!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

January 27, 2021 Wednesday 21:41:30

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Ανακοίνωση του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. «Νοιώθουμε περήφανοι για το έργο που παράγουμε»

Μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις που εκδίδονται – Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Ανακοίνωση εξέδωσε το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις που εκδίδονται.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του.

Προστίθεται ότι «η Ελεγκτική Υπηρεσία προγραμματίζει και διενεργεί τους ελέγχους της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στοχεύοντας στην προώθηση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και της διαφάνειας και του δημόσιου απολογισμού».

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «εν κατακλείδι, νοιώθουμε περήφανοι για τον θεσμό που υπηρετούμε και το έργο που παράγουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με τις Ειδικές Εκθέσεις και, εν γένει, το έργο της, το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του και επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προγραμματίζει και διενεργεί τους ελέγχους της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στοχεύοντας στην προώθηση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και της διαφάνειας και του δημόσιου απολογισμού. Οι έλεγχοι διενεργούνται πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) διεθνώς. Τα ΑΕΙ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα γενικότερα, αφού με τον έλεγχο συμβάλλουν στην καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και με τη δημοσιοποίηση των εκθέσεών τους υποβοηθούν στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Η ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΑΕΙ, περιγράφονται στη Διακήρυξη του Μεξικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), που υιοθετήθηκε από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2014.  Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Ανεξαρτησία των επικεφαλής των ΑΕΙ, περιλαμβανομένης της ασφάλειας εργοδότησης και της νομικής ασυλίας κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς, στην πληροφόρηση.
  • Δικαίωμα και υποχρέωση για ετοιμασία Εκθέσεων επί των ευρημάτων.
  • Ελευθερία στο ΑΕΙ να αποφασίζει το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και δημοσιοποίησης των Εκθέσεών του.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στοιχεία και πληροφορίες, που κατά την κρίση της απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων της, διασφαλίζεται, τόσο από το Σύνταγμα, όσο και από τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο. Τυχόν περιορισμοί στην πρόσβαση στοιχείων και πληροφοριών, που κατά την κρίση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μπορούν να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου της, δυσχεραίνουν τον έλεγχο και συγκρούονται με τις πιο πάνω αρχές ανεξαρτησίας.

Οι Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας ετοιμάζονται στη βάση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ISAs) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs), ακολουθώντας υψηλού επιπέδου διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αφού ετοιμαστούν, εγκρίνονται από την ιεραρχία και εξετάζονται από τη Διευθυντική Ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Εν κατακλείδι, νοιώθουμε περήφανοι για τον θεσμό που υπηρετούμε και το έργο που παράγουμε».

Μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις που εκδίδονται – Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση εξέδωσε το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, μετά και τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σε σχέση με τις ειδικές εκθέσεις που εκδίδονται.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του.

Προστίθεται ότι «η Ελεγκτική Υπηρεσία προγραμματίζει και διενεργεί τους ελέγχους της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στοχεύοντας στην προώθηση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και της διαφάνειας και του δημόσιου απολογισμού».

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «εν κατακλείδι, νοιώθουμε περήφανοι για τον θεσμό που υπηρετούμε και το έργο που παράγουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με τις Ειδικές Εκθέσεις και, εν γένει, το έργο της, το προσωπικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία του και επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προγραμματίζει και διενεργεί τους ελέγχους της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και στοχεύοντας στην προώθηση της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και της διαφάνειας και του δημόσιου απολογισμού. Οι έλεγχοι διενεργούνται πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται στο Σύνταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακριά από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) διεθνώς. Τα ΑΕΙ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της κυβέρνησης και του δημόσιου τομέα γενικότερα, αφού με τον έλεγχο συμβάλλουν στην καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και με τη δημοσιοποίηση των εκθέσεών τους υποβοηθούν στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Η ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΑΕΙ, περιγράφονται στη Διακήρυξη του Μεξικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), που υιοθετήθηκε από τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2014.  Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Ανεξαρτησία των επικεφαλής των ΑΕΙ, περιλαμβανομένης της ασφάλειας εργοδότησης και της νομικής ασυλίας κατά τη συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους.
  • Πρόσβαση, χωρίς περιορισμούς, στην πληροφόρηση.
  • Δικαίωμα και υποχρέωση για ετοιμασία Εκθέσεων επί των ευρημάτων.
  • Ελευθερία στο ΑΕΙ να αποφασίζει το περιεχόμενο και τον χρόνο ετοιμασίας, έκδοσης και δημοσιοποίησης των Εκθέσεών του.

