MC MEDIA NETWORK

September 25, 2021 Saturday 11:37:12

Εγγραφή στο
Newsletter

Η διπλωματία στην περίοδο της πανδημίας

Η περίοδος της πανδημίας του Covid-19 επηρέασε, αναμφίβολα, την ενάσκηση της διπλωματίας και των διπλωματικών δραστηριοτήτων των Κρατών στις διεθνείς τους σχέσεις και, φυσικά, στην λειτουργία του διεθνούς δικαιϊκού συστήματος.

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Οι περιορισμοί που τέθηκαν εκ των πραγμάτων στις δια ζώσης συναντήσεις και δραστηριότητες και ευρύτερα οι περιορισμοί που τέθηκαν για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του νέου κορονοϊού (lockdowns, περιορισμοί στις μετακινήσεις, καραντίνα κ.ο.κ.) επηρέασαν το σύνολο σχεδόν των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων.

Η αμεσότητα των πλείστων οργανισμών και φορέων, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία του νέου κορονοϊού, κατά το μάλλον ή ήττον, οδήγησε σε νέες τρόπους επικοινωνίας και διαδραστικότητας σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων διεπαφών, πρωτίστως μέσω των χρήσεων της τεχνολογίας και την δημιουργία νέων εννοιών όπως, για παράδειγμα, αυτού της εικονικής διπλωματίας (virtual) αλλά και νέων μορφών ενάσκησής της στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε προς αντιμετώπιση των περιορισμών που τέθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η διπλωματία διά μέσω ηλεκτρονικών / διαδικτυακών μέσων / πλατφόρμων πλέον φαίνεται ότι καθίσταται υβριδική, με την άρση κάποιων περιορισμών που αφορούν στον περιορισμό της πανδημίας, με τον συνδυασμό φυσικής παρουσίας και διαδικτυακής – εικονικής, ως ήταν στην περίοδο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Η διπλωματία ως έννοια ενδεχομένως να έχει τύχει σημαντικής μετάλλαξης όσον αφορά τα παραδοσιακά μέσα άσκησής της λόγω της πανδημίας, συγκρινόμενη με ευρύτερες έννοιες που προσδιορίζουν επαγγελματικούς κλάδους. Το γεγονός αυτό επέχει σημαντικών προεκτάσεων, θετικών και αρνητικών. Ως το κυριότερο θετικό γεγονός είναι το ότι μέσω των νέων μέσων επικοινωνίας που εξ ανάγκης έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας η διπλωματία καθίσταται αμεσότερη σε πραγματικό χρόνο. Ως το κυριότερο αρνητικό γεγονός είναι το ότι η απουσία δια ζώσης επαφής – ως ήταν το θέσμιο προ της πανδημίας – ενδεχομένως να μην συνάδει με την ίδια την ουσία της διπλωματίας ως υπήρχε παραδοσιακά με την προσωπική ζωντανή επαφή των διπλωματών που οριοθετείται από την δια ζώσης επικοινωνία, συζήτηση και πράξεις.

Τα θετικά και αρνητικά των εξελίξεων στον χώρο στην περίοδο της πανδημίας δεν είναι κατ’ ανάγκην άσπρο ή μαύρο αλλά επέχουν της δικής τους σημασίας ανάλογα με την περίπτωση που ασκείται η διπλωματία. Καθίσταται, όμως, αντιληπτό το ότι τα μέσα ενάσκησης της διπλωματίας και οι επενέργειά τους είναι διαφορετικά στο παραδοσιακό πλαίσιο ενάσκησης της σε σύγκριση με το εικονικό – υβριδικό πλαίσιο που επικράτησε την περίοδο της πανδημίας. Όταν, για παράδειγμα, η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιείτο τον Σεπτέμβριο του 2020 χωρίς την φυσική παρουσία των αρχηγών κρατών μέσω τηλεδιασκέψεων ή και βιντεογραφημένων μηνυμάτων, η απουσία της διά ζώσης επαφής των αρχηγών κρατών μεταξύ τους, οι παράλληλες συσκέψεις και συναντήσεις του και ούτω καθεξής, εξ ορισμού δεν αποτύπωσε τα τεκταινόμενα σε προηγούμενες Συνόδους. Από την άλλη, λόγω και των περιορισμών της πανδημίας, η εξεύρεση εναλλακτικών μέσων συνέχισης των διαδικασιών ενάσκησης της διπλωματίας ήταν εξ ων ουκ άνευ και είχε θετικό αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο, αφού συνεχίστηκαν οι διεργασίες παραγωγής κανόνων του διεθνούς δικαίου σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα βρέθηκε από την μια μέρα στην άλλη σε παύση.

