονται ολοένα και περισσότερο.

Τέλος, προσδοκούμε στην ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του αρμόδιου υπουργείου σε θέματα που συνδέονται με την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και γενικότερα του συνόλου των πολιτών.

Κάτι που επιβάλλεται τώρα όσο ποτέ, σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος….

gallery

Unlock αλλά με πολλά μαγαζιά άδεια… Να γίνει εβδομαδιαίο το rapid test ζητούν ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής (pics)

«Με τι μούτρα θα μπει αστυνομικός σε χώρο εστίασης, να καταγγείλει πολίτη επειδή στάθηκε στο τραπεζάκι του μετά τις εικόνες της Ομόνοιας» λέει ο Φάνος Λεβέντης

Στο 0,33% το ποσοστό θετικότητας παγκύπρια… Ο «χάρτης» των 147 θετικών rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Ποια η κατάσταση που επικρατεί με τους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορωνοϊό #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«Είσαστε καλά ρε;» από Λοΐζου και χαμός (vids)

Σε ρόλο… οργανωτή κερκίδας ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος με τα συνθήματα του ξεσήκωσε τον κόσμο των πρασίνων. Δείτε τα βίντεο από την κάμερα του...

Το «ατύχημα» της Έλενας Τσαγκρινού στη σκηνή της Eurovision (video)

Τι συνέβη; Στο Ρότερνταμ βρίσκεται η Έλενα Τσαγκρινού όπου πραγματοποίησε χτες την πρώτη της πρόβα ερμηνεύοντας το «El Diablo», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την...

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Χουλιάρα! Επώνυμοι Κύπριοι τον αποχαιρετούν και συγκινούν (Photos)

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του στο χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο. Ο Γιώργος Χουλιάρας απεβίωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Μαΐου, ύστερα...

MC MEDIA NETWORK

«Είσαστε καλά ρε;» από Λοΐζου και χαμός (vids)

Σε ρόλο… οργανωτή κερκίδας ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος με τα συνθήματα του ξεσήκωσε τον κόσμο των πρασίνων. Δείτε τα βίντεο από την κάμερα του...

Το «ατύχημα» της Έλενας Τσαγκρινού στη σκηνή της Eurovision (video)

Τι συνέβη; Στο Ρότερνταμ βρίσκεται η Έλενα Τσαγκρινού όπου πραγματοποίησε χτες την πρώτη της πρόβα ερμηνεύοντας το «El Diablo», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την...

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Χουλιάρα! Επώνυμοι Κύπριοι τον αποχαιρετούν και συγκινούν (Photos)

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του στο χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο. Ο Γιώργος Χουλιάρας απεβίωσε, τα ξημερώματα της Δευτέρας 10 Μαΐου, ύστερα...

Lifestyle

«Είσαστε καλά ρε;» από Λοΐζου και χαμός (vids)

Σε ρόλο… οργανωτή κερκίδας ο Λοΐζος Λοΐζου ο οποίος με τα συνθήματα του ξεσήκωσε τον κόσμο των πρασίνων. Δείτε τα βίντεο από την κάμερα του...

Lifestyle

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Τους ξεσήκωσαν με σύνθημα Λοϊζου και Φαμπιάνο, και τα πυροτεχνήματα Μποτεάκ (βίντεο)

Αποθέωση στο «Ηλίας Πούλλος» με την είσοδο του λεωφορείου (VIDS)

Η αποστολή της Ομόνοιας έφτασε στο «Ηλίας Πούλλος» εν μέσω αποθέωσης. Δείτε βιντεο μέσα από την κάμερα του PROTATHLIMA.    

Το γλέντι στο λεωφορείο της Ομόνοιας (pics)

Το δικό του γλέντι έστησαν οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας στο λεωφορείο της ομάδας το οποίο έφτασε στο Ηλίας Πούλλος.    

Advertorials