MC MEDIA NETWORK

June 21, 2021 Monday 09:44:17

Εγγραφή στο
Newsletter

Παράνομα Περιοριστικά Μέτρα για Covid 19

Πιστεύω ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αναμένει από τους πολίτες της να είναι νομοταγείς όταν το ίδια το κράτος παρανομεί.

Του Γιάννου Γεωργιάδη
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες μίας συνεχιζόμενης παρανομίας από μέρους του κράτους σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά επανάληψη από πέρσι τον Μάρτιο μέσω διαταγμάτων που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας με όλες τις αρνητικές συνέπειες στους συμπολίτες μας και γενικά την κοινωνία.

Περαιτέρω  το κράτος μέσω της αστυνομίας και της κατηγορούσαν Αρχής δηλαδή την Εισαγγελία της Αστυνομίας και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα επιμένει να επιβάλλει πρόστιμα και να προχωρεί με επίδοση ποινικών υποθέσεων κατά παράβαση της νομικής αρχής Nullum crimen, nulla poena sine lege, που σημαίνει στην ελληνική «κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς υφιστάμενο νόμο», μία βασική αρχή – που διέπει  το Ποινικό Δίκαιο ,στην ευρωπαϊκή νομική επιστήμη και κατ’ επέκταση παγκόσμια. Δηλαδή δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έγκλημα ή ποινή επ’ αυτού χωρίς προηγουμένως να υφίσταται νόμος που να προσδιορίζει τόσο τη συγκεκριμένη πράξη ως έγκλημα .

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας εκδίδει τα λεγόμενα διατάγματα ,βάση του άρθρου 6 του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου (Κεφ.260) επικαλούμενος την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα χωρίς να ακολουθούνται οι πρόνοιες του άρθρου 3(1) του Περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου (Νόμος αριθμός 99/1989) σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον εξουσιοδοτημένο Υπουργό θα πρέπει να κατατίθενται στην Βουλή για έγκριση. Δηλαδή χωρίς να ακολουθηθεί η πρόνοια του πιο πάνω νόμου  δεν μπορούν να έχουν ισχύ τα περιοριστικά μέτρα και ασφαλώς δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για σκοπούς στοιχειοθέτησης αδικήματος εναντίον οποιουδήποτε πολίτη. Είναι επίσης κατάφορα άδικο να σέρνεται ο πολίτης στο δικαστήριο για ένα αδίκημα που δεν υπάρχει και την ίδια στιγμή η κατηγορούσα αρχή να ζητά και να πετυχαίνει αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης παρά το γεγονός ότι υπάρχει ρητή γραπτή αυστηρή υπόδειξη από το Ανώτατο Δικαστήριο προς τα Επαρχιακά δικαστήρια που αναφέρει  ότι η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων θα πρέπει να γίνεται άμεσα χωρίς καθυστέρηση.

Θεωρώ επίσης αναγκαίο να αναφέρω ότι κακώς διαδόθηκε στον κόσμο η λανθασμένη πληροφορία ότι η Βουλή μέσω νόμου εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα χωρίς την έγκριση της βουλής. Κάτι τέτοιο ουδέποτε έχει γίνει. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας έσπευσε άμεσα  να δημοσιεύσει ανακοίνωση στον τύπο για να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους απόσυρε η κατηγορούσα αρχή ποινική υπόθεση, εναντίον συμπολίτη μας που είδε το φως της δημοσιότητας , για παραβάσεις του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου εντούτοις απέφυγε όλο αυτό το διάστημα να τοποθετηθεί για την συνεχιζόμενη παρανομία από μέρους του κράτους που επίσης έχει δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την έκδοση παράνομων περιοριστικών μέτρων που μάλιστα επηρεάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιωμάτων των πολιτών χωρίς την έγκριση της βουλής κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του πιο πάνω νόμου 99/89 και της πιο πάνω αρχής Nullum crimen, nulla poena sine lege,  «κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς υφιστάμενο νόμο».

