!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

MC MEDIA NETWORK

28 Νοεμβρίου, 2020 Σάββατο 15:43:57

Εγγραφή στο
Newsletter

!

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Η σύνθεση ερευνητικής επιτροπής για πολιτογραφήσεις. Αποτέλεσμα εντός 3 μηνών

Την σύνθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης – Οι όροι εντολής της – Εντός τριών μηνών αποτέλεσμα

Κατέβασε το APP της CYPRUS TIMES! ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS

Τα πρόσωπα και τον αριθμό των μελών της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής που θα διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις πολιτογραφήσεων από την περίοδο εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων μέχρι και το 2020 ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης.

Οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη για τον διορισμό ερευνητικής επιτροπής

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.9.2020 αποφάσισε να εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προβεί στον διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής και να καθορίσει τους όρους εντολής της δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (Κεφ. 44) με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι 17/8/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2(1) του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου[1] –

«2.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, αν διαφανεί ότι στα προς διερεύνηση ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Εισαγγελέας θα έχει εξουσία-

(α)     να διορίζει, με Διάταγμα, Ερευνητική Επιτροπή, που να αποτελείται από τρεις ή περισσότερους Επιτρόπους, για να εξετάζει τέτοια ζητήματα που δύνανται να αναφέρονται σε αυτήν και να αναφέρει για αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση ….».

Από το πιο πάνω άρθρο προκύπτει ότι, Ερευνητική Επιτροπή μπορεί να διοριστεί μόνο, είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ορθά κατά την άποψη μου, παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που είναι ο μόνος άλλος αρμόδιος θεσμός που μπορεί να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή.

Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις αρχές και τη νομολογία θεωρώ ότι έχω υποχρέωση και καθήκον να ενεργήσω στην παρούσα περίπτωση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Κρίνω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να διεξαχθεί μια ευρεία έρευνα για το θέμα δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (Κεφ 44).

Γι’ αυτό αποφάσισα να διορίσω Ερευνητική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44.

Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής διορίζεται ο κ. Μύρων Νικολάτος, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ως Επίτροποι διορίζονται οι κ.κ. Κώστας Παμπαλλής, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Βοηθός Γενικού Ελεγκτού και Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Οι όροι εντολής είναι οι εξής:

Η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται όπως διερευνήσει, σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

(i)            τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και

(ii)          που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ερευνητική Επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία ως ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από αίτημα της Ερευνητικής Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τους Επιτρόπους για τον διορισμό τους. Τα προσόντα και η πορεία τους παρέχει τα εχέγγυα για τη διεξαγωγή μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης έρευνας.

Την σύνθεση της Ερευνητικής Επιτροπής ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης – Οι όροι εντολής της – Εντός τριών μηνών αποτέλεσμα

Τα πρόσωπα και τον αριθμό των μελών της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής που θα διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις πολιτογραφήσεων από την περίοδο εφαρμογής του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων μέχρι και το 2020 ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης.

Οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Σαββίδη για τον διορισμό ερευνητικής επιτροπής

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.9.2020 αποφάσισε να εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προβεί στον διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής και να καθορίσει τους όρους εντολής της δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (Κεφ. 44) με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 μέχρι 17/8/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2(1) του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου[1] –

«2.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, αν διαφανεί ότι στα προς διερεύνηση ζητήματα εμπλέκονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή υπουργός ή αξιωματούχος που διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Εισαγγελέας θα έχει εξουσία-

(α)     να διορίζει, με Διάταγμα, Ερευνητική Επιτροπή, που να αποτελείται από τρεις ή περισσότερους Επιτρόπους, για να εξετάζει τέτοια ζητήματα που δύνανται να αναφέρονται σε αυτήν και να αναφέρει για αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση ….».

Από το πιο πάνω άρθρο προκύπτει ότι, Ερευνητική Επιτροπή μπορεί να διοριστεί μόνο, είτε από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ορθά κατά την άποψη μου, παρέπεμψε το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που είναι ο μόνος άλλος αρμόδιος θεσμός που μπορεί να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή.

Με βάση τα πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις αρχές και τη νομολογία θεωρώ ότι έχω υποχρέωση και καθήκον να ενεργήσω στην παρούσα περίπτωση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Κρίνω ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να διεξαχθεί μια ευρεία έρευνα για το θέμα δυνάμει του Περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου (Κεφ 44).

Γι’ αυτό αποφάσισα να διορίσω Ερευνητική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44.

Πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής διορίζεται ο κ. Μύρων Νικολάτος, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ως Επίτροποι διορίζονται οι κ.κ. Κώστας Παμπαλλής, πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κυριάκος Κυριάκου, Βοηθός Γενικού Ελεγκτού και Παύλος Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Οι όροι εντολής είναι οι εξής:

Η Ερευνητική Επιτροπή εντέλλεται όπως διερευνήσει, σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, από το 2007 μέχρι και την 17.8.20, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νομοθετικού πλαισίου:

(α) Κατά πόσον εφαρμόστηκαν ορθά όλες οι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων νομοθεσίες, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής και/ή εξέτασης των αιτήσεων, κριτήρια, διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κριτηρίων που θα έπρεπε να ικανοποιούνται,

(β) κατά πόσον από τα ευρήματα της έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο (α), κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα:

(i)            τα οποία δυνατό να καταλογίζουν ευθύνες σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και

(ii)          που δικαιολογούν την πιθανή έναρξη της διαδικασίας εξέτασης αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ερευνητική Επιτροπή θα συμπληρώσει την έρευνά της και θα υποβάλει την έκθεσή της στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία ως ήθελε αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από αίτημα της Ερευνητικής Επιτροπής σύμφωνα με το Νόμο.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τους Επιτρόπους για τον διορισμό τους. Τα προσόντα και η πορεία τους παρέχει τα εχέγγυα για τη διεξαγωγή μιας αμερόληπτης και ανεξάρτητης έρευνας.

Η νέα έκθεση άναψε φωτιές…

«Εκτρέπεστε…» λέει η Κυβέρνηση - Χωρίς πάτο τα σκάνδαλα Κυβέρνησης-ΔΗΣΥ λέει το ΑΚΕΛ

Δρ.Καραγιάννης: «Αντιμέτωποι με 3ο κύμα τον Ιανουάριο αν δεν τηρηθούν πιστά τα μέτρα»

«Ένα καθολικό lockdown θα είναι οδυνηρό για όλους και θα εφαρμοστεί μόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητο» #cyprustimes

Κούσιος κατά Οδυσσέα: «Εκτρέπεται, παραβιάζει και περιφρονεί…»

Η ανοχή του ΠτΔ και της Κυβέρνησης στον λαϊκισμό και την πολιτικοποίηση ενός ανεξάρτητου θεσμού δεν είναι πλέον δυνατόν να συνεχιστεί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, την ώρα που συμβαίνουν στη Cyprus Times

Top Stories

MC MEDIA NETWORK

Το μεγάλο πανό της Ανόρθωσης για τον Μαραντόνα

Το μεγάλο πανό της Ανόρθωσης για τον Μαραντόνα

MC MEDIA NETWORK

Το μεγάλο πανό της Ανόρθωσης για τον Μαραντόνα

Το μεγάλο πανό της Ανόρθωσης για τον Μαραντόνα

Lifestyle

Lifestyle

Advertorials