MC MEDIA NETWORK

April 17, 2021 Saturday 18:00:26

Εγγραφή στο
Newsletter

Η εκπαίδευση του αύριο στην Ευρώπη

Οι εξελίξεις του 21ου αιώνα είναι ραγδαίες όσο ποτέ άλλοτε και το παγκόσμιο σκηνικό αλλάζει αναπόφευκτα. Η ΕΕ είναι εκ των ηγετών της αλλαγής που διαμορφώνεται σε όλα τα πεδία.

Του Λουκά Φουρλά
Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ 

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Η Κύπρος μας παρά το μικρό του μεγέθους της, έχει τη δυνατότητα να είναι εξ αυτών που συντελούν στις ραγδαίες αλλαγές και όχι να τρέχει για να τις προλαβαίνει.

Πιστεύω ότι τα κράτη που θα εξεύρουν τις αναγκαίες καινοτόμες φόρμουλες προσαρμοστικότητας, θα έχουν μελλοντικά τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε αυτή την προσπάθεια, κατανοούμε ως Κύπρος αλλά και ως Ένωση, τις αλλαγές που επέρχονται και παράλληλα γνωρίζουμε ότι για να είμαστε πρωτοπόροι πρέπει να επενδύουμε στην εκπαίδευση και να εκσυγχρονιζόμαστε με τις ανάγκες της εποχής.

Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν τα θεμέλια της προόδου ενός έθνους και της συνοχής και δυναμικής της κοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση, αποτελούν τα εχέγγυα της ευημερίας της ΕΕ. Είναι το μέσο για την προαγωγή της καλλιέργειας υπεύθυνων πολιτών που θα στηρίζουν την κοινωνία και θα αγωνίζονται για την πατρίδα τους και την ευρωπαϊκή τους οικογένεια.

Γι’ αυτό, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου και είμαι μέλος, συζητάμε διεξοδικά τους τρόπους περαιτέρω αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η φιλοδοξία είναι κοινή και οι τρόποι υπάρχουν.

Ως ΕΕ, στόχος είναι η διαμόρφωση συστήματος εμπνευσμένων αφοσιωμένων και φιλόδοξων εκπαιδευτικών που μέσα από την εφαρμογή του συγχρόνου αναλυτικού προγράμματος θα συμβάλλουν στη σωστή εκπαίδευση των παιδιών και στη βελτίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους.

Τα παιδιά πρέπει να εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος, τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, την οικονομία της αγοράς, την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν θέλουμε τη μαζική παραγωγή ανέργων πτυχιούχων, αλλά τη μαζική παραγωγή αποτελεσματικών επαγγελματιών, επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών και τεχνικών, με βάση τις ανάγκες και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής.

Έχουμε αποφασίσει διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί από ολόκληρη την ΕΕ με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής κινητικότητας των φοιτητών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ανάμεσα σε αυτά, και το δικό μας Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα έχουν συσσωρεύσει γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη από διαφορετικά ιδρύματα και θα λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πτυχίο.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, εκτός από την «κατάκτηση» του Τίτλου Σπουδών που θα αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη, έχουν ως απώτερο στόχο την καλλιέργεια της νοοτροπίας του ενεργού και κοινωνικά δραστήριου πολίτη. Την εμπέδωση του ευρωπαϊκού πνεύματος της συνάντησης και συνύπαρξης των πολιτισμών και των ιδεών.

Η ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές να εγγράφονται ηλεκτρονικά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός της Ευρώπης με εύκολο και ασφαλή τρόπο και θα τους απαλλάξει από την ανάγκη επιτόπου εγγραφής και από άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η Ευρώπη είναι ενωμένη και επενδύει πολλά στο εν λόγω πρόγραμμα που έχει χρονικό ορίζοντα το 2025, όπως επενδύει και θα συνεχίσει να το κάνει και σε άλλες πρωτοβουλίες που έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής όπως το Erasmus+.

Προβλήματα υπάρχουν, ωστόσο είναι αντιμετωπίσιμα. Σύμφωνα με έρευνες, το 40% των Ευρωπαίων δεν έχει το απαραίτητο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα, κάτι το οποίο μπορεί να επιλυθεί για παράδειγμα μέσω ταχύρρυθμων μαθημάτων.