Αν και το παρόν δεν στοχεύει στο να αποτυπώσει πλήρως τις επιπτώσεις της πανδημίας σε σχέση με την άσκηση της διπλωματίας, η συζήτηση που προηγήθηκε καταδεικνύει τις προοπτικές και προκλήσεις του νέου, ενδεχομένως, μοντέλου της άσκησης διπλωματίας στην εποχή μετά την κρίση του κορονοϊού. Το υβριδικό μοντέλο είναι επωφελές όσον αφορά τουλάχιστον τις προεργασίες σε τεχνοκρατικό επίπεδο και αυτό φαίνεται δια διαφόρων παραδειγμάτων, ενδεχομένως όμως να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτικό εκεί όπου οι διαπροσωπική άμεση επαφή στην ενάσκηση της διπλωματίας απαιτεί διαπραγμάτευση για επίτευξη συναίνεσης αφού βασική άποψη είναι το ότι η προσωπική επαφή είναι διαφορετική από την εικονική.

Η περίοδος της πανδημίας του Covid-19 επηρέασε, αναμφίβολα, την ενάσκηση της διπλωματίας και των διπλωματικών δραστηριοτήτων των Κρατών στις διεθνείς τους σχέσεις και, φυσικά, στην λειτουργία του διεθνούς δικαιϊκού συστήματος.

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

Οι περιορισμοί που τέθηκαν εκ των πραγμάτων στις δια ζώσης συναντήσεις και δραστηριότητες και ευρύτερα οι περιορισμοί που τέθηκαν για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης του νέου κορονοϊού (lockdowns, περιορισμοί στις μετακινήσεις, καραντίνα κ.ο.κ.) επηρέασαν το σύνολο σχεδόν των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων.

Η αμεσότητα των πλείστων οργανισμών και φορέων, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία του νέου κορονοϊού, κατά το μάλλον ή ήττον, οδήγησε σε νέες τρόπους επικοινωνίας και διαδραστικότητας σε όλο το φάσμα των ανθρώπινων διεπαφών, πρωτίστως μέσω των χρήσεων της τεχνολογίας και την δημιουργία νέων εννοιών όπως, για παράδειγμα, αυτού της εικονικής διπλωματίας (virtual) αλλά και νέων μορφών ενάσκησής της στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε προς αντιμετώπιση των περιορισμών που τέθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η διπλωματία διά μέσω ηλεκτρονικών / διαδικτυακών μέσων / πλατφόρμων πλέον φαίνεται ότι καθίσταται υβριδική, με την άρση κάποιων περιορισμών που αφορούν στον περιορισμό της πανδημίας, με τον συνδυασμό φυσικής παρουσίας και διαδικτυακής – εικονικής, ως ήταν στην περίοδο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Η διπλωματία ως έννοια ενδεχομένως να έχει τύχει σημαντικής μετάλλαξης όσον αφορά τα παραδοσιακά μέσα άσκησής της λόγω της πανδημίας, συγκρινόμενη με ευρύτερες έννοιες που προσδιορίζουν επαγγελματικούς κλάδους. Το γεγονός αυτό επέχει σημαντικών προεκτάσεων, θετικών και αρνητικών. Ως το κυριότερο θετικό γεγονός είναι το ότι μέσω των νέων μέσων επικοινωνίας που εξ ανάγκης έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας η διπλωματία καθίσταται αμεσότερη σε πραγματικό χρόνο. Ως το κυριότερο αρνητικό γεγονός είναι το ότι η απουσία δια ζώσης επαφής – ως ήταν το θέσμιο προ της πανδημίας – ενδεχομένως να μην συνάδει με την ίδια την ουσία της διπλωματίας ως υπήρχε παραδοσιακά με την προσωπική ζωντανή επαφή των διπλωματών που οριοθετείται από την δια ζώσης επικοινωνία, συζήτηση και πράξεις.