Πιστεύω ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αναμένει από τους πολίτες της να είναι νομοταγείς όταν το ίδια το κράτος παρανομεί.

Του Γιάννου Γεωργιάδη
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος

Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες μίας συνεχιζόμενης παρανομίας από μέρους του κράτους σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά επανάληψη από πέρσι τον Μάρτιο μέσω διαταγμάτων που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας με όλες τις αρνητικές συνέπειες στους συμπολίτες μας και γενικά την κοινωνία.

Περαιτέρω  το κράτος μέσω της αστυνομίας και της κατηγορούσαν Αρχής δηλαδή την Εισαγγελία της Αστυνομίας και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα επιμένει να επιβάλλει πρόστιμα και να προχωρεί με επίδοση ποινικών υποθέσεων κατά παράβαση της νομικής αρχής Nullum crimen, nulla poena sine lege, που σημαίνει στην ελληνική «κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς υφιστάμενο νόμο», μία βασική αρχή – που διέπει  το Ποινικό Δίκαιο ,στην ευρωπαϊκή νομική επιστήμη και κατ’ επέκταση παγκόσμια. Δηλαδή δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έγκλημα ή ποινή επ’ αυτού χωρίς προηγουμένως να υφίσταται νόμος που να προσδιορίζει τόσο τη συγκεκριμένη πράξη ως έγκλημα .

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας εκδίδει τα λεγόμενα διατάγματα ,βάση του άρθρου 6 του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου (Κεφ.260) επικαλούμενος την προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα χωρίς να ακολουθούνται οι πρόνοιες του άρθρου 3(1) του Περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου (Νόμος αριθμός 99/1989) σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον εξουσιοδοτημένο Υπουργό θα πρέπει να κατατίθενται στην Βουλή για έγκριση. Δηλαδή χωρίς να ακολουθηθεί η πρόνοια του πιο πάνω νόμου  δεν μπορούν να έχουν ισχύ τα περιοριστικά μέτρα και ασφαλώς δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για σκοπούς στοιχειοθέτησης αδικήματος εναντίον οποιουδήποτε πολίτη. Είναι επίσης κατάφορα άδικο να σέρνεται ο πολίτης στο δικαστήριο για ένα αδίκημα που δεν υπάρχει και την ίδια στιγμή η κατηγορούσα αρχή να ζητά και να πετυχαίνει αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης παρά το γεγονός ότι υπάρχει ρητή γραπτή αυστηρή υπόδειξη από το Ανώτατο Δικαστήριο προς τα Επαρχιακά δικαστήρια που αναφέρει  ότι η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων θα πρέπει να γίνεται άμεσα χωρίς καθυστέρηση.

Θεωρώ επίσης αναγκαίο να αναφέρω ότι κακώς διαδόθηκε στον κόσμο η λανθασμένη πληροφορία ότι η Βουλή μέσω νόμου εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα χωρίς την έγκριση της βουλής. Κάτι τέτοιο ουδέποτε έχει γίνει. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας έσπευσε άμεσα  να δημοσιεύσει ανακοίνωση στον τύπο για να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους απόσυρε η κατηγορούσα αρχή ποινική υπόθεση, εναντίον συμπολίτη μας που είδε το φως της δημοσιότητας , για παραβάσεις του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου εντούτοις απέφυγε όλο αυτό το διάστημα να τοποθετηθεί για την συνεχιζόμενη παρανομία από μέρους του κράτους που επίσης έχει δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την έκδοση παράνομων περιοριστικών μέτρων που μάλιστα επηρεάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιωμάτων των πολιτών χωρίς την έγκριση της βουλής κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του πιο πάνω νόμου 99/89 και της πιο πάνω αρχής Nullum crimen, nulla poena sine lege,  «κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς υφιστάμενο νόμο».