Από την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και μέλος της Επιτροπής Παιδείας, παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις που αφορούν την εκπαίδευση, ώστε να διεκδικήσουμε προγράμματα ή κονδύλια και να υιοθετήσουμε έγκαιρα τις νέες έξυπνες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές που προωθεί η ΕΕ.

Οι εξελίξεις του 21ου αιώνα είναι ραγδαίες όσο ποτέ άλλοτε και το παγκόσμιο σκηνικό αλλάζει αναπόφευκτα. Η ΕΕ είναι εκ των ηγετών της αλλαγής που διαμορφώνεται σε όλα τα πεδία.

Του Λουκά Φουρλά
Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ 

Η Κύπρος μας παρά το μικρό του μεγέθους της, έχει τη δυνατότητα να είναι εξ αυτών που συντελούν στις ραγδαίες αλλαγές και όχι να τρέχει για να τις προλαβαίνει.

Πιστεύω ότι τα κράτη που θα εξεύρουν τις αναγκαίες καινοτόμες φόρμουλες προσαρμοστικότητας, θα έχουν μελλοντικά τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε αυτή την προσπάθεια, κατανοούμε ως Κύπρος αλλά και ως Ένωση, τις αλλαγές που επέρχονται και παράλληλα γνωρίζουμε ότι για να είμαστε πρωτοπόροι πρέπει να επενδύουμε στην εκπαίδευση και να εκσυγχρονιζόμαστε με τις ανάγκες της εποχής.

Η παιδεία και η εκπαίδευση αποτελούν τα θεμέλια της προόδου ενός έθνους και της συνοχής και δυναμικής της κοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση, αποτελούν τα εχέγγυα της ευημερίας της ΕΕ. Είναι το μέσο για την προαγωγή της καλλιέργειας υπεύθυνων πολιτών που θα στηρίζουν την κοινωνία και θα αγωνίζονται για την πατρίδα τους και την ευρωπαϊκή τους οικογένεια.

Γι’ αυτό, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου και είμαι μέλος, συζητάμε διεξοδικά τους τρόπους περαιτέρω αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η φιλοδοξία είναι κοινή και οι τρόποι υπάρχουν.

Ως ΕΕ, στόχος είναι η διαμόρφωση συστήματος εμπνευσμένων αφοσιωμένων και φιλόδοξων εκπαιδευτικών που μέσα από την εφαρμογή του συγχρόνου αναλυτικού προγράμματος θα συμβάλλουν στη σωστή εκπαίδευση των παιδιών και στη βελτίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους.

Τα παιδιά πρέπει να εφοδιάζονται με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος, τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, την οικονομία της αγοράς, την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν θέλουμε τη μαζική παραγωγή ανέργων πτυχιούχων, αλλά τη μαζική παραγωγή αποτελεσματικών επαγγελματιών, επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών και τεχνικών, με βάση τις ανάγκες και τα οικονομικά δεδομένα της εποχής.

Έχουμε αποφασίσει διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί από ολόκληρη την ΕΕ με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής κινητικότητας των φοιτητών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ανάμεσα σε αυτά, και το δικό μας Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα έχουν συσσωρεύσει γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη από διαφορετικά ιδρύματα και θα λαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πτυχίο.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, εκτός από την «κατάκτηση» του Τίτλου Σπουδών που θα αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη, έχουν ως απώτερο στόχο την καλλιέργεια της νοοτροπίας του ενεργού και κοινωνικά δραστήριου πολίτη. Την εμπέδωση του ευρωπαϊκού πνεύματος της συνάντησης και συνύπαρξης των πολιτισμών και των ιδεών.

Η ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές να εγγράφονται ηλεκτρονικά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός της Ευρώπης με εύκολο και ασφαλή τρόπο και θα τους απαλλάξει από την ανάγκη επιτόπου εγγραφής και από άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η Ευρώπη είναι ενωμένη και επενδύει πολλά στο εν λόγω πρόγραμμα που έχει χρονικό ορίζοντα το 2025, όπως επενδύει και θα συνεχίσει να το κάνει και σε άλλες πρωτοβουλίες που έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής όπως το Erasmus+.

