MC MEDIA NETWORK

June 26, 2022 Sunday 02:29:24

Εγγραφή στο
Newsletter


Τρία χρόνια ΓΕΣΥ


Το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) συνιστά την ραχοκοκαλιά της Υγείας στην χώρα μας. Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας του, το ΓΕΣΥ τυγχάνει μαζικής αποδοχής γιατί έβαλε τις βάσεις για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία.

Του Αχιλλέα Δημητριάδη

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Στο «Περίγραμμα Θέσεων» μου για τις προεδρικές εκλογές του 2023, υπογραμμίζω ότι «στηρίζω την φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και εστιάζω στην συνεχή αναβάθμιση και βελτίωσή του για να ανταποκρίνεται στις ψηλές προδιαγραφές προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας».

Η εξέλιξη του ΓΕΣΥ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω καταξίωσή του. Η αξιολόγησή μου σχετίζεται με τις προσδοκίες που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης από το ΓΕΣΥ.

Για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και το κράτος έχει ευθύνη να το διασφαλίσει και,

Δεύτερον, γιατί το ΓΕΣΥ στηρίζεται πάνω στις εισφορές των πολιτών, τους κόπους και τις θυσίες τους για να έχουν το αντίστοιχο ανταποδοτικό όφελος.

Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από προηγουμένως γιατί τώρα υπάρχει ΓΕΣΥ. Γι’ αυτό κρίνω ως θετική τη συμβολή της κυβέρνησης και επίσης θετική τη συμβολή των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να έχουμε ΓΕΣΥ.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η βελτίωση του ΓΕΣΥ. Γι’ αυτό προτείνω τέσσερα μέτρα στηριγμένα στη διεθνή πρακτική και στα τρία χρόνια εμπειρίας από την υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

1. Προέχουν οι μακροχρόνια ασθενείς και η τρίτη ηλικία. Χρειάζεται περισσότερη σύγκλιση με τις ανάγκες τους σε σχέση με τα φάρμακα (περιλαμβανομένων των καινοτόμων) και τον χρόνο αναμονής.

2. Οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται να βρίσκονται υπό παρακολούθηση με κριτήριο την ποιότητα (medical audit/ clinical audit). Αυτός ο στόχος θα ανεβάσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΓΕΣΥ προς όφελος του ασθενή.

3. Το συνολικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Υγείας παρουσιάζει κενά και απαιτούνται ιατρικά πρωτόκολλα, προδιαγραφές και διαδικασίες. Με ολοκληρωμένο πλαίσιο θα υπάρξει δίκαιη κατανομή ρόλων ανάμεσα στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για να αλληλοσυμπληρώνονται.

4. Η διαφάνεια αφορά την ορθολογική κατανομή των πόρων. Είναι γνωστό το θέμα των καταχρήσεων. Έχουμε νομοθεσία και πρέπει να εφαρμόζεται.

Στην εξέλιξη του, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και φαρμάκων αλλά και τη στροφή στην καλύτερη ποιότητα, το ΓΕΣΥ θα χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση. Οι δαπάνες του ήδη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% μέχρι το 2024 σε σύγκριση με τον πρώτο ολοκληρωμένο χρόνο λειτουργίας του. Θα φθάσουν σχεδόν το 1,5 δις ευρώ.

Η διασφάλιση της σταθερής χρηματοδότησης του ΓΕΣΥ είναι ζωτικής σημασίας θέμα. Αυτό συνδέεται τόσο με την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων όσο και με τον ανάλογο εκσυγχρονισμό τους. Αυτή τη στιγμή συντρέχουν οι συνεισφορές των πολιτών και των επιχειρήσεων για το ΓΕΣΥ, ενώ υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπρόσθετες δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν βλέπω να γίνονται επαρκή βήματα στους τομείς αυτούς.

Συμπερασματικά, υποστηρίζω ότι το ΓΕΣΥ είναι μια σημαντική κατάκτηση του λαού μας. Η υγεία είναι δικαίωμα η διασφάλιση του οποίου πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά.

Γιατί η Κύπρος αξίζει καλύτερα!

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) συνιστά την ραχοκοκαλιά της Υγείας στην χώρα μας. Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας του, το ΓΕΣΥ τυγχάνει μαζικής αποδοχής γιατί έβαλε τις βάσεις για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία.