Τα θετικά και αρνητικά των εξελίξεων στον χώρο στην περίοδο της πανδημίας δεν είναι κατ’ ανάγκην άσπρο ή μαύρο αλλά επέχουν της δικής τους σημασίας ανάλογα με την περίπτωση που ασκείται η διπλωματία. Καθίσταται, όμως, αντιληπτό το ότι τα μέσα ενάσκησης της διπλωματίας και οι επενέργειά τους είναι διαφορετικά στο παραδοσιακό πλαίσιο ενάσκησης της σε σύγκριση με το εικονικό – υβριδικό πλαίσιο που επικράτησε την περίοδο της πανδημίας. Όταν, για παράδειγμα, η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιείτο τον Σεπτέμβριο του 2020 χωρίς την φυσική παρουσία των αρχηγών κρατών μέσω τηλεδιασκέψεων ή και βιντεογραφημένων μηνυμάτων, η απουσία της διά ζώσης επαφής των αρχηγών κρατών μεταξύ τους, οι παράλληλες συσκέψεις και συναντήσεις του και ούτω καθεξής, εξ ορισμού δεν αποτύπωσε τα τεκταινόμενα σε προηγούμενες Συνόδους. Από την άλλη, λόγω και των περιορισμών της πανδημίας, η εξεύρεση εναλλακτικών μέσων συνέχισης των διαδικασιών ενάσκησης της διπλωματίας ήταν εξ ων ουκ άνευ και είχε θετικό αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο, αφού συνεχίστηκαν οι διεργασίες παραγωγής κανόνων του διεθνούς δικαίου σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα βρέθηκε από την μια μέρα στην άλλη σε παύση.

Αν και το παρόν δεν στοχεύει στο να αποτυπώσει πλήρως τις επιπτώσεις της πανδημίας σε σχέση με την άσκηση της διπλωματίας, η συζήτηση που προηγήθηκε καταδεικνύει τις προοπτικές και προκλήσεις του νέου, ενδεχομένως, μοντέλου της άσκησης διπλωματίας στην εποχή μετά την κρίση του κορονοϊού. Το υβριδικό μοντέλο είναι επωφελές όσον αφορά τουλάχιστον τις προεργασίες σε τεχνοκρατικό επίπεδο και αυτό φαίνεται δια διαφόρων παραδειγμάτων, ενδεχομένως όμως να μην είναι ιδιαίτερα αποδοτικό εκεί όπου οι διαπροσωπική άμεση επαφή στην ενάσκηση της διπλωματίας απαιτεί διαπραγμάτευση για επίτευξη συναίνεσης αφού βασική άποψη είναι το ότι η προσωπική επαφή είναι διαφορετική από την εικονική.

gallery

«Πως θα ήσουν άραγε σήμερα αγγελάκι μου…;» Το συγκινητικό μήνυμα του Λουκά Φουρλά για το κοριτσάκι του

«Μοναδική παρηγοριά ότι στο όνομα σου, κάποια άλλα παιδάκια, κάποιοι άλλοι Μικροί Ήρωες και οι γονείς τους, σήμερα δεν παλεύουν μόνοι»