Στις φλόγες φορτηγό εταιρείας στην Πάφο… Εμπρησμό «βλέπουν» οι αρχές

Υπό φρούρηση η σκηνή - Συνεχίζονται οι εξετάσεις των αρχών #cyprustimes

Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στη Λάρνακα. Στο τιμόνι χωρίς τις απαραίτητες άδειες

Με ένδειξη 97μg% σε αλκοτεστ - Oδηγούσε το αυτοκίνητο με ληγμένη τη μαθητική άδεια οδήγησης #cyprustimes
gallery

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Επί 37 μέρες η ΕΛ.ΑΣ παγίδευε τον 32χρονο πιλότο. «Μήπως θέλεις να μας πεις κάτι»;

«Έβλεπα εφιάλτες, είχα τύψεις, έβλεπα την Καρολάιν στον ύπνο μου αλλά ναι, δεν θα ερχόμουν να ομολογήσω», είπε ο Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών #cyprustimes

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό Αναστασιάδη. Ποιοι «κλείδωσαν»

Τα ονόματα που «κλειδώνουν» και μπολιάζουν το κυβερνητικό σχήμα

Υπερμεταδοτικό το ινδικό στέλεχος. Η προσοχή στις πύλες εισόδου… ανησυχία ενόψει φθινοπώρου

Πιο προστατευμένοι οι πλήρως εμβολιασμένοι - Μέχρι 90% προστασία από τα εμβόλια των Astra Zeneca, Pfizer και Moderna
gallery

Που να πάτε σήμερα Δευτέρα του Κατακλυσμού για rapid test (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Σημεία δειγματοληψίας για rapid test – Aναλυτικά ανά επαρχία – Τα σημεία και οι ώρες Συνεχίζονται τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου με rapid test αντιγόνου του...

MC MEDIA NETWORK

Βραζιλιάνος φαν «τρέλανε» τον Μέσι, με τατουάζ-«έργο τέχνης» από το σήκωμα της φανέλας στο «Μπερναμπέου» (pics & vids)

Ο μυθικός πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με την υψωμένη φανέλα του μπροστά στους οπαδούς της Ρεάλ, έγινε έργο τέχνης στην πλάτη...

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Αυτά είναι τα 4...

Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον πρώτο χρόνο γνωριμίας τους

Το γλυκό στιγμιότυπο που μοιράστηκαν στο Instagram Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Κυπριακής showbiz. Οι...

MC MEDIA NETWORK

Βραζιλιάνος φαν «τρέλανε» τον Μέσι, με τατουάζ-«έργο τέχνης» από το σήκωμα της φανέλας στο «Μπερναμπέου» (pics & vids)

Ο μυθικός πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με την υψωμένη φανέλα του μπροστά στους οπαδούς της Ρεάλ, έγινε έργο τέχνης στην πλάτη...

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Αυτά είναι τα 4...

Στέφανος Μιχαήλ – Νάταλι Κάτερ: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον πρώτο χρόνο γνωριμίας τους

Το γλυκό στιγμιότυπο που μοιράστηκαν στο Instagram Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Κυπριακής showbiz. Οι...

Lifestyle

Lifestyle

Ζώδια: Τι λένε τ’ άστρα για σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου;

Τα ζώδια της ημέρας Τα ζώδια σήμερα Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021. Διάβασε το ωροσκόπιο σου και μάθε πως σε επηρεάζουν τα άστρα σήμερα. Αυτά είναι τα 4...

Το αντιοξειδωτικό καλοκαιρινό φρούτο που ωφελεί την καρδιά και βελτιώνει τον ύπνο

Διαβάστε τα οφέλη τους και εντάξτε τα τώρα στο διατροφικό πρόγραμμα των επόμενων μηνών #cyprustimes

Στις φλόγες φορτηγό εταιρείας στην Πάφο… Εμπρησμό «βλέπουν» οι αρχές

Υπό φρούρηση η σκηνή - Συνεχίζονται οι εξετάσεις των αρχών #cyprustimes

Advertorials