MC MEDIA NETWORK

23 Φεβρουαρίου, 2020 Κυριακή 02:28:01

Όλες οι Ειδήσεις

Εγγραφή στο
Newsletter

Αδυναμίες στη διαχείριση των πόρων του ΚΥΠΕ εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ορισμένες αδυναμίες στην αποδοτική διαχείριση των πόρων του ΚΥΠΕ εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία – 70 χρεώστες με καθυστερημένες οφειλές πέραν των 100 χιλ. ευρώ

Αδυναμίες εντοπίζει σε ορισμένες περιπτώσεις η Ελεγκτική Υπηρεσία, ως προς τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, σύμφωνα με το διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος 2018.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε την Παρασκευή, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει τις αδυναμίες αυτές, μεταξύ άλλων, στην πληρωμή υπερωριών αντί της εφαρμογής συστήματος βάρδιας για κυριακάτικη εργασία, στη μισθολογική τοποθέτηση του Διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, στην παραχώρηση άδειας σε δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ για επ΄ αμοιβή ιδιωτικής απασχόλησης στο ΡΙΚ και στην καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Μέχρι σήμερα, προστίθεται, εξακολουθεί να μην έχει υλοποιηθεί η ανέγερση κτηρίου για στέγαση των γραφείων του πρακτορείου, ούτε έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα της τελικής χρήσης της γης που έχει εκμισθωθεί, ενώ δεν έχει διερευνηθεί και αξιολογηθεί εναλλακτική λύση για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΚΥΠΕ καθώς και, αξιοποίησης της διαθέσιμης κρατικής γης και ενοικίασης του συγκεκριμένου χώρου για άλλη χρήση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η αποζημίωση κυριακάτικης εργασίας ανήλθε το 2018 σε €52.417 για υπερωρίες για την κάλυψη της κυριακάτικης βάρδιας. Η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, καθώς το ωράριο των υπαλλήλων που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας κατανέμεται σε 5 μέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, προστίθεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως το ΚΥΠΕ μελετήσει το ενδεχόμενο η βάρδια την Κυριακή να περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, ώστε να μην καλύπτεται εξ ολοκλήρου με υπερωρίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ ανέφερε ότι η βάρδια της Κυριακής δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, λόγω του ότι το ΚΥΠΕ είναι υποστελεχωμένο, ενώ σε περίπτωση που και η Κυριακή θεωρηθεί κανονική εργάσιμη ημέρα, τότε θα διπλασιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα απουσιάζουν από τις βάρδιες τις καθημερινές που είναι οι πλέον παραγωγικές για το ΚΥΠΕ ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτήν, αναφέρεται ότι στο ΚΥΠΕ τηρείται χειρόγραφο «Μητρώο Παρουσιών» και στη σύστασή της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το προσωπικό του ΚΥΠΕ οφείλει να συμπληρώνει έγκαιρα τις άδειες ανάπαυσης και το ΚΥΠΕ οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας από το ΚΥΠΕ, το ΔΣ έχει ήδη προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης.

Σχετικά με το διορισμό του Διευθυντή του ΚΥΠΕ, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι η μισθολογική τοποθέτησή του πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, δεν είναι σύννομη. Η έκθεση σημειώνει ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε απαντητική του επιστολή, ημ. 7/5/2017, ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΔΣ ΚΥΠΕ ότι ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει, με βάση τον Κανονισμό 24(2) των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Κανονισμών, τη σύμφωνο γνώμη του για τη μισθοδοτική τοποθέτηση του εν λόγω ατόμου, στο σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας Α15 που αντιστοιχεί στην κορυφή της μισθοδοτικής κλίμακας Α13(ii), δηλαδή εκτός βαθμίδας, στα 5.839 ευρώ μικτό μηνιαίο μισθό, ώστε ο Αν. Διευθυντής του ΚΥΠΕ να ενταχθεί στην ανάλογη βαθμίδα της θέσης του Διευθυντή, διατηρώντας το μισθό που λάμβανε ως Αρχισυντάκτης του ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τη έκθεση, ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Κανονισμό 24(2), ο οποίος προνοεί ότι “Κατά το διορισμό υπαλλήλου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, να τοποθετεί αυτόν σε οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του”. Στην περίπτωση του Διευθυντή ΚΥΠΕ εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Νόμου 115/90 περί Γενικών Διευθυντών και όχι του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου του 1989, προσθέτει και εισηγήθηκε όπως το ΚΥΠΕ «ανακτήσει από το Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του καταβλήθηκαν».

«Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς ενημέρωσε ότι το ζήτημα εγείρει νομικής φύσεως θέματα, τα οποία έχουν ήδη σταλεί στο νομικό σύμβουλο του ΚΥΠΕ, για την άποψή του, πριν το ΔΣ λάβει οποιαδήποτε απόφαση, η οποία και θα μας κοινοποιηθεί» προστίθεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπογράφηκε, παραχωρείται στο Διευθυντή άδεια ανάπαυσης 29 ημερών ετησίως, σε σύγκριση με 20 ημέρες που παραχωρούνται σε αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/Γενικών Διευθυντών σε άλλους οργανισμούς, όπως στο ΡΙΚ.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση γίνεται αναφορά και σε ανταποκριτή του πρακτορείου, ο οποίος έκανε αίτηση για εργατική διαφορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ που θα γίνονται εκτός των ωρών εργασίας του δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία λέει ότι σε συνάντηση με τον τέως Πρόεδρο και το Διευθυντή του ΚΥΠΕ, τον Ιούλιο του 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, αντί να καταβάλλεται από το ΡΙΚ μηνιαία αμοιβή στον εν λόγω δημοσιογράφο, οι δύο Ημικρατικοί Οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι συμφωνήθηκε με το ΡΙΚ η υπογραφή νέας μεταξύ τους συμφωνίας που να περιλαμβάνει έμβασμα του συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ.

70 χρεώστες με καθυστερημένες οφειλές πέραν των 100 χιλ. ευρώ

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 οφειλόταν από 70 χρεώστες το ποσό των €110.515 με την Ελεγκτική Υπηρεσία να συστήνει όπως το ΚΥΠΕ λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη αποκλειομένων και δικαστικών, για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Σημειώνεται επίσης ότι η μη λήψη έγκαιρα μέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων εγκυμονεί κινδύνους για απώλεια εσόδων.

Προστίθεται ότι σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΥΠΕ, λήφθηκαν δικαστικά μέτρα εναντίον δύο συνδρομητών και είναι σε συνεχή επαφή με τους συνδρομητές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ το ΔΣ θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα λάβει σχετικές αποφάσεις.

Αναφορά γίνεται στην έκθεση και σε θέματα εκτάκτων υπαλλήλων, αλλά και της εκμίσθωση κρατικής γης για την ανέγερση κτηρίου, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να αναφέρει πως θεωρεί το τελευταίο θέμα «πολύ σοβαρό και θα πρέπει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, να ληφθεί, το συντομότερο, οριστική απόφαση» για αυτό.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Ορισμένες αδυναμίες στην αποδοτική διαχείριση των πόρων του ΚΥΠΕ εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία – 70 χρεώστες με καθυστερημένες οφειλές πέραν των 100 χιλ. ευρώ

