MC MEDIA NETWORK

June 14, 2021 Monday 00:09:06

Εγγραφή στο
Newsletter

Εγκύκλιος για παιδιά… αρνητές. Απαράδεκτη παραβίαση δικαιωμάτων του παιδιού

Η πρόσφατη εγκύκλιος που δημοσιεύθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελεί μια πράξη κάθετα αντίθετη με τις πρόνοιες πολλαπλών διεθνών συμβάσεων και κυρίως με τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς επίσης και με τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου Αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Σύμβαση του Οβιέδο) και το ίδιο το Σύνταγμα.

Του Γιάννου Γεωργιάδη
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Διά μέσω της εγκυκλίου, το Υπουργείο ενημερώνει τους γονείς και μαθητές ότι θα πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ως προϋπόθεση για να μπορέσουν να παρακαθήσουν τις Παγκύπριες εξετάσεις.

Τα λεχθέντα στην εγκύκλιο είναι επίσης αντίθετα με πρόσφατες δημοσιεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και βασικές αρχές Ευρωπαϊκών και άλλων Συμβάσεων οι οποίες ξεκάθαρα αναφέρουν ότι κανένα πρόσωπο δε δύναται να πιεστεί πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να προβεί σε ιατρική εξέταση αν δεν το επιθυμεί και ότι διακρίσεις βάσει της επιλογής του ατόμου δεν επιτρέπονται.

Στην εγκύκλιο τα παιδιά τα οποία, ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο τους ανθρώπινο δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση χωρίς τη συγκατάθεσή τους και που θα αρνηθούν να υποβληθούν στην εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου χαρακτηρίζονται ως «αρνητές», λέξη η οποία φέρει σημαντική βαρύτητα και μπορεί να επιβάλει, σε μεγάλο βαθμό, πίεση στη ψυχική υγεία του παιδιού. Περαιτέρω, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της ζωής των παιδιών και λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή των Παγκύπριων εξετάσεων, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 24/05/2021, τους αναγκάζουν να επιλέξουν μεταξύ του να δώσουν τη συγκατάθεσή τους υπό πίεση και να υποβληθούν στην εξέταση ή να ριψοκινδυνεύσουν να παρακαθήσουν τις εξετάσεις σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα Αναφοράς COVID-19, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν τα αποτελέσματά τους θα θεωρηθούν έγκυρα ή όχι εφόσον θα τύχουν αξιολόγησης για να κριθεί κατά πόσο αυτό συνιστά παραβίαση του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του

Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, ημερομηνίας 14/05/2021. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν περάσουν τις εξετάσεις τους, θα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμά τους.

Από την κατάσταση αυτή προκύπτει σημαντική ψυχική και ψυχολογική πίεση καθώς επίσης και συναισθηματική φόρτηση στα παιδιά, το οποίο αποτελεί μια εντελώς αχρείαστη, παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία. Επιπλέον όμως, δημιουργείται μια κατάσταση δυσμενούς διάκρισης προς τα παιδιά αυτά καθώς θα χαρακτηρίζονται ως «αρνητές» και το οποίο μόνο να βλάψει τη ψυχική τους υγεία μπορεί, ξεφεύγοντας έτσι από το ισοζύγιο της αναλογικότητας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το Άρθρο 4 του Περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμος του 2001 (Ν. 31(III)/2001), καθιστά παραβιάσεις, όπως η επιβολή ιατρικής εξέτασης χωρίς συγκατάθεση είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης.

Από την εγκύκλιο αυτή καταπατούνται σωρεία Συνταγματικών και άλλων προνοιών, ως ακολούθως:

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Άρθρο 7 – Δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητα

Άρθρο 8 – Απαγόρευση υποβολής βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπεριφορά

Άρθρο 20 – Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Άρθρο 28 – Ισότητα ενώπιον του νόμου, της διοίκησης και της δικαιοσύνης

Ο Περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμος του 2001 (Ν. 31(III)/2001)

Άρθρο 4 του Νόμου – Καθιστά παραβιάσεις της Σύμβασης του Οβιέδο ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης

Άρθρο 5 της Σύμβασης – Επέμβαση στο πεδίο της υγείας δύναται να διεξάγεται μόνο μετά την ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Άρθρο 6 της Σύμβασης – Προστασία προσώπων που δε δύνανται να δώσουν συγκατάθεση: Όπου, σύμφωνα με το νόμο, ανήλικος δεν έχει την ικανότητα να συγκατατεθεί σε επέμβαση, η επέμβαση δύναται να διεξαχθεί μόνο με την εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου του ή του αντιπροσώπου της ή αρχής ή προσώπου ή σώματος που προνοείται από το νόμο

Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 (Ν. 243/1990)

Άρθρο 2 της Σύμβασης – (1) Τα Κράτη Μέρη της παρούσας Σύμβασης υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που εκφράζονται στην Σύμβαση και να τα εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμμιά διάκριση, και χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη η φυλή, το χρώμα, το φύλο, η γλώσσα, η θρησκεία, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων του ή των νομίμων κηδεμόνων του, η εθνική, εθνικιστική ή κοινωνική καταγωγή του, η περιουσιακή τους κατάσταση, η ανικανότητα τους, η γέννηση του; ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. (2) Tα Κράτη Μέρη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα κατάλληλα γιαu την περίσταση μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι όλων των μορφών διάκρισης ή τιμωρίας με βάση την νομική κατάσταση, τ ις δραστηριότητες, τις διακηρυγμένες πεποιθήσεις ή τις πεποιθήσεις των γονέων του, των νομίμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειας του.

Άρθρο 3 της Σύμβασης – Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε πρόκειται για ενέργεια των δημόσιων ή των ιδιωτικών οργανισμών, κοινωνικής ευημερίας, των δικαστηρίων, των διοικητικών αρχών, είτε για ενέργεια των νομοθετικών οργάνων, πρέπει πρωτίστως να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

Άρθρο 12 της Σύμβασης – Τα Κράτη Μέρη οφείλουν να εγγυώνται στο παιδί που είναι ικανό για σχηματισμό δικής του γνώμης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το ενδιαφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού σύμφωνα με την ηλικία του και με τον βαθμό ωριμότητας του.

Άρθρο 13 της Σύμβασης – Το παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και ιδεών, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό προφορική, γραπτή, τυπωμένη ή καλλιτεχνική μορφή, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα επιλέξει το παιδί.

Άρθρο 16 της Σύμβασης – (1) Κανένα παιδί δεν θα αποτελεί το αντικείμενο αυθαίρετων ή παράνομων παρεμβάσεων στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψης του, (2) Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων παρεμβάσεων ή προσβολών.

Άρθρο 28 της Σύμβασης – Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην παιδεία, και ιδιαίτερα, για να εξασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών […]

Η πρόσφατη εγκύκλιος που δημοσιεύθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελεί μια πράξη κάθετα αντίθετη με τις πρόνοιες πολλαπλών διεθνών συμβάσεων και κυρίως με τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς επίσης και με τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου Αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Σύμβαση του Οβιέδο) και το ίδιο το Σύνταγμα.

Του Γιάννου Γεωργιάδη
Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος

Διά μέσω της εγκυκλίου, το Υπουργείο ενημερώνει τους γονείς και μαθητές ότι θα πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου ως προϋπόθεση για να μπορέσουν να παρακαθήσουν τις Παγκύπριες εξετάσεις.

Τα λεχθέντα στην εγκύκλιο είναι επίσης αντίθετα με πρόσφατες δημοσιεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και βασικές αρχές Ευρωπαϊκών και άλλων Συμβάσεων οι οποίες ξεκάθαρα αναφέρουν ότι κανένα πρόσωπο δε δύναται να πιεστεί πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να προβεί σε ιατρική εξέταση αν δεν το επιθυμεί και ότι διακρίσεις βάσει της επιλογής του ατόμου δεν επιτρέπονται.

Στην εγκύκλιο τα παιδιά τα οποία, ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο τους ανθρώπινο δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση χωρίς τη συγκατάθεσή τους και που θα αρνηθούν να υποβληθούν στην εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου χαρακτηρίζονται ως «αρνητές», λέξη η οποία φέρει σημαντική βαρύτητα και μπορεί να επιβάλει, σε μεγάλο βαθμό, πίεση στη ψυχική υγεία του παιδιού. Περαιτέρω, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της ζωής των παιδιών και λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή των Παγκύπριων εξετάσεων, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα 24/05/2021, τους αναγκάζουν να επιλέξουν μεταξύ του να δώσουν τη συγκατάθεσή τους υπό πίεση και να υποβληθούν στην εξέταση ή να ριψοκινδυνεύσουν να παρακαθήσουν τις εξετάσεις σε Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα Αναφοράς COVID-19, χωρίς όμως να γνωρίζουν αν τα αποτελέσματά τους θα θεωρηθούν έγκυρα ή όχι εφόσον θα τύχουν αξιολόγησης για να κριθεί κατά πόσο αυτό συνιστά παραβίαση του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του

Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 17) του 2021, ημερομηνίας 14/05/2021. Ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν περάσουν τις εξετάσεις τους, θα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμά τους.