Προβλήματα υπάρχουν, ωστόσο είναι αντιμετωπίσιμα. Σύμφωνα με έρευνες, το 40% των Ευρωπαίων δεν έχει το απαραίτητο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους προγράμματα, κάτι το οποίο μπορεί να επιλυθεί για παράδειγμα μέσω ταχύρρυθμων μαθημάτων.

Από την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και μέλος της Επιτροπής Παιδείας, παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις που αφορούν την εκπαίδευση, ώστε να διεκδικήσουμε προγράμματα ή κονδύλια και να υιοθετήσουμε έγκαιρα τις νέες έξυπνες ιδέες και καινοτόμες πρακτικές που προωθεί η ΕΕ.

gallery

Συντετριμμένη η βασίλισσα Ελισάβετ συνοδεύει την πομπή με το φέρετρο του πρίγκιπα Φιλίππου (pics)

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου στις 9 Απριλίου
gallery

LIVE Εικόνα: Το «τελευταίο αντίο» στον Πρίγκιπα Φίλιππο

Παρακολουθείστε την τελετή της κηδείας του Πρίγκηπα Φίλιππου

Παρέλαβε το βραβείο «Ευρωπαίου Πολίτη» ο Κώστας Βήχας: «Yπάρχουν συνάνθρωποι μας που πεινούν. Ας ενώσουμε τα χέρια…»

Φανερά συγκινημένος, ο Κώστας Βήχας ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν την υποψηφιότητα του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Η Υποψήφια Άννα Μαραγκού στη CT: Χωρίς επανένωση δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένας μισός τόπος δεν μπορεί ούτε να ευημερήσει», τονίζει στη #Cyprus Times η αρχαιολόγος Άννα Μαραγκού, υποψήφια βουλευτής με την Πρωτοβουλία «Αμμόχωστος για την Κύπρο»

MC MEDIA NETWORK

(ΒΙΝΤΕΟ) Το ΓΚΟΛ του Δημητρίου

Δείτε σε βίντεο πως ο Ερμής άνοιξε το σκορ με τον Δημητρίου στο 11′.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...

Γιώργος Λιανός: Στο Άγιο Δομίνικο η σύντροφος και το νεογέννητο μωράκι τους (Photo)

Μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο νησί του «Survivor» για να είναι κοντά στον μπαμπά! Το τέταρτο παιδί του Γιώργου Λιανού, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ήρθε στον...

MC MEDIA NETWORK

(ΒΙΝΤΕΟ) Το ΓΚΟΛ του Δημητρίου

Δείτε σε βίντεο πως ο Ερμής άνοιξε το σκορ με τον Δημητρίου στο 11′.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...

Γιώργος Λιανός: Στο Άγιο Δομίνικο η σύντροφος και το νεογέννητο μωράκι τους (Photo)

Μητέρα και κόρη ταξίδεψαν στο νησί του «Survivor» για να είναι κοντά στον μπαμπά! Το τέταρτο παιδί του Γιώργου Λιανού, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, ήρθε στον...

Lifestyle

Εξαπολύει «πυρά» κατά Νικόλα η Κυβέρνηση: Είχε ανάμιξη στις πολιτογραφήσεις

Χωρίς τελειωμό οι διαμάχες της Κυβέρνησης με την αντιπολίτευση - Γραπτή απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κυριάκου Ι. Κούσιου στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Χωρίς τελειωμό οι...

Lifestyle

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο της σύζυγο

Οι Βρετανοί αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον πρίγκιπα Φίλιππο Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, ξεκίνησε λίγο πριν τις 5 ώρα Κύπρου, η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου...
gallery

Συντετριμμένη η βασίλισσα Ελισάβετ συνοδεύει την πομπή με το φέρετρο του πρίγκιπα Φιλίππου (pics)

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου στις 9 Απριλίου

LIVE: ΕΡΜΗΣ – ΑΠΟΕΛ 1-0

Στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Β’ φάσης του πρωταθλήματος, ο Ερμής φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ. Το LIVE: Οι συνθέσεις: ΕΡΜΗΣ: Φιρινίδης, Καραγκούνης, Δημητρίου, Γαβριήλ, Ρουσιάς, Ντίας, Φολπρεχτ,...

Advertorials