ΒΙΝΤΕΟ: Η εξομολόγηση της Ευδοκίας στο Big Brother για την κακοποίηση από πρώην σύντροφό της

Συγκλόνισε η παίκτρια του Big Brother στην Γραμμή Ζωής της - «Λύγισε» η Ναταλί Κάκκαβα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

Έλενα Πολυχρονοπούλου: Την «αθωώνει» από τη φυλακή ο σύντροφός της

Ισχυρίζεται ότι τον απειλούσαν για να μεταφέρει τα ναρκωτικά που δεν ήταν δικά του, ζητά συγγνώμη από τη φίλη του

Ο Ματσάκης στη CT: Για τους μύθους των εμβολίων, τα fakenews και τις απειλές κατά της ζωής του

Εξηγεί γιατί αποφάσισε τώρα να εμβολιαστεί και με ποιο εμβόλιο και παραθέτει τους μύθους που κάποιοι αναπαράγουν στα ΜΚΔ

MC MEDIA NETWORK

Νίκη, -2 και… «ΦΡΕΝΟ» στον συμπολίτη

Με ένα παιχνίδι λιγότερο και μια ισοπαλία, η ΑΕΛ πάει στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα έχοντας 4 βαθμούς. Με μια νίκη θα σβήσουν την απώλεια...

Sarah Jessica Parker: Ραγίζει καρδιές το μήνυμά της για το θάνατο του Willie Garson

Συντετριμμένη από τον θάνατό του Ο θάνατος του Willie Garson, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός ως Stanford Blatch από το Sex and the City, ήταν...

Έλενα Θεοδώρου: Το «Έλα Να Δεις», η δύσκολη στιγμή της γέννησης της κόρης της και πότε παντρεύεται (Αποκλειστικό)

«Έλα Να Δεις» την Έλενα Θεοδώρου στην πιο αποκαλυπτική της συνέντευξη αποκλειστικά στη ShowBiz Το χαμογελαστό κορίτσι της μεσημεριανής ζώνης του OMEGA, μιλά στον δημοσιογράφο...

MC MEDIA NETWORK

Νίκη, -2 και… «ΦΡΕΝΟ» στον συμπολίτη

Με ένα παιχνίδι λιγότερο και μια ισοπαλία, η ΑΕΛ πάει στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα έχοντας 4 βαθμούς. Με μια νίκη θα σβήσουν την απώλεια...

Sarah Jessica Parker: Ραγίζει καρδιές το μήνυμά της για το θάνατο του Willie Garson

Συντετριμμένη από τον θάνατό του Ο θάνατος του Willie Garson, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός ως Stanford Blatch από το Sex and the City, ήταν...

Έλενα Θεοδώρου: Το «Έλα Να Δεις», η δύσκολη στιγμή της γέννησης της κόρης της και πότε παντρεύεται (Αποκλειστικό)

«Έλα Να Δεις» την Έλενα Θεοδώρου στην πιο αποκαλυπτική της συνέντευξη αποκλειστικά στη ShowBiz Το χαμογελαστό κορίτσι της μεσημεριανής ζώνης του OMEGA, μιλά στον δημοσιογράφο...

Lifestyle

Νίκη, -2 και… «ΦΡΕΝΟ» στον συμπολίτη

Με ένα παιχνίδι λιγότερο και μια ισοπαλία, η ΑΕΛ πάει στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα έχοντας 4 βαθμούς. Με μια νίκη θα σβήσουν την απώλεια...

Lifestyle

Τουλάχιστον 8 στρατιωτικοί νεκροί σε ενέδρα του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

Οι τζιχαντιστές εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον στρατιωτικής οχηματοπομπής

Νίκη και… +8

Αν ο Απόλλωνας πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ, τότε θα φτάσει το 4 στα 4 και θα κάνει 12 τους βαθμούς του, στέλνοντας...

Advertorials