Η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε στοιχεία και πληροφορίες, που κατά την κρίση της απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων της, διασφαλίζεται, τόσο από το Σύνταγμα, όσο και από τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο. Τυχόν περιορισμοί στην πρόσβαση στοιχείων και πληροφοριών, που κατά την κρίση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μπορούν να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου της, δυσχεραίνουν τον έλεγχο και συγκρούονται με τις πιο πάνω αρχές ανεξαρτησίας.

Οι Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας ετοιμάζονται στη βάση των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ISAs) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs), ακολουθώντας υψηλού επιπέδου διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και αφού ετοιμαστούν, εγκρίνονται από την ιεραρχία και εξετάζονται από τη Διευθυντική Ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Εν κατακλείδι, νοιώθουμε περήφανοι για τον θεσμό που υπηρετούμε και το έργο που παράγουμε».

Κλείνουν μία-μία οι χώρες της Ευρώπης τα σύνορα στη μάχη κατά των μεταλλάξεων του κορωνοϊού

Σε ποιες χώρες της Ευρώπης απαιτείται δεκαήμερη καραντίνα για τους ταξιδιώτες και σε ποιες αρνητικό τεστ

ΠΟΥ: Σε 70 χώρες εντοπίζεται η βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού. Σε 31 η νοτιοαφρικανική

Η νοτιοαφρικανική παραλλαγή του κορωνοϊού, η οποία, όπως και η βρετανική, είναι πολύ πιο μεταδοτική από ό,τι το αρχικό στέλεχος του SARS-CoV-2, συνέχισε επίσης να εξαπλώνεται

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0: Απονομή με τριάρα!

Το 46ο αστέρι αρχίζει να ράβεται για τον Ολυμπιακό! Με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο σκόρπισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ και πλέον μετράει αντίστροφα για...

Haute Couture Week: Όσα είδαμε στο ονειρικό show του οίκου Chanel

Πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais του Παρισιού το haute couture show του οίκου Chanel H Haute Couture συλλογή του γαλλικού οίκου μάδας Chanel παρουσιάστηκε το μεσημέρι...

Χάρης Ρώμας: Γνώριζε για το περιστατικό Ζέτας – Κιμούλη «Το ήξερα και ομολογώ ότι δεν ήξερα πώς να χειριστώ»

Η αποκάλυψη που έκανε στο Πρωινό ΑΝΤ1 ο δημοφιλής ηθοποιός Η εξομολόγηση που έκανε η Ζέτα Δούκα στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» αναφορικά με τον Γιώργο...

MC MEDIA NETWORK

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0: Απονομή με τριάρα!

Το 46ο αστέρι αρχίζει να ράβεται για τον Ολυμπιακό! Με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο σκόρπισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ και πλέον μετράει αντίστροφα για...

Haute Couture Week: Όσα είδαμε στο ονειρικό show του οίκου Chanel

Πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais του Παρισιού το haute couture show του οίκου Chanel H Haute Couture συλλογή του γαλλικού οίκου μάδας Chanel παρουσιάστηκε το μεσημέρι...

Χάρης Ρώμας: Γνώριζε για το περιστατικό Ζέτας – Κιμούλη «Το ήξερα και ομολογώ ότι δεν ήξερα πώς να χειριστώ»

Η αποκάλυψη που έκανε στο Πρωινό ΑΝΤ1 ο δημοφιλής ηθοποιός Η εξομολόγηση που έκανε η Ζέτα Δούκα στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» αναφορικά με τον Γιώργο...

Lifestyle

Άννα Μαρία Βέλλη: Η youtuber του Survivor σε σέξι πόζες! (pics)

Φέτος το Survivor 4 έχει πολλά και ωραία κορίτσια, τόσο στην ομάδα των Διάσημων, όσο και σε αυτή των Μαχητών. Και ένα από αυτά, είναι χωρίς...

Lifestyle

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0: Απονομή με τριάρα!

Το 46ο αστέρι αρχίζει να ράβεται για τον Ολυμπιακό! Με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο σκόρπισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ και πλέον μετράει αντίστροφα για...

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της άτυπης διάσκεψης 5+1 το ψήφισμα του ΣΑ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της άτυπης διάσκεψης 5+1 το ψήφισμα του ΣΑ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συμφώνησαν πάνω στο κείμενο του σχεδίου...
gallery

Γιώργος Κιμούλης: Εξι γυναίκες τον κατηγορούν για «ψυχολογική βία, τρομοκρατία και χυδαίες ύβρεις»

Ευδοκία Ρουμελιώτη, Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Φαίη Ξυλά και Κατερίνα Γερονικολού προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για αφόρητη ψυχολογική βία, τρομοκρατία και χυδαίες ύβρεις

Advertorials