Αδυναμίες εντοπίζει σε ορισμένες περιπτώσεις η Ελεγκτική Υπηρεσία, ως προς τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό, σύμφωνα με το διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος 2018.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε την Παρασκευή, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει τις αδυναμίες αυτές, μεταξύ άλλων, στην πληρωμή υπερωριών αντί της εφαρμογής συστήματος βάρδιας για κυριακάτικη εργασία, στη μισθολογική τοποθέτηση του Διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, στην παραχώρηση άδειας σε δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ για επ΄ αμοιβή ιδιωτικής απασχόλησης στο ΡΙΚ και στην καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Μέχρι σήμερα, προστίθεται, εξακολουθεί να μην έχει υλοποιηθεί η ανέγερση κτηρίου για στέγαση των γραφείων του πρακτορείου, ούτε έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα της τελικής χρήσης της γης που έχει εκμισθωθεί, ενώ δεν έχει διερευνηθεί και αξιολογηθεί εναλλακτική λύση για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΚΥΠΕ καθώς και, αξιοποίησης της διαθέσιμης κρατικής γης και ενοικίασης του συγκεκριμένου χώρου για άλλη χρήση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η αποζημίωση κυριακάτικης εργασίας ανήλθε το 2018 σε €52.417 για υπερωρίες για την κάλυψη της κυριακάτικης βάρδιας. Η Κυριακή δεν περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, καθώς το ωράριο των υπαλλήλων που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας κατανέμεται σε 5 μέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, προστίθεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως το ΚΥΠΕ μελετήσει το ενδεχόμενο η βάρδια την Κυριακή να περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, ώστε να μην καλύπτεται εξ ολοκλήρου με υπερωρίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ ανέφερε ότι η βάρδια της Κυριακής δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο πενθήμερο πρόγραμμα των υπαλλήλων, λόγω του ότι το ΚΥΠΕ είναι υποστελεχωμένο, ενώ σε περίπτωση που και η Κυριακή θεωρηθεί κανονική εργάσιμη ημέρα, τότε θα διπλασιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα απουσιάζουν από τις βάρδιες τις καθημερινές που είναι οι πλέον παραγωγικές για το ΚΥΠΕ ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησής τους από αυτήν, αναφέρεται ότι στο ΚΥΠΕ τηρείται χειρόγραφο «Μητρώο Παρουσιών» και στη σύστασή της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το προσωπικό του ΚΥΠΕ οφείλει να συμπληρώνει έγκαιρα τις άδειες ανάπαυσης και το ΚΥΠΕ οφείλει να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση του ωραρίου ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας από το ΚΥΠΕ, το ΔΣ έχει ήδη προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης.

Σχετικά με το διορισμό του Διευθυντή του ΚΥΠΕ, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι η μισθολογική τοποθέτησή του πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, δεν είναι σύννομη. Η έκθεση σημειώνει ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε απαντητική του επιστολή, ημ. 7/5/2017, ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΔΣ ΚΥΠΕ ότι ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει, με βάση τον Κανονισμό 24(2) των περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Κανονισμών, τη σύμφωνο γνώμη του για τη μισθοδοτική τοποθέτηση του εν λόγω ατόμου, στο σημείο της μισθοδοτικής κλίμακας Α15 που αντιστοιχεί στην κορυφή της μισθοδοτικής κλίμακας Α13(ii), δηλαδή εκτός βαθμίδας, στα 5.839 ευρώ μικτό μηνιαίο μισθό, ώστε ο Αν. Διευθυντής του ΚΥΠΕ να ενταχθεί στην ανάλογη βαθμίδα της θέσης του Διευθυντή, διατηρώντας το μισθό που λάμβανε ως Αρχισυντάκτης του ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τη έκθεση, ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Κανονισμό 24(2), ο οποίος προνοεί ότι “Κατά το διορισμό υπαλλήλου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, να τοποθετεί αυτόν σε οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα του”. Στην περίπτωση του Διευθυντή ΚΥΠΕ εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Νόμου 115/90 περί Γενικών Διευθυντών και όχι του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου του 1989, προσθέτει και εισηγήθηκε όπως το ΚΥΠΕ «ανακτήσει από το Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του καταβλήθηκαν».

«Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ μάς ενημέρωσε ότι το ζήτημα εγείρει νομικής φύσεως θέματα, τα οποία έχουν ήδη σταλεί στο νομικό σύμβουλο του ΚΥΠΕ, για την άποψή του, πριν το ΔΣ λάβει οποιαδήποτε απόφαση, η οποία και θα μας κοινοποιηθεί» προστίθεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που υπογράφηκε, παραχωρείται στο Διευθυντή άδεια ανάπαυσης 29 ημερών ετησίως, σε σύγκριση με 20 ημέρες που παραχωρούνται σε αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών/Γενικών Διευθυντών σε άλλους οργανισμούς, όπως στο ΡΙΚ.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση γίνεται αναφορά και σε ανταποκριτή του πρακτορείου, ο οποίος έκανε αίτηση για εργατική διαφορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών στο ΡΙΚ από δημοσιογράφο του ΚΥΠΕ που θα γίνονται εκτός των ωρών εργασίας του δημοσιογράφου στο ΚΥΠΕ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία λέει ότι σε συνάντηση με τον τέως Πρόεδρο και το Διευθυντή του ΚΥΠΕ, τον Ιούλιο του 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως, αντί να καταβάλλεται από το ΡΙΚ μηνιαία αμοιβή στον εν λόγω δημοσιογράφο, οι δύο Ημικρατικοί Οργανισμοί να συμφωνήσουν στο έμβασμα κάποιου συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι συμφωνήθηκε με το ΡΙΚ η υπογραφή νέας μεταξύ τους συμφωνίας που να περιλαμβάνει έμβασμα του συμφωνηθέντος ποσού στο ΚΥΠΕ.

70 χρεώστες με καθυστερημένες οφειλές πέραν των 100 χιλ. ευρώ

Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 οφειλόταν από 70 χρεώστες το ποσό των €110.515 με την Ελεγκτική Υπηρεσία να συστήνει όπως το ΚΥΠΕ λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα, μη αποκλειομένων και δικαστικών, για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Σημειώνεται επίσης ότι η μη λήψη έγκαιρα μέτρων για είσπραξη των καθυστερήσεων εγκυμονεί κινδύνους για απώλεια εσόδων.

Προστίθεται ότι σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΥΠΕ, λήφθηκαν δικαστικά μέτρα εναντίον δύο συνδρομητών και είναι σε συνεχή επαφή με τους συνδρομητές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ το ΔΣ θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα λάβει σχετικές αποφάσεις.

Αναφορά γίνεται στην έκθεση και σε θέματα εκτάκτων υπαλλήλων, αλλά και της εκμίσθωση κρατικής γης για την ανέγερση κτηρίου, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να αναφέρει πως θεωρεί το τελευταίο θέμα «πολύ σοβαρό και θα πρέπει, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, να ληφθεί, το συντομότερο, οριστική απόφαση» για αυτό.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο… Θανατηφόρο στην Επαρχία Λευκωσίας με θύμα 67χρονο

Έχασε τη ζωή του ο 67χρονος Χαράλαμπος Χαραλάμπους, από τον Αναλυόντα

Έως και 27 μέρες μετά τη μόλυνση μπορούν να εμφανισθούν τα συμπτώματα του κορωνοϊού

Νέα κρούσματα σε Ιαπωνία, Κίνα και Νότια Κορέα... Θετικός στον ιό Δήμαρχος στο Ιράν

Top Stories

gallery

Στην Κύπρο της ασυνειδησίας, τα πεζοδρόμια χώροι στάθμευσης! Η «πρωταθλήτρια» πόλη (pics)

Μία αλλιώτικη εκστρατεία για τη «μάχη των πεζών». Σε λιγότερο από μία εβδομάδα 1200 φωτογραφίες

Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου Νάσου: «Αυτός ο άνθρωπος είδε το παιδί μου σαν ένα σκουπίδι» (video)

Έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα... Τον εγκατέλειψε ο οδηγός

Έχουν Μαμαλικόπουλο… ψάχνουν κίνητρο! Αποκαλυπτικές πληροφορίες για το που βρέθηκε το πιστόλι

Επιχειρούν να «κλειδώσουν» το σενάριο που θέλει τον ισοβίτη «εγκέφαλο» της εγκληματικής ενέργειας κατά του 53χρονου επιχειρηματία

Αρνητική στον κορωνοϊό η ασθενής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Η ασθενής θα παραμείνει για νοσηλεία για περίοδο 14 ημερών για παρακολούθηση

Διαβάστε Επίσης

gallery

Στην Κύπρο της ασυνειδησίας, τα πεζοδρόμια χώροι στάθμευσης! Η «πρωταθλήτρια» πόλη (pics)