Από την κατάσταση αυτή προκύπτει σημαντική ψυχική και ψυχολογική πίεση καθώς επίσης και συναισθηματική φόρτηση στα παιδιά, το οποίο αποτελεί μια εντελώς αχρείαστη, παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία. Επιπλέον όμως, δημιουργείται μια κατάσταση δυσμενούς διάκρισης προς τα παιδιά αυτά καθώς θα χαρακτηρίζονται ως «αρνητές» και το οποίο μόνο να βλάψει τη ψυχική τους υγεία μπορεί, ξεφεύγοντας έτσι από το ισοζύγιο της αναλογικότητας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το Άρθρο 4 του Περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμος του 2001 (Ν. 31(III)/2001), καθιστά παραβιάσεις, όπως η επιβολή ιατρικής εξέτασης χωρίς συγκατάθεση είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης.

Από την εγκύκλιο αυτή καταπατούνται σωρεία Συνταγματικών και άλλων προνοιών, ως ακολούθως:

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας:

Άρθρο 7 – Δικαίωμα στη ζωή και στη σωματική ακεραιότητα

Άρθρο 8 – Απαγόρευση υποβολής βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική συμπεριφορά

Άρθρο 20 – Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Άρθρο 28 – Ισότητα ενώπιον του νόμου, της διοίκησης και της δικαιοσύνης

Ο Περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης, Διατάξεις Νόμος του 2001 (Ν. 31(III)/2001)

Άρθρο 4 του Νόμου – Καθιστά παραβιάσεις της Σύμβασης του Οβιέδο ποινικά αδικήματα που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης

Άρθρο 5 της Σύμβασης – Επέμβαση στο πεδίο της υγείας δύναται να διεξάγεται μόνο μετά την ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Άρθρο 6 της Σύμβασης – Προστασία προσώπων που δε δύνανται να δώσουν συγκατάθεση: Όπου, σύμφωνα με το νόμο, ανήλικος δεν έχει την ικανότητα να συγκατατεθεί σε επέμβαση, η επέμβαση δύναται να διεξαχθεί μόνο με την εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου του ή του αντιπροσώπου της ή αρχής ή προσώπου ή σώματος που προνοείται από το νόμο

Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 (Ν. 243/1990)

Άρθρο 2 της Σύμβασης – (1) Τα Κράτη Μέρη της παρούσας Σύμβασης υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που εκφράζονται στην Σύμβαση και να τα εξασφαλίζουν σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμμιά διάκριση, και χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη η φυλή, το χρώμα, το φύλο, η γλώσσα, η θρησκεία, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις του παιδιού ή των γονέων του ή των νομίμων κηδεμόνων του, η εθνική, εθνικιστική ή κοινωνική καταγωγή του, η περιουσιακή τους κατάσταση, η ανικανότητα τους, η γέννηση του; ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. (2) Tα Κράτη Μέρη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα κατάλληλα γιαu την περίσταση μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι όλων των μορφών διάκρισης ή τιμωρίας με βάση την νομική κατάσταση, τ ις δραστηριότητες, τις διακηρυγμένες πεποιθήσεις ή τις πεποιθήσεις των γονέων του, των νομίμων εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειας του.

Άρθρο 3 της Σύμβασης – Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε πρόκειται για ενέργεια των δημόσιων ή των ιδιωτικών οργανισμών, κοινωνικής ευημερίας, των δικαστηρίων, των διοικητικών αρχών, είτε για ενέργεια των νομοθετικών οργάνων, πρέπει πρωτίστως να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

Άρθρο 12 της Σύμβασης – Τα Κράτη Μέρη οφείλουν να εγγυώνται στο παιδί που είναι ικανό για σχηματισμό δικής του γνώμης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το ενδιαφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού σύμφωνα με την ηλικία του και με τον βαθμό ωριμότητας του.

Άρθρο 13 της Σύμβασης – Το παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης οποιουδήποτε είδους πληροφοριών και ιδεών, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό προφορική, γραπτή, τυπωμένη ή καλλιτεχνική μορφή, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα επιλέξει το παιδί.

Άρθρο 16 της Σύμβασης – (1) Κανένα παιδί δεν θα αποτελεί το αντικείμενο αυθαίρετων ή παράνομων παρεμβάσεων στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψης του, (2) Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόμο έναντι τέτοιων παρεμβάσεων ή προσβολών.