Του Αχιλλέα Δημητριάδη

Στο «Περίγραμμα Θέσεων» μου για τις προεδρικές εκλογές του 2023, υπογραμμίζω ότι «στηρίζω την φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και εστιάζω στην συνεχή αναβάθμιση και βελτίωσή του για να ανταποκρίνεται στις ψηλές προδιαγραφές προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας».

Η εξέλιξη του ΓΕΣΥ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω καταξίωσή του. Η αξιολόγησή μου σχετίζεται με τις προσδοκίες που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης από το ΓΕΣΥ.

Για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και το κράτος έχει ευθύνη να το διασφαλίσει και,

Δεύτερον, γιατί το ΓΕΣΥ στηρίζεται πάνω στις εισφορές των πολιτών, τους κόπους και τις θυσίες τους για να έχουν το αντίστοιχο ανταποδοτικό όφελος.

Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από προηγουμένως γιατί τώρα υπάρχει ΓΕΣΥ. Γι’ αυτό κρίνω ως θετική τη συμβολή της κυβέρνησης και επίσης θετική τη συμβολή των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να έχουμε ΓΕΣΥ.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η βελτίωση του ΓΕΣΥ. Γι’ αυτό προτείνω τέσσερα μέτρα στηριγμένα στη διεθνή πρακτική και στα τρία χρόνια εμπειρίας από την υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

1. Προέχουν οι μακροχρόνια ασθενείς και η τρίτη ηλικία. Χρειάζεται περισσότερη σύγκλιση με τις ανάγκες τους σε σχέση με τα φάρμακα (περιλαμβανομένων των καινοτόμων) και τον χρόνο αναμονής.

2. Οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται να βρίσκονται υπό παρακολούθηση με κριτήριο την ποιότητα (medical audit/ clinical audit). Αυτός ο στόχος θα ανεβάσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΓΕΣΥ προς όφελος του ασθενή.

3. Το συνολικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Υγείας παρουσιάζει κενά και απαιτούνται ιατρικά πρωτόκολλα, προδιαγραφές και διαδικασίες. Με ολοκληρωμένο πλαίσιο θα υπάρξει δίκαιη κατανομή ρόλων ανάμεσα στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για να αλληλοσυμπληρώνονται.

4. Η διαφάνεια αφορά την ορθολογική κατανομή των πόρων. Είναι γνωστό το θέμα των καταχρήσεων. Έχουμε νομοθεσία και πρέπει να εφαρμόζεται.

Στην εξέλιξη του, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και φαρμάκων αλλά και τη στροφή στην καλύτερη ποιότητα, το ΓΕΣΥ θα χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση. Οι δαπάνες του ήδη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% μέχρι το 2024 σε σύγκριση με τον πρώτο ολοκληρωμένο χρόνο λειτουργίας του. Θα φθάσουν σχεδόν το 1,5 δις ευρώ.

Η διασφάλιση της σταθερής χρηματοδότησης του ΓΕΣΥ είναι ζωτικής σημασίας θέμα. Αυτό συνδέεται τόσο με την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων όσο και με τον ανάλογο εκσυγχρονισμό τους. Αυτή τη στιγμή συντρέχουν οι συνεισφορές των πολιτών και των επιχειρήσεων για το ΓΕΣΥ, ενώ υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπρόσθετες δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν βλέπω να γίνονται επαρκή βήματα στους τομείς αυτούς.

Συμπερασματικά, υποστηρίζω ότι το ΓΕΣΥ είναι μια σημαντική κατάκτηση του λαού μας. Η υγεία είναι δικαίωμα η διασφάλιση του οποίου πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά.

Γιατί η Κύπρος αξίζει καλύτερα!