Μία αλλιώτικη εκστρατεία για τη «μάχη των πεζών». Σε λιγότερο από μία εβδομάδα 1200 φωτογραφίες

Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου Νάσου: «Αυτός ο άνθρωπος είδε το παιδί μου σαν ένα σκουπίδι» (video)

Έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης σε τροχαίο δυστύχημα στη Γλυφάδα... Τον εγκατέλειψε ο οδηγός

Έχουν Μαμαλικόπουλο… ψάχνουν κίνητρο! Αποκαλυπτικές πληροφορίες για το που βρέθηκε το πιστόλι

Επιχειρούν να «κλειδώσουν» το σενάριο που θέλει τον ισοβίτη «εγκέφαλο» της εγκληματικής ενέργειας κατά του 53χρονου επιχειρηματία

Αρνητική στον κορωνοϊό η ασθενής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Η ασθενής θα παραμείνει για νοσηλεία για περίοδο 14 ημερών για παρακολούθηση

Θα«ντυθεί» με… όλες τις εποχές ο καιρός ενόψει και καρναβαλιών

Από ηλιοφάνεια μέχρι και χιόνια... Το ύψος του χιονιού στο Τρόοδος

Υπ. Μεταφορών: Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητες της την στήριξη της οικογένειας

Σε χαιρετισμό του στην μουσική βραδιά της Επαρχιακής Γραμματείας Πολυτέκνων Αμμοχώστου

Καραμπόλα με 4 οχήματα και ένα λεωφορείο στην Πάφο

Ένα πρόσωπο μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο

Αποθεώθηκε από τον κόσμο ο 9χρονος με νανισμό που έπεσε θύμα bullying. «Έκλεψε» την παράσταση σε αγώνα ράγκμπι

Ο 9χρονος βρέθηκε δίπλα στους αγαπημένους του παίκτες του στην εθνική ομάδα All-Stars του αυστραλιανού ράγκμπι

MC MEDIA NETWORK

Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε την Ρεάλ στα γκολ για πρώτη φορά στην La Liga

Ιστορική η πεντάρα της Μπαρτσελόνα επί της Έιμπαρ, όχι για το εύρος της, αλλά επειδή, χάρη στα πέντε γκολ που σημείωσαν (τέσσερα ο Λιονέλ...

MC MEDIA NETWORK

Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε την Ρεάλ στα γκολ για πρώτη φορά στην La Liga

Ιστορική η πεντάρα της Μπαρτσελόνα επί της Έιμπαρ, όχι για το εύρος της, αλλά επειδή, χάρη στα πέντε γκολ που σημείωσαν (τέσσερα ο Λιονέλ...

Lifestyle

Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε την Ρεάλ στα γκολ για πρώτη φορά στην La Liga

Ιστορική η πεντάρα της Μπαρτσελόνα επί της Έιμπαρ, όχι για το εύρος της, αλλά επειδή, χάρη στα πέντε γκολ που σημείωσαν (τέσσερα ο Λιονέλ...

Lifestyle

Η Μπαρτσελόνα ξεπέρασε την Ρεάλ στα γκολ για πρώτη φορά στην La Liga

Ιστορική η πεντάρα της Μπαρτσελόνα επί της Έιμπαρ, όχι για το εύρος της, αλλά επειδή, χάρη στα πέντε γκολ που σημείωσαν (τέσσερα ο Λιονέλ...

Ο Ρονάλντο έπιασε τα χίλια επίσημα ματς στην καριέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην τεράστια καριέρα του και το Σάββατο κόντρα στη ΣΠΑΛ ετοιμαζόταν για ακόμα ένα μυθικό...

Θα έδινες 150 ευρώ για μισό κιλό ψωμί;

Φτιαγμένο από βρώσιμο χρυσάφι και ασήμι

Αποθεώθηκε από τον κόσμο ο 9χρονος με νανισμό που έπεσε θύμα bullying. «Έκλεψε» την παράσταση σε αγώνα ράγκμπι

Ο 9χρονος βρέθηκε δίπλα στους αγαπημένους του παίκτες του στην εθνική ομάδα All-Stars του αυστραλιανού ράγκμπι

Advertorials