Άρθρο 28 της Σύμβασης – Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην παιδεία, και ιδιαίτερα, για να εξασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών […]

Τραγωδία στο Βέλγιο: 8χρονος πνίγηκε σε λίμνη, ενώ η οικογένειά του έβλεπε αγώνα του Euro

Ανείπωτη τραγωδία στο Βέλγιο με τους πανηγυρισμούς για τη νίκη της πρεμιέρας στο Euro 2020 επί της Ρωσίας με 3-0 να μετατρέπονται σε δάκρυα

Τέλος ο Νετανιάχου μετά από 12 χρόνια στην εξουσία του Ισραήλ. Η Κνεσέτ ψήφισε υπέρ της νέας κυβέρνησης

Υπέρ του νέου κυβερνητικού συνασπισμού τάχθηκαν 60 βουλευτές της Κνεσέτ και 59 κατά

Η γεωγραφική κατανομή των θετικών rapid test. Στο «0» η Λάρνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Στο 0,08% το ποσοστό θετικότητας – Η κατάσταση στα νοσηλευτήρια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Πολύ θετικά νέα… Κανένας θάνατος και 33 μόλις νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα νέα περιστατικά που καταγράφηκαν στην Κύπρο #cyprustimes

Οι διάλογοι-φωτιά του Δημήτρη Λιγνάδη και το «αόρατο χέρι» στο λάπτοπ του

Στο μαύρο τηλέφωνο που κατασχέθηκε βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο γυμνών νεαρών που αγγίζουν τα όρια της ανηλικότητας
gallery

47 χρόνια μετά έξω από το σπίτι του στην αγαπημένη Αμμόχωστο ο Τορναρίτης (pics-video)

Συγκινημένος από τα όσα αντίκρισε 47 χρόνια μετά στην Αμμόχωστο ο Νίκος Τορναρίτης - «Θα επιστρέψουμε, να είστε σίγουροι»

MC MEDIA NETWORK

LIVE: ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3-2

Την πρώτη τους “μάχη” καλούνται να δώσουν Ολλανδία και Ουκρανία στις 22:00 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για τον Γ ‘ όμιλο του Euro2020. ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Φρανκ...

Άντρεα Νικολάου-Παναγή: Ποζάρει με bridal lingerie στο Ντουμπάι (pics)

Οι υπέροχες φωτογραφίες με λευκό lingerie set Πολλά είναι τα ζευγάρια που αναγκάστηκαν να αναβάλουν ξανά το γάμο τους λόγω της πανδημίας. Ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος...

Χριστιάνα Θεοδώρου: Η εντυπωσιακή βάφτιση της κορούλας της (Βίντεο)

Το εντυπωσιακό ντεκόρ της βάφτισης Πριν από 5 μήνες, η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός Χριστιάνα Θεοδώρου και ο σύντροφος της ζωής της Σπύρος Χρίστου, έγιναν γονείς...

MC MEDIA NETWORK

LIVE: ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3-2

Την πρώτη τους “μάχη” καλούνται να δώσουν Ολλανδία και Ουκρανία στις 22:00 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για τον Γ ‘ όμιλο του Euro2020. ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Φρανκ...

Άντρεα Νικολάου-Παναγή: Ποζάρει με bridal lingerie στο Ντουμπάι (pics)

Οι υπέροχες φωτογραφίες με λευκό lingerie set Πολλά είναι τα ζευγάρια που αναγκάστηκαν να αναβάλουν ξανά το γάμο τους λόγω της πανδημίας. Ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος...

Χριστιάνα Θεοδώρου: Η εντυπωσιακή βάφτιση της κορούλας της (Βίντεο)

Το εντυπωσιακό ντεκόρ της βάφτισης Πριν από 5 μήνες, η δημοφιλής Κύπρια ηθοποιός Χριστιάνα Θεοδώρου και ο σύντροφος της ζωής της Σπύρος Χρίστου, έγιναν γονείς...

Lifestyle

LIVE: ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 3-2

Την πρώτη τους “μάχη” καλούνται να δώσουν Ολλανδία και Ουκρανία στις 22:00 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας για τον Γ ‘ όμιλο του Euro2020. ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Φρανκ...

Lifestyle

Βόρεια Μακεδονία: Η κρατική τηλεόραση αποκαλεί την εθνική ποδοσφαίρου και τη χώρα «Μακεδονία»

Οι σχολιαστές της κρατικής τηλεόρασης της Βορείου Μακεδονίας αποκαλούσαν τη χώρα τους "Μακεδονία" την ώρα του αγώνα με την Αυστρία

Social media κατά Μπόρις Τζόνσον και Κάρι: Χρησιμοποίησαν το παιδί τους σαν σκηνικό

Έντονες διαμαρτυρίες για την παρουσία του Γουίλφρεντ στη Σύνοδο της G7

BINTEO: Εξαρθρώθηκε σπείρα που ρήμαζε καταστήματα στην Ελλάδα

Στα χέρια των αξιωματικών του τμήματος Διαρρηκτών της Ασφάλειας Αττικής η σπείρα που ρήμαζε καταστήματα και εξαφάνιζε αυτοκίνητα.

Advertorials