Στιγμές τρόμου για επιβάτες λεωφορείου μετά από έκρηξη. Οδηγίες Καρούσου για τεχνικό έλεγχο (pics-video)

Σοβαρές καταγγελίες από τον γνωστό κύπριο ηθοποιό Προκόπη Αγαθοκλέους - «Τρέχαμε πανικόβλητοι να κατέβουμε» #CyprusTimes

Την τουρκική προκλητικότητα στα Βαρώσια καταδίκασε η Σύνοδος Αρχηγών Κρατών της Κοινοπολιτείας

O Κασουλίδης εκπροσώπησε τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Σύνοδο - Εξέφρασαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας #CyprusTimes

Επαναφορά της θανατικής ποινής εξετάζει ο Ερντογάν

Η θανατική ποινή διαγράφτηκε από το Σύνταγμα κατά τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Ερντογάν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

«Ειπώθηκαν πάρα πολλά ψέματα για μένα, τις απαιτήσεις και τις προσφορές που δεν ήρθαν ποτέ»

Στον Ιωνικό υπέγραψε ο Χαβιέ Μεντόσα. Ο Αργεντινός άσος μέσω Instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, επιμένοντας, ακόμη και τώρα ότι δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης, παρά...

Πως να ενισχύσω το μαύρισμά μου στην παραλία;

Το καλοκαίρι είναι εδώ και πολλοί ήδη έχουν κάνει τις πρώτες τους βουτιές Αυτό που μας απασχολεί, σχεδόν όλους, είναι το πως θα μαυρίσουμε περισσότερο. Υπάρχει...

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Ελίνα Θεοδότου: Συγκινημένη για τον 8χρονο γιο της! «Είμαι περήφανη για εσένα» (Βίντεο)

Περήφανη μαμά η Ελίνα Θεοδότου! Η γνωστή Κύπρια επιχειρηματίας, χθες Παρασκευή 24 Ιουνίου, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook στιγμιότυπα από την...

MC MEDIA NETWORK

«Ειπώθηκαν πάρα πολλά ψέματα για μένα, τις απαιτήσεις και τις προσφορές που δεν ήρθαν ποτέ»

Στον Ιωνικό υπέγραψε ο Χαβιέ Μεντόσα. Ο Αργεντινός άσος μέσω Instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, επιμένοντας, ακόμη και τώρα ότι δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης, παρά...

Πως να ενισχύσω το μαύρισμά μου στην παραλία;

Το καλοκαίρι είναι εδώ και πολλοί ήδη έχουν κάνει τις πρώτες τους βουτιές Αυτό που μας απασχολεί, σχεδόν όλους, είναι το πως θα μαυρίσουμε περισσότερο. Υπάρχει...

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Ελίνα Θεοδότου: Συγκινημένη για τον 8χρονο γιο της! «Είμαι περήφανη για εσένα» (Βίντεο)

Περήφανη μαμά η Ελίνα Θεοδότου! Η γνωστή Κύπρια επιχειρηματίας, χθες Παρασκευή 24 Ιουνίου, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook στιγμιότυπα από την...

Lifestyle

«Ειπώθηκαν πάρα πολλά ψέματα για μένα, τις απαιτήσεις και τις προσφορές που δεν ήρθαν ποτέ»

Στον Ιωνικό υπέγραψε ο Χαβιέ Μεντόσα. Ο Αργεντινός άσος μέσω Instagram αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, επιμένοντας, ακόμη και τώρα ότι δεν δέχθηκε πρόταση ανανέωσης, παρά...

Lifestyle

Στη Λέγκια ο Φωτόπουλος

Στην Πολωνία συνεχίζει την καριέρα του ο Στέργιος Φωτόπουλος. Ο πολύπειρος προπονητής φυσικής κατάστασης συμφώνησε με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Φωτόπουλος:«Η πάσα του Ανανίτζε είναι πάρε-βάλε/Του βάζω...

ΜΠΕΚΑΜ: Γιατί φυλάει εδώ και 25 χρόνια ένα αεροπορικό εισιτήριο!

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στον παλιό του συμπαίκτη, Γκάρι Νέβιλ, αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τη γυναίκα του Βικτόρια. Οι δυο...

ΝΕΟ με Λαφράνς

Κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κέβιν Λαφράνς. Ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΑΕΛ, ΑΠΟΕΛ, Πάφου, ΑΕΚ και Δόξας αποχώρησε από την Stomil Olszty. Τι θα γίνει με Λαφράνς; Ούτε μια...

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον φίλο της σε αγώνα της Μπόκα Τζούνιορς / Η αντίδρασή του (video)

Advertorials